PROIECT DE LECŢIE

DISCIPLINA: CULTURĂ CIVICĂ CLASA: a VII-a PROPUNĂTOR: Prof. Cocoş Roxana UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: STATELE MODERNE ŞI CONSTITUŢIILE SUBIECTUL: STRUCTURA CONSTITUTIEI ROMANIEI
OBIECTIVE CADRU:

2.

Cunoaşterea valorilor fundamentale ale democraţiei, a practicilor democratice şi a drepturilor omului

3. Dezvoltarea capacităţilor de a dialoga şi de a coopera în condiţiile acceptării pluralismului şi valorizării pozitive a diferenţelor

5. Stimularea interesului pentru participarea la viaţa socială şi pentru exersarea calităţii de cetăţean

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

2.1 să definească valori, principii şi concepte democratice; 3.1 să utilizeze deprinderi şi competenţe de dialog, de dezbatere publică a unei probleme, de negociere, de rezolvare de conflicte.

1

CONŢINUTURI: STRUCTURA IN CELE VII TITLURI OBIECTIVE OPERAŢIONALE: .exerciţiul .1 să recunoască şi să se implice în situaţii în care este nevoie de acţiune socială.explicaţia .5.expunerea 2 . .să distingă între cele VII titluri ale Constitutiei Romaniei .conversaţia .să recunoasca simbolurile nationale.lucrul individual . METODE ŞI PROCEDEE: . TIPUL ŞI VARIANTA DE LECŢIE: LECŢIA DE COMUNICARE ŞI DOBÂNDIRE DE CUNOŞTINŢ TIPURI DE STRATEGII: 1.să recunoasca principalele drepturi si libertati specifice Titlului II al Constitutiei Romaniei.

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: .RADU DASCĂLU/ VASILE VOINESCU-EDUCAŢIA ŞI CULTURA CIVICĂ.2. prezentare powe-point. Constitutia Romaniei. ARVES. ALL. MODURI DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: .pe grupe SURSE BIBLIOGRAFICE: . Ed. ED. Aramis Print Etapa lecţiei Conţinut structurat Acţiuni ale profesorului Acţiuni ale elevilor Resurse proceduraleObs.ELENA NEDELCU/ ECATERINA MORAR. Ed.frontală . 2005 .individuală . 3. retroproiector. 3 .Ghid Metodologic de aplicare a programelor şcolare pentru educaţie şi cultură civică.CULTURĂ CIVICĂ. manual. FORME. Didactica specialităţii.Laptop. 2006 .

pentru acasă. 3.1. Captarea atenţiei CONSTITUTIA ROMANIEI. 2. Valori si principii constitutionale Profesorul solicită 3-4 elevi care vor Răspund întrebărilor prezenta cateva dintre principiile consacrate profesorului şi prezintă temele de Constitutia Romaniei. pe baza cărora aceştia îşi vor reactualiza noţiunile ancoră. Solicită elevilor prezentarea temelor pentru acasă. carte si prezentare power-point. Anunţarea -anunţă elevii că vor continua unitatea de .urmăresc cu atenţie 4 . prezintă caietele şi manualul de cultură civică. Reactualizarea noţiunilor ancoră. Moment organizatoric Notează absenţii şi întreabă elevii despre eventuale probleme sau dificultăţi intervenite în pregătirea lecţiei la cultură civică. Privesc prezentarea si se familiarizeaza cu continuturile CONSTITUTIEI ROMANIEI -conversaţia 2. Se pregătesc pentru lecţie.

temei.prezintă obiectivele propuse spre a fi atinse la sfârşitul orei Noţiuni: Structura Constitutiei Romanbiei 152 articole grupate in 7 titluri. 10 capitole. observaţii -realizeată schema lecţiei in prezentare power-ponint.anunţă subiectul lecţiei noi: Structura Constitutiei Romaniei . -coordonează activitatea elevilor şi cu manualul -lucrul individual . indatoriri fundamentale. .vor răspunde solicitărilor profesorului.vor scrie la tablă 6.face completări. -expunerea -notează titlurile în caiete 4.conduce discuţiile. libertati. 42 din manual Lucrul în echipă 5 .notează titlul la tablă . obiectivelor învăţare care vizează: Statele moderne şi Constituţiile.Scrie titlul unităţii la tablă . . .va solicita elevilor să rezolve exercitiul 2. Continuturile generale ale fiecarui Titlu Simbolurile nationale Principaleler drepturi. pag.vor nota schema lecţiei. 8 sectiuni. Asigurarea feed-back-ului . Dirijarea învăţării -urmăreşte răspunsurile date şi situaţiile expuse .

aprecieri.observare sistematică. încurajări.. acasă Exerciţiu 1. pe tot parcursul orei. 5 pag...3. 7. 42 -notează tema -conversaţia 6 . Tema pt. conversaţia.

7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful