Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Gimnazială nr.

2 Bordeasca Veche Avizat,


Diriginte: prof. Nica Daniela Director: prof. Son Alexandru
Clasa a VIII-a

Activităţi de suport educaţional şi de consiliere pentru părinţi


An școlar 2018-2019
Semestrul I

Săpt. Tema Modalități de realizare Observații


S1 A început școala Discuții despre orarul clasei, noua încadrare, noile
discipline școlare introduce pentru a fi studiate, respectarea
ROFUIP, ROI, reguli de protectia muncii și PSI.
S2 Informații utile Informări despre documentele necesare întocmirii dosarelor
pentru rechizite școlare gratuite și pentru bursele școlare.
S3 Testele inițiale Informarea părinților cu privire la rezultatele testelor
inițiale și găsirea unor măruri ameliatorii, de comun acord.
S4 Beneficiile relației Sublinierea importanței menținerii legăturii cu școala, chiar
școală-familie daca au crescut copiii.
S5 Bariere în relaționarea Identificarea obstacolelor care pot apărea în colaborarea
profesori-părinți școală-familie și a formelor de colaborare școală-familie.
S6 Relația părinți-copii Discuții despre menținerea unui echilibru între exigență și
indulgență în privința copiilor.
S7 Internetul și efectele Discuții despre efectele și beneficiile Internetului, despre
acestuia dozarea timpului petrecut pe Internet.
S8 Sezonul virozelor şi al Informări cu privire la starea de sănătate a copiilor, la
gripei măsuri preventive pentru evitarea îmbolnăvirii.
S9 Viitorul copiilor noștri Discuții despre ceea ce își doresc părinții pentru viitorul
copiilor.
S10 Bullyingul Informații despre ce înseamnă bullyingul și cum ne putem
învăța copiii să îl evite, să nu devină hărțuitor sau victimă.
S11 Rămânerea în urmă la Cunoașterea cauzelor care duc la eşec şcolar și a fazelor în
învăţătură şi eşecul şcolar care se află procesul de rămânere în urmă al copilului.
S12 Temele pentru acasă Cunoașterea stilului de învățare al elevului și realizarea
unui program de studiu.
S13 În lumea cărților Discuții despre diverse metode de a determina un elev să
citească și să descopere lectura de plăcere.
S14 Încrederea – asumarea Identificarea modalităților de a mări încrederea de sine a
responsabilităţii elevilor și de asumare a responsabilităților.
S15 Modelul personal – prima Discuții despre ceea ce este lăsat copilul să vadă și să audă
componentă în educaţie în familie.
S16 Adolescența Descrierea caracteristicilor adolescenței și a problemelor
ridicate de aceasta.
S17 Recompense și sancțiuni Aflarea unui echilibru între recompense și sancțiuni,
precum și masura în care se acordă fiecare.
S18 Ce note mai are copilul Analiza situației la învățătură pe semestrul I.
meu?
Semestrul al II-lea

Săpt. Tema Modalități de realizare Observații


S1 Imaginația și creativitatea Discuții despre dezvoltarea imaginației și
creativității elevilor. Cum pot ajuta părinții.
S2 Anturajul copilului – la şcoală şi în Discuții despre influența anturajului și cum
afara şcolii ajutăm un copil să se desprindă dint-un anturaj
nepotrivit.
S3 La confluenţa cuvintelor! Descoperirea modurilor optime de comunicare
părinte-copil.
S4 Motivarea elevilor pentru invatare Reiterarea principalelor modalități de motivare
spre învățare a elevilor.
S5 Responsabilități în familie Identificarea diverselor treburi casnice care pot fi
lăsate în seama copiilor, conform vârstei.
Responsabilizarea copilului.
S6 Cariera profesională-consiliere si Discuții pe marginea orientării școlare și
orientare profesionale a copiilor.
S7 Nevoia de intimitate a Conștientizarea pătrinților cu privire la specificul
adolescentului vârstei și nevoia de intimitate a adolescentului.
S8 Stiluri de învățare Discuții despre diferitele stiluri de învățare și
despre modalitățile în care părintele își poate
ajuta copilul să învețe mai ușor.
S9 Părinți ambițioși Discuții despre efectele pe care le au părinții
prea ambițioși asupra psihicului copilului.
S10 Liceele si profiluri Prezentarea liceelor din zona Turnu-Măgurele.
Discuții despre profilul la care se poate adapta
cel mai ușor copilul.
S11 Arta de a fi părinte Prevenirea unor probleme grave de educaţie;
prevenirea unor atitudini şi reacţii negative în
comportamentul părinţilor faţă de copil.
S12 Momente de calitate petrecute cu Descrierea importanței timpului petrecut cu
copiii copiii noștri și a îndreptării atenției spre micile
“mari” probleme ale lor.
S13 Visuri și aspirații Aplicare de chestionare.
S14 Școala altfel Activități de orientare școlară și profesională
S15 Suntem pregătiți pentru clasa Emoții și visuri pentru copiii noștri.
a IX-a?
S16 Încheierea anului școlar Analiza situației la învățătură.

Diriginte:
Prof. Nica Daniela Florentina