Sunteți pe pagina 1din 1

Denumirea Codul

Nr. de unităţi Salariul lunar Calificări


postului ocupaţiei
studii
superioare in
Administrator 515101 1 6000
economie,
experienţă
sudii superioare
Contabil şef 121102 1 4500 în economie,
experienţă
cursuri de
Şef producţie 141211 1 4000 bucătar,
experienţă
Bucătar cursuri de
941201 1 3000
auxiliar bucătar
Casier în sala
523003 1 3000 fără studii
de comerţ

Denumirea Suma, lei


1. Instruiri SSM 2300
1.1 Introductivă 800
1.2 Periodică 1500
2. Echipament
vestimentar de 3000
protecţie
3. Trusă medicală 1000
4.Protecţia anti-
600
incendiară
5. Instruirea
270
igienico-sanitară
Total 7970