Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECTIE

Profesor:

Liceul :

Data

CLASA A X-

OBIECTUL: Psihologie

Subiectul: Motivatia
Tipul lecţiei: Lecţie de predare-invatare

Scopul lecţiei (obiectiv fundamental):


a) dobandirea cunostintelor referitoare la motivatie;
b) analizarea rolului motivatiei in actvitatile intreprinse
c) actionarea pentru organizarea propriei conduite pe baza cunostintelor dobandite

Obiectivele operaţionale La sfârşitul activităţii, elevii trebuie să ştie:


1. sa defineasca motivatia si conceptele derivate
2. sa precizeze, pe baza analizei unor exemple, rolul motivatiei in activitatea umana;
3. sa faca distinctie pe baza caracteristicilor lor, intre diferite structuri motivationale;
4. sa analizeze inlantuirea diferitelor categorii de trebuinte din piramida lui Maslow;
5. sa aprecieze productivitatea diferitelor forme ale motivației;
6. sa defineasca optimumul motivational;

Strategii didactice Metode:


- conversaţia euristică – ce este de fapt motivul
- brainstorming pentru exemple de motivatii
- exercitii
- explicatia didactica

Material didactic:
- proiector – fragmente de film, proiectate în clasă
- fise cu exercitii de motivatie
- chestionar pentru surprinderea tipurilor de motivatie
- texte din literatura

Forme de organizare
- clasa de 30 de elevi
- fiecare lucreaza individual

Material bibliografic: Zlate, M. (2005). Manual de psihologie. Editura Aramis. Bucuresti

Desfasurarea lectiei

Conţinutul lectiei
Obiective Evenimentul Timp Strategii Evaluare
Activitatea profesorului Activitatea
operationale didactice
elevilor
Momentul 3 Pregătirea instrumentelor tehnice Conversatie Evaluare
organizatoric minute pentru desfăşurarea lecţiei continuă
(laptop, retroproiector)
01 Initierea unei conversatii cu - participǎ la
privire la motivul pentru care discuţii,
Captarea 5
elevii sunt prezenti in acea zi la argumentându-şi
atentiei minute
școala rǎspunsurile ;

02 Titlul lecţiei - ascultǎ cu


atenţie
Anunţarea Enunţarea noţiunilor pe care obiectivele
subiectului trebuie sa le cunoască la finalul lecţiei ;
2
lectei noi si a lectiei Instructaj verbal
minute
obiectivelor
pentru elevi Anunţarea deprinderilor pe care
trebuie sa le dobandeasca

03 Dirijarea 30 Definitia motivatiei


învăţării minute Evaluare
Functiile motivatiei: continua
- de activare difuza si de - ascultǎ ceea ce Exercitii
semnalizare a unui li se comunicǎ ; Exemple
dezechilibru fiziologic sau - participǎ la Explicatii
psihologic discuţii, didactice
- de declansare a actiunii încercând sǎ
respective explice care ar fi
- de directionare rolul motivației
- de sustinere si energizare în dezvoltarea
Tipuri de motivatie: individului uman
- trebuinte
- motivele
- interesele
- convingerile
- idealurile
- conceptia despre lume și
viata
Formele motivatiei:
- pozitiva si negativa
- intrinseca si extrinseca
- cognitiva și afectiva
Optimum motivational

04 Completarea unui chestionar si


identificare formelor propriilor Conversatia
Obtinerea 2 motivatii. euristica
performantei minute Oferirea de exemple pentru - vor răspunde
diferite tipuri de motivatie. solicitărilor Evaluare
continua
05 Intrebari despre functiile
Asigurarea 3 motivatiei, tipuri de motivatie,
Conversatie
feed-back-ului minute forme si optimum motivational.

06 Asigurarea
5 Identificarea tipurilor de
retentiei si Exercitiu Evaluare finala
minute motivatie dintr-un text prezentat.
transferului
ANEXA NR. 1
SCHEMA LECŢIEI

I. DEFINIREA SI FUNCTIILE MOTIVATIEI


- de activare difuza si de semnalizare a unui dezechilibru fiziologic sau psihologic
- de declansare a actiunii respective
- de directionare
- de sustinere si energizare
II. TIPURILE MOTIVATIEI
- trebuinte
- motivele
- interesele
- convingerile
- idealurile
- conceptia despre lume și viata

III. FORMELE MOTIVATIEI


- pozitiva si negativa
- intrinseca si extrinseca
- cognitiva și afectiva

IV. OPTIMUMUL MOTIVATIONAL