Sunteți pe pagina 1din 1

Dreptul de asociere

Schița lecției

I. Partidul politic
 este organizația care reunește cetățenii cu aceleași convingeri și opțiuni politice și al cărei obiectiv final este cucerirea și exercitarea
puterii guvernamentale, în vederea promovării intereselor politice, sociale, economice, ideologice, culturale etc. ale unor grupuri, clase,
comunități locale, etnice, religioase.
Partidele se pot afla:
1. la guvernare
 stabilesc și aplică politica internă și externă
2. în opoziție
 supraveghează activitatea guvernului pentru a-și aplica programele promise și pentru a-și explica intențiile și acțiunile
 fac cunoscute opiniile și interesele grupărilor pe care le reprezintă
 constituie o alternativă la guvernare
II. Forțele sociale
A. Sindicatele
 au ca scop apărarea drepturilor și intereselor profesionale ale salariaților pe care-i reprezintă în fața patronilor sau a autorităților
publice
B. Organizațiile nonguvernamentale (asociații, fundații, grupuri de reflecție etc.)
 urmăresc direcții precise.