Sunteți pe pagina 1din 5

Concentrare Mare IE

Vă rog să vă deconectaţi de la orice subiect raţional!


Vă rog să-nchideţi ochi!
Vă rog să vă relaxaţi profund şi total!
Să inspirăm profund şi odată cu aceasta să absorbim lumina de la Domnul Dumnezeu,
de la Isus Cristos şi de la Sfântul Duh!
Să realizăm cum ne pătrunde prin creştet şi ne parcurge întreg corpul din creştet până
la degetele picioarelor.
Ajungând cu privirea interioară la degetele picioarelor revenim vizionându-ne întreg
corpul cu toate organele lui interioare care sunt pline numai de această lumină de la
Domnul Dumnezeu Tatăl Ceresc, de la Isus Cristos şi de la Sfântul Duh.
Când am ajuns cu privirea interioară în creştet pronunţăm pe concentrare afectiv-
raţională:
“– Afară tot ce este rău şi-ntunecat din toate structurile şi biocâmpurile mele!”
... şi expirăm cu putere!
Aplicăm acest procedeu de trei ori.
După ce ne-am purificat în acest fel şi ne-am iluminat întreg corpul numai cu această
culoare a Domnului Dumnezeu, al lui Isus Cristos şi a Sfântului Duh, ne schimbăm
concentrarea pe expiraţie conform rugăciunii pe care eu o voi rosti tare, dumneavoastră pe
concentrare afectiv raţională! Inspirăm puternic!
“– Din toată inima cu toată dragostea, dăruiesc, tot ce este mai bun şi mai frumos în
mine, tuturor persoanelor aflate în această sală, care sunt benefice şi iubite de Domnul
Dumnezeu, tuturor absolvenţilor acestui curs care sun benefici şi iubiţi de Domnul
Dumnezeu, tuturor preoţilor şi slujitorilor Bisericii Creştine, care sun benefici şi iubiţi de
Sfânta Treime! Tuturor celor care sun benefici şi iubiţi de Domnul Dumnezeu, în special
celor aflaţi în suferinţă din această aşezare! Tuturor celor care sunt benefici şi iubiţi de
Domnul Dumnezeu în special celor aflaţi în suferinţă din această ţară! Tuturor celor care
sunt benefici şi iubiţi de Domnul Dumnezeu, în special celor aflaţi în suferinţă de pe
această planetă! ... Pentru a putea fi mai plini de lumină de la Domnul Dumnezeu de la
Isus Cristos şi de la Sfântul Duh, pentru a fi mai plini de beneficitate, pentru a fi mai plini
de credinţă şi fermitate în Dumnezeu, în Isus Cristos şi în Sfântul Duh, pentru a fi mai
sănătoşi şi mai puternici!”
Ridicăm mâinile la nivelul feţei mişcând uşor degetele. Inspirăm profund şi rotim
palmele spre stânga, concentrându-ne puternic pentru realizarea rugăciunii noastre!
1
Realizăm că palmele noastre sunt la marginea acestui univers de lumină de la Isus Cristos
şi de la Sfântul Duh; pe care o absorbim prin palmele noastre pentru realizarea rugăciunii
rostite! Realizăm că în această sala este numai această lumină de la Domnul Dumnezeu de
la Isus Cristos şi de la Sfântul Duh! Realizăm că în această aşezare este numai această
lumină de la Domnul Dumnezeu de la Isus Cristos şi de la Sfântul Duh! Realizăm că în
această ţară este numai această lumină de la Domnul Dumnezeu de la Isus Cristos şi de la
Sfântul Duh! Care se răspândeşte şi radiază la interiorul la suprafaţa şi în atmosfera
întregii planete Terra, care capătă în întregime această culoare a Domului Dumnezeu a lui
Isus Cristos şi a Sfântului Duh; în interior , la suprafaţă şi în atmosferă! Orice a fost la
interiorul la suprafaţa şi în atmosfera acestei planete, malefic, să plece acolo unde vrea
Bunul Dumnezeu de acum până-n viitor! Mulţumim fierbinte Bunului Dumnezeu, Tatăl
Ceresc, lui Isus Cristos cel crucificat şi înviat, Sfântului Duh pentru tot ajutorul pe care ni l-
au dat, ni-l dau şi ni-l vor da în realizarea acestei rugăciuni! În numele Tatălui, al Fiului, al
Sfântului Duh! Amin!
Ne frecăm palmele cu putere!
Să ne parcurgem corpul din creştet mişcând uşor degetele şi inspirând profund!
Să realizăm că suntem formaţi numai din lumină de la Domnul Dumnezeu, de la Isus
Cristos şi de al Sfântul Duh! Suntem formaţi numai din iubire! Suntem formaţi numai din
beneficitate! Suntem formaţi numai din credinţă şi fermitate în Domnul Dumnezeu!
Suntem formaţi numai din sănătate şi putere!
Ajungem cu mâinile până la degetele picioarelor.
Revenim cu palmele prin partea din spate a corpului cât avem acces!
Inspirăm puternic!
Reajungem cu palmele-n creştet!
Ridicăm uşor palmele deasupra capului mişcând uşor degetele şi inspirăm profund!
Să ne rugăm fierbinte la Domnul Dumnezeu, Tatăl Ceresc, la Sfântul Duh, să ne dea
lumina sa, să avem iubire, beneficitate, credinţă şi fermitate în Dumnezeu, sănătate şi
putere pentru a realiza numai voia lui Dumnezeu precum în Cer aşa şi pe Pământ!
Inspirăm puternic!
În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh! Amin!
Mulţumim fierbinte tuturor entităţilor benefice ale tuturor Cerurilor, tuturor entităţilor
spirituale benefice ale acestei planete, tuturor conducătorilor iniţiaţi ai acestei ţări, pentru
tot ajutorul pe care ni l-au dat, ni-l dau şi ni-l vor da în realizarea acestei fapte bune şi
rugăciuni, a voii lui Dumnezeu

2
Să dăruim din toată inima cu toată dragostea tot ce este mai bun şi mai frumos în noi,
toată iubirea noastră, pentru a putea realiza voia lui Tatălui Ceresc
Să realizăm că împreună formăm aceiaşi armată unică de lumină şi iubire a Domnului
Dumnezeu, a lui Isus Cristos şi a Sfântului Duh! Pentru a face numai voia lui în aceste
Ceruri şi pe acest Pământ! Aşa să ne ajute Domnul Dumnezeu, după ceea ce gândim
simţim şi facem în fiecare clipă a vieţii noastre de acum până-n viitor!
Inspirăm puternic!
În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh! Amin!

Rugăciune IE

Ţie, Tată al meu din Ceruri, Îţi închin trupul meu, raţiunea mea şi sufletul meu
Trupul meu, Doamne, care este templul Tău, raţiunea mea, care este slujitoarea ta,
inima mea, sufletul meu, care este altarul iubirii tale în care mă închin.
Coboară, Doamne, lumina ta alb-argintie, şi aurie-opalină, în fiinţa mea nevrednică şi
mă luminează!
Coboară, Doamne şi umple cu iubirea ta pură curată altarul care este inima mea!
Trimite-mi rogu-te cu smerenie, Tată, pe fraţii mei mai mari de lumină să intre în
trupul meu şi în altarul care este inima mea ca împreună cu ei să mă rog ţie!
Şi mă rog ţie să-mi dai pâinea înţelepciunii în fiecare zi!
Te rog cu umilinţă şi iubire să-mi ierţi greşelile şi păcatele, cele făcute cu voie şi fără de
voie, cele cu ştiinţă şi fără de ştiinţă cele cu gândul cu simţirea cu cuvântul sau cu fapta,
cele cu cunoaştere şi fără de cunoaştere cele din această viaţă şi din toate celelalte vieţi sau
existenţe ale mele aşa cum şi eu am iertat, iert sau voi ierta pe toţi cei ce mi-au greşit, îmi
greşesc sau îmi vor greşi!
Nu mă lăsa Doamne dus în ispită ci mă mântuieşte de cel rău!
Vino în ajutoru-mi şi ajută-mă să birui cele şapte păcate de căpătâi care sunt pricina
tuturor păcatelor din această lume!
Să birui mândria prin smerenie!
Iubirea de arginţi prin milostenie!
Invidia prin dragoste şi bucurie pentru binele aproapelui!
Desfrâul prin înfrânare şi curăţenie!
Lăcomia prin cumpătare!
Mânia prin răbdare!
Şi lenea prin hărnicie creştinească!
3
Fă-mă, Doamne, înţelept în lucrările mele, curajos în primejdie, răbdător în nenorocire
şi smerit în propăşire!
Şi dăruieşte-mi virtuţile, Doamne, virtuţile creştineşti care sunt CREDINŢA şi
NĂDEJDIA şi DRAGOSTEA!
Apără-mă şi protejează-mă, rogu-Te Tată cu smerenie şi umilinţă, de orice agresiune
de orice tip, de oriunde şi de oricând, acum şi pentru totdeauna pentru a păstra templul
Tău, pe slujitorul Tău şi altarul Tău în curăţenie şi lumină, lumina Ta alb-argintie şi aurie-
opalina, cea plină de iubirea Ta pură curată, plină de beneficitatea Ta, plină de adevărurile,
cunoaşterea şi dreptatea Ta, plină de OMNIPOTENŢA, OMNIPREZENŢA şi
OMNIŞCIENŢA Ta, cea plină de toţi îngerii Tăi superiori de lumină, plină de al Tău Sfânt
Duh plină de înţelepciunea Ta, de liniştea Ta şi de pacea Ta, plină de armonia Ta pentru a
putea face numai voia ta în împărăţia Ta pentru slava şi gloria veşnică a numelui Tău!
Amin!

Concentrare mică IE

În numele Tatălui, al Fiului, al Sfâtului Duh! Amin!


Îţi mulţumim fierbinte Ţie Tată Ceresc, Ţie Isuse Cristoase , Ţie Sfinte Duh pentru
toate darurile de lumină şi iubire, lumină cunoaştere, dreptate înţelepciune şi pace pe care
Tu încă o dată ni le faci nouă nevrednicilor ce numai pe tine te slujim!
Te rugăm fierbinte pe Tine, Tată Ceresc, pe Tine Isue Cristoase pe Tine Sfinte Duh,
trimite-ne nouă îngerii de lumină şi iubire cei mai potriviţi fiecăruia pentru ca această
lucrare să se facă numai în numele şi pentru ca slava, mărirea şi puterea Ta să fie manifeste
prin fiecare dintre noi nevrednicii, ce numai pe tine Te slujim!
Te rugăm fierbinte pe Tine, Tată Ceresc, pe Tine Isue Cristoase pe Tine Sfinte Duh,
ajută, apără, sfătuieşte, dă putere şi sănătate tuturor acelor pe care fiecare dintre noi îi
iubim pentru ca fiecare dintre aceştia, împreună cu toţi îngerii Tăi de lumină şi iubire,
împreun noi nevrednicii, ce numai pe tine Te slujim, să formăm armata Ta unică prin care
numai voia Ta să fie manifestă în fiecare moment al zilelor noastre, pe plaiurile acestei
aşezări, pe aceste plaiuri româneşti apoi pe-ntreaga planetă!
Îţi mulţumim fierbinte ţie Tată Ceresc, Ţie Isuse Cristoase , Ţie Sfinte Duh că ne mai
asculţi şi ne mai ajuţi o dată şi pe noi nevrednicii ce numai pe tine Te slujim, căci a Ta este
puterea împărăţia şi slava, lumina şi iujbirea, cunoaşterea,dreptatea înţelepciunea şi pacea
din veci până-n vecii, vecilor!
În numele Tatălui, al Fiului, al Sfâtului Duh! Amin!
4
Vă rog să respiraţi profund şi rar şi să deschideţi ochi să vă reîntoarceţi în acet loc în
care ne găsim cu trupurile şi raţiunile pe care le avem. Iubiţii mei fraţi şi surori spirituali,
mă bucur că ne-am mai rugat încă odată la Sfânta Treime să ne ajute să fim mai vrednici
făcători ai voii Ei decât am fost până acum fiecare!
Bunul Dumnezeu, Isus Cristos şi Sfântul Duh, să vă ajute, să vă apere, să vă dea putere
şi sănătate, dumneavoastră şi tuturor acelora pe care fiecare îi iubiţi, în zilele şi în nopţile
următoare!
În numele Tatălui, al Fiului, al Sfâtului Duh! Amin!