Sunteți pe pagina 1din 1

Formabil: Nica Daniela

Evaluare M3 online: Autoevaluare (60 min)

Completați următoarele enunțuri autoevaluative (maxim 1 pagină). Confruntați-le apoi cu


rezultatul primit de la formator!

(a) Pot transfera idei și contexte de învățare promovate la disciplina Consiliere și dezvoltare
personală la disciplina pe care o predau, astfel: ....(exemple)

(b) Consider că am un rol important în dezvoltarea unui mediu școlar incluziv pentru că ...
(exemple)

(c) Utilizez în activitatea didactică și resurse educaționale deschise: ... (exemple). Astfel, elevi

(a) Pot transfera idei și contexte de învățare promovate la disciplina Consiliere și


dezvoltare personală la disciplina limba engleză prin:

 implicarea elevilor în activităţi de echipă , acestea dezvoltând spiritul de


colaborare şi acceptarea celuilalt;
 activități de susținere argumentată a unui punct de vedere personal, dezbateri pe
diferite teme etc. Aceste activități nu doar dezvoltă competențe de comunicare în
limba străină, ci dezvoltă și capacitatea de relaționare

(b) Consider că am un rol important în dezvoltarea unui mediu școlar incluziv pentru că
relaţia profesorului cu fiecare elev în parte este foarte importantă, iar în ceea ce privește elevii
cu CES , aceștia au mare nevoie de a dezvolta relaţii afective cu cei cu care intră în contact
social. În cadrul orelor de curs încerc să implic toţi eleviişi îi susţin pe cei care au nevoie de o
atenţie deosebită.

(c) Utilizez în activitatea didactică și resurse educaționale deschise de genul: flash-cards ,


resurse audio, resurse video, jocuri didactice, diferite site-uri utile sau aplicaţii educaţionale.
Astfel, elevii devin mult mai deschiși la dialog şi gradul de implicare în cadrul activităților de
învățare crește.