Sunteți pe pagina 1din 2

Elemente de biofizica moleculara.

Fortele si legie interatomice si


intermoleculare.Legatura prin puntile de hydrogen
Fotele si legaturile interatomice si intermoleculare

deriva din faptul ca atomii tuturor elementelor chimice coontin sarcini electrice de semen contrare:
nucleun cu sarcina pozitiva,datorita protonilor si (invelisurilor) invelisului electrnic cu sarcina negative.

Aceste forte sunt de natura electrostatica bazate pe legea lui Coulumb:

Permeabilitate ellectrica in vid

Permeabilitata relative a mediului

Cind fortele sunt de respingere sarcinile au acelas semn iar cind se au semen opuse se atrag.Configuratia
stabila –molecula se formeaza atunci cind fortele de atractie dintre atomii contituenti sunt aproximativ
egale cu fortele de respingere si energia potentiala a sintemului devine maxima.Legaturile la nivel
atomo-molecular sint:Van de Waals;prin punti de hydrogen ;ionice si hidrofobe

Legatura Van de Waals.

Legatura slab area;lizata intre atomi cu paturi electronice exterioare complete sau intremolecule cu
l;egaturi chimice saturate.Marimea fortelor care asigura aceasta legatura este a/V din ecuatia gazelor
reale pentru 1 mol gaz:

a;b-constante

a/V -corectia la presiune

Fortele Van der Waals nu modifica structura si proprietatile moleculelor stind doar la baza formarii
complexelor moleculare a macromoleculelor biologice

Dipolul electric

Un dipol este o structura formata din 2 sarcini electrice punctiforme de marime egala dar de semen opuse
situate la o anumita distanta

Gradul de polarizare a unei molecule se masoara prin momentulneielectric dipolmetru

=ql

Intre moleculele dipoli si se excita fortele electrostatice numite Vn der Waals.

Sub actiunea unei sarcinielectrice din exterior pot devein dipoli si molecule cu structura simetrica astfel de
dipol se numeste dipol indus.Exista molecule neuter care pot deveni dipoli datorita miscarii electronilor
,astfel de dipoli au directive determinate numai intron interval de timp foarte scurt –dipoli electrici
momentani
Legatura prin punte de hydrogen

Un caz particular al leegeturilor Van derWaals de distanta medie il reprezinta legatura prin puntea de
hidrogen.o molecula formata dintrun atom de hydrogen H si un atom electronegative X ceea ce duce la
formarea dipolului electric permanent.Daca in aproprierea acestui dipol apare un alt atom electronegative
Y intre XH si Y se realizeaza legatura prin puntea de hidrogen

Legtura de hidrogen

Are urmstosrea caracteristica

-deoarece nucleul atomului de hydrogen este mai mic decit orice alt atom atomii X si Y sun t atin de
apropiati incit un alt atom electronegativ nu se mai poate intercola.Legatura de hidrogen se realizeaza
numai intre 2 atomi

-legatura prin puntea de hydrogen e totdeauna in linie dreapta si joaca un rol foarte important in
stabilitatea structurii spatial le a macromoleculelor biologice