Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect didactic: Protejarea față de abuzuri

Realizat de Coman Ionela Bianca


Clasa a 11-a D
Data 22.11.2018

OBIECTIVE
O1. Să înțeleagă noțiunea de violență, violență emoțională, violență fizică și
violență sexuală
O2. Să cunoască personae, adrese, instituții, unde să se adreseze în caz de violență

Strategii didactice
Metode/Procedee/Tehnici – conversația, explicația, discuția dirijată, observația
Forme de activitate – în grupuri, individual

Mijloace didactice – fișe, fotografii ce conțin diferite situații de violență

Timp – 50 min.
ETAPE TIMP Activitatea profesorului și a elevului Tehnici
utilizate
Evocare 7-12 1. Salutul Conversația
min. 2. Prezentarea subiectului orei și punerea
întrebărilor pentru a afla ce cunosc elevii
despre violență
3. Ascultarea opiniilor elevilor fără a-i
întrerupe
Realizare 5-10 min 1. Prezentarea pe scurt a noțiunii de Explicația
violență, violență fizică, violență Conversația
emotională, violență sexuală, (anexa nr. Observația
10-13 1)
min. 2. Formarea a 4 grupuri a câte 5 elevi,
împărțirea a câte 2 fișe/imagini cu
exemple diferite de violență, în care ei
vor trebui să identifice forma acesteia, și
să argumenteze/explice alegerea (la
conversație se pot încadra și celelalte
grupuri dacă eventual nu sunt deacord, au
ceva de obiectat sau de completat).
5 min. 3. (anexa nr. 2)
4. Măsuri de protejare a unui copil contra
diferitor forme de violență și aducerea la
cunoștință a acestora
Reflecția 3-5 min. Formularea întrebărilor pentru a ajuta copiii să Discuția
reflecteze asupra sarcinilor propuse mai sus dirijată
1. Putem lupta cu aceste tipuri de violență?
2. Cui putem cere ajutorul în cazul unui
abuz de tip … ?

Extindere 3 min. Temă pa acasă- expunerea celor întelese în Explicația


cadrul activitații date într-un eseu de cca Conversația
0,5- 1pag.A4, cu tema : ” Prezent și viitor fără
violență”.
Mulțumesc elevilor pentru efortul depus.
Anexa 1

Violența are loc atunci când cineva, în mod intenționat, spune, face sau
amenință că va face lucruri care rănesc fizic sau emoțional, sperie, provoacă durere
și suferință altor persoane.
Exista mai multe tipuri de violență : fizică, emoțională, sexuală.
Violența fizică are loc atunci cînd un copil este bătut, scuturat, tras de păr, de
urechi, îmbrincit, impăus să facă munci grele, care depășesc capacitațile sale fizice.
Tot violență este și provocarea suferinței fizice in orice alt fel.
Violența emotională are loc atunci cînd un copil este numit cu cuvinte
jignitoare, popreclit, amenințat, intimidat sau atunci cind nevoile copilului sunt
ignorate.
Violența sexuală are loc atunci când, de exemplu, un copil este atins sau
sărutat într-un mod care-i provoacă neplăcere și dezgust, este impus sau ademenit
să demonstreze părțile intime ale corpului său, să privească sau să atingă părțile
intime ale corpului altei persoane.
Anexa 2