Sunteți pe pagina 1din 7

CLASA A VIII-A

Indicatorii competenţelor Nr. Conţinuturi Nr. Data obse-


specifice (CS) şi a Crt. de rvaţii
subcompetenţelor (S) conform ore
curriculumului.
CS S Repartizarea genereală a orelor:
Recapitulare 10
Predare ­învăţare 114
Evaluare 12
Total 136
I Recapitulare şi completări 9
I
I 1.1-1.3,1.6,1.8 1 Numere reale. Forme de repreuentare. 1 sem
1.5-1.8 2 Aproximări şi rotunjiri ale numerelor reale. 1
V 1.3,1.5-1.8 3 Modulul unui număr real. Aplicaţii. 1
1.1,1.3,1.6,1.8 4 Compararea numerelor reale. 1
VI 1.3-1.8 5 Operaţii aritmetice cu numere reale. 1
1.3,1.6-1.8,4.6 6 Operaţii cu interval de numere reale. 1
VIII 1.1-1.8,4.6 7 Ora de sinteză. 1
1.1-1.8,4.6 8 Ora de sintază integrativă. 1
1.1-1.8,4.6 9 Evaluare sumativă. 1
II Puteri şi radicalii 10
1.1,1.4-1.8 10 Puterea cu exponent natural. 1 I
III 1.1,1.4-1.8 11 Puterea cu exponent întreg. 1 sem
1.1,1.4-1.8 12 Rădăcină pătrată. 1
IV 1.1,1.4-1.8 13 Calcularea aproximativă a rădăcinii pătrate. 1
1.3,1.4,1.6-1.8 14 Proprietăţi ale rădăcinii pătrate. 1

1
VI 1.3,1.4,1.6-1.8 15 Scoaterea factorilor de sub radical. Introducerea 1
factorilor sub radical.
II 1.3,1.4,1.6-1.8 16 Raţionalizarea numitorului unui raport. 1
1.1-1.8 17 Ora de sinteză. 1
1.1-1.8 18 Ora de sintază integrativă. 1
1.1-1.8 19 Evaluare sumativă. 1
VI
III Calcul algebric 14
2.1,2.4-2.6 20 Operaţii cu numere reale reprezentate prin 1 I
I 2.2-2.6 21 litere. 1 sem
2.3-2.6 22 Desfacerea parantezelor. Factorizări. 1
2.1-2.6 23 Pătratul sumei şi pătratul diferenţei. 1
IV 2.2-2.6 24 Produsul dintre sumă şi diferenţă. 1
2.2-2.6 25 Cubul sumei. 1
2.2-2.6 26 Cubul diferenţei. 1
V 2.2-2.6 27 Suma cuburilor. 1
2.1-2.6 28 Diferenţa cuburilor. 1
2.1,2.4-2.7 29 Metode de descompunere în factori. 1
VI 2.1-2.7 30 Noţiunea de raport algebraic. 1
2.1-2.7 31 Operaţii cu rapoarte algebrice. 1
1.1-1.8,2.1-2.7 32 Ora de sinteză. 1
VIII 1.1-1.8,2.1-2.7 33 Ora de sintază integrativă. 1
Evaluare sumativă.
IV Ecuaţii şi inecuaţii. Sisteme. 24
A. Ecuaţii şi inecuaţii de gradul I.Sisteme. 14

2
I 4.1,4.2,4.4,4.5,4.7,4.8 34 Ecuaţi de gradul I cu o necunoscută. 1 II
4.1,4.2,4.4,4.7,4.8 35 Ecuaţii cu două necunoscute. sem
II 4.1,4.2,4.4, 4.7,4.8 36 Ecuaţii de gradul I cu două necunoscute. 1
4.1,4.2,4.4,4.7,4.9 37 Noţiune de sistem de două ecuaţii cu două 1
necunoscute.
III 4.2-4.5,4.7-4.9 38 Sisteme de două ecuaţii de gradul I cu două 1
necunoscute.
4.2-4.5,4.7,4.8 39 Metode de rezolvare a sistemelor de două 1
IV ecuaţii de gradul I cu două necunoscute.
4.2-4.5,4.7,4.8 40 Metode de rezolvare a sistemelor de două 1
ecuaţii de gradul I cu două necunoscute.
V 4.6-4.8 41 Rezolvarea unor problem cu ajutorul 1
sistemelor de ecuaţii de gradul I cu două
necunoscute.
VI 4.1,4.2,4.4,4.5, 42 Inegalităţi numerice. 1
4.7,4.8 43 Inecuaţii de gradul I cu o necunoscută. 1
4.1-4.8 44 Sisteme de inecuaţii de gradul I cu o 1
VII necunoscută.
4.1-4.8 45 Sisteme de inecuaţii de gradul I cu o 1
necunoscută.
VIII 4.1-4.9 46 Oră de sinteză. 1
4.1-4.9 47 Evaluare sumativă 1
B. Ecuaţii de gradul II cu o necunoscută. 10
I 5.1,5.4,5.6 48 Noţiunea de ecuaţie de gradul II cu o 1 II
necunoscută. sem
II 5.1,5.2,5.4,5.6 49 Rezolvarea ecuaţiilor de gradul II, forma 1
incompletă.
5.1,5.2,5.4,5.6 50 Rezolvarea ecuaţiilor de gradul II, forma 1
3
III incompletă.
5.1,5.2,5.5,5.6 51 Formula de rezolvare a ecuaţiilor de gradul II 1
IV cu o necunoscută.
5.1,5.2,5.5,5.6 52 Formula de rezolvare a ecuaţiilor de gradul II 1
V cu o necunoscută.
5.1,5.2,5.4-5.6 53 Relaţiile lui Viete. 1
VI 5.2-5.6 54 Descompunerea în factori a expresiilor de 1
forma 𝑎𝑥 2 +bx+c,a≠0
VII 5.1-5.6 55 Oră de sinteză. 1
1.1-1.8,4.1-4.5,5.1-5.6 56 Oră de sinteză integrativă. 1
VIII 1.1-1.8,4.1-4.5,5.1-5.6 57 Evaluare sumativă. 1
V Funcţii. Şiruri. 12
I 3.1-3.5,3.8-3.10 58 Noţiune de funcţie. Moduri de definire a 1
funcţiei.
II 3.1-3.5,3.8-3.10 59 Noţiunele funcţiei de gradul I şi funcţie 1
III constantă.
3.1-3.5,3.8-3.10 60 Propriatăţii 1
IV 3.1-3.10 61 Proporţionalitate directă. 1
3.1-3.10 62 Proporţionalitate inversă. 1
V 3.1-3.4,3.9,3.10 63 Funcţia rădăcina pătrată. 1
VI 3.1-3.4,3.9,3.10 64 Noţiune de şir numeric. 1
3.1-3.4,3.9,3.10 65 Moduri de defenire a unui şir. 1
VII 3.1-3.10 66 Şiruri numerice monotone. 1
1.1-1.8,3.1-3.10,4.1-4.5 67 Oră de sinteză. 1
VIII 1.1-1.8,3.1-3.10,4.1-4.5 68 Oră de sinteză integrativă. 1
1.1-1.8,3.1-3.10,4.1-4.5 69 Evaluare sumativă. 1
VI Elemente de teoria probabilităţilor 8
Şi de statistic matematică.

4
I 6.1,6.2,6.5,6.7 70 Noţiune de eveniment. 1
II 6.1-6.5,6.7 71 Defeniţia clasică a probabilităţii. 1
III 6.1-6.5,6.7 72 Proprietăţile probabilităţii. 1
IV 6.1-6.3,6.6,6.7 73 Elemente de statistic matematică. 1
V 6.1-6.3,6.6,6.7 74 Organizarea şi interpretarea grafică a datelor. 1
VI 6.1-6.7 75 Oră de sinteză. 1
VII 1.1-1.8,3.6,3.8,6.1-6.7 76 Oră de sinteză integrativă. 1
VIII 1.1-1.8,3.6-3.8,6.1-6.7 77 Evaluare sumativă. 1
VII Recapitulare şi completări 12
I 7.1,7.3,7.6,7.8 78 Linii, unghiuri 1
7.1,7.3,7.6,7.8 79 Triunghiuri. 1
II 7.1,7.3-7.8 80 Cercul. Popziţia relativă a unei drepte faţă de 1
III un cerc.
7.1,7.3,7.5-7.8 81 Unghi la centru. 1
IV 7.1,7.3,7.5-7.8 82 Unghi înscris în cerc. 1
7.1,7.4-7.8 83 Elemente de logică matematică. 1
V 7.1,7.4-7.8 84 Elemente de logică matematică. 1
VI 7.3-7.8 85 Metoda reducerii la absurd. 1
7.1,7.3-7.8 86 Criteriile de congruenţă a triunghiurilor. 1
VII 7.1-7.8 87 Oră de sinteză. 1
1.1-1.8,7.1-7.8 88 Oră de sinteză integrativă. 1
VIII 1.1-1.8,7.1-7.8 89 Evaluare sumativă. 1
VIII Patrulatere 13
I 10.1,10.2,10.5 90 Poligoane convexe. Patrulatere convexe. 1
10.1-10.8 91 Parelelogramul. Elemente. 1
II 10.1-10.8 92 Proprietăţi. Criterii. 1
III 10.1-10.8 93 Dreptunghiul. . Elemente.Proprietăţi. Criterii. 1
10.1-10.8 94 Pătratul. . Elemente. Proprietăţi. Criterii. 1

5
IV 10.1-10.8 95 Rombul. . Elemente. 1
10.1-10.8 96 Proprietăţi. Criterii. 1
V 10.1-10.8 97 Trapezul. . Elemente. 1
VI 10.1-10.8 98 Proprietăţi. Criterii. 1
10.3-10.8 99 Linia mijlocie a trapezului. Proprietăţi. 1
VII 10.1-10.8 100 Oră de sinteză. 1
7.1-7.8,10.1-10.8 101 Oră de sinteză integrativă. 1
VIII 7.1-7.8,10.1-10.8 102 Evaluare sumativă. 1
IX Asemănarea triunghiurilor 12
I 7.3-7.8 103 Segmente proporţionale. 1
7.3-7.8 104 Teorema lui Thales. Aplicaţii. 1
II 8.1,8.2,8.5-8.7 105 Triunghiuri asemenea. 1
IV 8.1,8.2,8.5-8.7 106 Teorema fundamentală a asemanarii. 1
8.1-8.7 107 Criteriile de asemănare a două triunghiuri. 1
V 8.1-8.7 108 Criteriile de asemănare a două triunghiuri. 1
VI 8.1-8.7 109 Criteriile de asemănare a două triunghiuri 1
dreptunghice.
VII 8.1-8.7 110 Criteriile de asemănare a două triunghiuri 1
dreptunghice.
VIII 8.4-8.8 111 Aplicaţii ale metodei triunghiurilor asemenea. 1
7.1-7.8, 8.1-8.8 112 Oră de sinteză. 1
7.1-7.8, 8.1-8.8 113 Oră de sinteză integrativă. 1
7.1-7.8, 8.1-8.8 114 Evaluare sumativă. 1
X Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic 10
I 7.1-7.4,7.8 115 Proiecţii ortogonale pe o dreaptă. 1
9.1-9.5,9.7 116 Teorema înălţimii. 1
II 9.1-9.5,9.7 117 Teorema catetei. 1
III 9.1-9.5,9.7 118 Teorema lui pitagora. 1

6
9.1-9.5,9.7 119 Aplicaţii. 1
IV 7.6-7.8,9.6,9.7 120 Elemente de trigonometrie în triunghiul 1
V 7.6-7.8,9.6,9.7 121 dreptunghic 1
VI 7.1-7.4,7.8,9.1,9.7 122 Oră de sinteză. 1
VII 7.1-7.8,9.1-9.7 124 Oră de sinteză integrativă. 1
VIII 7.1-7.8,9.1-9.7 124 Evaluare sumativă. 1
XI Vectorii în plan 11
I 7.1,7.3-7.8 125 Translaţia. 1
7.1-7.8,11.1,11.2 126 Noţiune de vector. 1
II 11.1-11.4 127 Adunarea vectorilor. 1
III 11.1-11.4 128 Scăderea vectorilor. 1
11.1-11.4 129 Înmulţirea vectorului cu un număr real. 1
IV 11.1-11.4 130 Descompunerea vectorului după doi vectori 1
coliniari.
V 11.3-11.4 131 Produsul scalar a doi vectori. 1
VI 7.1,7.3-7.8 132 Aplicaţii ale vectorilor. 1
11.1-11.4 133 Oră de sinteză. 1
VII 7.1-7.8, 11.1-11.4 134 Oră de sinteză integrativă. 1
7.1-7.8, 11.1-11.4 135 Evaluare sumativă. 1
VIII

1.1-11.4 136 Recapitulare finală. 1