Sunteți pe pagina 1din 2

12.10.2018 0100205.

573

Registrul bunurilor imobile 0100205573


Capitolul A,B
Deschis 06.08.2018

Subcapitolul I. Bunul imobil

1.0 Bunul imobil Teren


Numărul cadastral 0100205.573
Adresa mun. Chişinău, sect. Centru bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 73
Locul amplasării SEPARAT DIN 0100205.007
Modul de folosinţă Pentru construcţii
Domeniul Privat
Suprafaţa 0.2165 ha
Tipul hotarelor generale

Subcapitolul II. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil

2.1 Bunul imobil 0100205.573


Cota parte 1.0
Proprietarul Republica Moldova,
Domiciliul / Sediul
Temeiul înscrierii Legea Cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998
Data înregistrării 02.08.2018

Subcapitolul III. Grevarea drepturilor patrimoniale


Partea I. Alte drepturi reale.  

3.1.1 Tipul grevării Folosinţă Stins


Obiectul grevării Bunul imobil :
0100205.573
indicat în subcapitol II la nr. 2.1:
Temeiul înscrierii Hotăгârea Guvernului ... Nr. 982 din 15.11.2017 (0100/18/98798)
Act de transmitere-primire Nr. - din 27.11.2017 (0100/18/98798)
Titlu de autentificare a dreptului deţinătorului de teren Nr. 01002050007 din 06.06.2018
(0100/18/98798)
Ordinul Nr. 29/28 din 24.07.2018 (0100/18/98798)
Termenul / Condiţia -
Suma
Titularul grevării / Solicitantul PROCURATURA GENERALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, Mt. Bănulescu-Bodoni nr. 26
Însemnări
Data înregistrării 02.08.2018

3.1.2 Tipul grevării Folosinţă


Obiectul grevării Bunul imobil :
0100205.573
indicat în subcapitol II la nr. 2.1:
Temeiul înscrierii Hotăгârea Guvernului ... Nr. 759 din 25.07.2018 (0100/18/104862)
Act de transmitere-primire Nr. fn din 10.08.2018 (0100/18/104862)
Termenul / Condiţia 25.07.2018 -
Suma
Titularul grevării / Solicitantul DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA CLĂDIRILOR GUVERNULUI R.M.
Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, Marii Adunări Naţionale piaţa nr. 1
Însemnări
Data înregistrării 15.08.2018

3.1.3 Tipul grevării Servitut

https://www.cadastru.md/ecadastru/webinfo/f?p=100:20:3074922231699612 1/2
12.10.2018 0100205.573
Obiectul grevării Bunul imobil :
0100205.573
indicat în subcapitol II la nr. 2.1:
Temeiul înscrierii Contract privind instituirea servitutei asupra bunului imobil Nr. f/n din 29.11.2013 (0100/18/124693)
Acord aditional Nr. 1 din 23.10.2017 (0100/18/124693)
Acord aditional Nr. 2 din 10.09.2018 (0100/18/124693)
Termenul / Condiţia -
Suma
Titularul grevării / Solicitantul Societatea Comercială ART BUSINESS CLUB S.R.L.
Domiciliul / Sediul mun. Chişinău, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici nr. 44 bl. 1
Însemnări SERVITUTE 0,2165 ha ( teren dominant 0100205.442)ART BUSINESS CLUB SRL (transferat de la nr.
cad. 0100205007 in urma formarii b.i.)
Data înregistrării 26.09.2018

Partea II. Notări.


Nu sunt înscrieri  
 
Interdicţii.

1 Obiectul Bunul imobil : Stins


0100205.573
indicat în subcapitol II sub nr. 2.1
Data înregistrării 06.08.2018
Tipul Restricţie, contract, SERVITUTE 0,2165 ha ( teren dominant 0100205.442)ART BUSINESS
CLUB SRL
Însemnări
Numărul actului aplicării
Data actului 02.08.2018
Data radierii înscrierii 26.09.2018
Tipul Restricţie, contract, SERVITUTE 0,2165 ha ( teren dominant 0100205.442)ART BUSINESS
CLUB SRL
Însemnări transferat la Notari conf cererii nr. 0100/18/124693
Numărul actului anulării
Data anulării 02.08.2018

  * Baza de date este actualizată la data de 11.10.2018, orele 21:00:04

 
DEPARTAMENTUL CADASTRU

https://www.cadastru.md/ecadastru/webinfo/f?p=100:20:3074922231699612 2/2