Sunteți pe pagina 1din 4

Fibromul uterin este o tumoare benigna a uterului, formata prin inmultirea celulelor musculare si conjunctive ce formeaza in mod

normal peretele acestui organ.


CULEGEREA DATELOR ŞI IDENTIFICAREA PROBLEMELOR
Pacienta P.M., de 48 ani, internată în secţia Ginecologie cu diagnosticul „Fibrom uterin” în vederea acordării asistenţei de specialitate.
Numele P Penumele M Sex feminin
Vârsta 48 ani Naţionalitatea română Starea civilă căsătorită
Religia ortodoxă
Ocupaţia muncitoare Nr. copii 2 Adresa mediul urban
Spitalizări anterioare - cu ocazia naşterilor
Probleme anterioare de sănătate - neagă
Intervenţii chirurgicale - neagă
Alergii cunoscute
Medicament nu reacţie nu
Aliment nu reacţie nu
Animale nu reacţie nu
Alte forme de alergie nu reacţie nu
Analize de laborator
VSH = 12/ 27mm
Hgb = 10,8 gr%
Glicemie = 80 mg%
Uree = 26 mg%
Creatinina = 1,03 mg%
TGO = 2,1 U.I.
TGP = 2,7 U.I.
L = 6200/mm cub

1. Hemoragie Pacienta: -Linişteşte pacienta explicându-i cauza hemoragiei şi că se Obiectiv realizat în 24 de ore.
datorită -să înţeleagă cauza hemoragiei va face intervenţia necesara pentru oprirea ei. Pacienta înţelege cauza
fibromului -să înţeleagă necesitatea investigaţiilor -Informează pacienta asupra tehnicii anesteziei şi riscurilor hemoragiei, începe să fie agitată şi
uterin - să înţeleagă necesitatea efectuării ei. îşi exprimă sentimentul de frică
anesteziei -Informează pacienta asupra tehnicii operaţiei şi riscurilor ei. legat de consecinţele intervenţeie
- să înţeleagă necesitatea efectuării -Recoltează, la indicaţia medicului, analize de laborator. chirurgicale.
intervenţei chirurgicale -Însoţeşte pacienta la investigaţii şi o pregăteşte pentru ele. Înţelege necesitatea operaţiei.
-să nu aibă hemoragie -Administrează medicaţia, la indicaţia medicului.
Evaluare continuă până la oprirea -Urmăreşte funcţiile vitale. Acceptă anestezia şi îşi dă acordul
hemoragiei. -Urmăreşte aspectul şi cantitatea de sânge care se elimină
pentru operaţie.
Pacienta îşi revine din anestezie şi
cere informaţii.
Pacienta prezintă metroragie
fiziologică.
-Să se prevină complicaţiile hemoragice. Obiectiv realizat.
2. Posibilă -Să se prevină alterarea stării generale. -Urmăreşte aspectul şi cantitatea sângelui eliminat pe cale Funcţiile vitale în limite normale.
alterare a Evaluare continuă până la oprirea vaginală.
stării hemoragiei. -Urmăreşte funcţiile vitale.
generale
legată de
hemoragie

-Să se prevină complicaţiile anestezice. -Urmăreşte funcţiile vitale.


3. Posibilă -Să se prevină alterarea stării generale. -Montează perfuzia, la indicaţia medicului, şi o Obiectiv realizat.
alterare a Evaluare continuă până dispariţia efectelor supraveghează. Pacienta îşi revine din anestezie şi
stării anesteziei. cere informaţii. Pacienta prezintă
generale metroragie fiziologică. Funcţii
legată de vitale în limite fiziologice.
anestezie

Pacienta: -Montează perfuzia, la indicaţia medicului şi o Obiectiv realizat.


4. Posibilă - să înţeleagă necesitatea hidratării pre şi supraveghează. Pacienta se hidratează în permanenţă pe
alterare a postoperator -Monitorizează diureza. cale orală consumând în primele 12 ore
echilibrului -să înţeleagă necesitatea montării perfuziei -Informează pacienta asupra importanţei hidratării pentru a 1200 ml apă plată şi micţionează
hidric prin -să se hidrateze suficient. favoriza o diureză normală şi o sfătuieşte în legătură cu spontan de două ori pe ploscă şi apoi la
Evaluare din 2 în 2 ore postoperator. grupul sanitar.
deficit, legată lichidele pe care le poate ingera în postoperator.
de hemoragie
Pacienta: -Linişteşte pacienta Obiectiv realizat în 12 ore.
5.Durere -să înţeleagă cauza durerii explicându-i că durerea este normală în situaţia dată. Pacienta este liniştită şi nu prezintă
datorită - să înţeleagă necesitatea efectuării -Administrează, la indicaţia medicului, medicaţia durere.
intervenţiei operaţiei analgezică, cu respectarea dozei şi ritmului.
chirurgicale -să nu prezinte durere
Evaluare din oră în oră.

Pacienta: -Linişteşte pacienta explicându-i că asemenea temeri sunt Obiectiv realizat în 26 ore.
6. Teama de -să-şi exprime diminuarea temerilor normale în situaţia dată.. Pacienta este mai liniştită, dar pune
consecinţele -să-şi diminueze temerile -Sfătuieşte şi încurajează pacienta să comunice cât mai mult în continuare întrebări.
hemoragiei şi -să-şi exprime absenţa temerilor posibil.
manevrelor -să-şi demonstreze absenţa -Informează pacienta în permanenţă asupra manevrelor
Evaluare din oră în oră.
chirurgicale chirurgicale.
-Informează pacienta asupra tehnicii anesteziei generale.

7. Risc de Pacienta: - Informează pacienta asupra necesităţii recoltării produselor biologice Obiectiv realizat.
infecţie - să înţeleagă necesitatea recoltării pentru analize de laborator şi montării perfuziei şi respectă măsurile de Pacienta se externează vindecată
asepsie şi antisepsie la recoltarea acestora şi la montarea perfuziei.
datorită produselor biologice pentru analize de -Pregăteşte şi asigură materialele şi instrumentele curate şi sterile
chirurgical, fără semne de
examinărilor laborator şi montării perfuziei necesare şi ajută medicul în efectuarea diferitelor tehnici şi intervenţii contactare a unei infecţii
pe cale -să înţeleagă necesitatea tratamentului chirurgicale, cu respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie şi a nozocomiale.
vaginală, a -să nu contacteze nici o infecţie nozocomială circuitelor funcţionale.
puncţiei Evaluare din 12 în 12 ore. -Efectuează, la indicaţia medicului, tratamentul, cu respectarea dozei şi
ritmului de administrare, a măsurilor de asepsie şi antisepsie necesare.
venoase şi a - Respectă măsurile de asepsie şi antisepsie necesare la efectuarea
manevrelor tuşeului vaginal şi a manevrelor chirurgicale.
chirurgicale.

8. Alterarea Pacienta: -Realizează un climat de linişte, calm, asigurând pacienta Obiectiv realizat în 24 de ore
confortului -să comunice cu echipa de îngrijiri pe toată de întreaga disponibilitate în acordarea îngrijirilor. Se realizează o comunicare eficientă cu
datorită perioada spitalizării -Se adresează calm pacientei, asigurând-oică echipa de pacienta atât verbal cât şi afectiv.
spitalizării -să fie liniştită şi convinsă de prezenţa îngrijire va face tot posibilul pentru o evoluţie bună. Pacienta este convinsă de
personalului de îngrijire şi a persoanelor disponibilitatea echipei de îngrijire şi se
-Creează condiţii optime în salon, de confort şi intimitate,
semnificative din familie, pe toată perioada bucură că o vor putea vizita copiii în
permiţând accesul persoanelor strict necesare acordării
spitalizării. zilele următoare.
Evaluare permanentă. îngrijirilor. Pacienta se simte în siguranţă şi este
-Mângâie pacienta şi o asigură de prezenţa ei în momentele orientată temporo-spaţial pe toată
dificile. perioada spitalizării.
Pacienta: - Informează pacienta Obiectiv realizat în 9 ore.
9. Alterarea - să înţeleagă necesitatea perfuziei asupra necesităţii montării perfuziei. Pacienta se mobilizează cu ajutor la
mobilităţii -să solicite ajutor în mobilizare - Informează pacienta asupra necesităţii mobilizării cât mai ridicarea din pat şi se deplasează în
fizice datorită -să se mobilizeze cât mai precoce precoce pentru prevenirea complicaţiilor date de salon însoţită de partener şi apoi
intervenţiei Evaluare din oră în oră. imobilizarea la pat. merge singură la la grupul sanitar.
chirurgicale -Ajută pacienta la mobilizarea activă şi o supraveghează.

Pacienta: - Informează gravida asupra necesităţii montării perfuziei. Obiectiv realizat în 9 ore.
10. Alterarea - să înţeleagă necesitatea perfuziei - Încurajează pacienta să comunice fără jenă în legătură cu Pacienta se mobilizează cu ajutor la
eliminărilor -să solicite ajutor în eliminare eliminările. ridicarea din pat şi se deplasează
datorită -să elimine spontan cât mai precoce -Ajută pacienta să utilizeze plosca pentru a elimina. singură la grupul sanitar.
imobilizării la Evaluare din oră în oră. -Pregăteşte şi asigură materialele şi instrumentele curate şi sterile
pat necesare pentru efectuarea toaletei regiunii perineale după
folosirea ploştii, cu respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie
şi a circuitelor funcţionale.

11. Posibilă Să se prevină complicaţiile hemoragice din -Urmăreşte aspectul şi cantitatea sângelui eliminat pe cale Obiectiv realizat în 12 ore. Pacienta nu
hemoragie în postoperator. vaginală. prezintă metroragie.
postoperator Evaluare din 15 în 15 minute timp de 2 ore. -Urmăreşte funcţiile vitale.

12. Pacienta: -Sfătuieşte pacienta despre importanţa menţinerii igienei. Obiectiv realizat în 9 ore.
Imposibilitatea - să înţeleagă necesitatea menţinerii igienei - Oferă pacientei informaţii despre amplasarea toaletei, Pacienta se deplasează singură şi
de a-şi menţine -să-şi menţină igiena singură chiuvetei, duşurilor, recipientelor de colectare a îşi efectuează toaleta, âşi schimbă
igiena datorită Evaluare la 1 oră . reziduurilor, spaţiile unde accesul este permis pentru lenjeria de corp.
intervenţiei pacienţi şi pentru aparţinători.
chirurgicale - Realizează toaleta locală prin raderea pilozităţii vulvare şi
abdominale, spălarea minuţioasă şi dezinfectarea regiunii
abdominale şi spălarea cavităţii vaginale cu soluţii
antiseptice.
-Ajută pacienta în schimbarea lenjeriei de pat şi corp şi
efectuarea toaletei la pat.