PROIECT DE LECŢIE

DISCIPLINA: CULTURĂ CIVICĂ CLASA: a VII-a PROPUNĂTOR: Prof. Cocoş Roxana UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: STATELE MODERNE ŞI CONSTITUŢIILE SUBIECTUL: STRUCTURA CONSTITUTIEI ROMANIEI
OBIECTIVE CADRU:

2.

Cunoaşterea valorilor fundamentale ale democraţiei, a practicilor democratice şi a drepturilor omului

3. Dezvoltarea capacităţilor de a dialoga şi de a coopera în condiţiile acceptării pluralismului şi valorizării pozitive a diferenţelor

5. Stimularea interesului pentru participarea la viaţa socială şi pentru exersarea calităţii de cetăţean

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

2.1 să definească valori, principii şi concepte democratice; 3.1 să utilizeze deprinderi şi competenţe de dialog, de dezbatere publică a unei probleme, de negociere, de rezolvare de conflicte.

1

5.exerciţiul .explicaţia .conversaţia .lucrul individual .să recunoasca simbolurile nationale.să recunoasca principalele drepturi si libertati specifice Titlului II al Constitutiei Romaniei. .1 să recunoască şi să se implice în situaţii în care este nevoie de acţiune socială.să distingă între cele VII titluri ale Constitutiei Romaniei . CONŢINUTURI: STRUCTURA IN CELE VII TITLURI OBIECTIVE OPERAŢIONALE: . METODE ŞI PROCEDEE: . TIPUL ŞI VARIANTA DE LECŢIE: LECŢIA DE COMUNICARE ŞI DOBÂNDIRE DE CUNOŞTINŢ TIPURI DE STRATEGII: 1.expunerea 2 .

retroproiector.RADU DASCĂLU/ VASILE VOINESCU-EDUCAŢIA ŞI CULTURA CIVICĂ.pe grupe SURSE BIBLIOGRAFICE: . 3. 2005 . prezentare powe-point. Constitutia Romaniei. ALL. 3 .2.Ghid Metodologic de aplicare a programelor şcolare pentru educaţie şi cultură civică. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: . manual. 2006 . MODURI DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: . Aramis Print Etapa lecţiei Conţinut structurat Acţiuni ale profesorului Acţiuni ale elevilor Resurse proceduraleObs.CULTURĂ CIVICĂ.individuală .ELENA NEDELCU/ ECATERINA MORAR. Ed. Didactica specialităţii.frontală . ARVES.Laptop. Ed. FORME. ED.

3. Captarea atenţiei CONSTITUTIA ROMANIEI. Privesc prezentarea si se familiarizeaza cu continuturile CONSTITUTIEI ROMANIEI -conversaţia 2. Moment organizatoric Notează absenţii şi întreabă elevii despre eventuale probleme sau dificultăţi intervenite în pregătirea lecţiei la cultură civică. 2. Reactualizarea noţiunilor ancoră. Valori si principii constitutionale Profesorul solicită 3-4 elevi care vor Răspund întrebărilor prezenta cateva dintre principiile consacrate profesorului şi prezintă temele de Constitutia Romaniei. Anunţarea -anunţă elevii că vor continua unitatea de . pentru acasă. Solicită elevilor prezentarea temelor pentru acasă. prezintă caietele şi manualul de cultură civică.1. pe baza cărora aceştia îşi vor reactualiza noţiunile ancoră. carte si prezentare power-point. Se pregătesc pentru lecţie.urmăresc cu atenţie 4 .

anunţă subiectul lecţiei noi: Structura Constitutiei Romaniei . .conduce discuţiile. libertati.vor nota schema lecţiei. Dirijarea învăţării -urmăreşte răspunsurile date şi situaţiile expuse . Continuturile generale ale fiecarui Titlu Simbolurile nationale Principaleler drepturi.Scrie titlul unităţii la tablă . .va solicita elevilor să rezolve exercitiul 2. 8 sectiuni. -coordonează activitatea elevilor şi cu manualul -lucrul individual . 42 din manual Lucrul în echipă 5 . obiectivelor învăţare care vizează: Statele moderne şi Constituţiile. -expunerea -notează titlurile în caiete 4.prezintă obiectivele propuse spre a fi atinse la sfârşitul orei Noţiuni: Structura Constitutiei Romanbiei 152 articole grupate in 7 titluri.temei. .vor scrie la tablă 6. observaţii -realizeată schema lecţiei in prezentare power-ponint. indatoriri fundamentale.notează titlul la tablă .vor răspunde solicitărilor profesorului. pag. Asigurarea feed-back-ului .face completări. 10 capitole.

observare sistematică.3. 42 -notează tema -conversaţia 6 .... încurajări. acasă Exerciţiu 1. pe tot parcursul orei. 7. 5 pag.aprecieri. Tema pt. conversaţia.

7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful