PROIECT DE LECŢIE

DISCIPLINA: CULTURĂ CIVICĂ CLASA: a VII-a PROPUNĂTOR: Prof. Cocoş Roxana UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: STATELE MODERNE ŞI CONSTITUŢIILE SUBIECTUL: STRUCTURA CONSTITUTIEI ROMANIEI
OBIECTIVE CADRU:

2.

Cunoaşterea valorilor fundamentale ale democraţiei, a practicilor democratice şi a drepturilor omului

3. Dezvoltarea capacităţilor de a dialoga şi de a coopera în condiţiile acceptării pluralismului şi valorizării pozitive a diferenţelor

5. Stimularea interesului pentru participarea la viaţa socială şi pentru exersarea calităţii de cetăţean

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

2.1 să definească valori, principii şi concepte democratice; 3.1 să utilizeze deprinderi şi competenţe de dialog, de dezbatere publică a unei probleme, de negociere, de rezolvare de conflicte.

1

.lucrul individual .să distingă între cele VII titluri ale Constitutiei Romaniei .să recunoasca simbolurile nationale.conversaţia . METODE ŞI PROCEDEE: . TIPUL ŞI VARIANTA DE LECŢIE: LECŢIA DE COMUNICARE ŞI DOBÂNDIRE DE CUNOŞTINŢ TIPURI DE STRATEGII: 1.expunerea 2 .5.1 să recunoască şi să se implice în situaţii în care este nevoie de acţiune socială.exerciţiul .explicaţia . CONŢINUTURI: STRUCTURA IN CELE VII TITLURI OBIECTIVE OPERAŢIONALE: .să recunoasca principalele drepturi si libertati specifice Titlului II al Constitutiei Romaniei.

2006 . manual. ALL. 3 . FORME. Constitutia Romaniei. prezentare powe-point. 2005 .Laptop. Aramis Print Etapa lecţiei Conţinut structurat Acţiuni ale profesorului Acţiuni ale elevilor Resurse proceduraleObs. Ed. ED.CULTURĂ CIVICĂ. ARVES. MODURI DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: . 3. retroproiector.RADU DASCĂLU/ VASILE VOINESCU-EDUCAŢIA ŞI CULTURA CIVICĂ.2. Ed. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: . Didactica specialităţii.individuală .pe grupe SURSE BIBLIOGRAFICE: .Ghid Metodologic de aplicare a programelor şcolare pentru educaţie şi cultură civică.ELENA NEDELCU/ ECATERINA MORAR.frontală .

2.urmăresc cu atenţie 4 . Solicită elevilor prezentarea temelor pentru acasă. pe baza cărora aceştia îşi vor reactualiza noţiunile ancoră. Moment organizatoric Notează absenţii şi întreabă elevii despre eventuale probleme sau dificultăţi intervenite în pregătirea lecţiei la cultură civică. Anunţarea -anunţă elevii că vor continua unitatea de .1. carte si prezentare power-point. 3. Reactualizarea noţiunilor ancoră. Se pregătesc pentru lecţie. Valori si principii constitutionale Profesorul solicită 3-4 elevi care vor Răspund întrebărilor prezenta cateva dintre principiile consacrate profesorului şi prezintă temele de Constitutia Romaniei. Captarea atenţiei CONSTITUTIA ROMANIEI. prezintă caietele şi manualul de cultură civică. Privesc prezentarea si se familiarizeaza cu continuturile CONSTITUTIEI ROMANIEI -conversaţia 2. pentru acasă.

conduce discuţiile. 8 sectiuni. . libertati. Dirijarea învăţării -urmăreşte răspunsurile date şi situaţiile expuse . Asigurarea feed-back-ului . obiectivelor învăţare care vizează: Statele moderne şi Constituţiile. -coordonează activitatea elevilor şi cu manualul -lucrul individual .anunţă subiectul lecţiei noi: Structura Constitutiei Romaniei . 10 capitole. Continuturile generale ale fiecarui Titlu Simbolurile nationale Principaleler drepturi. -expunerea -notează titlurile în caiete 4. pag.Scrie titlul unităţii la tablă .vor scrie la tablă 6.vor răspunde solicitărilor profesorului. 42 din manual Lucrul în echipă 5 . indatoriri fundamentale.va solicita elevilor să rezolve exercitiul 2.prezintă obiectivele propuse spre a fi atinse la sfârşitul orei Noţiuni: Structura Constitutiei Romanbiei 152 articole grupate in 7 titluri. observaţii -realizeată schema lecţiei in prezentare power-ponint.face completări.notează titlul la tablă .vor nota schema lecţiei. .temei. .

5 pag. 7. pe tot parcursul orei.. 42 -notează tema -conversaţia 6 . conversaţia. acasă Exerciţiu 1.3. încurajări.observare sistematică. Tema pt..aprecieri..

7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful