Sunteți pe pagina 1din 1

JOCURI CU DEGETELE

( pentru clasa I )
Există versuri scurte care atunci când sunt recitate sunt acompaniate de
mişcări ale degetelor şi ale mâinii . Aceasta adaugă un element de acŃiune şi
participare . Jocurile cu degetele pot fi utilizate ca un fel de păstrare trează a atenŃiei
în perioadele de trecere de la un moment al lecŃiei la altul , ori pur şi simplu pentru
veselia pe care o provoacă .

CINCI ŞORICEI
” Cinci şoricei la joacă au ieşit
( Înainte de a începe , puneŃi ambele mâini la spate . )
Strângând firimituri pe drum .
( AduceŃi în faŃă o mână , mişcând degetele . )
Pisica tiptil şi ea a ieşit ,
Pândind şoriceii în drum .
( AduceŃi în faŃă cealaltă mână , ”strecurând-o” ca o pisică . )
Un şoricel iute l-a prins
Şi fuga cu el s-a ascuns ! ”
( Cu mâna-”pisică” , apucaŃi un deget al mâinii ”şoriceilor” ; îndoiŃi
degetul , ca să-l ”ascundeŃi” , şi repede puneŃi din nou ambele mâini la
spate . )
ContinuaŃi cu aceleaşi cuvinte şi aceleaşi mişcări până ce nu mai
rămâne niciun ”şoricel” .
MÂINILE
” Deschide-le , închide-le
Deschide-le , închide-le
( Se deschid larg palmele , apoi se strâng pumnii . )
Aplaudă o dată
( Se bate din palme o dată . )
Deschide-le , închide-le
Deschide-le , închide-le
( Se deschid şi se închid pumnii . )
Pune-le în poală . ”
( Ambele mâini se pun în linişte în poală . )
Se repetă textul cu diferite instrucŃiuni : fie vor aplauda de două
ori , de trei ori , etc. ; fie vor atinge nasul , gura , vârful picioarelor ; ori
orice altă mişcare inventaŃi dumneavoastră sau copiii .
Poezioara poate fi utilizată doar ca relaxare , ori la începutul sau
sfârşitul unei activităŃi , de exemplu : înaintea activităŃii de scris , putem
introduce variante ca : apucă creionul , apucă guma , ridică foaia , etc.