Sunteți pe pagina 1din 1

Libertatea presei

Schița lecției

I. Libertatea presei în România


 permite exprimarea diverselor opinii.

II. Respectul față de viața privată


 pentru ca presa sa fie bine informată, liberă și eficientă, jurnaliștii trebuie să aibă acces la informații și să poată investiga faptele,
evenimentele, întâmplările.
 investigația jurnalistică trebuie să se facă potrivit legilor țării, în condițiile respectării drepturilor omului.
 jurnaliștii au voie ca în timpul investigațiilor să pătrundă pe proprietatea cuiva doar cu încuviințarea proprietarului, fără să violeze
intimitatea persoanei, să emite verdicte înainte ca instanța de judecată să se pronunțe etc.

III. Beneficii și riscuri


 unii susțin că noile tehnici de comunicare contribuie la uniformizarea opiniilor, că ele sunt armele cele mai puternice care condiționează,
estompează diferențele, masifică ființa umană;
 alții susțin, dimpotrivă că mass-media îndeplinește trei funcții democratice:
1. furnizează o varietate de informații obiective, pe baza cărora fiecare individ își poate forma propria opinie;
2. stimulează împotrivirea în fața abuzului unui individ sau grup;
3. oferă cetătenilor posibilitatea de a aproba sau critica în mod public.