Sunteți pe pagina 1din 1

Familia ca grup social

Schița lecției

I. Ce este familia?
 un grup de persoane constituit pa baza unor legături de căsătorie, de sânge, prin adopție.
II. Funcțiile familiei
1) Biologică
 constă în perpetuarea speciei umane prin procrearea și creșterea copiilor, condiție primordială a existenței societății. Capacitatea
ființei umane de a avea urmași este singura ei revanșă în fața morții.
2) Psiho-afectivă
 potrivit acestei funcții, familia conferă individului sentimentul de siguranță, îl ajută să depășească obstacolele, să dobândească
echilibrul emoțional. În familie, individul găsește căldura sufletească de care are atâta nevoie.
3) Ecocomică
 constă în crearea condițiilor materiale necesarea vieții și dezvoltării membrilor familiei. Familia trebuie să acumuleze bunurile și
veniturile necesare membrilor săi.
4) Educativă
 se referă la faptul că familia are un rol foarte important în transmitera limbii, a obiceiurilor, a modelelor comportamentale,
urmașilor ei. În familie, copilul învață să se aprecieze pe sine și pe ceilalți, deprinde un anumit mod de viață, vine în contact cu
valorile și normele societății. Familia joacă un rol important în educația civică a copiilor.
III. Tipuri de familii:
a. tradițională
b. celibatul
c. cuplul consensual
d. familia migrantă