Sunteți pe pagina 1din 7

EVALUARE FORMATIVA “Primavara, anotimpul renasterii”

GRUPA MARE
SAPTAMANA 12-16.04.2018

1
EVALUARE FORMATIVA “Primavara, anotimpul renasterii”
Domeniul Tema Tipul Material Obiective operationale Itemi de evaluare /
experiential activităţii / de didactic –comportamente masurabile- COMPORTAMENT
mijloc de probă
realizare
Domeniul limba “Salata de -probă Siluetele -sa demonstreze intelegerea -recunoaste personajul si
si comunicare povesti” practică personajelor din textului expus apeland la diferite povestea din care face parte:(11 CA-comportament
Joc didactic -proba povesti, imagini modalitati de redare: lectura cocori, legenda anotimpurilor, ce atins
orala din povesti (11 dupa imagini, desen, mi-a povestit un greier mic)
cocori, legenda dramatizare, repovestire, CD-comportament in
anotimpurilor, ce „schimbari de situatie”. - sa sesizeze schimbarile de dezvoltare
mi-a povestit un situatie intentionate
greier mic)
-expune cu propriile cuvinte CS-comportament
dupa suport ilustrativ, utilizand care necesita sprijin
un limbaj corect, fluent, expresiv

“Scrisoare -sa raspunda adecvat (verbal, CA-comportament


pentru Zana -probă Jetoane cu comportamental) la ceea ce i se -alcatuieste propozitii despre atins
primaverii” practică simboluri spune aspecte specifice anotimpului
joc didactic -proba specifice -sa pronunte corect sunetele primavara - CD-comportament in
orala anotimpului integrate in cuvinte date dezvoltare
primavara -sa recunoasca sunetul -sesizeaza, recunoaste sunetul
initial/final initial/final -
-Sa asocieze sunetul cu litera -asociaza litera cu sunetul CS-comportament
corespunzatoare corespunzator care necesita sprijin

2
EVALUARE FORMATIVA “Primavara, anotimpul renasterii”
Domeniul Tema Tipul Material didactic Obiective operationale Itemi de evaluare /
experiential activităţii / de –comportamente masurabile- comportament
mijloc de probă
realizare
- probă Imagini A4, -sa deosebeasca, denumeasca 5 -denumeste 5 simboluri de CA-comportament
Domeniul stiinte „ Primavara , orală jetoane, simboluri specifice anotimpului primavara- atins
(CUNOASTERE) anotimpul practica primavara
renasterii” - enumera 5caracteristici ale CD-comportament in
convorbire -sa enumere caracteristicile ale anotimpului primavara dezvoltare
anotimpului primavara in in comparatie cu celelalte
comparatie cu celelalte anotimpuri-
anotimpuri CS-comportament
-enumera, descrie jocurile care necesita sprijin
-sa enumere jocurile copiilor si copiilor si activitati
activitati gospodareati de gospodaresti de primavara-
primavara
-enumera 2-3 sarbatori
-sa enumere cateva sarbatori specifice primaverii
specifice primaverii

“Unde este - probă Jetoane si siluete


Domeniul stiinte locul meu?” orală / cu magneti: cifre 1-
(MATEMATIC) lim 1-10 practica 10, siluete cu
simboluri de
Joc didactic primavara (flori,
insecte,pasari
-raporteaza numarul la
-sa raporteze numarul la cantitate, indica cifra - CA-comportament
cantitate asociind cifra atins
corespunzatoare -compune, descompune in
lim 1-10 - CD-comportament in

3
-sa compuna/descompuna un -identifica numeralul cerut dezvoltare
numar dat in lim 1-10 -rezolva corect sarcina de pe
„Probleme - probă fisa-
ilustrate” orală / 10 planse cu -sa identifice numeralul ordinal CS-comportament
Joc didactic practica probleme cerut care necesita sprijin

-sa rezolve corect sarcina de pe


fisa

EVALUARE FORMATIVA “Primavara,anotimpul renasterii”


Domeniul Tema activităţii / Tipul Material Obiective operationale Itemi de evaluare / punctaj
experiential mijloc de realizare de didactic –comportamente masurabile- comportament
probă

4
Domeniul - probă Coli, creioane -să utilizeze tehnica desenului -Utilizeaza corect instrumentele CA-comportament
estetic si « Primavara» practică colorate realizand o compozitie (80% din si tehnicile desenului in contur atins
creativ desen suprafata); -
(Plastic) -sa finalizeze corect tema -finalizeaza corect tema- CD-comportament in
realizand 10-12 elemente ale -analizeaza critic si autocritic dezvoltare
copozitiei modul corect de lucru,
finalizarea temei, utilizarea
- să analizeze critic şi autocritic corect a culorilor- CS-comportament
lucrările realizate. -respecta pozitia corecta a care necesita sprijin
- să respecte poziţia corecta a corpului fată de suportul de lucru
corpului fată de suportul de lucru pentru o bună coordonare oculo-
pentru o bună coordonare oculo- motorie-
motorie;
Program artistic - probă Acompaniament -sa recunoasca (linia melodica, -recunoaste cantecul dupa linie CA-comportament
»Festivalul orală pian, CD cu text) cantecul interpretand mai melodica/text atins
Domeniul Primaverii» negativul departe
estetic si /pozitivul - sa interpreteze cantecul corect - interpreteaza cantecul corect CD-comportament in
creativ cantecelor de (ritm, linie melodica) 1-2 strofe (ritm, linie melodica) 1-2 strofe dezvoltare
(Muzical) primavara singur si refrenul in grup cu singur si refrenul in grup cu
invatate ceilalti colegi ceilalti colegi
- CS-comportament
- să execute mişcări sugerate de - să execute mişcări sugerate de care necesita sprijin
text si de linia melodica. text si de linia melodica.

EVALUARE FORMATIVA “Primavara,anotimpul renasterii”


Domeniul Tema Tipul Material didactic Obiective operationale Itemi de evaluare /
experiential activităţii / de –comportamente comportament
mijloc de probă masurabile-
realizare

5
Domeniul om si “ Primavara, - probă Imagini A3 din -să enumere personajele -denumeste personajele CA-comportament
societate anotimpul orală povestile si pozitive/negative recunoscand negative/pozitive recunascand atins
(Moral-civic) florilor, basmele de la povestea/basmul dupa imagine poveste/basmul din imagine-
puilor, DLC: CD-comportament
gazelor” „11 cocori” -sa expuna cu propriile -expune cu propriile cuvinte in dezvoltare
Joc didactic “legenda cuvinte faptele bune/rele ale faptelebune/rele ale personajelor-
ghiocelului” personajelor -expune mesajul, morala din
“legenda poveste/basmul dat - CS-comportament
anotimpurilor” -sa expuna mesajul, morala - care necesita sprijin
„Ce mi-a povestit din poveste/basmul dat
un greier mic”

Domeniul om si - probă Carton, panza de - să utilizeze tehnicile: -Utilizeaza tehnicile mototolire, CA-comportament
societate “Copacul practica sac, nasturi, deseuri mototolire, pliere, decupare, pliere, decupare, lipire pentru a atins
(Practic) primaverii” textile,sfoara, lipire; confectiona un obiect;-
Decupare, Hartie glasata si -sa finalizeze corect tema - finalizeaza corect tema- CD-comportament
lipire, pliere, hartie creponata, - să analizeze critic şi -analizeaza critic şi autocritic in dezvoltare
mototolire foarfece, pasta de autocritic modul de lucru in modul de lucru in echipa -
lipit-aracet, echipa. -lucreaza in echipa, coopereaza ;-
- luceraza in echipa, CS-comportament
coopereaza; care necesita sprijin

EVALUARE FORMATIVA “Primavara,anotimpul renasterii”


Domeniul Tema Tipul Material Obiective operationale Itemi de evaluare /
experiential activităţii / de didactic –comportamente comportament
mijloc de probă masurabile-
realizare

6
Domeniul CA-comportament
psihomotor “Campionii - probă Echipament - să răspundă motric la o - raspunde motric la o comandă atins
primaverii” practică sportiv, stegulete, comandă dată; dată -
Traseu esarfe, fluier sau CD-comportament in
aplicativ clopotel - să execute corect forme de - executa corect deprinderile dezvoltare
catarare, impingere, tractiune, motrice invatate. -
tarare.
CS-comportament
-sa participe la jocurile de -participa la jocurile de grup care necesita sprijin
grup (echipa) (echipa) -