Sunteți pe pagina 1din 12

Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iasi în vederea

conformarii cu standardele de mediu privind emisiile în atmosfera si


pentru cresterea eficientei energetice în alimentarea cu caldura
urbana.Etapa a II-a.
Retele termice primare. Partea termomecanică

CUPRINS

A. MEMORIU TEHNIC................................................................................................................................4
1. Denumirea lucrării ................................................................................................................................4
2. Beneficiar ..............................................................................................................................................4
3. Executant ..............................................................................................................................................4
4. Proiectant retele termice primare ........................................................................................................4
5. Sursa de finanțare .................................................................................................................................4
6. Elemente de calcul hidraulic ale rețelei termice primare aferente SACET Iași .....................................5

B. ANEXE ...................................................................................................................................................8
B1. Calcul hidraulic Magistrala 1 ....................................................................................................................9
B2. Calcul hidraulic Magistrala 2 ..................................................................................................................10
B3. Calcul hidraulic Magistrala 3 ..................................................................................................................11
B4. Calcul hidraulic Magistrala 4 ..................................................................................................................12
B5. Calcul hidraulic Magistrala 5 ..................................................................................................................13

C. PIESE DESENATE .................................................................................................................................14


- Schema configuratie generala SACET Iasi - cod document: CH-IT-01;
- Schema de calcul hidraulic Magistrala 1 - cod document: CH-IT-02;
- Schema de calcul hidraulic Magistrala 2 - cod document: CH-IT-03;
- Schema de calcul hidraulic Magistrala 3 - cod document: CH-IT-04;
- Schema de calcul hidraulic Magistrala 4 - cod document: CH-IT-05;
- Schema de calcul hidraulic Magistrala 5 - cod document: CH-IT-06;

Cod document: C130694/11-RTP/Is – Calc. Hidr./Inst.Term. – Mem. Tehn.

Pag 3 din 14
Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iasi în vederea
conformarii cu standardele de mediu privind emisiile în atmosfera si
pentru cresterea eficientei energetice în alimentarea cu caldura
urbana.Etapa a II-a.
Retele termice primare. Partea termomecanică

A. MEMORIU TEHNIC

1. Denumirea lucrării

CALCUL HIDRAULIC - Rețele termice primare. Partea termomecanica, pentru:


„Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași în vederea conformării cu standardele
de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu
căldură urbană. Etapa a II-a.”

2. Beneficiar

Municipiul Iași

3. Executant

S.C. CONEST S.A. Iași (Lider de Asociere) – S.C. CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A. București – S.C. CONSIX
CONSTRUCȚII S.R.L. București

4. Proiectant retele termoficare primare (de transport)

Proiectant General - S.C. IPCT INSTALATII S.R.L. Bucureşti


Proiectant Specialitate Termomecanica - S.C. EURO ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. Iasi

5. Sursa de finanțare

Finanţarea se va realiza din fondurile Ministerului Fondurilor Europene prin Programul


Operational Infrastructura Mare (POIM), avind ca surse:
- FEDR = 85%
- Buget de stat =13%
- Buget local =2%.

Cod document: C130694/11-RTP/Is – Calc. Hidr./Inst.Term. – Mem. Tehn.

Pag 4 din 14
Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iasi în vederea
conformarii cu standardele de mediu privind emisiile în atmosfera si
pentru cresterea eficientei energetice în alimentarea cu caldura
urbana.Etapa a II-a.
Retele termice primare. Partea termomecanică

6. Elemente de calcul hidraulic ale rețelei termice primare aferente SACET Iași

La baza întocmirii prezentei documentații au stat următoarele elemente:


- Contractul de proiectare si execuție lucrări nr. 130694/30.12.2016 cu anexele aferente, încheiat între
Municipiul Iași în calitate de Achizitor și S.C. Conest S.A. - Lider de Asociere, in calitate de Executant;
- Cerintele din Vol. 4 din documentatia de atribuire;
- Datele furnizate prin Elementele de temă transmise de operatorul de termoficare - VEOLIA ENERGIE
IAȘI; Principalele date aferente retelei termice primare sunt: lungimi, diametre, configuratie trasee
retea termica la consumatori, sarcini termice aferente consumatorilor, parametrii de funcționare.

În figura de mai jos este prezentată schema simplificată de funcționare din incinta CET-urilor I și II,
prin intermediul cărora sunt asigurati parametrii necesari unei bune funcționări a sistemului de transport
al agentului termic.

Sistemul de transport din Municipiul Iași este format din cinci magistrale de termoficare
(exceptând magistrala de legătură dintre CET I și CET II), după cum urmează:

Cod document: C130694/11-RTP/Is – Calc. Hidr./Inst.Term. – Mem. Tehn.

Pag 5 din 14
Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iasi în vederea
conformarii cu standardele de mediu privind emisiile în atmosfera si
pentru cresterea eficientei energetice în alimentarea cu caldura
urbana.Etapa a II-a.
Retele termice primare. Partea termomecanică

- Magistrala I = diametre din CET I Iasi - 2xDN700 a.f., asigură alimentarea grupurilor şcolare şi
locuinţelor din zona str. Bucium – Bularga şi a consumatorilor urbani din zonele Ţuţora, Podu Roş,
Cantemir, Podul de Piatră şi Nicolina I.
- Magistrala II = diametre din CET I Iasi - 2xDN700 a.f., asigură alimentarea consumatorilor din
zonele Tudor Vladimirescu, Tătăraşi Nord, Centru, Gară, Moara de Foc, Păcurari.
- Magistrala III = diametre din CET I Iasi - 2xDN700 a.f., asigură alimentarea consumatorilor
industriali din zona industriala şi a consumatorilor urbani din zonele Tătăraşi, Metalurgiei şi
Grădinari.
- Magistrala IV = diametre din CET I Iasi - 2xDN600 a.f., asigură alimentarea consumatorilor urbani
din zonele Nicolina II si CUG.
- Magistrala V = diametre din CET I Iasi - 2xDN700 a.f., asigură alimentarea consumatorilor din
zonele Splai Stâng Bahlui, Mircea cel Bătrân, Alexandru cel Bun, Ţigarete şi Dacia.

Prin intermediul celor cinci magistrale de transport agent termic primar, în perioada decembrie
2017, există alimentați un număr de 376 consumatori reprezentați de puncte termice și module termice.

Necesarul total de căldură, conform elementelor de temă transmise de operator este de


144,44 Gcal/h, repartizat pe cele cinci magistrale de transport existente.

Calculele hidraulice aferente Magistralelor de termoficare s-au realizat cu funcţionare independent


una față de cealaltă.

Pentru întocmirea calculelor hidraulice s-au utilizat următorii parametri de calcul, conform temei
elaborate de beneficiar:

- temperatura tur: 90oC;


- temperaturaretur: 60oC;
- presiunea la plecare din C.E.T.: 7,5 bar;

Cod document: C130694/11-RTP/Is – Calc. Hidr./Inst.Term. – Mem. Tehn.

Pag 6 din 14
Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iasi în vederea
conformarii cu standardele de mediu privind emisiile în atmosfera si
pentru cresterea eficientei energetice în alimentarea cu caldura
urbana.Etapa a II-a.
Retele termice primare. Partea termomecanică

- presiunea la întoarcere în C.E.T.: 2,5 bar;


- necesarul minim de presiune pentru fiecare P.T. / M.T.: 0,6 bar.
În anexele prezentate în prezenta documentaţie tehnica sunt prezentate rezultatele calculelor
hidraulice, existând corespondenţă între numerotarea tronsoanelor din tabele şi schemele magistralelor
de termoficare.

Pentru a facilita interpretarea datelor prezentate anexat în acest volum, s-au ataşat la prezenta
documentaţie următoarele piese desenate:

- Schema generală de configuraţie a SACET din Municipiul Iași.


- Schema de configuraţie a Magistralei I de termoficare din Municipiul Iaşi.
- Schema de configuraţie a Magistralei II de termoficare din Municipiul Iaşi.
- Schema de configuraţie a Magistralei III de termoficare din Municipiul Iaşi.
- Schema de configuraţie a Magistralei IV de termoficare din Municipiul Iaşi.
- Schema de configuraţie a Magistralei V de termoficare din Municipiul Iaşi.
Menţionăm că Schemele de configuraţie a Magistralelor I, II, III, IV şi V au fost furnizate de către
operator, nodurile de pe acestea fiind renumerotate astfel încât acestea să coincidă cu nodurile
prezentate în calculele hidraulice anexate. De asemenea, menţionăm că nodurile din toate calculele
hidraulice corespund cu cele prezentate în schemele prezentate.

Cod document: C130694/11-RTP/Is – Calc. Hidr./Inst.Term. – Mem. Tehn.

Pag 7 din 14
Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iasi în vederea
conformarii cu standardele de mediu privind emisiile în atmosfera si
pentru cresterea eficientei energetice în alimentarea cu caldura
urbana.Etapa a II-a.
Retele termice primare. Partea termomecanică

B. ANEXE

Cod document: C130694/11-RTP/Is – Calc. Hidr./Inst.Term. – Mem. Tehn.

Pag 8 din 14
Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iasi în vederea
conformarii cu standardele de mediu privind emisiile în atmosfera si
pentru cresterea eficientei energetice în alimentarea cu caldura
urbana.Etapa a II-a.
Retele termice primare. Partea termomecanică

B1. Calcul hidraulic Magistrala I

Cod document: C130694/11-RTP/Is – Calc. Hidr./Inst.Term. – Mem. Tehn.

Pag 9 din 14
Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iasi în vederea
conformarii cu standardele de mediu privind emisiile în atmosfera si
pentru cresterea eficientei energetice în alimentarea cu caldura
urbana.Etapa a II-a.
Retele termice primare. Partea termomecanică

B2. Calcul hidraulic Magistrala II

Cod document: C130694/11-RTP/Is – Calc. Hidr./Inst.Term. – Mem. Tehn.

Pag 10 din 14
Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iasi în vederea
conformarii cu standardele de mediu privind emisiile în atmosfera si
pentru cresterea eficientei energetice în alimentarea cu caldura
urbana.Etapa a II-a.
Retele termice primare. Partea termomecanică

B3. Calcul hidraulic Magistrala III

Cod document: C130694/11-RTP/Is – Calc. Hidr./Inst.Term. – Mem. Tehn.

Pag 11 din 14
Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iasi în vederea
conformarii cu standardele de mediu privind emisiile în atmosfera si
pentru cresterea eficientei energetice în alimentarea cu caldura
urbana.Etapa a II-a.
Retele termice primare. Partea termomecanică

B4. Calcul hidraulic Magistrala IV

Cod document: C130694/11-RTP/Is – Calc. Hidr./Inst.Term. – Mem. Tehn.

Pag 12 din 14
Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iasi în vederea
conformarii cu standardele de mediu privind emisiile în atmosfera si
pentru cresterea eficientei energetice în alimentarea cu caldura
urbana.Etapa a II-a.
Retele termice primare. Partea termomecanică

B5. Calcul hidraulic Magistrala V

Cod document: C130694/11-RTP/Is – Calc. Hidr./Inst.Term. – Mem. Tehn.

Pag 13 din 14
Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iasi în vederea
conformarii cu standardele de mediu privind emisiile în atmosfera si
pentru cresterea eficientei energetice în alimentarea cu caldura
urbana.Etapa a II-a.
Retele termice primare. Partea termomecanică

C. PIESE DESENATE CALCUL HIDRAULIC RETELE TERMOFICARE PRIMARE IASI

Cod document: C130694/11-RTP/Is – Calc. Hidr./Inst.Term. – Mem. Tehn.

Pag 14 din 14