Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CABINETULUI DE ASISTENȚĂ

PSIHOPEDAGOGICĂ DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018


SEMESTRUL I

Activitatea de asistenţă psihopedagogică are ca obiectiv fundamental susţinerea elevilor în


procesul de adaptare şcolară şi socială, asigurând dezvoltarea şi valorizarea optimă a potenţialului
de care aceştia dispun. Aceasta se realizează prin desfăşurarea unor activităţi specifice de asistență
psihopedagogică, organizate pe următoarele componente:

I. Asistenţă psihopedagogică

Dintre proiectele de anvergură desfăşurate menţionăm:

• Analiza nevoilor de consiliere (X elevi din ciclul primar, Y cadre didactice, Z părinţi);

• Monitorizarea adaptării şcolare a elevilor din clasa pregătitoare (chestionarea părinţilor


din cele 2 clase pregătitoare, intervievarea cadrelor didactice, observarea comportamentului
elevilor în timpul activităţii didactice, activităţi de consiliere individuală şi colectivă);

• Adaptarea la ciclul primar (Chestionarul de adaptare şcolară a fost completat de A de


elevi din clasele a III-a, activitatea de investigare fiind urmată de activităţi de consiliere individuală
şi/sau colectivă în vederea facilitării adaptării elevilor la cerinţele şcolare şi integrării optime în
colectiv);

• Programul de educaţie şi asistenţă parentală şi familială Părinţi pentru părinţi (Analiza


nevoilor de consiliere desfăşurarea în luna decembrie 2018 a activităţii de consiliere de grup cu
tema Prevenirea comportamentelor de risc şi asigurarea siguranţei pe internet, invitat …..

 Programul de dezvoltare personală ……

• Realizarea unor instrumente de investigaţie psihopedagogică/sociologică − Chestionar


pentru evaluarea percepţiei părinţilor cu privire la adaptarea şcolară a copiilor din clasa
pregătitoare; − Chestionar de identificare a factorilor psihopedagogici cu relevanţă pentru obţinerea
performanţei de către elevii aflaţi în situaţii de evaluare - elevi, părinţi; − Chestionar de identificare
a nevoilor de formare profesională ale cadrelor didactice; − Chestionar feedback activităţi
educative.

1
II. Perfecţionare.

III. Organizare

• Prezentarea specificului activităţii de asistenţa psihopedagogică la nivelul claselor de


elevi;

• Elaborarea de materiale de specialitate şi a materialelor de evidenţă a activităţii


cabinetului

Activităţile desfăşurate în cadrul Cabinetului de asistenţă psihopedagogică au venit în


întâmpinarea nevoilor psihologice şi educaţionale ale elevilor şi au avut drept rezultat depăşirea
dificultăţilor de adaptare şcolară şi socială şi valorificarea tuturor laturilor personalităţii acestora.

Psiholog școlar: