Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Societatea comerciala A S.A. detine cateva proprietati imobiliare sub forma de


terenuri neconstruite sau de terenuri construite cu cladiri de birouri ori cladiri de
apartamente. In anul 2011 3 actionari (detinand 82% din capitalul social al lui A;
acestia sunt si cei trei administratori ai societatii A) vand toate actiunile lor catre
fondul de investitii olandez B. Pentru a finanta cumpararea actiunilor, fondul B
obtine un imprumut de 50 milioane Euro de la doua banci germane. Schema de
finantare este urmatoarea: fondul B constituie in Romania un SRL cu asociat
unic, C, care va cumpara actiunile celor 3 actionari. C va fi imprumutatul pentru
intreaga suma de 50 milioane Euro. Rambursarea imprumutului este garantata
personal (fidejusiune) de fondul B si de societatea A si garantata real cu ipoteca
asupra tututor activelor societatii A si asupra tututor partilor sociale detinute de B
in C. In schimbul garantiei personale si reale oferite de societatea A, societatea C
se obliga ca, odata ce va deveni actionar majoritar al lui A, sa investeasca o
suma de 5 milioane euro in dezvoltarea unora din imobilele societatii A.

Adunarea generala a actionarilor societatii A aproba vanzarea actiunilor celor trei


actionari catre societatea C, garantarea personala si reala a imprumutului luat de
C, precum si fuziunea intre A si C (C absoarbe A). Toate punctele de pe ordinea
de zi sunt aprobate cu votul celor trei actionari vanzatori. Impotriva voteaza toti
ceilalti actionari in numar de 26 si reprezentand 18 % din capitalul social al lui A.

Intrebare:
Apreciati legalitatea operatiunilor aprobate de catre adunarea generala a
actionarilor, legalitatea procedurii de vot in cadrul adunarii. Analizati drepturilor pe care
le au actionarii care nu au fost de acord cu hotararea adunarii generale si in ce termen
pot fi ele exercitate.

Solutii:
- probleme ridicate de aceasta speta si dispozitii relevante:
o este normal si in interesul societatii A sa garanteze personal si real un
imprumut luat de o alta societate ( C ) care va deveni in viitor actionarul
majoritar al A (imprumutul este folosit partial de C pentru a cumpara
actiunile care ii vor conferi controlul in A) ?; art. 272 alin.1 pct.2 (tehnic
este foarte greu de argumentat ca se aplica si pct.3, pentru ca cei 3
actionari nu au controlul asupra lui C iar imprumutul luat de C nu este
datoria lor, chiar daca la un moment vor beneficia de banii imprumutati) –
se aplica pentru aceia dintre cei 3 actionari daca au calitatea de fondator
si in ce ma priveste cred ca li se poate aplica oricum in considerarea
calitatii lor de administatori daca se dovedeste ca acordarea garantiilor
este in interesul lor in primul rand. Daca textul penal produce efecte in
acest caz, exista posibilitatea de a cere anularea contractului de garantie;
o este normal ca cei trei actionari care controleaza A si care o conduc ca si
administratori si care vor fi beneficiarii platii pretului de vanzare sa voteze
in AGA constituirea garantiei personale si a celei reale pentru a garantia
imprumutul din care o parte va fi folosita pentru a le fi platit pretul de
vanzare al actiunilor ? art. 127 (in mod normal, daca un actionar sau
asociat voteaza in cadrul adunarii in favoarea vanzarii propriilor actiuni/
parti sociale catre un tert, acest lucru nu repezinta un interes contrar cu al
societatii dat fiind ca nu implica activele sau creditul societatii; in acest
caz insa, votul sau este pentru acordarea unor garantii care sunt in
interesul sau aparent prioritar fata de cel al societatii si pentru fuziunea cu
C, o societate care are o datorie de 50 milioane de Euro si active
reprezentate de actiunile in A care vor fi vandute de cei trei actionari, deci
sunt multe argumente pentru care cei 3 actionari ar fi trebuit sa se abtina
de la deliberari si vot); in plus poate fi aplicabil si art. 144-3, care desi
pare sa se refere la deliberarile consiliului de administratie, cred ca din
punct de vedere teleologic se aplica si la actiunile administratorilor in
raport de adunarea generala; art.275 alin.1 (aplicabil celor 3 actionari in
calitatea lor de administratori) sau alin.2 (desi cuvantul „asociat” din textul
lui ar duce la concluzia ca este vorba de SRL – fiind un text penal, deci de
stricta interpretare -, in realitate cred ca el se aplica actionarului care
incalca art. 127, dat fiind ca in cazul SRL exista un art. diferit care
interzice conflictul de interese);
o faptul ca C va investi in societatea A, conditionat de dobandirea calitatii
de actionar majoritar (cu alte cuvinte, de plata pretului de vanzare-
cumparare, ceea ce presupune in prealabil va garanta un imprumut luat
de C), este suficient pentru a justifica un beneficiu (si deci un interes) al
lui A de a garanta acel imprumut? Art. 272 alin.1 pct.2 din nou (acum
discutia este din perspectiva daca interesul societatii in acordarea
garantiilor este primordial sau interesul celor 3 actionari este mai
important decat interesul societatii). Cat priveste interesul lui A in a
acorda garantia, este discutabil daca speranta unei investitii care
reprezinta 10% din suma garantata si care este conditionata de vanzarea
actiunilor de control reprezinta un interes suficient de puternic pentru a
inlatura aplicarea art. 272 alin.1 pct.2 (chiar daca C s-ar obliga fata de A
sa investeasca daca se indeplineste conditia dobandirii controlului, tot
este discutabil in ce masura este in interesul societatii sa greveze active
in valoare de 50 milioane pentru o investitie de 5 milioane);
o actionarii minoritari ar putea cere anularea hotararii adunarii generale, in
temeiul art. 132 (vor invoca faptul ca este contrara legii pentru motivele
de mai sus) si in baza art. 133 sa ceara suspendarea executarii ei
(hotararea fiind executorie de la data adoptarii ei). Desigur, ei trebuie sa
indeplineasca fie conditia absentei de la sedinta adunarii, fie conditia
votului impotriva si a mentionarii votului negativ in procesul-verbal de
sedinta (astfel pot fi identificati). Daca exista motive de nulitate pentru
anularea hotararii care aproba constituirea de garantii, aceleasi motive de
nulitate exista si pentru a cere anularea fuziunii pentru ca se poate
argumenta ca acordarea garantiilor si fuziunea sunt indisolubil legate
(prin fuziune situatia juridica a garantiilor se consolideaza, dat fiind ca C
dobandeste prin transmisiunea universala a patrimoniului activele
societatii A care au fost folosite pentru a garanta imprumutul). In paralel,
acesti actionari pot introduce o actiune in raspundere civila (de dezbatut
daca este delictuala sau contractuala) impotriva celor 3 actionari pentru
prejudiciile suferite ca urmare a incalcarii art. 136-1. De asemenea, in
temeiul art. 119 ei pot cere convocarea adunarii generale pentru a aproba
introducerea actiunii in raspundere impotriva administratorilor si daca
AGA nu ia aceasta hotarare, in baza art.155-1 ei pot introduce o actiune
in despagubiri impotriva administratorilor. Actionarii minoritari au si
posibilitatea alternativa de a cere retragerea din societatea A si
rascumpararea actiunilor lor in temeiul art. 134, daca nu voteaza in
favoarea hotararii de fuziune.