Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞA DE EVALUARE INIŢIALĂ

A ELEVILOR DIN CLASA PREGĂTITOARE

1. Pregătirea copilului pentru a deveni şcolar:


a) Are o conduită pozitivă, adecvată începerii şcolarităţii;
b) Este rezervat, greu de observat;
c) Are o conduită negativă, neadecvată începerii şcolarităţii.

2. Sistemul cognitiv-aptitudinal
A. Capacitatea de a utiliza informaţia din diverse medii de cunoaştere
a) Răspunde cu uşurinţă la întrebările adresate oferind răspunsuri clare şi concise;
b) Îşi adaptează răspunsurile cu ajutorul învăţătorului;
c) Nu cunoaşte toate datele despre universul său de cunoaştere.

B. Competenţe de comunicare
a) Pronunţă corect toate sunetele, se exprimă în propoziţii, are un vocabular bogat;
b) Pronunţă aproape toate sunetele, exprimare uşoară şi corectă;
c) Vocabular redus, exprimare greoaie.

C. Deprinderi de scriere
a) Recunoaşte semnele grafice scrise la grădiniţă, foloseşte corect instrumentele de scris, colorează respectând
diverse coduri;
b) Recunoaşte unele semne grafice, colorează fără să depăşească spaţiile;
c) Foloseşte incorect instrumentele de scris, se orientează greu în spaţiul de lucru, nu cunoaşte semnele grafice.

D. Procese de cunoaştere

I. PERCEPŢII
a) Percepţie complexă,spirit de observaţie dezvoltat;
b) Predomină percepţia vizuală sau auditivă;
c) Percepţie difuză superficială.

II. MEMORIA
a) Memorie reproductivă şi vizuală foarte bună, îşi aminteşte cu uşurinţă cântece şi versuri învăţate, recunoaşte
elementele omise din desene, memorează rapid versuri simple;
b) Memorie vizuală bună, îşi aminteşte parţial unele versuri, are nevoie de multe repetiţii pentru a memora versuri;
c) Memorie mecanică, sunt necesare multe exerciţii de memorare pentru fixarea unui material lingvistic.

III. GÂNDIREA
a) Defineşte, compară, analizează, descrie, completează, asociază, ghiceşte cu rapiditate soluţiile pentru exerciţiile
şi jocurile propuse;
b) Rezolvă cu ajutorul învăţătorului toate cerinţele jocului de perspicacitate, analizează şi compară parţial;
c) Operaţiile gândirii sunt slab dezvoltate.

IV. IMAGINAŢIA
a) Reproductiv- creativă, născoceşte şi amplifică întâmplările;
b) Reproductivă;
c) Săracă.

3. CONDUITA ELEVULUI LA LECŢIE ŞI ÎN CLASĂ

a) Atent, participă activ, cu interes;


b) De obicei pasiv, aşteaptă să fie solicitat;
c) Simplu spectator, ba chiar perturbă ordinea în clasă.

4. CONDUITA ÎN GRUP,INTEGRAREA SOCIALĂ

a) Sociabil, comunicativ, te împrieteneşti uşor cu el, vine cu idei şi propuneri;


b) Este în contact cu grupul, dar preferă sarcinile executive;
c) Retras, rezervat, puţin comunicativ.
CLASA PREGĂTITOARE
NR. NUMELE ŞI 1. 2.A 2.B 2.C 2DI. 2DII. 2DIII. 2DIV. 3. 4.
CRT. PRENUMELE OBSERVAŢII
ELEVULUI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.