Sunteți pe pagina 1din 1

Suport de lecţie: Instituţii guvernamentale”, Educaţie socială, cls. V, Prof.

Ziaru Ionuţ Gabriel

Instituţii guvernamentale şi interguvernamentale

Def. Instituţii guvernamentale- sunt instituţii ale statului care promovează şi asigura
respectarea drepturilor copiilor.
Instituţii interguvernamentale – sunt organizaţii care se formează prin asocierea statelor în
vederea realizării unor scopuri comune (ONU, UNICEF).
Cum sprijină statul drepturile copiilor? – Rolul statului este de a da legi prin care drepturile
să fie recunoscute pentru toţi copiii. În al doilea rând, statul poate sprijini financiar copiii
prin: – ajutoare sociale pentru familiile cu copii aflate în risc de sărăcie; – burse sociale pentru
asigurarea frecventării școlii de către copiii ce provin din familii aflate în dificultate; – ajutoare
în natură, alimentare și materiale (de exemplu, rechizite); – ajutoare pentru copiii cu nevoi
speciale; – facilități la transportul în comun.

Activităţi de învăţare:

1. Identifică cel puțin două măsuri de protecție socială de care beneficiați tu și colegii
tăi și care au rolul de a-ți facilita frecventarea zilnică a cursurilor școlare.
2. Formulează în scris, împreună cu colegul tău de bancă, un punct de vedere cu
privire la importanța acordării alocației de stat fiecărui copil din România.
3. Redactează împreună cu colegii tăi o scrisoare adresată primarului localității
voastre în care îi propuneți măsuri ce ar trebui luate în sprijinul copiilor ai căror
părinți sunt plecați la muncă în străinătate.
4. Citiți cu atenție textul de mai jos.
,,Andrei are 12 ani și este colegul meu de clasă. Este timid, dar foarte amabil cu toată
lumea. Deși nu își face întotdeauna temele, de regulă este foarte atent în timpul orelor și
așa reușește să aibă note destul de bune. De câtva timp a început să lipsească de la școală,
iar acum nu mai vine deloc. Am aflat de la Matei, care locuiește pe aceeași stradă cu el, că
lucrează la o spălătorie de mașini. La început lucra după ce pleca de la școală câteva ore
pe zi, iar acum, pentru că familia lui nu se descurcă deloc cu banii, a început să stea mult
mai mult, este foarte obosit, și de aceea nu mai vine la școală. Întrucât frații și mama lui
au nevoie de sprijin, consideră că familia este mult mai importantă decât școala. Nu mă
așteptam ca un copil precum Andrei să încerce să își întrețină familia. Este drept că tată
nu mai are, iar el este cel mai mare dintre cei trei copii. Sunt foarte impresionată și nu știu
ce să fac. Aș vrea ca Andrei să vină din nou la școală... Andrei este copil și adulții sunt cei
care trebuie să îl protejeze, să îi apere drepturile!” (din Jurnalul Mariei)

a. Împărțiți clasa în două echipe. Fiecare echipă realizează un plan de măsuri ce ar


trebui urmat pentru ca Andrei să poată reveni la școală.
b. După elaborarea planului, fiecare echipă îl prezintă în fața clasei și încearcă să
convingă prin argumente că soluțiile oferite sunt cele mai potrivite pentru Andrei.