Sunteți pe pagina 1din 2

Introducere

Analiza managementului riscurilor în domeniul bancar este o problemă mereu actuală şi


extrem de importantă. Inovaţiile apărute pe piaţa financiară, internaţionalizarea operaţiilor
specifice, creşterea presiunii competiţiei reprezintă numai câteva argumente care impun
realizarea unei supravegheri permanente a riscurilor la care este expusă banca, urmărite în
ansamblul lor, dar şi individual.
Acestea sunt principalele considerente pentru care se impune permanent găsirea de noi
metode de gestionare a riscurilor, având în vedere identificarea, evaluarea, managementul şi
controlul riscurilor la nivelul sistemului bancar, dar şi al fiecărei bănci în parte.
Fără îndoială că una dintre cele mai importante operaţiuni bancare este creditarea. Felul
în care banca alocă fondurile pe care le gestionează poate influienţa în mod hotărâtor dezvoltarea
economică la nivel local sau naţional, de aceea înţelegerea şi gestionarea riscului de credit capătă
o importanţă aparte.
Riscul de credit este cel mai important risc manifestat pe piaţa produselor bancare, acesta
derivând din lipsa de performanţă a celor împrumutaţi.
În ultimi ani adevăratul risc al creditului este considerat ca rezultând din deviaţia
performanţei portofoliului de plasamente (credite clasice, obligaţiuni sau alte titluri, contracte
derivate etc.) de la valoarea sa aşteptată.
Riscul creditului poate fi redus, dar foarte greu eliminat complet, deoarece o parte din
acest risc este consecinţă a riscului sistemic, pe care banca nu îl poate evita.
Lucrarea de faţă prezintă în esenţă principalele particularităţi ale managementului
riscului de creditare ale ING BANK și este compusă din trei capitole.
În primul capitol al lucrării “Riscul de credit. Gestiunea riscului de credit”, am prezentat
creditul, riscul de credit, indicatorii utilizaţi în analiza riscului de credit, reglementarea riscului
de credit în România și prevenirea riscului de creditare.
Al doilea capitol se intitulează “Studiu de caz privind managementul riscului de creditare
al băncii ING “ și prezintă informații generale despre banca aleasă și situația anuală a acesteia în
perioada analizată (2015-2017). Se axează în principal pe înfăţişarea aspectelor esenţiale privind
gestionarea riscului de creditare al băncii.
Ultimul capitol prezintă concluziile cu privire la lucrarea de față și mi-am îndreptat
atenţia asupra principalelor metode şi politici de prevenire, respectiv, de reducere a riscului de
creditare adoptate de către banca ING.