Sunteți pe pagina 1din 2

Atelier Șef de lucrări dr. arh.

Vladimir Vinea – grupa 33


Anul universitar 2018-2019

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ATELIER – AN III. SEMESTRUL 1

Proiectul nr.1: SPAȚIUL PUBLIC – ARHITECTURA PUBLICĂ – DE LA ORAȘ LA PROGRAM


CLĂDIRE CU DESTINAȚIE PUBLICĂ

SĂPTĂMÂNA 1 (1/6): 1 – 7 OCTOMBRIE

1A. Prezentare temă / Discutarea temei şi a amplasamentului


Stabilirea detaliilor pentru vizita la sit
Discuție despre tema de atelier – DANS / FITNESS / (ALIMENTAȚIE PUBLICĂ)
Stabilirea echipelor pe grupuri de analiză
Discutie despre conținutul analizei – se vor alcătui 5 echipe:
1. MACHETA DE SIT 1/100 (Barbu, Chismorie, Comandatu, Ionașcu, Preda)
- Se va acorda atentie inaltimilor cladirilor/acoperisurilor
- Limite de proprietate – garduri
- Detalii de arhitectura, de ambient
2. PARCELAR / RETEA STRADALA (Radu, Faff, Mihăilescu, Tisescu)
- Retea stradala, ierarhizarea ei ; acces pe parcele
- Tipologie de parcelar / curti
- Relatie construit / neconstruit (in interiorul parcelei / catre spațiul public)
- Caracterul intersecțiilor de strazi
3. STRADA / FRONTURI CONSTRUITE (Boncu, Dorobanțu-Cargol, Lăcătușu, Vîrlan)
- Studiu pe zona delimitata – garduri, porți, accesibilitate
- Desenul precis al desfășuratei de front stradal din imediata vecinatate a sitului propus
4. STUDIU ISTORIC (Cojocaru, Huțanu)
- Analiza istorică a sitului pe baza planurilor vechi ale Bucureștiului (se va consulta: Nicolae Lascu – Bulevardele bucureștene până la Primul Razboi
Mondial, editura Simetria, București, 2011)
- Explorarea regulamentelor zonelor protejate din imediata vecinatate
5. CARACTERUL VIEȚII URBANE (Dinu, Zigu-Manu, Candidatu, Lazăr)
- Analiza de activități / funcțiuni la două scări – la scara zonei de analiză și la scara fiecărui spațiu cu rol public (descrierea succinta a acestuia :
fotografie + cateva observatii relevante)
- dinamica vieții cartierului, accesibilitatea, caracterul vieții urbane, densități, aglomerări, fluxuri.

1B. # Discuția 1 / Arhitectura publică


#Exemplu 1 - Fiecare student trebuie să aducă un exemplu de CLĂDIRE PUBLICĂ, cu care să rezoneze din punct de vedere al sensibilității culturale / estetice
proprii (exemplul va fi descris complet – context, program, spațiu,…) și va fi comentat verbal in cadrul prezentarii
Exemplul ales se va încadra în maximum 1000mp suprafață desfășurată.

* prezentările nu vor depași 5 minute


** prezentarile vor fi discutate și comentate și de către colegi.

Discuții comune despre sit și despre structura analizelor, inclusiv delimitarea perimetrelor specifice de studiu.

SĂPTĂMÂNA 2 (2/6): 8-14 OCTOMBRIE

2A. # Discuţia 2 / Înţelegerea locului cu imagini de atmosferă. (fiecare student va aduce imagini / schite cu ceea ce consideră reprezentativ pentru zona studiată)
Discuție comună preliminara pe baza analizelor
Discuție comună preliminara pe baza PROGRAMULUI ARHITECTURAL PROPUS DE CĂTRE FIECARE STUDENT, după înțelegerea preliminară a sitului

2B. PREDAREA și prezentarea la panou/proiector a analizelor + a machetei de sit sc.1/100


Fiecare echipă va preda un caiet A3 de analiză și va susține la proiector prezentarea rezultatelor analizelor lor. (cca 15 minute/echipă)
Predarea va fi considerată ca pondere din nota finală a proiectului.
#Exemplu 2 – In echipe de 2, studentii vor prezenta un exemplu de arhitectură publică, internațională sau locală, relevantă pentru problematica și funcțiunea
proiectului.
Investigația se va baza pe un proces de reflecție asupra poziției și rolului respectivului exemplu în peisajul culturii arhitecturale contemporane
Exemplul va fi prezentat cu materiale complete și va fi comentat, cu scheme proprii de sinteza.

1
SĂPTĂMÂNA 3 (3/6): 15-21 OCTOMBRIE

3A. Prezentare la panou # 1 – Prezentarea programului arhitectural al fiecărui student și schiță de idee a viitorului proiect

Tema – fiecare student va prezenta programul pe care l-a elaborat, pornind de la justificarea sa socială, sensul sau economic si cultural, caracterul general și
ambianta propunerii (definite in forma scrisa), relatia cu contextul in lumina reglementarilor urbanistice (oras / cartier / strada / intersectie), activitatile precise,
spatiile dedicate lor si evaluarea suprafetelor si relatiilor functionale necesare)
-Fiecare student va prezenta pe sit intervenția propusă, cu surprinderea problematicii cultural-estetice relevante pentru propriul proiect, la nivel de schita de idee,
care trebuie insa sa insereze obligatoriu precizari privind relatia cu vecinatatile si o viziune clar definita asupra sensului tipologic al propunerii

* prezentarile nu vor depasi 10 minute


** prezentarile vor fi discutate si comentate de către îndrumătorii de atelier și de către colegi.

3B. Critică individuală #1 – critică individuală pe proiect.

SĂPTĂMÂNA 4 (4/6): 22-28 OCTOMBRIE

4A. Prezentare la panou #2 Anteproiect


- Fiecare student va prezenta pe situl cu vecinătățile desenate, planurile tuturor nivelurilor, o secțiune caracteristică și cele două fațade principale încadrate în
elevația frontului stradal
- Fiecare student va aduce in mod obligatoriu o machetă de idee a cladirii propuse, inserata in macheta de sit a atelierului

* prezentarile nu vor depasi 10 minute


** prezentarile vor fi discutate si comentate de către îndrumătorii de atelier și de către colegi.

4B. Critică individuală #2 – critică individuală pe proiect.


Fiecare student va continua studiul asupra proiectului și va veni la discuție, in mod obligatoriu, cu o machetă de studiu.

SĂPTĂMÂNA 5 (5/6): 29 OCTOMBRIE – 4 NOIEMBRIE

5A. Prezentare la panou #3 - Atmosfera – alaturi de continutul complet care sa caracterizeze spatial proiectul (inclusiv MACHETA), studentii vor prezenta
reprezentari care sa caracterizeze atmosfera generala si ambiantele particulare ale spatiilor importante ale propunerii

* prezentarile nu vor depasi 10 minute


** prezentarile vor fi discutate si comentate de către îndrumătorii de atelier și de către colegi.

5B. Critică individuală #3 – critică individuală pe proiect.


Fiecare student va aduce toate piesele desenate necesare discuției.

SĂPTĂMÂNA 6 (6/6): 5-11 NOIEMBRIE

6A. Critică individuală #4

6B. Predarea de proiect și prezentarea / notarea

NOTĂ
- discuțiile și predările intermediare (la panou sau la proiector) se noteaza si participă la nota finală ;
- continutul materialelor aduse la fiecare sedinta de atelier este obligatoriu; nu se vor face corecturi pe materiale incomplete
- proiectul nu se va putea promova fără o prezenta generala de minim 50% si fara participarea la minim 4 din cele 6 discutii generale de grupa.

Echipa de îndrumare :
Șef de lucrări dr. arh. Vladimir Vinea
Dr. arh. Maria Tase
Drd. arh. Ilinca Rădulescu