Sunteți pe pagina 1din 1

Regimuri politice

Schița lecției

Regimul politic
 se definește în funcție de ansamblu de metode prin care se exercită puterea și prin tipurile de relații dintre stat și cetățeni
1. Regimul politic democratic – se caracterizează prin:
o guvernarea poporului
o separarea puterilor în stat
o pluralism politic
o legitimitatea puerii
o luarea deciziilor pe baza principiului majorității
o realizarea imparțială a justiției, în numele legii
o garantarea prin constituție a drepturilor și libertăților cetățenilor
o guvernaanții sunt supuși legilor și totodată limitați în acțiunile lor de către lelge
2. Regimul politic totalitar – se caracterizează prin:
o subordonarea totală a intereselor cetățenilor față de interesul statului
o puterea este deținută în stat de către un partid unic
o neseparea puterilor în stat
o exercitarea controlului statului în toate domeniile activităților sociale
o încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor
o menținerea ordinii în stat prin teroare și apel la foță, exercitată prin organele de represiune
3. Regimul politic autoritar – se caractrizează prin:
o existența unor elemente comune cu regimul totalitar, cu următoarea deosebire: controlul statului asupra societății civile nu este
toal.
o limitarea drepturilor și libertăților cetățenilor
o diminuarea atribuțiilor instituțiilor democratice, în special a parlamentului
o existența unei anumite libertăți de manifestare în sfera vieții private