Sunteți pe pagina 1din 10

VOTUL, O DATORIE

VOTUL, O DATORIE

OBIECTIVE

1. Sistemul electoral din România

2. Caracteristicile votului

3. Dreptul de a vota

4. Consecințe ale absenteismului la vot

5. Dreptul de a fi ales
VOTUL, O DATORIE

1. SISTEMUL ELECTORAL DIN ROMÂNIA

 Tipuri de alegeri:
 comunale, orașenești
 legislative
 prezidențiale
 Cine sunt aleși:
 primari, consilieri
 deputați, senatori
 președintele țării
 Durata mandatului
 4 ani – primari, consilieri
și deputați, senatori
 5 ani – președinte
 Tip de scrutin:
 de listă – primari, consilieri
și deputați, senatori
 uninominal – președinte
VOTUL, O DATORIE

2. CARACTERISTICILE VOTULUI

 Universal – toți cetățenii fără deosebire de religie, sex, etnie, vârstă,


apartenență socială sau politică, care îndeplinesc condițiile stabilite
de lege pot să-și exercite dreptul de vot
 Egal – fiecare cetățean are dreptul să voteze o singură dată; toate
voturile au aceeași valoare
 Direct – exercitarea dreptului de vot numai de către titular, în mod
nemijlocit și personal
 Liber exprimat – cetățeanul decide singur dacă și pe cine votează;
tentativa de a-l influența este ilegală și se pedepsește conform
legii
VOTUL, O DATORIE

3. DREPTUL DE A VOTA

Care sunt condițiile în care o persoană poate participa la vot?


VOTUL, O DATORIE

3. DREPTUL DE A VOTA

 Au drept de vot
 cetățenii cu vârsta de cel puțin 18 ani

 Nu au drept de vot
 debilii sau aliențaii mintali

 cei puși sub interdicție

 persoanele condamnate
VOTUL, O DATORIE

4. CONSECINȚE ALE ABSENTEISMULUI LA VOT

Care considerați că ar putea fi consecințele absenteismului la vot?


VOTUL, O DATORIE

4. CONSECINȚE ALE ABSENTEISMULUI LA VOT

 Posibilitatea preluării puterii de către persoane care nu vă


reprezintă interesele.
 Cei aleși nu vor fi reprezentativi, ei fiind votați de un
procent mic al populației si nu de majoritatea acesteia.
 “Pierderea” dreptului de a vă declara nemulțumirea față de
activitatea celor aleși.
VOTUL, O DATORIE

5. DREPTUL DE A FI ALES

Ce condiții trebuiesc îndeplinite pentru a beneficia de dreptul


de a fi ales?
VOTUL, O DATORIE

5. DREPTUL DE A FI ALES

 Cetățenii români
 au domiciliul în țară
 vârsta de cel puțin 23 de ani – pentru Camera Deputaților
 vârsta de cel puțin 33 de ani – pentru Senat
 vârsta de cel puțin 35 de ani – pentru Președinția României