Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

4
la ordinul nr. 253 din 11.06.2018

Stagiu de formare a bibliotecarilor şcolari


în data de 23 octombrie 2018, ora 9.00, Biblioteca Publică „ Alexandru Donici”, Orhei
Subiectul: Ora poveştilor – organizarea în stil modern.
Nr./ 23 octombrie 23 octombrie
Data
1. IP LT „ Onisifor Ghibu„ IP Gimnaziul Selişte
2. IP LT “ Ion Luca Caragiale“ IP Gimnazul Step-Soci
3. IP LT “ Alecu Russo” IP Gimnaziul Chiperceni
4. IP LT “ Mihail Lomonosov“ IP Gimnaziul Voroteţ
5. IP Gim. “ Doina şi Ion Aldea- IP Gimnaziul Bieşti
Teodorovici”
6. IP Gimnaziul ” Mihai Eminescu” IP Gimnaziul Pohrebeni
7. IP Gimnaziul “ Grigore Vieru“ IP Gimnaziul Podgoreni
8. IP Gimnaziul “ Ion Creangă“, Teleşeu IP Gimnaziul Zahoreni
9. IP Gimnaziul Camencea IP Gimnaziul “ V. Lupu”, Susleni
10. IP Gimnaziul Pelivan IP Gimnaziul Jora de Sus
11. IP Gimnaziul Ivancea IP Gimnaziul Jora de Jos
12. IP Gimnazul Brăneşti IP Gimnaziul Vîşcăuţi
13. IP Gimnaziul Berezlogi IP Gimnaziul Bulăieşti
14. IP Gimnaziul Lucaşeuca IP Gimnaziul Mîrzeşti
15. IP Gimnaziul Mitoc IP Gimnaziul Tabăra
16. IP Gimnaziul Brăneşti IP Gimnaziul Trebujeni
17. IP Gimnaziul Isacova IP Gimnaziul Piatra
18. IP Gimnaziul Sămănanca IP Gimnaziul Clişova
19. IP Gimnaziul Vatici IP Gimnaziul Cucuruzeni
20. IP Gimnaziul Neculăeuca IP Gimnaziul Morozeni
21. IP Gimnaziul Dişcova IP Gimnaziul Zorile
22. IP Gimnaziul Puţintei IP Gimnaziul Mălăieşti
23. IP Gimnaziul Ghetlova IP Gimnaziul Furceni
24. IP Gimnaziul Ciocâlteni IP LT ”Alexandru Donici “
25. IP Gimnaziul Brăviceni