Sunteți pe pagina 1din 3

Numele, prenumele ……………………….. punctaj ………..

nota ……………
Test de evaluare la chimie, capitolul I, Clasa VII-a
I.Explică noţiunile:
1.Chimia este…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
2.Atomii sunt ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

II.Subliniază denumirile de material: apă, hîrtie, masă, lemn, aur, beton, uşă, oţel, oxigen,
mase plastice, fier.

III.Completează afirmaţiile de mai jos:


1.Transformările care modifică compoziţia substanţelor sunt fenomene ……………………..
2.Punctul de topire este temperatura care provoacă trecerea substanţei din stare …………….
în stare ………………………… .
3.Schimbarea stărilor de agregare sunt fenomene ………………………… .
4.Schimbarea formei unui corp este un fenomen ……………………….. .
5.Arderea alcoolului este un fenomen ………………………….. .

IV.Completează tabelul:

N/o Denumirea Simbolu Nr.de Ar Grupa Subrupa Perioad Metal


elementului l chimic ordine a sau
nemetal
1 Azot
2 Cupru
3 Aluminiu
4 Clor
5 Oxigen

V. Cîţi atomi de hidrogen se conţin în:


a) 3NH3 (amoniac) …………………….
b) 6H2O (apa) …………………………
c) 10 CH4 (metan) ……………………..

VI.Calculează masa moleculară relativă a următoarelor substanţe:


1.Mr (SO3)……………………………………………………………………………………..
2.Mr(Na3PO4) …………………………………………………………………………………
3.Mr(CaSO4) …………………………………………………………………………………..

VII.Scrie un mic eseu de 5-6 enunţuri despre importanţa chimiei:


………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Numele, prenumele ……………………….. punctaj ……….. nota ……………
Test de evaluare la chimie, capitolul I, Clasa VII-a
I.Explică noţiunile:
1.Chimia este…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
2.Atomii sunt ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

II.Subliniază denumirile de material: apă, hîrtie, masă, lemn, aur, beton, uşă, oţel, oxigen,
mase plastice, fier.

III.Completează afirmaţiile de mai jos:


1.Transformările care modifică compoziţia substanţelor sunt fenomene ……………………..
2.Punctul de topire este temperatura care provoacă trecerea substanţei din stare …………….
în stare ………………………… .
3.Schimbarea stărilor de agregare sunt fenomene ………………………… .
4.Schimbarea formei unui corp este un fenomen ……………………….. .
5.Arderea alcoolului este un fenomen ………………………….. .

IV.Completează tabelul:

N/o Denumirea Simbolu Nr.de Ar Grupa Subrupa Perioad Metal


elementului l chimic ordine a sau
nemetal
1 Calciu
2 Sulf
3 Fier
4 Iod
5 Natriu

V. Cîţi atomi de hidrogen se conţin în:


a) 3NH3 (amoniac) …………………….
b) 6H2O (apa) …………………………
c) 10 CH4 (metan) ……………………..

VI.Calculează masa moleculară relativă a următoarelor substanţe:


1.Mr (SO3)……………………………………………………………………………………..
2.Mr(Na3PO4) …………………………………………………………………………………
3.Mr(CaSO4) …………………………………………………………………………………..

VII.Scrie un mic eseu de 5-6 enunţuri despre importanţa chimiei:


………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………