Sunteți pe pagina 1din 2

Autoritatea legislativă.

Legile și raportul lor cu valorile și normele. Nesupunerea civilă


Schița lecției

Parlamentul
 esta acea instituție a puterii care exprimă în mod esențial principiul suveranțității poporului....
Atribuții:
1. a adopta legi obligatorii pentru toți cetățenii
2. adoptarea bugetului
3. aprobarea programului Guvernului, a componenței acestuia sau revocarea acestora
4. reglementarea alegerilor, precum și organizarea și desfășurarea referendumului
5. reglementarea funcționării organelor de stat și a partidelor politice
6. organizarea administrativ-teritorială
7. stabilirea sistemului general al taxelor și impozitelor
8. elaborarea regulilor generale privind raporturile de muncă, sindicatele și protecia socială
9. organizarea generală a învățământului
10. stabilirea regimului juridic general al proprietății și al moștenirii

P – poate controla activitatea:


 Consiliului Suprem de Apărare a Țării
 Băncii Naționale și a Curții de Conturi
 Serviciului Român de Informații
P – este bicameral:
 Camera Deputaților
 Senat

Grupul Parlamentar = unitatea de bază a Parlamentului

Proiecte de legi pot propune:


 Guvernul
 unul sau mai mulți parlamentari
 cetățenii
I. Legile. Raportul legilor cu valorile și normele
1. Normele morale – sunt reguli nescrise, recunoscute și acceptate de membrii unei comunități, care cuprind indicații cu privire la ceea ce e
bine și rău, ce avem voie să facem și ce nu.
2. Legea – este o normă de stat, ce cuprinde obligații generale pentru toți oamenii care își propun să reglementeze comportamentul cetățenilor.

II. Nesupunerea civilă


 este nesocotirea deliberată și nonviolentă a legilor și asumarea sancțiunilor ce rezultă din încălcarea lor.