Sunteți pe pagina 1din 2

ŞIRURI - FIŞĂ DE LUCRU (1)

2n + 5 αn + β
1. Demonstraţi că următoarele şiruri ( an )n≥1 sunt monotone: a) an = ; b) an = ,
n+3 γ n +δ
2n n
1
unde α , γ > 0, β , δ ≥ 0, αδ − βγ ≠ 0; c) an = ; d) an = ∑ .
n! k =1 n + k

( −1)
n

2. Demonstraţi că următoarele şiruri ( an )n≥1 nu sunt monotone: a) an = ( −1) ; b) an =


n
;
n
( −1)
n −1
nπ 1 1 1
c) an = sin ; d) an = 1 − + − + ... + .
2 2 3 4 n
5n 2
3. Demonstraţi că următoarele şiruri ( an )n≥1 sunt mărginite: a) an = ; b) an = n 2 + 1 − n;
n2 + 2
n sin n Cn n
1 n
1 n
1 n
sin k
c) an = ; d) an = 2nn ; e) an = ∑ k ; f) an = ∑ ; g) an = ∑ ; h) an = ∑ k .
n +1 4 k =1 2 + 1 k =1 k ( k + 1) k =1 k ! k =1 3

4. Demonstraţi că următoarele şiruri ( an )n≥1 sunt nemărginite: a) an = n3 − n; b) an = ( −1) ⋅ n;


n

2
n3 n
⎛k⎞ n
1
c) an =
n + n +1
2
; d) a n = ∑ ⎜ ⎟
k =1 ⎝ n ⎠
; e) a n = ∑
k =1
3
k
.

4n 2 + 1
5. Aflaţi câţi termeni ai şirului cu termenul general an = , n ∈ `* rămân în afara vecinătăţii
n2
⎛ 99 101 ⎞
V =⎜ , ⎟ a lui 4.
⎝ 25 25 ⎠
4n + 2n + 1 1
6. Folosind teorema de caracterizare cu ε a limitei unui şir, arătaţi că lim = .
n→∞ 9 ⋅ 4n 9
⎛1 1 1 1 ⎞ 1
Să se determine rangul de la care termenii şirului aparţin vecinătăţii V = ⎜ − , + ⎟ a lui .
⎝ 9 64 9 64 ⎠ 9
7. Calculaţi limitele şirurilor ( an )n≥1 , unde: a) an = n + 5n + 6; b) an = 2 + n + 10n − 1;
2 n 3

n
1 4 1 ⎛1⎞
c) an = + n + 100; d) an = n + 2 + 5n 7 n + 12n ; e) an = 2 + ⎜ ⎟ ⋅ 3− n + 1;
n 3 n + n +1 ⎝ 2 ⎠
n

n3 + 5n 2 + 1 n n + 1 + ( n + 1) n n2 + 1 + 4 n2 + n + 1 ∑ k
f) an = 3 ; g) an = ; h) an = ; i) an = k =1
;
6n + n + 4 n n n n
n n n

∑k2 ∑ k3 ∑ k ( k + 1) n
1
j) an = k =1
; k) an = k =1
; l) an = k =1
; m) an = ∑ .
n 3
n 4
n 3
k =1 ( 2k − 1)( 2k + 1)
n+ n
8. Calculaţi limitele şirurilor ( an )n≥1 , unde: a) an = ; b) an = n 2 + n + 1 − n;
2 n
n2 + 6 − n2 + 1
c) an = n 2 + n + 1 − n 2 − n + 1; d) an = 3 n 2 + 1 − 3 n 2 + n ; e) an = ;
3
n3 + 12 − 3 n3 + 2
3n2 n − 3 n2
⎛ n +1⎞ n 2 +10 ⎛ 3n 2 + n + 1 ⎞
f) an = ⎜ ⎟ ; g) an = ⎜ ⎟ ; h) an = n + 1 + n − 1 − 2 n ;
⎝ 2n ⎠ ⎜ 4 n 2 + 5n + 2 ⎟
⎝ ⎠
3n + 4n + 5n α n +1 + β n +1
i) an = n n ( )
n + 1 + n − 1 − 2 n ; j) an = n +1 n +1 n +1 ; k) an =
3 +4 +5 αn + βn
, α , β > 0;

⎛ n +1
l) an = n ⎜⎜
⎝ n + 2

n
n ⎞
+ 1
⎟⎟ ; m) an = n

3
( 3
( n + 1)
2
)
− 3 n 2 ; n) an = n 3n + 4 n + 5n ;

n3 + 6n 100 n + 3 n
o) an = ln 3 ; p) an = lg ; q) an = log 2 ( 4n5 + 1) − log 2 ( 8n5 + 1) ;
n + n + n +1
2
n +1
ln ( n + n + 2 )
2
n ⋅ 4 n ⋅ 8 n ⋅ ... ⋅ 2 n
k

r) an = ; s) an = ln ( ln ( n + 1) ) − ln ( ln n ) ; t) an = , k ∈ `* fixat.
ln ( n + n + 1)
2
n
9. Folosind criteriile de existenţă a limitei, calculaţi limita şirului ( an )n≥1 , dacă:
2n αn nn n
1
a) an = ; b) an = , α > 0; c) an = ; d) an = ∑ ;
n! n! ( 2n + 1) ⋅ ( 2n + 2 ) ⋅ ( 2n + 3) ⋅ ... ⋅ ( 3n ) k =1 n +k
2

1 1 1
n
k n
1 1+ 2 + 2 +...+ 2
e) an = ∑
k =1 n + k
2
; f) an = ∑ ; g) an = n 2 3 n ; h) an = n + arctg n;
k =1 n3 + k
1− n 1 3 2n − 1 n! n!
i) an = + arctg n; j) an = ⋅ ⋅ ... ⋅ ; k) an = n2 ; l) an = ;
n 2 4 2n 2 ( n + 1)( n + 2 ) ... ( 2n )
1 ⎛ 1 1 1 ⎞ 1k + 2k + ... + n k
m) an = ⎜ 1 + + + ... + ⎟ ; n) an = k +1
, k ∈ `* fixat;
n⎝ 2 3 n⎠ n

o) an =
[α ] + [ 2α ] + ... + [ nα ] , α ∈ \ fixat; p) a = n n !.
n2
n

n 2 +1 n
⎛ n +1⎞ n ⎛ n2 + n + 1 ⎞
10. Calculaţi lim an , unde: a) an = ⎜ ⎟ ; b) an = ⎜ 2 ⎟ ;
n →∞
⎝ n ⎠ ⎝ n +1 ⎠
n
⎛5⎞
n− n α nβ 2n ⎜ ⎟
⎛ 2n + 1 ⎞ ⎛ n +1⎞ ⎛ n !+ 1 ⎞ ⎛ 3 +5 ⎞ n n ⎝4⎠
c) an = ⎜ ⎟ ; d) an = ⎜ α ⎟ , α , β > 0; e) an = ⎜ ⎟ ; f) an = ⎜ n n ⎟ .
⎝ 2n − 1 ⎠ ⎝ n ⎠ ⎝ n! ⎠ ⎝ 4 +5 ⎠
n +1
⎛ 1⎞
11. a) Demonstraţi că şirul an = ⎜1 + ⎟ , n ≥ 1 este strict descrescător şi are limita e.
⎝ n⎠
b) Deduceţi că, pentru orice n ∈ `* , au loc inegalităţile:
n n +1
⎛ 1⎞ ⎛ 1⎞ 1 1
⎜1 + ⎟ < e < ⎜ 1 + ⎟ şi < ln ( n + 1) − ln n < .
⎝ n⎠ ⎝ n⎠ n +1 n
c) Folosind rezultatul de la punctul precedent şi teorema lui Weierstrass, arătaţi că şirul cu termenul
1 1 1
general xn = 1 + + + ... + − ln n este convergent către o limită γ ∈ ( 0,1) . (Numărul γ se numeşte
2 3 n
constanta lui Euler şi are valoarea aproximativă γ ≈ 0, 577 ).
12. Arătaţi că şirul ( an )n≥1 , definit mai jos este convergent şi calculaţi lim an , dacă:
n →∞

2a 2
1⎛ 1⎞
a) a1 ∈ [ 0,1] , an +1 = , ∀n
n ∈ ` *
; b) a1 > 0, a +1 = ⎜ a + ⎟ , ∀n ∈ ` ;
*

1 + an
2 n n
2⎝ an ⎠
a + a + ... + an 1
c) a1 > 0, an +1 = 1 2 2 , ∀n ∈ `* ; d) an > 0, (1 − an +1 ) an > , ∀n ∈ `* .
n 4