Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect didactic

Învăţător: Baciu Claudia

Data: 09.02.2011

Instituţia de învăţămînt: Şcoala primară – grădiniţă Mereni

Clasa: a I-a „A”

Subiectul lecţiei: „100 de zile”

Durata: 45 minute

Subcompetenţe:

Consolidarea deprinderilor şi cunoştinţelor acumulate timp de 100 de zile.

Obiective:

Elevul va fi capabil:

O1 – să recunoască şi să vorbească despre importanţa alfabetului

O2 – să formuleze răspunsuri complete şi corecte

O3 – să participe cu plăcere la sărbătoare

Strategii didactice:

Metode şi procedee: poezii, cîntece, ghicitori.

Mijloace: cutia fermecată, litere, cifre, desene, fişe, lucrări, postere.