Sunteți pe pagina 1din 3

TESTICUL SI CAI EXTRATESTICULARE

Diagnostic pozitiv:
• capsulă la periferie;
• tubi seminiferi cu aspect caracteristic;
• între tubii seminiferi există celulele Leydig;
• căi spermatice extratesticulare cu structură
caracteristică;

Descrierea elementelor:
• capsula - ţesut conjunctiv dens semiordonat;
• stroma - ţesut conjunctiv lax cu lumene vasculare şi celule interstiţiale Leydig (mari,
poligonale, cu citoplasmă spumoasă) care secretă hormonii androgeni;
• parenchimul - reprezentat prin tubi seminiferi, la nivelul cărora observăm celulele de
susţinere Sertoli şi celulele liniei germinale, recunoscute după aspectul caracteristic al nucleului;
• celula Sertoli - nucleu ovalar dispus în 1/3 bazală, perpendicular pe MB hipocrom cu 1-2
nucleoli evidenţi;
• spermatogoniile - sunt rotunde, cu citoplasmă clară şi omogena, nucleu voluminos, rotund; -
sunt situate în vecinătatea MB;
• spermatocitele de ordin I - sunt cele mai mari din linia germinală, cu nucleu mare cu
cromatina dispusă în grămezi;
• spermatocitele de ordin II - reprezintă un stadiu de transformare rapid, motiv pentru care sunt
mai greu de observat în MO;
• spermatidele - sunt localizate în apropierea lumenului tubului seminifer, sunt mici, rotunde
cu nucleu hipercrom; - sunt dispuse în 3-4 straturi;
• spermatozoizii - sunt localizaţi spre lumenul tubului seminifer; - sunt alcătuiţi din cap, gât şi
coadă; - se observă ca mici virguliţe;
• în afara capsulei testiculare se observă căile spermatice extratesticulare; - acestea sunt
reprezentate de conurile eferente, epididim şi canalul deferent;
• conurile eferente - sunt alcătuite dintr-un epiteliu simplu format din celule cubice neciliate în
alternanţă cu celulele cilindrice ciliate, ceea ce conferă lumenului un aspect festonat; - în
exteriorul epiteliului există un strat conjunctivo-muscular subţire;
• epididimul - este mărginit de un epiteliu pseudostratificat cu celule cubice bazale şi celule
cilindrice cu stereocili; - lumenul este larg, regulat în care se observă stereocili; - stratul
conjunctivo-muscular extern este mai bine reprezentat decât la conurile eferente;
• canalul deferent — prezintă 3 tunici: - mucoasă;
- musculară;
- adventice;
- mucoasa - este alcătuită dintr-un epiteliu pseudostratificat (cu celule cubice bazale şi celule
cilindrice cu stereocili) şi un corion;
- musculara - este alcătuită din fibre musculare netede dispuse pe 3 straturi (longitudinal intern,
mijlociu circular, longitudinal extern);
- adventicea - ţesut conjunctiv lax.
PROSTATA

Diagnostic pozitiv:

• organ cu structură musculo-conjunctivă;


• format din 30-50 lobuli;
• fiecare lobul conţine o glandă tubulu-
alveolară cu dispoziţie particulară şi canale de excreţie;

Descrierea elementelor:

 Prostata prezintă : - capsulă;


- stromă;
- parenchim;

1) CAPSULA - este conjunctivo-musculară, trimite travee conjunctive spre nucleul central,


rezultând 30-50 lobuli;

2) STROMA - ţesut conjunctiv cu rol de susţinere a parenchimului;

3) PARENCHIMUL - conţine : - elemente glandulare ;


- fibre musculare netede;

 Prostata prezintă 2 zone :


1) o zonă centrală = fibro-musculară, traversată de uretra prostatică;
2) o zonă periferică = spongioasă, ce conţine ţesut glandular;
• ţesutul glandular este de tip tubulo-alveolar, se dispune în 3 straturi :
- glande ale mucoasei — cele mai scurte în vecinătatea uretrei;
- glande ale submucoasei;
- .glande prostatice propriu-zise - cele mai mari, mai evidente;
• fiecare glandă tubulo-alveolară are un duet propriu ce se deschide la nivelul uretrei prostatice;
• epiteliu glandular este pseudostratificat, format din celule cubice bazale şi celule cilindrice
secretorii;
• în lumenul glandelor prostatice se poate observa acumularea de concreţiuni prostatice =
simpexioane Robbin.
PIELE

Diagnostic pozitiv:
• structură ce conţine : - epiderm;
- derm superficial;
- derm profund;
• conţine foliculi piloşi, glande sebacee şi
glande sudoripare;

Descrierea elementelor:
1) EPIDERMUL - conţine 5 straturi celulare :
• bazai;
• spinos;
• granulos - celulele conţin keratohialin;
• lucios - celulele conţin eleidină;
• cornos;
 alte tipuri celulare sunt:
• celulele Langerhans - celule prezentatoare de Ag-ne;
• celule Merkel;
• melanocite - produc melanină;
2) DERMUL - este bine vascularizat şi inervat, prezintă 2 zone :
• dermul papilar superficial - este un ţesut conjunctiv lax cu fibre de colagen tip III;
• dermul profund reticular — este un ţesut conjunctiv dens semiordonat, care conţine glandele
anexe ale pielii;
3) GLANDELE ANEXE ale pielii sunt:
• Glandele sebacee - sunt de tip sacciform; - prezintă un adenomer şi un canal; - adenomerul
prezintă 3 tipuri celulare : - bazale, cu rol în regenerare;
- sebacee - care produc sebum (produs de natură lipidică);
- nesebacee - care conţin keratină, cu rol de susţinere;
• Glandele sudoripare - sunt de tip tubulo-glomerulat; - prezintă un adenomer şi un canal;
- adenomerul prezintă 2 tipuri celulare (cubico-prismatice care delimitează lumenul şi celule
mioepiteliale); - canalul este tapetat de un epiteliu bistratificat cubic;
• Firul de păr - prezintă 2 porţiuni: - o porţiune liberă = tija;
- o porţiune la nivelul pielii = rădăcina;
• rădăcina prezintă o zonă terminală = bulbul pilos;
• rădăcina prezintă mai multe porţiuni:- medulara - în centru;
- corticala - în jurul medularei;
- cuticula corticalei;
- teaca epitelială internă;
- teaca epitelială externă;
- teaca conjunctivo-fibroasă;
• ataşat rădăcinii se găseşte muşchiul erector al firului de păr.