PROIECT DE LECŢIE

DISCIPLINA: CULTURĂ CIVICĂ CLASA: a VII-a PROPUNĂTOR: Prof. Cocoş Roxana UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: STATELE MODERNE ŞI CONSTITUŢIILE SUBIECTUL: STRUCTURA CONSTITUTIEI ROMANIEI
OBIECTIVE CADRU:

2.

Cunoaşterea valorilor fundamentale ale democraţiei, a practicilor democratice şi a drepturilor omului

3. Dezvoltarea capacităţilor de a dialoga şi de a coopera în condiţiile acceptării pluralismului şi valorizării pozitive a diferenţelor

5. Stimularea interesului pentru participarea la viaţa socială şi pentru exersarea calităţii de cetăţean

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

2.1 să definească valori, principii şi concepte democratice; 3.1 să utilizeze deprinderi şi competenţe de dialog, de dezbatere publică a unei probleme, de negociere, de rezolvare de conflicte.

1

să recunoasca simbolurile nationale.expunerea 2 .explicaţia . METODE ŞI PROCEDEE: .lucrul individual . .exerciţiul .5. TIPUL ŞI VARIANTA DE LECŢIE: LECŢIA DE COMUNICARE ŞI DOBÂNDIRE DE CUNOŞTINŢ TIPURI DE STRATEGII: 1.să distingă între cele VII titluri ale Constitutiei Romaniei .1 să recunoască şi să se implice în situaţii în care este nevoie de acţiune socială.să recunoasca principalele drepturi si libertati specifice Titlului II al Constitutiei Romaniei.conversaţia . CONŢINUTURI: STRUCTURA IN CELE VII TITLURI OBIECTIVE OPERAŢIONALE: .

3.individuală .pe grupe SURSE BIBLIOGRAFICE: . FORME.2.RADU DASCĂLU/ VASILE VOINESCU-EDUCAŢIA ŞI CULTURA CIVICĂ. ARVES. Constitutia Romaniei.Ghid Metodologic de aplicare a programelor şcolare pentru educaţie şi cultură civică. prezentare powe-point. 2006 . ED. ALL.Laptop. manual. Didactica specialităţii. 3 .frontală . MODURI DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: .CULTURĂ CIVICĂ.ELENA NEDELCU/ ECATERINA MORAR. Ed. 2005 . Aramis Print Etapa lecţiei Conţinut structurat Acţiuni ale profesorului Acţiuni ale elevilor Resurse proceduraleObs. Ed. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: . retroproiector.

Se pregătesc pentru lecţie. Valori si principii constitutionale Profesorul solicită 3-4 elevi care vor Răspund întrebărilor prezenta cateva dintre principiile consacrate profesorului şi prezintă temele de Constitutia Romaniei. 2. prezintă caietele şi manualul de cultură civică. pentru acasă. carte si prezentare power-point. pe baza cărora aceştia îşi vor reactualiza noţiunile ancoră.1. 3. Anunţarea -anunţă elevii că vor continua unitatea de . Solicită elevilor prezentarea temelor pentru acasă.urmăresc cu atenţie 4 . Reactualizarea noţiunilor ancoră. Captarea atenţiei CONSTITUTIA ROMANIEI. Moment organizatoric Notează absenţii şi întreabă elevii despre eventuale probleme sau dificultăţi intervenite în pregătirea lecţiei la cultură civică. Privesc prezentarea si se familiarizeaza cu continuturile CONSTITUTIEI ROMANIEI -conversaţia 2.

-coordonează activitatea elevilor şi cu manualul -lucrul individual . 42 din manual Lucrul în echipă 5 .conduce discuţiile. observaţii -realizeată schema lecţiei in prezentare power-ponint.face completări. obiectivelor învăţare care vizează: Statele moderne şi Constituţiile.vor scrie la tablă 6.vor răspunde solicitărilor profesorului.vor nota schema lecţiei.notează titlul la tablă .temei. . 10 capitole. pag.anunţă subiectul lecţiei noi: Structura Constitutiei Romaniei . . -expunerea -notează titlurile în caiete 4.prezintă obiectivele propuse spre a fi atinse la sfârşitul orei Noţiuni: Structura Constitutiei Romanbiei 152 articole grupate in 7 titluri. Dirijarea învăţării -urmăreşte răspunsurile date şi situaţiile expuse . libertati. Continuturile generale ale fiecarui Titlu Simbolurile nationale Principaleler drepturi.Scrie titlul unităţii la tablă . Asigurarea feed-back-ului . .va solicita elevilor să rezolve exercitiul 2. 8 sectiuni. indatoriri fundamentale.

conversaţia.3. 42 -notează tema -conversaţia 6 ...observare sistematică. Tema pt. 5 pag. 7. acasă Exerciţiu 1.aprecieri. pe tot parcursul orei.. încurajări.

7 .