Sunteți pe pagina 1din 6

Indicatorii competențelor

Nr.
specific
( CS) și a
subcompetențelor ( S) .
Nr.
Crt. Conținuturi de
ore
Data Observații

Repartizarea generală a orelor: 136


Recapitulare 4
CS S Predare – învățare 121 Clasa
Evaluare 11 VIII-A
Algebra
I Recapitulare și completări. 5
1.1,1.5,1.6 1 Mulțimi și numere.Operații cu mulțimi. 1
I 1.1-1.3,1.5,1.7,1.8 2 Mulțimea numerelor reale.Modulul numărului real. 1
V
1.3,1.5-1.8 3 Operații cu numere reale. 1
VI
1.1,1.3,1.6,1.8 4 Intervale de numere reale. 1
VIII
1.1-1.8 5 Evaluare inițială. 1
II Puteri și radicali. 10
1.1,1.4-1.8 6 Putere cu exponent natural .Proprietăți. 1
1.1,1.4-1.8 7 Putere cu exponent întreg. Proprietăți. 1
I 1.1,1.4-1.8 8 Rădăcina patrată.Extragerea rădăcinii patrate. 1
III 1.3,1.4,1.6-1.8 9 Proprietăți ale rădăcinii patrate. 1
IV 1.3,1.4,1.6-1.8 10 Scoaterea ,indroducerea factorilor sub radical. 1
V 1.3,1.4,1.6-1.8 11 Raționalizarea numitorului unui raport. 1
VI 1.1-1.8 12 Oră de sinteză. 1
VIII 1.1-1.8 13 Oră de sinteză integrativă 1
1.1-1.8 14 Evaluarea sumativă 1
1.1-1.8 15 Analiza evaluării. 1
III Calculul algebric. 12
I 2.1,2.4-2.6 16 Operații cu numere reale reprezentate prin litere. 1
IV 2.2-2.6 17 Formule de calcul prescurtat: (a±b)2=a2±2ab+b2, (a+b)(a-b)=a2-b2 1

1
V Formule de calcul prescurtat: (a±b)3=a3 ±3a2b+3ab2±b3, a3±b3=(a±b)(a2
2.3-2.7 18 1
VI ∓ab+b2).
VIII 19
2.1-2.7 Metode de descompunere în factori. 2
20
2.1,2.3-2.7 21 Identitate. Transformări identice ale expresiilor algebrice. 1
2.2-2.7 22 Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere.Rapoarte algebrice. 1
2.1-2.7 23 Operații cu rapoarte algebrice. 1
1.1-1.8,2.2-2.7 24 Oră de sinteză. 1
1.1-1.8,2.2-2.7 25 Oră de sinteză integrativă. 1
1.1-1.8,2.2-2.7 26 Evaluare sumativă 1
1.1-1.8,2.2-2.7 27 Analiza evaluării. 1
IV Șiruri funcții. 12
3.1,3.3,3.4,3.9 28 Noțiune de șir numeric. 1
3.1-3.4,3.9,3.10 29 Moduri de definire a unui șir. 1
I 3.1-3.4,3.9,3.10 30 Clasificarea șirurilor (șiruri finite, șiruri infinite, șiruri monotone). 1
II 3.1,3.3-3.5,3.10 31 Noțiunea de funcții . 1
III 3.1,3.3-3.5,3.10 32 Moduri de definirea funcției.Graficul funcției. 1
IV 3.1-3.3,3.7-3.10 33 Funcție de gradul I. Proprietăți. Proporționalitatea directă. 1
V 3.1-3.3,3.7-3.10 34 Proporționalitatea inversă. Graficul .Proprietăți. 1
VI 3.1-3.3,3.7-3.10 35 Funcția radical.Graficul.Proprietăți. 1
VII 3.1-3.10 36 Oră de sinteză. 1
VIII 1.1-1.8,3.1-3.10,4.1-4.9 37 Oră de sinteză integrativă. 1
1.1-1.8,3.1-3.10,4.1-4.9 38 Evaluarea sumativă. 1
1.1-1.8,3.1-3.10,4.1-4.9 39 Analiza evaluării. 1
V Ecuații, inecuații. Sisteme 16
4.1,4.2,4.4,4.5 40 Noțiune de ecuație de gradul I cu o necunoscută. 1
4.7,4.8 41 Noțiune de ecuație de gradul I cu 2 necunoscute.Graficul. Panta dreptei. 1
I 4.1,4.2,4.4,4.7,4.8 42 Noțiunea de sistem de două ecuații de gradul I cu două necunoscute. 1
II Metode de rezolvare a sitemelor de două ecuații de gradul I cu două
4.2,4.4,4.7-4.9 43 1
III necunoscute.
IV 4.2,4.4,4.7-4.9 44 Rezolvarea exercițiilor. 1

2
V Rezolvarea problemelor cu ajutorul sistemelor de ecuații de gradul I cu
4.1,4.7,4.8 45 1
VI două necunoscute.
VII 4.6,4.7,4.8 46 Rezolvarea problemelor. 1
VIII Inegalități numerice.Proprietăți. Intervale de numere reale. Operații
4.1,4.2,4.4,4.7,4.8 47 1
(reuniunea, intersecția).
4.2-4.5,4.7,4.8 48 Noțiunea de inecuație de gradul I cu o necunoscută. 1
4.1-4.5,4.7,4.8 49 Rezolvarea inecuațiilor. 1
4.1-4.5,4.7,4.8 50 Noțiunea de sistem de inecuații de gradul I cu o necunoscuta. 1
4.1-4.9 51 Rezolvarea sistemelor de inecuații de gradul I cu o necunoscută. 1
1.1-1.8,4.1-4.9 52 Oră de sinteză. 1
1.1-1.8,4.1-4.9 53 Oră de sinteză integrativă. 1
1.1-1.8,4.1-4.9 54 Evaluarea sumativă. 1
1.1-1.8,4.1-4.9 55 Analiza evaluării. 1
VI Ecuații de gradul II. 12
5.1,5.4,5.6 56 Noțiunea de ecuție de gradul II cu o necunoscută. 1
5.1,5.2,5.4,5.6 57 Rezolvarea ecuațiilor de gradul II, de forma: 𝑎𝑥 2 + 𝑐 = 0, 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 = 0. 1
5.1,5.2,5.5,5.6 58 Rezolvarea ecuațiilor de forma: 𝑎(𝑥 + 𝑚)(𝑥 + 𝑛) = 0. 1
I 5.1,5.2,5.4-5.6 59 Formula de rezolvare a ecuațiilor de gradul II,forma completă. 1
II 5.2-5.4,5.6 60 Formula de rezolvare a ecuațiilor de gradul II, forma redusă. 1
IV
5.2-5.4,5.6 61 Rezolvarea ecuațiilor. 1
V
5.2,5.5,5.6 62 Relații între soluții și coeficienți (Relațiile lui Viete) . 1
VI
VII
5.1-5.6 63 Descompunerea trinomului gradul II în produs de factori. 1
VIII 1.1-1.8,4.1-4.5,5.1-5.6 64 Oră de sinteză. 1
1.1-1.8,4.1-4.5,5.1-5.6 65 Oră de sinteză integrativă. 1
1.1-1.8,4.1-4.5,5.1-5.6 66 Evaluarea sumativă. 1
1.1-1.8,4.1-4.5,5.1-5.6 67 Analiza evaluării. 1
VII Elemente de teoria probabilităților și statistică matematică. 9
I 6.1,6.2,6.5,6.7 68 Noțiunea de eveniment. Clasfiicarea evenimentelor. 1
II 6.1-6.5,6.7 69 Noțiunea de probabilitate. Proprietățile probabilitățile. 1
III 6.1-6.5,6.7 70 Rezolvarea exercițiilor 1
IV 6.1-6.3,6.6,6.7 71 Elemente de statistică matematică. 1
V 6.1-6.3,6.6,6.7 72 Organizarea și interpretarea grafică a datelor. 1

3
VI 6.1-6.10,4.1-6.7 73 Oră de sinteză. 1
VII 1.1-1.8,3.6,3.8, 6.1-6.8 74 Oră de sinteză integrativă. 1
VIII 1.1-1.8,3.6,3.8, 6.1-6.8 75 Evaluare sumativă. 1
1.1-1.8,3.6,3.8, 6.1-6.8 76 Analiza evaluării. 1

Geometria
VIII Figuri geometrice în plan.Recapitulare și completări. 11
7.1,7.3,7.6,7.8 77 Elemente de logică matematică. 1
I 7.1,7.3,7.6,7.8 78 Metoda reducerii la absurd. 1
II 7.1,7.3-7.8 79 Unghiuri.Clasificarea unghiurilor. 1
III 7.1-7.3,7.5-7.8 80 Triunghiuri .Clasificarea triunghiurilor. 1
IV 7.1-7.8 81 Cercul. Elemente cercului. Discul. 1
V 7.1-7.8 82 Poziția relativă a unei drepte față de un cerc/disc. 1
VI 7.1,7.3-7.8 83 Unghi la centru .Arce de cerc. Unghi înscris în cerc. 1
VII 7.1-7.8 84 Oră de sinteză. 1
VIII 1.1-1.8,7.1-7.8 85 Oră de inteză integrativă. 1
1.1-1.8,7.1-7.8 86 Evaluarea sumativă. 1
1.1-1.8,7.1-7.8 87 Analiza evaluării. 1
IX Asemănarea triunghiurilor. 11
8.1,8.2,8.5-8.7 88 Segmente proporționale. 1
8.2-8.8 89 Rezolvarea exercițiilor. 1
I 8.2-8.8 90 Teorema lui Thales. 1
II 8.4-8.8 91 Triunghiuri asemenea. Teorema fundamentală a asemănării. 1
III 7.1-7.8,8.1-8.8 92 Rezolvarea problemelor. 1
IV
7.1-7.8,8.1-8.8 93 Criterii de asemănare a triunghiurilor. 1
V
7.1-7.8,8.1-8.8 94 Criterii de asemănare a triunghiurilor dreptunghice. 1
VI
VII
7.1-7.8,8.1-8.8 95 Oră de sinteză. 1
VIII 7.1-7.8,8.1-8.8 96 Ora de sinteză integrativă. 1
7.1-7.8,8.1-8.8 97 Evaluarea sumativă. 1
7.1-7.8,8.1-8.8 98 Analiza evaluării. 1
X Relații metrice în triunghiul dreptunghic. 14
I 7.1-7.8 99 Proprietăți ortogonale pe o dreaptă. 1

4
II 9.1-9.5,9.7 100 Teorema înălțimii. 1
III 9.1-9.5,9.7 101 Rezolvarea problemelor. 1
IV 9.1-9.5,9.7 102 Teorema catetei. 1
V 9.1-9.5,9.7 103 Rezolvarea problemelor. 1
VI 9.1-9.5,9.7 104 Teorema lui Pitagora. 1
VII 9.1-9.5,9.7 105 Rezolvarea problemelor. 1
VIII 9.5, 9.6,9.7 106 Elemente de trigonometrie în triunghiul dretunghic: sin, cos, tg, ctg. 1
9.5, 9.6,9.7 107 Rezolvarea problemelor. 1
9.5, 9.6,9.7 108 Valorile sin, cos, tg, ctg pentru unghiurile de 30o,45o,60o. 1
9.1-9.7 109 Oră de sinteză. 1
7.1-7.8,9.1-9.7 110 Oră de sinteză integrativă. 1
7.1-7.8,9.1-9.7 111 Evaluare sumativă 1
7.1-7.8,9.1-9.7 112 Analiza evaluării. 1
XI Patrulatere. 13
10.1, 10.2, 10.5 113 Poligoane convexe. Elemente. 1
10.1-10.5 114 Patrulatere. Elemente. Patrulatere convexe. 1
10.1-10.8 115 Paralelogramul. Elemente. Proprietăți. Criterii. 1
I 10.1-10.8 116 Dreptunghiul. Elemente . Proprietăți. Criterii. 1
II 10.1-10.8 117 Rombul .Elemente. Proprietăți. Criterii. 1
III 10.1-10.8 118 Pătratul .Elemente. Proprietăți. Criterii. 1
IV
10.1-10.8 119 Trapezul .Elemente. Proprietăți. Criterii. 1
V
10.3-10.8 120 Linia mijlocie a trapezului. Proprietăți. 1
VI
VII
10.1-10.8 121 Rezolvarea problemelor. 1
VIII 10.1-10.8 122 Oră de sinteză. 1
7.1-7.8, 10.1-10.8 123 Oră de sinteză integrativă. 1
7.1-7.8, 10.1-10.8 124 Evaluarea sumativă. 1
7.1-7.8, 10.1-10.8 125 Analiza evaluării. 1
XI Vectori în plan. 13
I 7.1,7.3-7.8 126 Translația.Proprietăți. Aplicații. 1
II 7.1-7.3,11.1,11.2 127 Noțiunea de vector. Clasificarea vectorilor. Modulul vectorului 1
III 11.1-11.3 128 Coordonatele vectorului. 1
IV 11.1-11.4 129 Operații cu vectori. 1

5
V 11.1-11.4 130 Produsul scalar al vectorilor, fiind date coordonatele vectorului. Proprietăți. 1
VI 11.1-11.4 131 Oră de sinteză. 1
VII 11.1-11.4 132 Oră de sinteză integrativă. 1
VIII 7.1-7.8,11.1-11.4 133 Evluarea sumativă. 1
7.1-7.8,11.1-11.4 134 Analiza evaluării. 1
1.1-11.4 135 Recapitulare finală 1
1.1-11.4 136 Recapitulare finală 1