Sunteți pe pagina 1din 4

PANOURI SOLARE

Întocmit:
Hurjui Mirela
Diaconu Iolanda

Încălzirea globală, creşterea emisiilor de CO2, coroborate cu probleme legate de regândirea


sectoarelor energetice, ca urmare a epuizării resurselor fosile şi a creşterii interdependenţei dintre
state, au condus la încercări de reducere a utilizării surselor convenţionale de energie şi, în paralel,
la încurajarea folosirii surselor de energie regenerabilă (energie solară, energie eoliană, energie
geotermală, hidroenergie şi biomasă). Guvernele statelor membre UE, inclusiv guvernul României
au, la nivelul sectorului energetic, un rol crucial în promovarea Surselor de Energie Regenerabilă
(SER) prin exemplul dat şi sprijinul oferit. Gospodăriile pot contribui la rândul lor la promovarea
utilizării surselor de energie regenerabilă prin achiziţia, de la distribuitori autorizaţi, de echipamente
care utilizează SER (panouri solare, pompe de căldură sau centrale pe peleţi pentru apă caldă şi
agent termic şi panouri fotovoltaice sau micro eoliene pentru producere de electricitate).

Panourile solare, energia regenerabilă, sursa ecologică de energie, casa verde, sunt termeni
care definesc tot mai mult viitorul nostru eco şi grija noastră pentru Pământ.
Sursele de energie din natură nu sunt inepuizabile şi trebuie să găsim soluţii astfel încât
societatea să-şi continue evoluţia. Ca să putem asigura resurse pentru viitor trebuie să protejăm
resursele existente sau să identificăm căi de regenerare a acestora, să identificăm care ar fi sursele
de energie alternative şi cum afectează acestea planeta, având în vederea limita fragilă între efect
benefic/efect nociv al energiei asupra lumii vii, viitorul omenirii depinzând de maniera în care
oamenii vor şti să le echilibreze.
Dintre toate modalităţile de încălzire a apei, soarele este cea mai la îndemână şi ieftină
soluţie, dar şi cea mai durabilă, având în vedere că energia solară va fi la dispoziţia oamenilor zeci
de mii de ani de acum încolo.
Panourile solare sunt echipamente ce realizează pe de o parte conversia energiei solare în
energie termică şi pe de altă parte transferul acesteia către apă sau un alt agent termic. Apa caldă
obţinută poate fi utilizată ca atare sau ca agent termic primar pentru prepararea apei calde menajere
într-un acumulator; în unele cazuri se poate utiliza şi ca agent termic pentru încălzire (în combinaţie
cu sistemele de încălzire în pardoseală).

Folosirea panourilor solare şi a sistemelor de încălzire solare sau care folosesc principii
simple precum convecţia, aduc numeroase avantaje, fiind caracterizate de 2 trăsături esenţiale: sunt
economice şi ecologice.
Ideea utilizării efectului termic al radiaţiei solare este veche. Încă în antichitate Archimede a
incendiat flota romana concentrând razele solare cu ajutorul oglinzilor.
În secolul 18 naturalistul Horace-Bénédict de Saussure a construit precursorul panoului solar
de azi, o cutie simpla de lemn, cu interiorul vopsit în negru si acoperita cu sticla. Cu acest prim
panou solar s-a atins o temperatura de 87°C.
La mijlocul secolului 19 francezul Augustin Mouchot a dezvoltat panoul lui Saussure
adăugându-i oglinzi concave, iar în anul 1878 la expoziţia mondială din Paris a expus o maşină cu
aburi acţionată cu energie solară şi a făcut propunere utilizării acesteia pentru generarea de
electricitate.
Panoul solar este componenta principală a unei instalaţii termice solare şi până în anul 2002
a fost utilizat îndeosebi pentru prepararea de apă cală, iar recent îşi găseşte aplicare şi în furnizarea
energiei necesare încălzirii clădirilor. Daca este asociat cu un rezervor de stocare a energiei, se poate
asigura încălzirea clădirii numai cu energie solară.
Vehicularea energiei termice între panoul solar şi locul de utilizare sau depozitare poate avea
loc cu sau fără utilizarea unei surse de energie externă. În primul caz avem de a face cu sisteme ce
utilizează pompe acţionate electric, sisteme de reglare automată, etc., în al doilea caz se utilizează
principiul termosifon bazat pe diferenţa de densitate a agentului termic la diferite temperaturi. Apa
caldă se ridică, pe când cea rece coboară. Altfel decât la încălzire centrala funcţionând pe acelaşi
principiu, în acest caz rezervorul trebuie să se găsească deasupra panoului solar. Adesea panoul
solar şi rezervorul constituie un bloc comun.
Cele mai cunoscute şi frecvente utilizări ale panourilor solare termice sunt în prepararea apei
calde menajere. La montare corespunzătoare a panourilor şi a rezervorului, în Europa Centrală se
poate asigura apa necesară pentru spălat şi baie pe o perioada de cca. o jumătate de an (sezonul de
vară). Teoretic se poate asigura căldura necesară consumului casnic pe parcursul întregului an, dar
în acest caz este nevoie de o suprafaţă mai mare acoperită cu panouri, rezultând un exces de apă
caldă pe perioada verii.
La o astfel de supradimensionare, randamentul investiţiei semnificativ mai mari va fi redus
şi nu va fi compensat de economia de combustibili fosili (gaz, păcură, lemn, etc.) sau electricitate
devenind nerentabil.
Panouri dimensionate economic, pot înlocui sau completa sursele de energie termică într-un
procent suficient de mare contribuţia la prepararea apei calde variind între 30% si 100% raportat la
un an întreg.
Primele suprafeţe mari acoperite cu panouri solare termice au apărut după criza petrolieră
din anii 70 fiind utilizate la încălzirea apei din bazinele de înot publice şi private. Instalarea de
panouri solare termice a primit un impuls suplimentar în Germania datorită sprijinului
guvernamental federal şi celui al landurilor. Chiar şi unele procese industriale utilizează energia
termică solară.
Pentru a dispune de apă caldă suficientă şi în zilele ploioase panourilor solare li se ataşează
din construcţie un rezervor special de apă caldă cu schimbător de căldură care în funcţie de numărul
de membri de familie poate avea o capacitate de 120-2000L. Pentru clădirile mai mari (blocuri,
spitale, hoteluri, etc.), care datorită mărimii au o utilizare aproape continuă, putând avea un termen
de amortizare mai redus, se construiesc rezervoare de stocare a căldurii industriale dimensionate
corespunzător consumului. În rezervoarele obişnuite, circuitul primar al panoului încălzeşte doar
jumătatea de jos a acestuia, apa caldă ridicându-se datorită convecţiei şi temperatura ajungând până
la valoarea admisă de 95°C.

Panoul solar cu rezervor atmosferic (varianta cu 24 de tuburi), poate fi un deschizător de


drumuri pentru variantele ecologice de captare şi distribuire a energiei solare.
Panourile solare cu rezervor atmosferic reprezintă o alternativă confortabilă, economică şi
ecologică la sistemele clasice de obtinere a apei calde menajere, o alternativă care se impune tot mai
clar şi în lucrarile de instalaţii din Romania.
Schema instalaţiei panourilor solare

Principiu de funcţionare
Panourile solare captează energia soarelui. Agentul termic primar (glicol premixat) este
încălzit în panourile solare şi este condus către rezervorul de apă caldă, energia produsă fi ind
imediat distribuită apei prin intermediul serpentinei din rezervorul pentru apă caldă. Agentul termic
primar se răceşte, ca urmare a cedării căldurii, şi se reîntoarce în panoul solar pentru a reabsorbi
căldura soarelui.
Grupul de pompare şi sistemul de comandă asigură automat repetarea ciclurilor de încălzire,
de fi ecare dată când agentul termic primar este mai cald decât apa din rezervor. Separatorul de
microbule elimină bulele de aer din agentul termic primar în mod automat iar valva de mixare
amestecă apa rece cu cea încălzită în rezervorul de apă caldă astfel încât apa ajunge la robinet la
temperatura prestabilită de utilizatori. Se elimină astfel pericolele de accidentare cu apă fi erbinte şi,
în acelaşi timp, creşte efi cienţa sistemului.
Dacă radiaţia solară este insufi cientă pentru a încălzi apa din rezervor la temperatura dorită,
sistemul solar preîncălzeşte apa, iar centrala termică convenţională va prelua încălzirea apei,
necesitând semnifi cativ mai puţin combustibil convenţional (gaz, lemne, energie electrică).

În prezent, există în multe ţări stimulente pentru instalarea de panouri solare cu scopul de
reducere a dependenţei de combustibilii fosili pentru producerea de energie electrică. Alt avantaj al
utilizării panourilor solare drept acoperişuri este că energia electrică produsă local depăşeşte
pierderile de transport şi de distribuţie asociate energiei electrice generată în mod centralizat.
Acoperişurile sunt locul cel mai potrivit pentru instalarea modulelor de celule solare, ele
având de obicei dimensiuni de 2 x 1 metri, deoarece acestea sunt mai puţin probabil de a fi umbrite
de alte clădiri sau copaci.
Oportunitatea folosirii de panouri solare a rezultat din considerentele:
- creşterea preţului la combustibilii clasici;
- epuizarea combustibililor clasici;
- poluarea mediului ambiant;
- condiţiile meteo-climatice locale.
Şi în ţara noastră există la ora actuală un interes crescut din partea autorităţilor locale de
stimulare a utilizării de către gospodării a echipamentelor care utilizează energie regenerabilă (a se
vedea programul Casa Verde 2010, prin care Guvernul oferea între 6000 şi 8000 de Ron din preţul
de achiziţie); cu toate acestea specialiştii în domeniu identifică impedimente majore în adoptarea
SER de către consumatori. Segmentarea nereuşită a pieţei, neexistenţa unor programe de educare a
consumatorilor în ceea ce priveşte beneficiile adoptării SER şi controlul nesatisfăcător al strategiilor
de marketing ale producătorilor şi distribuitorilor sunt considerate de către cercetători principalele
cauze ale unei pieţe încă slab dezvoltate.
Deşi cererea este nu de puţine ori sub influenţa directă a politicilor adoptate de organismele
strategice şi de reglementare în domeniul energiei, firmele care includ în propriul portofoliu produse
care utilizează SER sunt cele care depun cele mai mari eforturi pentru promovarea acestui tip de
produse chiar şi în condiţiile inexistenţei unor stimulente guvernamentale.

Foaie de lucru

Numele clădirii:
Umbrită de copaci da nu
Umbrită de alte clădiri da nu
Tipul acoperişului înclinat plat
Pentru fiecare acoperiş orientat de la sud-est la sud-vest se măsoară
 orientarea(grade)
 înclinaţia (grade, ϕ)
 lungimea (m)
 lăţimea (m)
Calculaţi suprafaţa acoperişului cu formula: lungime x lăţime/cosϕ, unde ϕ este unghiul de înclinaţie

Numărul de celule de 2 x 1 m, care pot fi montate Suprafaţa totală a celulelor solare


Producţia anuală posibilă de energie electrică
kWh (e)