Sunteți pe pagina 1din 2

PRONUMELE  Un pronume personal de persoana a II a, numărul singular, formă

( aplicaţii ) accentuată
 Un pronume personal, persoana I, numărul plural, formă
neaccentuată.
1. Concurs: Cine este atent şi isteţ, găseşte toate pronumele personale b ) Alcătuiţi două întrebări la care răspunsul să fie: ţie, apoi ei.
în 3 minute. Start ! c ) Alcătuiţi enunţuri în care să folosiţi următoarele cuvinte:
 " El zise: mi-a spus; v-aţi oprit; l-a văzut; du-te; ţi-am spus; i-a dat; văzând-o;
- Ştii ce, mamă, eu aş vrea să mă însor. nu-mi spune; mi-au adus; luându-ţi; ne-am întâlnit; v-am văzut
- Bine, măicuţă, bine ! Ai găsit şi tu o fată bună ?
- Ea e găsită, mamă ! 3. Completaţi cu forme potrivite ale pronumelui personal:
- O ştiu şi eu ? Pe mine.........-a aşteptat la aeroport. Pe tine.........-au trimis în tabără.
- O ştiţi şi voi. Ea este fata din casă. "
( după Petre Ispirescu, "Sarea în bucate" ) Pe ei .......-am văzut la spectacol. Pe ei ……. deranjează
 După plecarea caprei, iată şi lupul în pragul casei. El mâncă pe minciuna.
cei doi iezi neascultători. Pe noi ........-a ajutat bunica. Pe el ……-a întrecut Costel.
Venind acasă, capra află de cele întâmplate.
De atunci căută şi ea prilej de răzbunare.
- Tu nu cumva să te răsufli cuiva ! zise ea iedului celui mic.
7. Completaţi cu pronumele personale care răspund la întrebările de sub rând:
Capra îşi ţinu făgăduiala şi îl pedepsi pe lup.
........... stătea aproape ............. . Casa ....... era nouă. Am să- ..... arăt
şi ....... unde stă ........,
4. Tăiaţi cuvintele scrise greşit: (Cine?) (de cine?) (a cui?) (cui?)
 Noi ne-am/neam dus la bunica. (cui?) (cine?)
 Pe voi va/v-a rugat să veniţi. când o să vii la ............. la vară. Voi merge cu ............. la pădure să culegem
 Vrei săi/să-i spui aceeaşi întâmplare ? fragi şi ciuperci.
(la cine?) (cu cine?)
 S-a /sa dus la şcoală. Când ne vom întoarce, ........... vom trece pe la .......... , căci va fi în drumul
 Eu iau/i-au un caiet. nostru.
 Tu m-ai/mai văzut alături de el. (cine?) (pe la cine?)
 Cartea sa/s-a este nouă.
 Băiatul cel/ce-l harnic îmi place.

6. Exerciţii de creaţie.
a )Alcătuiţi câte o propoziţie în care să folosiţi:
 Un pronume personal de persoana I, numărul singular
 Un pronume personal de persoana a II a, numărul plural
 Un pronume personal de persoana a III a, numărul plural

Înv. Mirela Barcan - LIMBA ROMÂNĂ - exerciţii de dezvoltare


PRONUMELE
( SCHEMĂ )

Definiţie: Partea de vorbire care ţine locul unui substantiv se numeşte pronume. Pronumele care
arată persoane diferite se numeşte pronume personal.
Pronumele are trei persoane:
a ) persoana I - persoana care vorbeşte
b ) persoana a II a - persoana cu care se vorbeşte
c ) persoana a III a - persoana despre care se vorbeşte
Pronumele are două numere:
- singular
- plural
Pronumele are gen numai la persoana a III a
Formele pronumelui personal pot fi:
a ) accentuate - când pot constitui singure propoziţii ( întrebări sau răspunsuri la întrebări ):
Exemple: - Cine vine cu mine ? - Corina, îţi place să pictezi ?
- Eu. - Mie ? Da, foarte mult.
b ) neaccentuate - când nu pot constitui singure propoziţii
Exemple: Mama îl întâmpină cu drag. - De ce mi-ai adus această carte ?
Formele accentuate şi neaccentuate ale pronumelui personal:

Numărul Persoana Forme accentuate Persoana Forme neaccentuate


I eu; ( pe ) mine; mie I mă; m-; îmi; mi-
a II a tu; ( pe ) tine; ţie a II a te; îţi; ţi-
Singular
a III a el; ( pe ) el; lui a III a îl; l-; îi; i(-)
ea; ( pe ) ea; ei o; -o
I noi; ( pe ) noi; nouă I ne(-); ni(-)
a II a voi; ( pe ) voi; vouă a II a vă(-); vi(-); v-
Plural
a III a ei; ( pe ) ei; lor a III a îi; i(-)
ele; ( pe ) ele; lor le(-); li(-)

Probleme de ortografie:
a ) pronumele neaccentuate: mi-; ţi-; te-; l-; ne-; v-; le- pot sta înainte sau după un cuvânt care
exprimă acţiune ( verb ) şi pot fi scrise cu liniuţă de unire ( cratimă ): mi-a spus; ţi-a dat; te-ai
speriat; l-am ocolit; am văzut-o; spune-mi; ne-ai văzut; v-am salutat; le-am spus. Atenţie la scrierea
unor forme folosite în vorbirea populară: datu-ţi-ai seama; speriatu-te-ai; ocolitu-l-am; văzutu-ne-ai;
datu-v-am bineţe, etc.
b ) pronumele neaccentuate: -l; -o; -mi; -ţi se pot rosti împreună cu orice cuvânt aflat înaintea lor,
dacă acesta se termină cu o vocală; poate fi chiar un alt pronume!
Exemple: calu-mi ( calul meu ); frumosu-i cal; aşa-mi; iată-l; i-l dau; ţi-l aduc, etc.

Înv. Mirela Barcan - LIMBA ROMÂNĂ - exerciţii de dezvoltare

S-ar putea să vă placă și