Sunteți pe pagina 1din 1

Tipuri de relații inter și intra grupale

Schița lecției

1. Cooperarea (conlucrarea)
 coordonarea eforturilor a doi sau mai mulți parteneri în vederea atingerii unui scop comun.
2. Solidaritatea
 raport de dependență reciprocă existentă între persoane solidare (care au interese și responsabilități comune), în particular, între membrii
aceluiași grup social.
 Tipuri:
o individuală – ca ajutor ce-l putem da în anumite situații, în viața cotidiană (de exemplu, în cazul unui accident rutier);
o națională – prin existența unor organizații naționale de întrajutorare, cum ar fi, de exemplu, Crucea Roșie Română;
o internațională – prin existența unor organizații, cum ar fi, Medicii lumii, Medicii fără frontiere etc., care desfășoară acțiuni de
întrajutorare a populațiilor aflate în suferință, din înreaga lume, victime ale foamei, războiului sau catastrofelor naturale.
3. Competiția (concurența)
 formă a interacțiunii dintre persoane, grupuri, state constând în efortul de a atinge un scop indivizibil.
 Tipuri de competiție:
o loială – adică corectă
o neloială
4. Conflictul
 opoziție deschisă luptei între indivizi, grupuri, partide, comunități, state cu interese economice, politice, religioase, etnice, rasiale
divergente
o ideologic – incapacitatea de a-l asculta și înțelege pe celălalt
o preferențial – de natură subiectivă, își are sursa în simpatii – antipatii
o de interese – determinat de existența nevoilor concrete, dar contradictorii ale membrilor grupului
o de putere – apare atunci când mai mulți membri ai gruplui doresc să conducă.