Sunteți pe pagina 1din 122
Rink Cale WE el Re Ecce babe ANATOLI HRISTEY “DUMITRU MANDA LUCIAN GEORGESCU DORIN BORSAN MARIN SANDU, NICOLAE GHERBANOVSCHi |: i | PROBL EME PL FIZ PENTRU CLASELE IXX 9 EDITURA DIDACTICK $1 {EDAGOGICR BUCURESTI, 1 Referenf: colectivel veledme de fied a Licewli eX: BALGESCUM = Bi “Luerarea a fost elaboratd fy felul urmitor: Parten I. Capitolele 16: cont. univ, de A. Mester Coptolle 7, 8,10: peo. Manda atoll 9 te des Ee Georges Parten I. Capitoele 142 tector dr. Ds Borgan Capitolete 57: prof. Me Sandu Gopitelele 8—11: lector de. X. Gherbanorsehi Portea 111: A. Hrister, D. Boryan, N. Gherbanevseki Condepot Coperta: Mleolae Sirbu Coli de tipars 15 Bun de sipar: 28.00.63 ‘Com, 30 23977128, PARTEA apa stdtoure (1) $ legea misclr $i viteza ape ty, 58 ee repewzint 960 kenph fata de ner. CHL timp due aborul daca vintul sulla eu vitera 0 a) perpendicular’ pe dire }) de-a lungul directied parcurse: ¢) dar dack nu sufld vintal ia parcursi MECANICA SI ACUSTICA (Clasa_a IX-a) ENUNTUR argeri tulut este #4 = 20 kmfh, ine a iter eink, Cave esis wilezs ape gi viteta gtlupel Toth sn sensu) opus 2 = 16 ke aH vapor pe roprewontates legen migoasit una vapor pi Tatoo i tai uni i (2). Sh ale viteza waporubut ty su in sensu trafic legen migedrit waporuui pe sia in Ba Te th de timp = 0 mn ieee ead fe adtincime se afl linia, metroului oe soon wi eur Vinwan vq = 380 lers[h fai de noe, Stiind ch we a a ci Nand ad ne xtin witean mC! 4 tt de pe ne | Le LZ. Pana din figura 407. 00 Uunghiul! @ = 30°, ahuneca orizantal ot vitera_ 9 — 0.30" my serie tija ~ LLB. Doni 4 ae La icule meng paralel i - seiguti copuse i vilen = 36 kmh oy 346 kinfh, Din primal vehicul se arunea in al doen un packet eu vileza ry = 50 ms, rizamtal si Dperpenslicolir fata dow wes Care este hnulnime vitezoi pachotisa xi ee ugh orawwaza ee tala de al ailen vehieul? Fig 349 1.1.9. 00 bares insintenad xpre nant Wise Tungul unis meridian se viteze v= 10 mis. Care este nudtimen sh diwetia, fali de bare vitece vintului care sulla dinspre WV ext vitez a= 10.0 mis! 1.1.10, Intre dowd oruge 4, H situate woul fata de altal tn sistanla a 200 km circula autobuze, vare pornesi: din stalia A ht iatervale eyule: de timp = = 1,0 h gi cievula cu vitezn medic # = 500 kaif. Newiijind. impurile de stationare ale autobuzelor, sa se afle cite autabuze sint tn tala pe. teases 1 elte autobuze va intilni un elstor dintr-un anlubur ean plewed dint ‘orag si ajunge in celdlolt, carro. 2 1.2.1. ‘Dupi deschiderea paragutei, parasutistut ajunge sped si enbnare cu viteadi constanta, desi usupra lui aclioneaza forta de wrentate, Cum explicati aceasta? 1.2.2. In figura 1.2.2 sint roprezentate tre eazuri, find indicate gro {aiilecorpurilor si forte eare actimensa. Si se spuna eu. co aeoleruid ae vor migea cole tre corpu 1.2.8. Se schimba forja de tractinne « Iocomativel dav locomotive cate Plasati in spatele trenului sau undeva la mijlocul trenalui? a Gess0M or }—______- Fanon Fig 122, “at 1g osie tows uniform de dou tractoare ca in figura 1.2.4, 10 KN, Care este forja de rezistenta a 18d. Un 9 tonsiunea Hin feepre cablo bind 7 avon une teew pte on sre io exe int uni ' eee i lui orientati orizontal, Care este to de traetinne Fa form un carp eu vs vsuyprn seripetebni? forta de mpisare a fir 1.26, In oxperenla fui Ott» Guercke eu! eirerle din Moseborg 854) de fiecare emisferd Leiigean opt cai. Se schimba forta de tractiune cee lor Gt ni cise wee gn de un sp? Dar dct cemisfera este lena de slilp, iar de coalalta trag 16 cai? 1.257. Cu cr accoteratie sa migeatan lift de maxi m = 1,00 1, dacd tensiunen ‘ inore a last: a) T= 43.8 KN, b) T= 6A WN? din vabind ci de ae 100 e cobwrt inty-0 mind ev ayu= 12.8, Un corp de graitute G = 100 KN este eoborit int Lorut unui able, Viters enrputii soriat In timp dupé praficul din figura 1.2.8, 84 se alle Lor Juha in eve frei intorvale de timp, ranean in 12.9, Pe toler uaui eintar se agazat um vas cu apa gi apot se face echi- libro. Se sired ochibbral daca bigam mina in apa din vas, farsa atinge iundut gi Eira si se verse apa. poe ‘ Fig. 12. i a} ! {3 ' ‘ ~urtai

S-ar putea să vă placă și