Sunteți pe pagina 1din 3

Școala Gimnazială Nr.2 Cernica – Tânganu, Jud.

Ilfov

Anul școlar 2017 - 2018

Initial English Test


4th grade (L1)
Name:

Date:

I. Answer the questions: (12p.)


1. What is your name?

2. How old are you?

3. How are you?

II. Circle the odd-one-out: (20p.)


a) mother sister grandfather pencil c) play read sing orange
b) pink blue desk red d) dog elephant car mouse

III. Write the number: (18p.)


3 ___________ 6 ____________ 10 _____________

11 ___________ 1 _____________ 5 _____________


IV. Choose the correct variant: (20p.)

Good Luck!
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de o ora.
Școala Gimnazială Nr.2 Cernica – Tânganu, Jud. Ilfov

Anul școlar 2017 - 2018

1. Susan has a beautiful ________. 3. I _______ a beautiful girl.

a) dres b) dress c) dres a) are b) is c) am

2. My parents ________ TV every day. 4. Teddy and Mary ______ tennis every week.

a) watch b) play c) eat a) sing b) play c) run

V. Match the picture with the word: (20 p.)

LION TURTLE HORSE MONKEY


TEST DE EVALUARE
Limba engleză, Clasa a IV-a
BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE

• Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare corectă a cerințelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracțiuni de punct.

Se acorda 10 puncte din oficiu.

1. Pentru fiecare răspuns complet se acorda 4p / incomplet 2p/ partial correct 1p

3x4=12p

2. Pentru fiecare cuvânt correct, incercuit se acordă 5 puncte 5x4=20p

3. Pentru fiecare numar identificat corect și scris corect cu litere se acordă 3p/
identificat correct si scris partial correct 1p

3x6=18

4. Pentru fiecare răspund corect se acordă 5 puncte 5x4=20p

5. Pentru fiecare imagine identificată corect se acordă 5 puncte 5x4=20p

Good Luck!
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de o ora.
Școala Gimnazială Nr.2 Cernica – Tânganu, Jud. Ilfov

Anul școlar 2017 - 2018

Good Luck!
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de o ora.