Sunteți pe pagina 1din 12

Intel® Teach Program

Essentials Course

Planul unităţii de învăţare

Autorul unităţii de învăţare

Prenume şi nume :Gabriela Mititica

Judet :Gorj

Denumire şcoală :Colegiul National „Tudor Vladimirescu’’

Localitate :Tg-Jiu

Prezentare generală a unităţii de învăţare

Titlul planului unităţii de învăţare

Morfologia si sintaxa imaginii bi- si tridimensionale

Rezumatul unităţii de învăţare

Aceasta unitate de invatare permite elevilor sa aprofundeze cunostintele achizitionate in anii


anteriori si are la baza deosebirea dintre comunicarea de tip stiintific, precis si cea artistica,
complexa, activand toate functiile psihice(emotii,sentimente,gandire etc.). Pe parcursul unitatii,
elevii vor studia elementele de limbaj plastic,mijloacele de expresie artistica,metode de
reprezentare a spatiului si vor analiza plastic lucrari de arta sau imagini diverse.
Se vor da ca sarcini de lucru:o prezentare a raspunsurilor intrebarilor de continut;o invitatie la
vernisajul unei expozitii si o lucrare practica(compozitie plastica).
La sfarsitul unitatii elevii vor avea capacitatea de a recunoaste elmentele plastice si mijloacele
artistice folosite intr-o compozitie plastica,procedeele de redare a spatialitatii si de a le aplica in
compozitii proprii.De asemenea vor folosi continuturile noi pentru a putea sa analizeze o opera
artistica.
Toate acestea vor fi evaluate si autoevaluate cu ajutorul instrumentelor de evaluare ,ce vor fi
enumerate si descrise in graficul de evaluare si in sumarul evaluarii.
Educatia vizuala este destinata sa inzestreze pe viitorul cetatean cu noi valente de traire
plenara si in perioada activa –indiferent de cariera aleasa, dar si mai tarziu, pe tot parcursul
vietii.
Unitatea de invatare parcursa ofera o cheie universala pentru decodarea oricarei imagini, de la
capodopere la aspectele vietii cotidiene, foloseste si dezvolta capacitatile dobandite de elevi in
anii precedenti. Acestia vor constitui alaturi de creatori, viitorul public al muzeelor, expozitiilor,
spectacolelor si in acelasi timp, vor fi cei care, avand gustul artistic format, vor contribui la
configurarea si ameliorarea ambientului vietii.

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 1 of 12


Intel® Teach Program
Essentials Course

Aria tematică

Educatie plastica

Clasa

a-IX-a

Timp aproximativ necesar

8 lectii

Reperele unităţii de învăţare

Standarde de performanţă - obiective de referinţă/ competenţe specifice

1. Receptarea într-o manieră personală a mesajului artistic la universul vizual.

2. Folosirea unor mijloace artistice pentru exprimarea sensibilităţii estetice.

Obiective operaţíonale/rezultate aşteptate

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 2 of 12


Intel® Teach Program
Essentials Course

O1-sa definesca termenii:compozitie plastica inchisa/deschisa,statica/dinamica;

O2-sa identifice elementele de limbaj artistic-vizual si relatiile dintre ele, intr-o compozitie plastica;

O3-sa recunoasca o compozitie plastica inchisa/deschisa,statica/dinamica, pe lucrari ale marilor artisti


plastici ,sau pe lucrari ale altor elevi;

O4-sa aminteasca modalitati de expresie plastica folosite in pictura, grafica, fotografie;

O5-sa aplice cunostintele acumulate,intr-o compozitie plastica in care sa redea o anumita stare
sufleteasca;

O6-sa specifice in ce consta tehnica perspectivei;

O7-sa compare modul in care se obtine iluzia optica in perspectiva liniara si in perspectiva aeriana;

O8-sa deduca modul in care se realizeaza comunicarea artistica;

O9-sa argumenteze analiza plastica a unor imagini artistice bi- si tridimensionale

Intrebări-cheie ale curriculumului

Întrebare esenţială

Imi place,dar de ce imi place?

Întrebările
unitatăţii de 1.Cum influenteaza imaginea plastica educarea sensibilitatii estetice?
învăţare 2.Cum ne ajuta perspectiva in realizarea unei lucrari practice?
3.Care este diferenta intre modul de exprimare al artistului plastic si cel al
unui scriitor?

Întrebări de
conţinut 1.Care sunt elementele de limbaj plastic,cu ajutorul carora artistul plastic
transmite sentimente si trairi interioare?
2.Care sunt mijloacele de expresie plastica utilizate in pictura,grafica si
fotografie?
3.Care sunt caracteristicile unei compozitii plastice inchise/deschise?Dar
statice/dinamice?
4.Cum definiti perspectiva liniara?Dar pe cea aeriana?
5.Ce este iluzia optica si cum se obtine in perspectiva liniara si
perspectiva aeriena?
6.Cum se realizeaza comunicarea artistica?
7.Care sunt pasii care trebuie urmati in analiza unei opere de arta?

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 3 of 12


Intel® Teach Program
Essentials Course

Plan de evaluare

Graficul de timp pentru evaluare

Evaluare iniţială Evaluare formativă Evaluare finală


Lectia 1-2 Lectia 3-6 Lectia 7-8

 Planul  Dezbatere/  Prezentare


•Dezbatere/ proiectului Conferinta; ▪Jurnal de •Formular proiect(auto
Conversatie;  Graficul  Evaluare reflecţie; de reactie evaluare);
•Conferinta K- ▪Fişă de la ▪Graficul K-W-
de grup ;
W-L; L
 Brainstormin  Test  Observarea autoevaluare prezentare;
g . munca in •Evaluare ▪Formular de
initial;
 Jurnal de echipa; de grup si reactie la
reflectie  Fisa de individuala prezentare;
 Chestiona observare ;  Fisa de
r grup; Interevaluare;
initial de  Graficul  Chestionar
colaborare; K-W-L; final de
 Plan de  Lista de colaborare;
grup; verificare a  Grila
 Plan de creativitatii; criteriala de
evaluare.  Lista de evaluare a
verificare a prezentarii
abilitatilor multimedia;
de  Grila
comunicare; criteriala de
 Lista de evaluare a
verificare invitatiei;
prezentare
 Grila
ppt;
criteriala de
 Lista de
evaluare a
verificare
creativitatii;
publicatie
 Chestionar
(invitatie);
peer feedback
 Barem de
evaluare
proiect.

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 4 of 12


Intel® Teach Program
Essentials Course

Evaluare – sumar

- la inceputul instruirii
Profesor :
1. Dezbatere/conversatie : - pentru realizarea feedback-ului,
profesorul prin intermediul intrebarilor va verifica daca elevii au
cunostintele necesare trecerii la noua unitate de invatare;
2. conferinta : se va prezenta de catre profesor continutul
informational esential pe care ar trebui sa-l cunoasca elevii;
3. brainstorming :va lansa intrebarea esentiala si intrebarile de
unitate.
4. isi va intocmi un plan de evaluare.

Elev :
1. va primi si completa graficul K-W-L pentru a se verifica ce stie
elevul, ce ar dori sa stie si ce ar trebui sa stie ;
2. va trebui sa sustina un test initial si sa se autoevalueze pe baza
baremului de corectare primit ;
3. va cauta raspunsuri pentru intrebarea esentiala si pentru intrebarile de
continut ;
4. fiecare grupa formata va trebui sa-si intocmeasca un plan de grup in
conformitate cu cerintele proiectului ;

- pe parcursul instruirii
Profesor :
1. Dezbatere/Chestionare : - pentru realizarea feedback-ului,
profesorul prin intermediul intrebarilor va verifica daca elevii au
nelamuriri, va monitoriza permanent activitatea elevilor, oferind o
varietate de posibilitati de explorare a informatiilor existente in
format electronic va indruma si ajuta elevii in momente de impas ;
2. conferinta : cel putin o data pe parcursul instruirii profesorul va
explica si va puncta elementele esentiale ale continutului
informational din unitatea de invatare (prezentare plan proiect.ppt) ;
3. evaluare de grup : va completa pe parcursul intregii instruiri ;
4. pe tot parcursul proiectului va monitoriza comportamentul elevilor
si implicarea acestora in realizarea proiectului, completand fisa de
observare grup.

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 5 of 12


Intel® Teach Program
Essentials Course

Elev :
1. va primi si completa chestionar initial de colaborare ;
2. pe tot parcursul instruirii va completa jurnalul de reflectie ;
3. va completa fisa de autoevaluare, grila K-W-L, lista de verificare
prezentare, lista de verificare publicatie(invitatie), lista de
verficare a creativitatii si lista de verificare a abilitatilor de
comunicare .
4. va completa formularul de autoevaluare munca in echipa.

- la sfarsitul instruirii
Profesor :
1. profesorul va completa pentru fiecare grupa Formularul de reactie
la prezentare ;
2. evaluare de grup si individuala : va verifica realizarea jurnalelor
de reflectie ,graficului K-W-L,fisei de observare a grupului si
pe baza baremelor de evaluare va puncta proiectul.
Elev :
1. elevii vor prezenta proiectul, vor face o autoevaluare conform
formularului de reactie la prezentare, a baremelor si grilelor
criteriale de evaluare primite(evaluarea prezentarii multimedia, a
invitatiei si evaluarea creativitatii) ;
2. Graficul K-W-L va fi completat si la sfarsitul instruirii ;
3. Elevii vor completa Chestionarul final de colaborare si
chestionarul peer feedback ;
4. Elevii vor completa si fisa de interevaluare a lucrarilor practice
realizate.

Detalii ale unităţii de învăţare

Aptitudini şi capacităţi obligatorii

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 6 of 12


Intel® Teach Program
Essentials Course

- deprinderi de a utiliza termeni de specialiate;


- abilităţi practice de lucru cu programe Microsoft Office ;
- experienţă minimă în realizarea publicaţiilor ;
- abilităţi de navigare şi documentare pe Internet.

- aptitudini artistice.

Procedee de instruire

Activitate 1 ( sala de clasa -1 ora)


1.1 obtinerea feedback-ului notiunilor anterioare necesare inceperii
unitatii de invatare : se va evalua oral,stadiul la care se afla elevii,la
inceputul procesului de instruire ; timp alocat 20 minute, metode :
conversatia, dezbaterea
1.2 elevii vor primi un test initial ;timp alocat 10 minute ( enunturile din test
au fost preluate din manualele de Educatie plastica,clasele V-VIII )
1.3 autoevaluarea (5 minute); elevii vor primi grila cu raspunsurile corecte si
se vor autoevalua
1.4 elevii vor completa grila K-W-L,cu ceea ce stiu si cu ceea ce ar dori sa stie.

Activitate 2 (sala de clasa 1 ora)


2.1 Se lanseaza Intrebarea esentiala – demararea provocarii
« Imi place, dar de ce imi place? »
Se va imparti clasa in grupe de 5 elevi , membrii grupei respective vor
analiza si discuta impreuna intrebarea esentiala (5 minute), dupa care fiecare
grupa isi va desemna o persoana care sa prezinte in cateva cuvinte punctul de
vedere al echipei( 1 minut/grupa). Orice membru al clasei va avea posibilitatea sa
puna intrebari , sa ceara lamuriri in conditiile in care reflectia grupului respectiv
nu o considera convingatoare sau sa o combata cu argumente , cu conditia sa
respecte punctul de vedere al oricarui elev din clasa ;timp alocat 15
minute ;metode-lucrul in echipa, conferinta, brainstormingul,...
2.2 Se lanseaza intrebarile unitatii de invatare :
Cum influenteaza imaginea plastica, educarea
«
sensibilitatii estetice?;Cum ne ajuta perspectiva, in realizarea
unei lucrari practice?:Care este diferenta, intre modul de
exprimare al autorului unei operei de arta , comparativ cu cel
al autorului unei opere literare ? »
2.3 Se prezinta elevilor planul proiectului :
2.3.1 se prezinta cerintele proiectului :
 prezentare in care vor ilustra rezultatele activitatii de gasire a
raspunsurilor la intrebarile de continut ale unitatii de invatare
 brosura/invitatie la un vernisaj
 lucrare practica in care sa realizeze o compozitie plastica,in care sa redea

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 7 of 12


Intel® Teach Program
Essentials Course

o anumita stare sufleteasca(individual) ;metode-conversatia,explicatia


2.3.2 - prezentarea ofertei optiunilor de prezentare ( prezentare in Power
Point, Word, Paint..), recomandandu-se elevilor sa aleaga o forma de prezentare
astfel incat toti elevii din clasa sa aiba acces la informatiile respective….. ; Se
mentioneaza importanta citarii surselor de documentare si se recomanda ca pe
masura ce consulta o anumita documentatie, aceasta sa fie mentionata in
bibliografie.
Fiecare elev va primi o lista cu cerintele proiectului, se precizeaza termenul de
predare, baremul de evaluare ;timp alocat 10 minute.

2.3.3 - stabilirea echipelor de lucru si repartizarea sarcinilorpe fiecare


membru al echipei
- se vor forma grupe de cate 3 elevi ( se va permite elevilor sa-si
stabileasca echipa dupa afinitati si interese comune) si vor fi impartite sarcinile
intre membrii echipei astfel incat fiecare elev sa aiba o sarcina precisa ;timp alocat
10 minute.
Elevii vor completa chestionarul initial de colaborare.
La sfarsitul fiecarei activitati elevii vor completa jurnalul de reflectie,grila
K-W-L.
Vor intocmi planul de grup al proiectului ;timp alocat 10 minute.

Activitate 3 -(in laboratorul de informatica 3 ore)


3.1 feedback-ul activitatii anterioare (10 minute);
3.2 elevii vor incepe lucrul pentru realizarea proiectului
3.3 elevii vor fi instruiti cum sa-si caute resursele
3.4 Profesorul va monitoriza permanent activitatea elevilor, oferind o
varietate de posibilitati de explorare a informatiilor existente in format
electronic ( va recomanda accesarea unor anumitor site-uri , mentionand de
fiecare data ca aceste materiale consultate sa fie specificate in bibliografie
cu ajutorul comentariilor , observatiilor sau prin crearea unui fisier individual
“Bibliografie”); provocarea discutiilor prin intermediul intrebarilor; sarcini de
lucru ; va indruma si ajuta elevii in momente de impas
3.5 Se vor oferi explicatii de catre profesor in momentul in care elevii
solicita ajutorul sau in momentul in care-si da seama ca elevul nu intelege o
anumita notiune (daca aceasta nelamurire apare la un numar mare de elevi,
atunci se intrerupe putin munca individuala si vor fi explicate notiunile
respective de catre profesor) , va incuraja continuarea intocmirii prezentarii
indiferent de spectaculozitatea sau neatractivitatea acesteia
3.6 Profesorul va evalua activitatea elevilor pe baza unei fise de
observatie, a jurnalelor de reflectie, chestionarului initial de
colaborare ;

3.7 In ultimele 10 minute ale activitatii membrii echipei vor trebui sa


comunice intre ei, sa stabileasca care este stadiul in care este
indeplinita sarcina fiecarui membru, sa reuneasca toate materialele
si sa testeze modul in care merge aplicatia de prezentare
3.8 elevii vor completa grila K-W-L si jurnalul de reflectie .

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 8 of 12


Intel® Teach Program
Essentials Course

Activitate 4 - Realizarea lucrarii practice(sala de clasa 1 ora)


4.1 feedback-ul activitatii anterioare(5 minute)
4.1 elevii vor aplica cunostintele asimilate,intr-o compozitie plastica(se
va lasa la latitudinea fiecaruia, alegerea unui tip de compozitie,din
cele invatate) ;
4.2 profesorul va sublinia faptul ca pot alege tipul compozitiei, in
functie de starea sufleteasca pe care vor sa o redea; va
monitoriza activitatea si va ajuta acolo unde este cazul;
4.3 elevii vor completa grila K-W-L si jurnalul de reflectie.

Activitate 5– Evaluarea proiectelor (sala de clasa 2 ore)


5.1 elevii va completa si la sfarsitul proiectului grila K-W-L ;
chestionarul peer feedback si chestionarul final de
colaborare;
5.2 se va desemna un reprezentant din fiecare grupa,pentru a sustine
oral prezentarea ;
5.1 pentru colectarea reactiilor in timp ce se prezinta portofoliul unui
elev,fiecare grupa va avea de completat un formular de reactie
la prezentare,formular care va fi completat si de catre profesor
pentru fiecare grupa in parte ; se va tine cont de reactiile elevilor
in stabilirea notei /grupa respectiva( daca acestea sunt pertinente
si argumentate corect)
5.2 fiecare elev va prezenta compozitia realizata si pe baza
formularului de interevaluare,va evalua lucrarea celuilalt.
5.3 Elevii vor autoevalua proiectul si pe baza grilelor criteriale de
evaluare a prezentarii multimedia, a invitatiei si a
creativitatii.
5.4 La finalul acestei unitati , elevii vor reflecta la importanta studierii
acestei unitati de invatare pentru viitorul apropiat si pentru tot
parcursul vietii.

Adaptare pentru diferenţierea instruirii

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 9 of 12


Intel® Teach Program
Essentials Course

 se dau sarcini de muncă adaptate posibilităţilor de muncă


Elevul  se încurajează lucrul în echipă
cu
 se evaluează diferenţiat
dificultă
ţi de  se dau instrucţiuni clare si precise
învăţare  se alocă timp pentru studiu
 se specifică obiective diferentiate pe nivele de pregatire

Elevul
vorbitor de
limbă _
română ca
limbă străină

Elevul Pentru elevii cu abilitati plastice se vor da sarcini suplimentare(teme si


supradotat subiecte plastice, care necesita anumite aptitudini,pe care ceilalti nu le au).

Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăţare

Tehnologie—Hardware (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare)

 Aparat foto  Disc laser  Video


 Computer(e)  Imprimantă  Video Camera
 Aparat foto digital  Sistem de proiecţie  Echipament pt. Video
 Conferinţă  Scanner  Altele
 DVD Player  Televizor
 Conexiune Internet

Tehnologie— Software (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare)

 Bază de date/Calcul tabelar  Procesare imagine  Creare pagină web


 Tehnoredactare  Browser de Internet  Procesare documente
 Software de e-mail  Multimedia  Altele
 Enciclopedie pe CD-ROM

Materiale tipărite Manual,reviste de arta, albume de arta .

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 10 of 12


Intel® Teach Program
Essentials Course

Resurse
Suport de lucru(bloc de desen),acuarele,creioane,pensule,recipiente pentru apa.
suplimentare

www.didactic.ro
www.edu.ro
www.foto-magazin.ro/redresarea perspectivei html
Resurse Internet
http://ro.wikipedia.org/wiki/arte plastice
http://images.google.ro

Alte resurse Excursii, vizite la muzeul de arta, lucrari practice ale altor elevi.

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 11 of 12


Intel® Teach Program
Essentials Course

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 12 of 12