Sunteți pe pagina 1din 32

Akira Kurosawa

Numarul z t

~O~G 4

VIATA ~I VREMURILE 6

Primii past spre un nou univers de posibltitati regizorale Tineretea genialului regizor

Ape Involburate se izbesc de mal [nceputurile In cinematografie Activ peste granita

Pe culmile succesului Depaslrea obstacolelor

Punctul culminant al carierei lui Kurosawa

EVENIMENTE MARCANTE 20

Capodopere ale esteticii ~i tenacltatf

VIETI PARALELE 24

Leqaturtle lui Kurosawa cu marii artist!

INFLUENTE MAJORE 28

ViseLe lui Kurosawa dainuie in universul filmelor

www.deagostini.ro

EDITIE SAPTAMANALA

EDITURA, De AGOSTINI HELLASSRL

EDITOR: Petros Kapnistos

MANAGER DE REDACTIE!?I PRODUCTIE:Virginia Koutroubas

ADRESA,Vuliilgmenis44-46,16673 Atena MARKETING MANAGER: MicnaiisKoutsouko5 PRODUCT MANAGER: Nasita Kortesa COORDONATORDEPRODUCTIE,CarolinaPoulidou

MANAGER LOGI5TIC,ii 51 OPERATII: DimitrisPasakalidis

TIPARIRESI LEGARE: NIKIEKDOTIKIS,A DIRECTORDEPRODUCTIETIPOGRAFIE:STELIOSKRITSOTAKIS

IMPORTATOR,MediaService Zawada 5,R.L Country Manager; Mariana MiMallan Marketi~g Manager: Adina Bojica

Redactor, Gabriels Muntesll

Distribution Monoger: Dan lcrdache ADRESA;str.LouisPasteurnr.3S.et,1.ap,5. sector 5. Bucure'jti, Romania

DISTRIBUITOR: Hiparion S.A

© 2007 De AGOSTINI Hellas

© 2003 K.K. De AGOSTINI JAPAN

Fotograiii: Uniphoto Press, Mediatax Foto ZAssocleted Pre55 De Ag05tini Picture Library

Prelulnumerelar

Pretulprimuluinumi:ir2.99LEI/14,50MOL

5,99 LE1/29.99 MOL

1 ',""""m,,'"""''''''''''"'''''"'' m(<>tdeaunapubhcat,adelaaccl"'j'

punctdcvanzarcl,mf<>rmat, vanzllt<>rul asupra ,nlcnl,e, do acumpara~lapar'I"I. "rmal()are

Pentru ortcc lnformape, lamurire sau comenzl de numere aparute anterior, sunan-ne la tel.

(f/J Romani" (021) 40 10 888 ~ Moldova: (022) 21 07 98

OR,\RDE SERVICIU Luni·Vined,1O:00·1S,OO

Aki ra Ku rosawa

Ce viata a dus Akira Kurosawa?

,

(9 o _j

o 0::: o,

.A-

INcA DE LA APARITIA CINEMATOGRAFULUI, la Inceputul

secolului al XX-lea, filmele au captivat aten\ia maselor. Acesta avea sa devins cel mai important mijloc de distractie. Tn per.oada In care lumea urma sa fie zquduita de cel de-al DOllea Razboi Mondial, au fost realizate mai multe filme, inclusivln .Jeponia. exercitand cea mal mare Influen\a asupra societa.ii Japoneze. eel care avea sa devine cel mal renumit regizor japoricz de film al acestei ere este Akira Kurosawa.

lndiscutabil, Kurosawa este cel mai cunoscut regizor japonez de film In Occident. Aceasta deoarece el nu este atat un regizor de film japor.ez sau occidental, cat un regizor "modern '. Asemeni Japoniei postbelice, el cornbina traditie cu tendintele occidentale, moderne. lr tirnoul razboiuh.i, Kurosawa debuteaza ca regizor cu filmul .Sanshirc Sugata". Ulterior, va Introduce realismul 'Ii alte tehnici noi pe care le-a preluat din cinernatoqrati« americana, In propriile sale lucr ar i: capodopera sa .Rashorno t" va castiqa Leul de Aur la Fesllvalul de Film de la Venetia Acest succes Ii va aduce lUI Kurosawa celebritatea mo idiala.

Asadar ce via\a a dus Akira Kurosawa?

.r, :I:il"'01~ IJWI~I n ... 1

1833 Se inventeaze phenakistoscopul

1600 Este create . .tanterna maqice

1889 Edison mventeaze kinetoscopul

1895 Frat!i Lumiere inventeaza primul aparat de filmat ~i de proiectie cinematografid

1897 Este construit primul cinematograf ln Paris

1902 Georges Melies produce filmul .voiajut tn luna"

1910 Se naste Akira Kurosawa

1923 MareLe cutremur Kanto

1925 Eisenstein reatiaeaze filmuL. Crucisatorut Potemkin

1933 Fratele lui xurosawa. Heigo se sinucide

1936 Kurosawa incepe sa Lucreze pentru studioul de fiLm P.C.L COl asistent de regie

1937 Se tnfnnteaze Toho Company Ltd.

1938 John Ford produce filmul .. Stagecoach" l.Diliqenta"l

1940 Charlie Chaplin reqizeaze $i joaca In .. Marele dictator

1943 Kurosawa debuteaza cu regia filmuLui .Sanshiro Suqata"

1945 Se tncheie cel de-aL Doitea Razboi MondiaL

1951 . Rashomon" este prerniat cu Leul de Aur la FestivaLuL de Film de La Venetia

1952 . Rashomon" primeste premiuL Academiei Americane de FiLm pentru eel mai bun fiLm strain

1953 .Uqetsu Nonoqatari" l.Povestirile Lunii palide dupe ploaie"! este reaLizat de Kenji Mizoguchi

1955 Satyajit Ray reqizeaze "Panther Panchet!

1959 Se Infiinteaza studioul Kurosawa Productions

1969 Kurosawa devine totaL independent

1962 Yasujiro Ozu reatizeaza . .Sanma no Aji l . .Seara de toamna"]

1971 Kurosawa incearca sa se sinucida

1975 SpieLberg produce "Jaws" l .. Fatci"J

1-972 Francis Ford Coppola produce . .The Godfather' l .. Nasul"]

1976 Dersu Uzata" primeste premiul Academiei Americane de Film pentru eel mai bun fiLm strain

1977 George Lucas produce .Star Wars" LRazboiul stetetor"!

1980 .Kaqernusha prirneste mareLe premiu La Festivalul de FiLm de ta Cannes

1990 Kurosawa prirneste premiuL pentru tntreaqa cariera din partea Academiei Americane de Film

1997 . Hana Bi" obtine Leul de Aur La Festivalul de Film de la Venetia

1998 Kurosawa moare In Tokio

2003 .Sen to Chihiro no Kamikakushi" LMisterioasa a lui Cbihiro"J obtine premiuL Academiei Americane de Film pentru cea mai bune productiede animatie

...

I

Via1a si vremuriLe

Primii pasi spre un nou univers de posibilitati regizorale

in tinerete, Kurosawa era pasionar de realizarea de forografii, demonstrand totodara ~j un talent deosebit pentru scris. S-a dedicar total intereselor culrurale. Mai rarziu, va deveni celebru pe plan mondial ln domeniul cinemarografiei. Inainte de a-s! face fulminantul debut, Kurosawa va famine ani i'ntregi In obscurirare. Asadar, ce via}a a dus Kurosawa?

Tineretea genialului regizor

Poreclit "Plangaciosui Konbeto"

K~~~:\~~~i:!' s~~e ~~I ~:~9~dl~~~~Pi~anr~e .d~~t;~

avea abia unan.Aintrat dezbrgcatintr-un bazincu apa.Aclatinat bazinulatatdeputernicincatacesta s-a rastumat. aruncandu-I pe micuL Akira pe podea. Zdruncinal si speriat, a inceput sa planga; senzatta de atunci La atingerea podelei st imaginea stratucitoare a luminii lampii care se respandea asupra luiaveau saii ramanaadancinti-

pante In memorie. Se spune ca memoria $i irneqtnatia sunt strans teqate. iar lavremeaacestui incident, Kurosawa I$i dezvoltase deja 0 memorie deosebita

Akira Kurosawa s-a oascut La data de 23 martie 1910, fiind cet mai mic dintre cei opt copii lpatru baieli $i patrutetel aitamiliei. Cu unaninainte, Ito Harubumi ltondetorut Rikken Seiyukai - Partidul LiberaL Constitutional] fusese asasinat,

Akira Kurosawa

I

KEINOSUKE UEKUSA

xemosuke Uekusa a fest colequt lui Akira Kurosawa in scoala cnmere. Mai tarziu, Uekusa va deveni scenarist ~i va participalaactivitati1eregizoralealeluiKurosawa.

La scoala primara, Uekusa era rna; emonv chlar decal Kurosawa. Aveau fir; asernenaroare ~i. astfel, au deverut foarte bun; prieteni. Uekusa era un copil sensibil ~i frainsaprieteniaceiordoil-afaculsatreacapesteacest

in anul altretlee, dm ceuaa unor circumstante familiale,ceidoiaufostnevoitisasedesparta,insasevor reintCllnimaitarziu;dinintamplaresevorloviunuldecelalalt la un coil de straoa in Ginza; rna; ape; se vor jntalm la studiourile de film Toho. Uekusa va sene. rna; tarztu, 0 carre despre experlentele sale co prietenulsau.Kurosawa. Cartee prezinta.In detalllminutioase, rnodulin care ceidoi au turrat tmpreuna la reallzaree de filme. Erau de nedes-

iarJaponiaseaflaintr-ogravasilua\iedecriza,?i nestqurante. Kurosawas-a nescut tn aceasta ers. intr-o Iarnilie de descendent! ai sarr.ureilor: elera insa un copil firav s! botnavicios. toarte sensibil s! care punqea frecvenl. Pe dind era doar un baietet, sora lui L-a dus La un film in care se derula a scena cu un caine care moare. Dupa ce a vizionat aceasta scene trisla, a plans pe 101 drumulspre case. EpisoduL demonstreaza cat de sensibil emotional ere Kurosawa.

La scoata etementara nu va evee partedeoperioada prea pLacuta. Fiind mereu camparat cu Iratete sau mai mare sl rezuttatete excetente ate acestule. Kurosawa nu reuses sa fie decal un elev lent ,?i care ramenea mai rnereu in urma coLegilor sai

KeinosukeUekusa

par~it, fund tndeajuns de tnzestrau cu talente extraordinere ~i perfect eompatibile pentru a se putea considera noroccst. Aceasta prietenle din ccpilarie a fost cea care a pus bazele dezvoltarti talenrulut lui Akira Kurosawa. La randul seu, in autobiografia sa, xurosewa pune dezvoltareasadincopilariepeseamainfluenteiatreioameni:fratele sau Heigo, profesorul KetjlTachikawa ~i prietenul sau,

Kurosawa serie in autobioqrefta sa despre faptul ea etuncr canc s-a relntalmt cu Uekuse, eel doiau rememoratcunostalgieclipeleeopilariei.Conformvechiilor"reputatll" de tineri sensiblll, emote l-a cotropit ~i de eceesta data, fiind cat pe ce sa tzbucneesca in lacrimi. Uekusa a muritinanuI1993,cucincianiinainteamoq:ii prtetenululsaukurosawa.

La inva\atura. Deseori era bruscat. dupa care plangeaincontinuu. Din acest motfv st-a atras porecta .. nakimushi Koobeto' l..pLangikiosul Konbeto"l. . .smiorcaituL"·,dupanumeLeunuipersonajdinlr-un cantec La mode. Mai terz!u. Kurosawa va descrie experiente sa La scceta ca fiind una de cosrnar.

Oportunitatea unei metamorfoze

In perioada celui de-al treitea an La scoata eLementara. Korosawa a inceput sa se transforme intr-untaner enerqic ,?i bine facut. vtata se avea sa

seschimberadicalsub tratetufsau rnai

mare. Heiqo, a coLegului sau Uekusa.

precum s! a profesorului Keiji Tachikawa

Prima data il va lntalni pe Tachikawa La cursuL de arte: acest protesor tsi indemna elevii sa redea lucrurile ass cum i!iii doresc. Intr-o maniera Libera, mai deqrebs decal sa deseneze lntr-un mod realist. Vazandu-i picturiLe, Tachikawa descopera talentuL Lui Kcrosewe sitsiexprtms aprecierea in tate clasei. Pana etunci. Kurosawa fusese convins ca este lipsit de talent. dar gestul profesoruLui sau i-a dat aripi $i tncredere in sine. Din aces! moment, Kurosawa nu a mai ural scoate ,?i ainceput chiar sa ia note tot mai bune ,?i La cetelaLtematerii

Pe Langa crete oblsnutte. in anul al cineiLea, Kurosawa a inva!at s! arte rnerttete. Kendo Lea Lea

tehnicile de autoeperare tocat a reusit sa ti puna La pvnct peagresori.

La cerernonta de absolvire a scout. Kurosawa

tncheiat un cfctu de viats

-

Via~a ~i vremurileApe involburate se izbesc de mal

Extinderea orizonturtlor

iN ['F.IW\i\IlA DE iNCEl'UT A CI,\-1NA/.IULUI, evenimenteledin exteriorerau pentru Kurosawa, dupa cum et tnsusi spunea, asemeni vuietului vantului !?i ploii in atara unei sere. Tctusf. in eceasts perioeda. ochii sai se vor deschide treptat asupra lumii din jurul sau. reusioo sa-s! creeze propria viziune asupra vietn

Kurosawa a fast nevoit sa rnearqa la 0 diferitadecatceapecareaales-o

nu era scoata pe care si-c dorise,aceasta avea ca!ivaprofesorifoartebuni!?isubindrumarealor,

Kurosawa ainceput sa contur:ze 0 imagine a

ceea ce I!?i dorea sa viap'i. In eceasta peri-

ceda. a (iii! Iucranle lui Doppo Kunikuda s! Ivan Turqheniev: in zilele libereviziona fiLme.

Dcua evenirnente aveau sa ii ofere a alta perspectivaasupralumii.Primulafostmarelecutremur Kanto. iar cet de-al doilea a avut lac In vara

pe care petrecut-o pe taremunte strarno-

sesti ale Kurosawa, In prefecture Akita.

Familia Kurosawa nu a fost atecteta de cutremur, insaimprejurimiLeaufosttotaLdistruse,facandu-ipe oameni tot mai coretienti asupra torte! deztantuite a

naturii. Este rnomentulIn care oescopera oimagine pe care nu 0 stia. cea a disperarii umane oameni lnqroziti alergau care tncotro.Jncercsnc sa sesalvezede sub turia oezestrutuiabatut asu-

pralor.

Kurosawa iubea natura. iar perioada petrecuta in Akita va deveni una dintre exoertentete sale definitorii. Era impresionatde modulin care lumea naturii era strebatuta de un flux continuu,dar,cutoateacestea,pareaneschimbatoare Timpul petrecut alatur i de taran!i care locuiau in mijlocul naturii a reprezentat pentru el 0 experienla suprinzetoere e! ernotionanta. In acetas! limp

Vara oetrecuta in Akita va semnifica. de fapt. starsttvt unui capitol aL vietii lui Kurosawa Lucrurile se vor schimba considerabil pentru Kurosawa. La scurr limp dupa ce a absoLvit gimnaziul,alnceputsadepunaelorturiLenecesare

pentrua deveni Kurosawa a

sa participe la cursurile

sccttl de pictura. Cu toate acestea, nu a reusit sa ia examenele de admitere ta Academia de Arte din Tcktc.Anct urmator e cestiqat un concurs de arta.

Akira Kurosawa

dar presiuniLe unul nou mediu, mult pre a agitat pentru Kurosawa. tt vor sutoca s! dezorienla.

Labirintul greuratilor

La verste de 18ani, Kurosawa s-aangajat lacompania P.C,L. lastazi. Toho]. A deserts eceeste perioada a vietii sate ca fiind cea In care a iost

in labirintul difir ultatilor Blocat ln lumea

R§zboi Mondial. Kurosawa nu reusise inca sa lsi puna la punctocarieralndomeniulpicturii. Lumea fusese macinata de Marea Criza Econormce.

pentru produsete destinate artei erau,

consecmta. foartemari; Kurosawa nu Is! putea

permite aceste costun. Oevenise de

film, uterature. rnuzica teatru sau.

Heigo, era interesat de sub

tuia, Kurosawa a vizionat 0 sene de capodopere

I

~Rl u;\.lllll,1JSJEl

ALiANTA ARTISTICA PROLETARA JAPONEZA

Aceasta alianta nu era inreresara numai depictura,ciaveainfluen\"econsiderabile ~i asupra literatutil ~i teatrului. De asemenea, j~i creronase un caraeter politic ~i ide-

nca in timpul perioadeiTeisho. 0 perioada plina de tulburari politice ~i sociale. Noile mi?cari artisticedin Europaprecurn dada-

rvs sr se rernarca prin accentul pe eroism si

pemonumente.

[nanuI192\lafostorganizataoconventie

din Japoniavadevenimaidegrabaun grup politic dedit unul artistic; membrii alienteise considerau artisti careaduceau contribu\"iilaactivismulpolitic.Poatedinacest motiv, Kurosewa, care iubea arta pentru arta,nuputeafideacordcuaceastaschim-

Nappu Sub conducerea acesteta a fostinflln- bare ideoloqice in orqaruzana din care

tata Alianta Artistica Proletarf din Japonia. tscee parte.

-------'"

tetare. lucru pe care nu il tacea din motive filozolice, ci, mai deqraba, de dragul facetoateacesteatimpdedoianidezile prerduse deja si dorinta de a pi eta. Se mutase cu Iratele sau; acesta lucra ca .. setsurneisha" Inara-

acesta din urrna nu recomandafratele seu

i-l

lafamilia pen-

tru Kurosawaau urrnat treianifar a directie sifare

oonnte oe a qasivreuna

o noua oportunitate avea sa se iveasdi insa

Kurosawa un post de asistent de

regie pentru mod surprinaator.va prirni

un raspons pozitiv. Desi nemotivat. Kurosawa

~ Scoala gimnaziala a lui Kurosawa.inaintedeafj distrusademarelecutremur Kanlo.Pentruaajungela ,;coala.foloseatramvaiul

KurosawaViata si vremurile

Inceputurile In cinematografie

Perloada P.c.L.

IN AI'RILIE 1?36, Kurosawa ?i-a Luat in primire nout post Era bucuros de faptul ca Luera cu regizoruL Kajiro Yamamoto despre care va spune rna! tarziu [a i-a lost cet mai pretuit instructor. Cu ajutorul mareLui regizorYamamoto. care 5e afLain punetul culminant al reattaarttor saLe cinematogralice, Kurosawavaaveaoportunilateadeadobandi cuncsttnte importante cu privire La regie, oar si invalamintepentruviala

Se pare di s-a realizal 0 conexiunune misterioasa intre Kurosawa si Yamamoto. inca din momentulTncareKurosawaaintratlainterviulde anqajare. Yamamoto nu L-a intrebat pe Kurosawa despre Htrne. vorbtnd. in schimb despre muzica ?i picture. Discutis entcziests cu privire La a-tisIii preterati i-a facut sa uite de trecerea timpu[ui Chiar ceca s: alti candidat! I?i asteotau intrarea 113 interviu, ceidoiau conttnuat se discute pana saara. Acest interviu destut de neobisnult i-a permis lui Kurosawa sa ob\ina postul lara probleme

Yamamoto a tacut tot ceea ce a putut pentru a dezvolta noua qeneratie de regizori. ii va tncredinta asistentului sau 0 serie de sareini regizoraLe$inuilderanjautilizareaproprierisaLemunci dreptcataLizatorpentrucuLtivareanoilortaLente.

Asttet.tanara qenerarie se cucure de 0 aelivitate

reLaxata La P_C.l.: Kurosawa s-a totostt de aceasts ocazie pentru a deveni,infoarteseurttimp, regizor_VoiasasededieeatatdemultstudiuLuiaetivitatii regizorale lncat ajunsese sa urasca faptuL ea trebuia sa ooarrna. Deoareee Kurosawa a devenit

perioadaln care era Inca asistenl,inevi-

au aparulanumitelric\iuniintreel$icoLegii sai de La P.C.l. Yamamoto i-a cerut lui Kurosawa sa-i promita di nu va face niciun regizor, indiferent de psreree cetortatt!

Kurosawava maiavea parte

NagaharuYodogawaLucra in departamentul de publicitate at P.C,L., iar mai apoi va fi un aprectet critic de film. Prietenia lui Kurosawa si Yodogawa se va prelungi pe tot restuL vietii ceLor doi. in aceesta pertoeda. Kurosawa a tnceout sa 0 admire In secret pe actrtta Hideko Takamine.

Pe cand Iucra COl asistent de regie, Yamamoto i-a dat

o serie de sfaturi Lui Kurosawa. Yamamoto i-a spus ucenieuluisaucaunregizortrebuiesafiecapabilsacreezeunscenariu.incazcontrar,lilmuLva f un esec. Kurosawa si-e asumat acest sfat $i a inceputsaluerezeasuprascenariiLor.

Akira Kurosawa

Atunci (and nu avea de lucru pe platou, neaptea tarziu, Kurosawa realize scenarii. Stia ca dad

destuL de consistent. Deseor! Luera La scenariiLe sale panain zori. In cete din urrna. acestemateriaLe aveau sa fie transformate in filme. in anul 1942, Kurosawa a avut ccazia dea Luera ca regizor.

decembriea anului 1942

Kurosawa a rnartuns!t. mai terztu. di a fost destuldetensionatatuncidlndalucratpentruprima data ca reqizor.

Se tntrezareste un maestru

FiLmul .Sanshiro Suqata" a fost critical de Ministerul Afacerilor Interne pentru indezirabitete scene de dragoste in slit "western" dupe examinarea acestuia de catre cenzura. Regizorul Yasujirc Ozu l-a sustmut pe Kurosawa, iar, in celedin urma,filmulaprimitavizulautorit.§lilor. Beneficiind de un mare succes de case

!?i de recunoasteree marelui Ozu

.5anshiro Suqata s-a dovedit a un debut excelent pentru Kurosawa

Tresaturite distinctive ale filmelor lui Kurosawa. razboiului;;idupalncheiereaacestuia. umanistalcelornascu\ilnperi-

lansatenumaidouasprezecefilme.

I

oada Meiji. precurn $i 0 sinteza tntre comedie etementete de actiune/divertisrnent. Totusi. cea de-a doua tucrere a sa, .. Ichiban utsukustuku [ .. eel mai trumos"! pune accent pe trasaturite umaniste ale personajelor sale, dintr-o tiva reausta. Fitmut preaiota vrata tucreaza tntr-o tabnca oe produse rea preqatini ectntetor pentru

le-asupus dealucralntr-oastfelde

acolo.conferindastfel

un eer realist. documentar. Inanu11945, Kurosawa s-a casatorit cu actrue principals a acestuifilm. YokoYaguchi

Kurosawa era cunoscut in aceasta perioeda pentru stilul regizoral foarte strict

nu admitea niciun lei de compromisuri. Filmul din anul 1945, . .Tora no 0 wo Fumu Dtokotechi LBarbatii care catca pe coada tiqrutui"l este, de asemenea, produsul stilului sau reqizoral. Unul dintre actoriicare joacs In aces! film va rnartu-

risi mai tarziu ca Kurosawa era destul

de sever Stilul seu Ii va atrage renumeLe de

.Kurosawa Tenko Kurosawa"]

Des! Japonia era in dupa lncheieree raz-

boiului, oamenii continuau sa aiba aspivatil si

de in

unui cuplu de oameni saract. 0 poveste sensibtta care a ad us din nou in prim-plan viziunea umanista a lui Kurosawa. Cu toate ecestea. in perioada de maturitate reqizorale a lui Kurasawa, in anii '50-'60, productiile sale vor deveni mult mai radicale

"POVESTEA LUI HElKE"

Filmul .Hetke Monoqatari" (Povestee lui In mai multe interviuri acordete, Kurosawa

Heike")este 0 lucrare eptca a Hteraturnjapo- spunee ca onere s-a nascot in Jeporue tre-

neze care prezinta istoria deouritor Taira s! buie sa citeasca"HeikeMonogatari",deoarece

Minamoto,precum~iluptalor,celebrui gaz- aceastaesteoiucrarereprezentativaaliteratuboi Genpei. Kurasawa intentione de mult riijaponeze;doarecevoiacaintreagalumesao tlmo sa ecrentzeae eceaste povesttraMotl- cunoasca,adecissaotranspunaintr-unfilm

vul era faptulcain povestire erau

implicate

gritatea povestirii. De aceeaHeae Monogatari"nuajungesafieproiectatpeecran.

Viata si vremurile

I

Activ peste grani!a

Atingerea limitelor dnematografiei AcrORUL TOSHlll.O

realizat in anul 1949, $i va aparea in mai multe fiLme ale Lui Kurosawa. Fumio Hayasaka, pe care Kurosawa it considera un geniu artistic, va realize cotoana sonora. Hayasaka este eel care va compune muzicalulurorfiLmeLorlui Kurosawa. devenind, in acelasi limp, un prieten de nadejde at regizorului

La ecea vreme, Kurosawa experimentase deja

anuL 1949, Kurosawa a utiLizatteleobiectivuL.

in anul1950, Kurosawa a inceput filmarile La Rasbornon". Actorul principaL urma sa fie Tashiro Milune. Fumio Hayasaka era tnserctnat cu reaLizarea coLoanei sonore. iar Kazuo Miyagawaavea sa fie operatorulde imagine. Kurosawaconsideradi acest! oameni alcetuiau ansamblul perfect pentru realizarea filmului. Acnunea filmului avea lac intr-o zona de padure. iar platoul era prevezut cu a irnensa poarta de templu.

Pentru prima data, Kurosawaseaventuraintr-o padure cu carnera de titmat.

~ Kurcsawa era un mare

! admkatoralscriitoruluirus Feodor Dostoievski,inc" de tanar.iipl5ceacelmaimull romanul .. ldiotul".Kurosawa rezonaouaceledemonstra!ii degenerozilaleinmijloculunor situa!iilariie'jire.descrisede Dostoievskiinromanelesale

In timpul titmaritor din

au existat diverse

tnteresente. 0 ploaie torenttala avea sa se reverse peste intreaga echtpa de proouctie. Tot acum Kurosawa expenmenteaza cutnorazneats focalizarea camerei direct pe scare. un tucru care eraconsideratlaaceavreme un tabu. Kurosawa voia re alism si frumuseleinfiLmulsau.iaractorul princlpal.Miyaqawai-a deoa!?il astectante. Este momentul in care Kurosawa este pe deplin muttumtt de reeuaaote sate clnematogratice.

Cartea lui Ryunosuke Akutagawa, .. Yabu no Naka' Lin morrnent"l a reprezentat materialut-surse pentru filmul .. Rashomon". considerat capodopera cinematografica a lui xurosewa: aceastaprezintaaspecteleintunecatealesufletului uman. La vremea tansarf sale, filmul nu a fast foarte bine primit. Directorul de studio considera ca filmul nu este inteligibil. Nu va deveni

~"Rashomon··.filmulcare aob\inut LeuldeAur la

cea de-a douhprezccea ediliea Festivalulul de Film delaVene\ia.lnaceastii produclie6ufostutilizate foartepu\inelumini;in sChimb.s-afolositlumina naturalli.reflectatiide oglinzi.tehnidicea evidenjiatpersonajele.

_Rashomon- _Yabuno nakaR uflosukeAkula awa.

1951 IdioturLHakuchi"'1 .ldiotur.F.M.Dosloievski

1952 Atrai""[ .. lkiru··1 Moarlea tui Ivan IticiLev Tolstoi

1957 .Haurl .. Donzcko"] .Difl'ldiiflcuri··. Maxim Gorki

CALATORII iN TIMP

1961 Gardadecor I..Yo·imDo··1 Recollarosie··. Samuel Dashiell Hammett

.Tsubakisan·uco·· Zile linistite", Shu oro Yamamoto

Paradis ~i infern I..TenokuloJioku··j

.AKinsRansom··.Ed McBain

.Barba Rc ie··I..Akahi e-r _Akahi e-.Shu oro vamamotc

RAoAclNILE FILMOGRAFIEI LUI KUROSAWA

.KisetunoNaiMachiShugoro-. Shu Oro Yamamoto

.DersuUzala- _OersuUzala-.VladimirArseniev

Kurosawa era un outer pasionat, vadind un mare apetit pentru nreratura. Este recunoscut pentru utilizarea elementelor specifice ope rei literate a lui Dostoievski ~i a lui Shakespeare, ca motive ale scenarnlcr sau produqiilor sale.

Kurosawa a cititJdiotul" de Dcstoievski de sapte ori, tocrnai pentru a reda fidel peecran trasarcrue romanului. Devenise, astfel. spectalt stm ecest rcmen,

1985 1991

.lnCanU!··I..Mildadayo")

Eseuri ~i autobiografie. Hyakken Uchida

msrtunsfnd ca opera scriitorului rus l-a marcat ~i I-a urrnant multe vreme.

Des! pomeste de la opera dramatics "Regele Lear" a lui Shakespeare, act!- ("Paradis $i infern"), a carui acttune se petrece in Japonia modema. tucrarne pe

unea filmului "Ran" se desfasoera in lumea sarnurailor razborrucr ai Japonlet baza carers au fast realizate fllmele sale repreztnta tot atatea indicii cu prfvire la

Romanullui Ed McBain"King's Ransom': a statla baza fllrnului.Jenqoku to Jiqoku" mesajele subtile pe care le-a inclus in lucrarile sale cinematoqrafice.

Akira Kurosawa

un succes de case. Urrnatcrct sau film ... Hakuchi" Lldiotul"] va fi, de asemenea, un esec. din punct de vedere at tncassrttor; iar urrnatorut fiLm pe care Kurosawa tt planificase va f anuLat. Era prima mare penoada de esec din cariera reqfzorata a Lui Kurosawa. Aceasta perioada se va dovedi a f lnse scurte

Provocare intemarionala

Esecurile sale recente it ingrijorau, insa un evenimen! tericit avea sa Ii insenineze cariera premiul Leul de Aur La

dela

Guitiana Stramigioti, 0 rnercanta

a cinematografiei italiene a propulsat filmullui Kurosawa catre recunoasterea pe care acesta 0 merita_Larecomandareaei,fiLmuLaintratinconcurs: datortta eforturilor sale. tumea cinematoqrafica a devenit con~tienta de cetitatea cinematografieijaponeze.

In ziua decernarii premiului, Kurosawa tusese La pescuit. se tntcrcea spre case dezemaqit deoarece i~i stricase uodita. Cand a intrat in case. sotie sa i-a sarit in orate. dandu-i vestee cea buna ~i Ieticitandu-L

Kurosawa uitase total de faptul ca filmul sau intrasein ccmpetitie organizata de festivaluL de fiLm. Japonezii erau oemoretiaati de pierderee sutertta in cel de-al Doilea Razboi Mondial. insa primul succes at unui regizor japonez pe scena

aconsoLidat felincrederea

potenttatut sau artistic. ace I decem-

brie, .. Rashomcn" a lost lansat la New York; in anul 1952. filmul va ca~tiga Premiul Aeademiei Americane de Film pentru eel mai bun film strain Filmul a fast apreciat in Europa pentru vatoarea estetlcs. iar In America. pentru ectlune. Scriitorul ~i regizoruL Norman Mailer i-a trimis 0 scrisoare Lui Kurosawa in cere tst exprima aprecierile penIru renasteree ad usa regiei japoneze. FiLmul va intluenta lumeacinematografidi. in speciaLeinematograiia asiatica, ~i ii va inspira pe linerii care visau sa devina regizori .

. lkiru" LA trai"l este primuL fiLm reaLizat de Kurosawa dupa ce a ca~tigat Leul de Aur. Filrnarile au tnceput tn luna martie a anului 1952, perioeda in care era supranumit .. imparatul Kurosawa' Era foarte sever si de temut: deseori tipa la aststentf sai, a'facuminsu'fimentorulsauYamamotoofacuse;cu toateacestea,adepuseforturideosebitepentrua-i

este povestea unui om bolnavde cancer care mai are doar trei luni de trait. Filmul debuteazacuimagineaestompataauneiradiografiicare oreztnta boata. Povestee filmului este redata sub

I

forma secventelor retrospective (flashback-uril Aceaste structura narativa extraordinara va impresionapubLiculdinintreagaLume:La sfarsitul lilmului. spectatorii izbucneau in aplauze furtunoase. 0 reactie des intalnita in salile de cinema dupe vizionarea IuiJkiru

Una dinlre ceLe rnai apreciate scene din film esteceaincareactorulprincipalsedainLeagan'fi tncepe sa cante. un moment care inqtobeeze semnificatf ale rnortf 'fi ale vietii. Daca

Rashcmon este 0 cristalizare a

... KurosawaL-aindrumat

dinamismului.inschimb .. Ikiru" reoreztnta cesa-

vsrstree de exprimare a umanismuLui Lui

Kurosawa fidel viziunea Lui Kurosawa

asupravietii,acestedouaiilmeiivoraduce reqizoruLui japonez celeb rita tea tntemationate

Via~a ~i vremurile

I

Pe culmile succesului

Lupra §i viap.

KUHOSAWA ERA CONS[lJERAT acum maestruL regiei cinematografice japoneze. urmatorut seu film, . .5hichijin no Samurai" l.Cei septe samura!"l. tensat in anuL 1954, reprezinta incercarea acestuia de a combina frurnusetea. realismul ~i povestea. Htmut avea se devina mai renurntt decat .. Rashomon"

Asa cum tacee de obicei, Kurosawa monitoriza cinematografia americana. Aprecia. in special, productiite lui John Ford. tntentlona sa realizeze o scens pe care marii regizori occidentaLi ca Ford nu au ucot-o niciodata ,?i care ar f tosttoarte qreu de copia!. A reaLizat acest Lucru, filmand in ploaie o scene a punctului culminant at unei billalii din .. Cei sapte samurai" Pentru a imprima acestei scene un caracter cat mai realist cu putinla, erau necesaretehnicinoi

~

JOHN FORD

John Ford este unul dmrre cei mai reprezentativiregizoriaigenului"western".Kurosawa 11 respects in mod deosebit. unnzarea secventelor dtnamtce. de actiune este marca lui Ford, insa este recunoscut si pentru portretizarea oamenilor sa-eci. dar curajo~i Idealulumanist~isceneledeaqiunea!elui Ford il vorinfluenta pe Kurosewa, influen!<'i demonstrata de fllmele sale.

Inanul1945, pe cand se fnmata.jora no

o wo Fumu Otokotachi" ("Barba!ii care catca pecoadatigrului"l,Fordseafiaintr-ocalatorte in Japonia ~i decide sa viziteze studiout lui Kurosawa; regizoruljaponezlnsa nu ~tia acest lucru. in momentul in care Ford aauzitnumeleregizoruluiacaruiproduclie 0 urmarea a lasat un bilet, prin careii transrnitea lui Kurosawa salutarile sale.Cet ccr se vorrotnnt maitarztu la Londra,ocazie cu care Kurosawa ii va marturtsr reqizoruluiamericanparerilesalederiiucuprivire

lafaptulcanuseintalniserapeplatourile sale de filmare

Ford a reanzat 130 de filme,iarin anul 1973 a primito disnnctie specials din partea presedintelui Richard Nixon, pentru contribu!iilesaleadusecinematografiei.Pe parcursulintregii sele canere. a ales pentru filmele sale acton precum Henry Fonda Kurosawaaveaobicetufde e spune ce i-ar placea sa devina un reqtzor asemem lui John Ford.

~ John Ford este. d~ asemenea.celebru pentruintroducerea nativilorameric3ni

in filmele sale; ace~tiaprimeau compensa\iifinanciare

... Sceniidinlilmul .. lkiru··

Akira Kurosawa

,

Kurosawa era mereu tn caotare de asttet de noi tehnici oe Htmare si va introduce mereu cet putin ocue inovetf de acest gen in fiecarefilm at sao Tehnice sa muttitocatizata. conform cerele actiunee era fitmata simultan de rnai multe camere, va devenioobi~nuinli'ipentrulmpatjmiliifilmelor.

Ultima scene de mare impact din .Eei sapte semurera fost hlmata In rnutocuttem!l. in timpul filmarilor,actoriiaufoststropilicuapaprintr-un furtun. In ciuda acestor scene foarte grete, actorii s-au descurcat de minune. Visul Lui Kurosawa de a (rea imagini care sa prezinte limiteletragediei umaneafostimplinitprinrealizareaacesteisecvente de tcpte crencena care, La renout ei.va ave a rnai tarziu 0 oeosebite esupra tuturor Lucas]

sau, lntr-o traducere rna! ttterata. .Crontce unei vietati"l. Este cea mai rrunutfoase regie a sa din punct de vedere aL acceotuaru trasaturilor sociale. infali?and izcterea ,?i teroarea prin care tree oernenf arnenintati de 0 bombs cu hidrogen Este. de asemenee. primul film profitabil allui Kurosawa

Prietenul apropiat al lui Kurosawa. Fumio Hayasaka, unul dintre scenertstf filmului. se imbolnave'?te,?imoarebrusc,intimpulfilmarilor. Acest evenirnent neasteptat va influenta urrnatoarele fiLme ate lui Kurosawa. pierzencc-s! aceL stmt ettnccente! pecareilpastrasepanaatunciin toate filmele sale

Filme ~i deralii

lui Kurosawa i,?i vor pierce apectul care reprezenta olrasatura distinctivainfilmeleanterioare;inschimb,Kurosawa

se va concentra pe reaLizarea de fiLme pentru

amuzamentulmaselor.

[ .. Cronica

Cu toate acestea. Kurosawa a continuat sa fie obsedat oe reansrn sfs.s acorde o etentte deosebita detettttcr.In tttrnct o.otvst. .. 'rojtrnbcLuarda de corp"] va utiliza penlru prima data un elect sonar care imita sunetul produs de stertecerea unuiom. Se pare ca acestsunelafost produsprin taierea unei bucali de carne cu un cutit. Kurosawa si-a mentlnut cete doua principii: filmele au succes oatcrtta detaLiilor pe care le contin ,?i Irebuie sa fie ptacute. Subiectul fiLmului din anuL 1963, Tengoku to Jiqoku i..Paradis ,?i intem"l este 0 repire.fn acestfilm, Kurosawa face referireconstanta ta ptaounte pentru viteze.Isceno atet ce mutte ieroviareincatsepareci'iacesteaincepuserasa fie nelncrezetoare in privinte lui.

in anul 1965. a fast Lansat filmuL .. Akehiqe: i..8arba Rosie"] care este consider-at tucreree reprezentetlva pentru viziunea umanista a Lui Kurosawa. Este povestea oameniLor sarac! de la sfar,?ituLperioadeiEdo,?iaunuimediccareiitra-

teaze. Detatii. realism umanism - teats acestea

au iost combinate in taten-

tul marelui regizor de a descrie umaria

FilmuL a prim it multe premii. iar actorul Toshiro Mifune a fost apreciat penlru rolul sau in cadrul Festivalului de Film de 101 Venetia

Kurosawa a fast expus continuu la surseLe de iluminal de pe platouri, acest lucru perictitandu-i ssnatetee. De aceea. in aceasta perioads Incepe sa poarteochelaride soarede care apot psrea ca nu se desparte niciodats Dups ce tncbe!e

tie unui film. Kurosawa era ext rem de

aproape inr apabil de a mai face atte lucruri. Se spunecaaceastastaredurauneoriluniintregi Avea 55 de ani. Trecuse de varful carierei sale ,?i tncepuse samtre tn cectm

I

~ Scena culminants a duelului din filmul .Tsubaki Sanjuro··. inrolurileprindpaLe-Toshiro Mifun~ ~i Talsuya Nakadal

..... Shicnijin no Samurai" LCei~aplesamurai-JI1954J afoslunuldintrecelemai caslisiloarefiLmediniSloria studiourilar Tone. costuril~ d~ prcductie depa~ind bugl!tuL campaniei pentruanul 1954

II

Via!a si vremurile

Depasirea obstacoLeLor

Vise spulberate

iN ANUL 1964 au lost organizate ta Tokio Jocurile Dlirnpice: pana La eceesta data, Japonia seafla deja pe drumuL dezvottarf sale Intr-o superputere econorruca. Dezvotteree televiziunii ameninta industria cmernatcqratlca. Kurosawa investise enorm In productia filmelor sale, atat limp, cat si bani, deseori

$iT$i deschide propria com-

Productions devine independente la\a de studiorile Toho: deoarece ooete cu dezvoltareateleviziunii,filmelesalenusemaibucurau deatatdemultapopuLaritateinJaponia,Kurosawaa inceputsaseaxezepepromovareaacestorainafara oranltetor; indatade30iunie 1966 se anunta productia unui fiLm care se va intitula .. Runaway Train". 0 coproouctle a Kurosawa Productions ";ii a companiei americane de film, Embassy Pictures. Distributia ar fi trebuit sa fie ccrnousa in totalitate din arnenceni. iar Kurosawe arfi trebcn sg regizezeacest film. Din pacate,problemeLebugetare";iiceLeprivindscenariul, au dus La suspendarea proiectului

La data de 28aprilie 1968seanuntafaptuldistudiourile Kurosawa Productions Twentieth Century

Razboi Mondial. Filmul avea sa se nurneasca .Joraj Tora! Tora!" Kurosawa urma sa fie regizorul pal$isacoordonezesecvenlelejaponezeale lui;aintreprinscercetariasidueepentruaelabora scenariuLpebazacaruiasaserealizezeproduqia Printr-un anunt in press a fost anuotata organizarea de auditii pentru roLuri. Prin alegerea unoractori din marelepubLicin locuLstarurilorde filmconsacraie. Kurosawa urmaree st introducerea unorfiguran!i care sa sernene cu scldatii reali. De asemenea, Kurosawa si-a exprimal dcrlnte de a utiliza cat mai putin cu putinta actori protesiomsn.

Filrnarile au debutat in luna decembrie a anuLui urmator. in or-asul Kyoto. Prcductia filmului a fost continuuintrerupta";iireLuata.StudiouriLeTwentieth Century Fox $i Kurosawa Productions au organizatoconferinladepresaincareanunlau

din motive de sanatete, Kurosawa nuva reqt-

acumKurosawa este in afara oricarui pericol de natura medicate ':,iicasepoateTntoarcelalucru,insapre$edintele studioului Twentieth Century Fox a refuzat sa ii

mai tncredlnteze acestuia regia filmului. Sensele Lui Kurosawadeadeveniunregizordesuccesinstrainatate pereau pierdute. De fapt. motivul reaL al refuzuLui caseide prcductie Twentieth CenturyFoxerao divergen!a contractuata Din cacete. Kurosawa nu negociase personaLacest contract, c! prin intermediuL unui reprezentanl. Mai tarziu, Kurosawa avea sa declare ca maniera jaocneaa s! cea americana de reaLizare a unui film suntincompatibile .. Jora! IoralTorar'va fi finalizatdealliregizori$ilansatinanul1970.

~ .. Oodesukaden"este povesteaunuibaie!elciudat care hoin;;re~te pc strazi!e ora?elului sau. imaginandu-~i caseaflaintr-un tren. Este prima produc\ie colora lui Kurosawa

Recuperare dupa 0 tentativa de sinucidere

De':,iifilmelecolorerauacumdestuldepopulareTn "lntreagalume,Kurosawaconsideracaacesteculori erau artificete et nerealiste,astfel"lncatacontinuat sa realizeze filme alb-negru:"ln viziunea lui Kurosawaacesteadinurmareu$eausaredeamult mai bine realitatea. Cu toate acestea, in anul1970 se decide sa reatizeze un film color, .Dodesukaden Este primuL film reetizat dupa .. Akahiqe" l.Barba Rosie"l. care tusese lansat cu cinci ani tnetnte

4 Tlmbru tematlc al Olimpiadei de Iii Tokio

Akira Kurosawa

Ideea filmului pcrnea de la Shugoro Yamamoto 1 .. Kisetu no Nai Mactul si reda vista oamenilorcare locuiau in cartierele sarace din orasete Japoniei. A fostfinalizatin numai 28 de zile, un ritm neobisnuit Fjlrnul colcr a repre-

La data de 22 decembrie 1971,I'n rnod neasteptat.

Kurosawa va incerca sa se sinucids. Starea deplorabita a industriei cinematografice japoneze, 8$8- cuL lui Kurosawa de a realize 0 coprooucne in strainatate$iaLtecircumstanteneiavorabilel-auaduspe Kurosawaintr-o stare atat de disperataincat a bota-

rat sa i$i puna ziLelor. Din fericire, a sea pat cu

doar cstevaleziuni unora.dupa ce lsidedi-

caseintreagaviatafilmului.Kurosawaeraimpiedicat sasemaiexprimeartistic,iaraceaslanemul\umire t-ar fimenet spre sinucicere

Desi este foarte dificiLde stiut care a fast cu adevarat motivul care a dus La eceasta tenetiva de sinucidere, eprupiatii Lui Kurosawa afirmau ca acesta ajunsese sa se oeprennasca. Totusf. Kurosawa ~i-a cerut iertare pentru aces! gest ~i a promis ca va continua sa realizeze alte fiime si ca va persevere in aces! demers, intrucat asta era totceea ce putea face

Nu a reusit sa realizeze filme in Japonia, ase cum de fapt i~i coree. in schimb, s-a decis sa colaboreze cu regizoriisovieticipenlru un fiLm care avea sa se intiluLeze .Dersu Uzata" Filmul se baza pe scrieriLe de catetorie ale exptoratoruLui militar rus, VLadimir Arseniev pe care Kurosawa Il citise pe cand era asistent de regie. La aceavreme, stia sa exercite un controlcompLetasupra filmuLui.Aceastava f prima sa productie pe banda de 70 de milimetri. Fitrrerite au duratdoiani,beneficiinddeasistenlarusacenumara 200 de oameni; s-au facut filmsri La ternpereturi de sub zero grade Celsius. un aspect dificit, atat pentru actori, cal s! pentru echipa defilmare

inaceasta perioada, moare mentorul Lui Kurosawa, regizoruL Kajiro Yamamoto. Kurosawa a continual filmsrile in friguroasa Siberie, in numeLe omuLui care t-a introdusin Lumea cinematografiei. Echipa a simtit ce

• Afi~ul filmului

Kurosawaarfivrut carolulprincipaLsaii fieacordatluiToshiro Mifune.darproducJia

a 5tagn~t timpdedoi ani,iarMifunenuamai pututaparea1nfiLm_in ceLedinurma.rolula fostdistribuitacloruLui rus, Maxim Munzuk

I

acestaera~imotivuLpentrucareKurosawasetransformase din nouin regizorul exigent din perioada de varf a carteret sete. .Darsu Uzala' afost tenset pentru

anul 1975. Anul urrnetor; in cadruLeeremo-

de decernare a premiilor Academiei Americane

de Film,aeest film a premiuLpentru eel mai

bun film strain einematografiea inter-

nationela a fost irnpresionata oe aceests revemre e lui Kurosawa

... Scenii din filmul _Dersu Uzata".Cea de-a optatunii de fiLmariin salbliticia glacialaaSiberieiafosto experien!a extrema pentru to!iceiimplica!i.inlimpuL acesteip rcdurfii. mcare mentoruLluiKurosawa. regizorulKajiroYamamoto.

Venlun. cUI.rltA

FILMELE-FANTOMA "RUNAWAY TRAIN ~I "TORA! TORA! TORA!"

Dupa ce a flnahzat scenarlul pentru,Runa- sausedovedisedestuldenepriceput.Kuro-

way Train'; Kurosawa avea deja in minte sawa era acurn total izclat ~i. In cele din

schema acestut film. Era a tragedie uma- urma, deqrevat de misiunea reqizcrala. Mai

nisla, stlmulata de emotia ~i tensiunea create tarztu, Toshiro Mifune va primi 0 oferta din

de 0 loccmcuva. Kurosawa considera filmu! partea studiourilor de productle Twentieth

o noua provocare. pnn care lncerca sa faea Century Fox pentru realizarea unui film, insa

publieul sa se Simla intr-un tren care coreste va msrsta ca aceesta pozttie sa ii fie atnbuua

pe ~ine, ~i nu lntr-o sau de cinema. Negocie- lui Korosawa, motiv

rilesalecucolaboratoriiamericanivorfiins~ pentru care oferta

anulete. Filmul va f realizat ~i Iansat in Sta- i-afost retrasa

tete Unite In anu11985, in regia lui Andrei SergeieviciKonchalovsky,avandu-icaprotagoni?ti pe Eric Roberts $i John Voight. Kurosawaa fostapreciat pentru scenariul originalalfilmului

A(ela~i lucru se va jntampta atune (and Kurosawa va tocerca sa reauzeze.jcraltore! Tora!".Regiapentruseqiunilejaponezevafi preluata de Kln]l Fukusaku sjIoshto Masuda Kurosawa reustse s~ regizeze careva scene in etepe deinceput a productiei. dar problemelebugetarel-aumacinatintr-oa~ade maremasuraincatdeseoriaveaconflictecu persona lui de produqie.ln plus,reprezentantulcare negoeiase contractu] in numele

~ Darryl F. Zanuck, man'[eproduditor dela Hollywood, fondatorulstudiouriior deproductieTwentieth Century Fox. Pestelece dintreproducJ;ilesale au fostnominaLizate pentrupremiile AcademieiAmericane deFilm.

I

Via1a si vremurile

Punctul culminant al carierei lui Kurosawa

Ce l-a tndemnat pe Kurosawa sa continue "KACEMUSHA", reaLizat in 1980, a fost primul fiLm al Lui Kurosawa despre universul razboinic at samvrailor de dupa . Jere no a wo Furnu Otckotach!' LBarba!ii care cates pe coada tigrului"]. Frurnusetee Japoniei feudale, ororile razboiului!?iesteticadistrugeriivorfiinglobateinacest filmcarevafi norninalizatla FestivaluldeFilmde

avea 0 personalitate eqocentrtca !?i era

ternut pentru atitudinea sa, de .Imparetut Kurosewe". insa aceste stta mai bine decal oncine altcineva faptul di succesuL sau se datora oamenilordinjurulsau care t-eu tncurajet st t-au indemnat sa continue. Astlel, dupe cum eL lnsusi rnentiona La ceremonia de La Cannes, lehnicienii si echipa de lilmari au losl elementele cruciale in activilalea sa s! t-au determinat succesul.

in luna seplembrie a anului 1982, a tost orqanizata 0 ceremonie de aniversare a 50 de ani ai Feslivalului de Film de ta venetia. Cu aceasta ccazie, Kurosawaa primit LeuldeAurpenlruintreaga sa cariere. in semn de recunoastere a reauzerttor sale In domeniulregiei de film.

Dupe , Kurosawa a tnceput sa

lucreze la Ran". 0 adevarata epopee isto-

rica, productie ce va f tansata tn anul1985 Desi costuriLe pentru .. Kaqernosba" tusesera foarte mari, Kurosawa a reustt sa depaseesca bugetul acesluia cu .. Ran", cel mai costisitor film din istoria cinematografiei japoneze. Punctul cutminant at fiLmului este prabusiree unui castet.

construil special pentru aceesta prcocctte. la un pre! exorbitant. in anul 1986, .Ran a fost nominalizal la premiile Academiei Americane de Film,

pentru opt categorii,
inclusivcea eel
mai boo ala-
turi de John
Huston si Wilder, Kurosawa a participat

La aceasts ceremoniede decernare a prernutor s! in calitate de prezentator.

In nmputHtmarttcrte .. Ran··dinanul1985,moare sotta lui Kurosawa, Yoko. Kurosawa era cunoscut pentruospitalitateasa;deseori,Tiinvitapemembrii echipei sale la casa lui de vacante unde organiza unadevaratbanchet,cumandirurialese;;i .. sake" Sotia ;;i fiica sa erau ceLe care preqateau aceste mese. Cu aceste ocazii, Kurosawa disc uta relaxat despre film cu echipa sa. Astfel, Yoko devenise un important sprijin pentru Kurosawa. Dupe moarlea sotiei sale.fiica lui Kurosawava continua ecest obl-

AOscenlidinfilmul .. Kagemusha

"'Tragedia"RegeleLear"alui Shakespeareafosladaplala de caIre Kurosawa la marele ecran.inlr-unnoudecor,cel aIJaponieif1!udale.infilmul _Ran··.Kurosawaafirmaca

i~idorisedemaimul!dezece ani sa realizezeacesl film.

Produclia a durat 237de zile, beneficiindde odistributie fiiriiprecedent, 12.000 de actori si 15.000 d1! cai.

tatii lui Kurosawa

Energie creativa nestavilita

Akira Kurosawa

~StarulhollywoodianRichardGereaiucatinro\ulprincipaldin ultimul filmallui Kurosawa, "Rapsodie de august'"l .. Hochigatsu nO Kyoshikyoku"L Scenariuleste bazat pe lucrarea lui Kiyoko Murata "Nabe nO Naka"Care a primit PremiulAkutagawa. KurosawaascriS5cenariulpentruacestfilmlnnumai 17zile, lascurttimpdupaincheiereafilmarilorla . .Yume·

aLa de onoare La premiiLe Academiei Americane de Film din ecet an. Pana La acea data, 0 astfel de distinctie rnai tusese acordeta numai actoriLor Charlie Cheplin si Mickey Rooney.

Prezentarea premiului a fost likuta de George Lucas ~i Steven SpieLberg, doi regizori care au fost considerabil tnttuentet! de Kurosawa. urrnetorut sau fiLm, .Hachiqatsu no Kyoshikyoku" LRapsodie de euqust"l. realizat in 1991, se concentreaza pe subiectul atacului cu bomba atomics asupra Jecoruei.evandu-t tn distributie pe Richard aere.tn roLulunuireprezentantaLceleide-adouageneratii de japonezi americani. FilmuL a fast foarte bine primit La Festivalul de FiLm de la Cannes, fiind apreciatderegizoriprecumSidneyLumet.

La opt luni dupa Lansarea filmului .. Rapsodie de augusr',afostanuntataproduC\iaurmatoruluifilm al lui Kurosawa, .. Medadavo" Llnce nu!"]. Acesta din urma a fost tenser in anuL 1993. Kurosawa fusese impLicat in regia de fiLm de peste cinci decenii,iar .. Madadayo" era ceLde-aLtreizecilea fiLm aL sau.ltconsideraunadintrecelemaibuneproductii ale saLe. In luna decembrie a anului 1997, tenerul de lucru allui Kurosawa. actorul

Mifune, se stinge din viata. Kurosawa era extrem de sLab it $1 nu a putut participa La ceremonia de tnmorrnantare a prietenuLui sau; a trimis insa un

in care eLogia reattzartte mareLui actor.

I Luna martie a anului 1998, Kurosawa dadea

moareinurmaunei hemoragiicerebrale.incasa din Tokio. Avea 88 de ani. Pana in uLtima ctipa o adevarata

Akira Kurosawa a introdus cinematografia japeneza tntr-o a.devarata era de aur $i a conlinual

I

~1l'!] 1l'g[';W©r~l1l!!'fi

CASA DE VACANTA A LUI KURDSAWA DIN GOTEMBA ~I CAMERA SA DE LUCRU

Multe dintre filmele lui Kurosawa au fost

tui incident, afirmand ca este doar 0 case carearde lui

realizatein lncantat de

Gotemba. Kurosawa era

din imprejurimile ora- Kurcsawe

~ului sltuat pe versantul sud-vesnc al mun- eli avea 0 fire martmmoasa

telui Fuji. A construit chiar ~i 0 case de Casa de vacanta a fest reconstnnte: eu vacan~a acoto. cu vedere spre munte. Dea- aceastx ocez!e, Kurosawa a irwitat eehipa supra sobe se afta 0 impresionanta coree- implicata in productia filmului "Ran" pentie de cepestre.Intreaqa constructle pestra tru a sra de vorba.toene exprimate atune

o atmosfera mareata, demna. au fest onnzere de reqlzor In filmele sale

De ftecare data cand Kurosawa se retra- unele dintre acesteintalnir! erau uneorifilgea In aceesta loeuin~~ i~i petrecea timpul mate ~i transmise prin intermediul televicitind, scriind scenarii ~i etaborano struc- ziunii. in cadrul acestor intiilniri, Takeshi tura urmatorufut sao film. Neatentla fiieei Kitano ~i Hayao Miyazaki vor avea ocazta lui Kurosawa ~i a catcrva prieteni le stin- sa II cunoesca pe xurosewa cei doi sunt gereafocului din casa a dusla incendieree succesorn lui Kurosawa, aducand conmbucompleta a structurii constructiei. Kurosawa Iii importante cinematografiei [aponeze a nus-aframantatpreamultdineauzaaces- secoluluiXXI.

sa o susnna cat limp a Irai!'li placea sa se aile pe plalou si. tnamte de a incepe 0 productie. era nereboetor asement unui copit.jn ziLeLe in care nu regiza i se pares ca nu traieste Atunei cand era aproapededezastruincariera.areu;;itsaoia de la capat, cu 0 neue inspiretie si stratucire. In

ultimiiani eivietiia suterit maimultor

apropiattJn ultimeLe zite. msrturtsee

ca dintre tali apropiatii sai. nu a mai ramas niciu-

nul; se simtea extrem de In ciuda aces-

tor necazuri. nu si-s pierdut clipa pasiunea

pentru sau torte creative. Un persons] din

ultimul fiLm .. .Yume··.spuneca este minunat

sa traie$ti. pentru ca viata omului este plina de lucruri interesante $i de muLte bucurii. Nctltete pen!ru un scenariu pe care Kurosawa it eompuneain ullimele ziLe ale vietii sate cont!n un pasaj ineareafirmaca,de;;inupo!ifimereutanar.este minunat satraiesti. mditerent ce s-ar tntamota

Viate sa a fost 0 suma de momente de faima $; de traqedie. Succesul sau in lumea filmului se datoreazaenergieisalecreative,laLentuLui.entuziasmului aproape copturesc. pasiunii pentru tnm s! torte! imaginatiei. Capodoperele care i-au aduscelebritalea;;il-autransformatintr-undintreceimai mari regizoridinlumepaslreazavieamintireaspiritului si energiei creative a Lui Kurosawa. FiLmeLe sete vor reprezente premtsete inspiretionate pentru urmatorii regizori care se vcr afirma in cinematografia secoLuLui XXI

... Filmuldin 1990 allui Kurosawa. intitulat .. Yume"i..Vis,,··lestealcaluil din opt secvcnte scu ne Care au ca motivvisele lui Kurasawa

~ .. Madadayo·· estecelde-allraizedlea Filmin regia lui Kurosawa; acesta reda caldura ~i seninatatea un"i iegaturi speciale lntre un prctescr stetevnsar. Kurosawaaafirmaicaatuncicanda realizatacestfilmaveainminteimagineaprofesoruluisau.Keiji Tachikawa

I

Evenimente marcante

Capodopere ale esteticii ~i tenacitatii

Abilitarea sa de a realiza filme care sa fie pe placul rnilitaristilor japonezi sau, mai rarziu, a1 ocupantilor americani nu rrebuie considerate semnul unei "schizofrenii" culrurale sau a1 unei neutralitati pohuce, deoarece filmele sale au eel punn 0 minima valoare propaganciistica: ele vcr constirui premisele unar subiecce care VOl' deveni (erne majore ale filmelor sale. Stilul sau, de asemenea, esre un amalgam: 0 dialectica abita a marilor rraditii III marerie de imagine ale filmului rnut, dinamismul cinemarografiei sovietice (oarecum intruchipate In prlerenia japonezo-rusa, dramarizata in filmul Salt .Dersu Uzala" din anui1975) §i regia epocii de aur hollywoodiene (care explica usurinta cu care regizorii american! realizeaza remake-uri

dupa opera sa). Mulre dintre filmele lui Kurosawa vor primi premii la fesrivalurile intemationale de film. Sensibilitatea arristicd desavaqitii a lui Kurosawa - cultivara prin renacitacea ~i neobosirul sau spirit lnsetat de cunoastere - a fast recunoscuta de expertii in cinemarografie din inrreaga lurne.

Filmele care au uimit lumea

o ~~)::~~:Ei~~~O~~;:~: ~~ ~~~eu~ .,~;:~~o:oen~·~

Kurosawa spunee ca. in mintea sa. eceesta oarea di se mareste Ireptat, zi de zi. A prezentat studiouluiplanurileconceputepentruaceslfilm,darse parecaspeciali!?tiinuaulnlelespreabineceintentiona Kurosawa si au ezitat sa Ii ttnanteze productia. Intre tirnp. poarla pe care Kurosawa 0 concepusein minte crestee lot mai mare. In film a fost utitizata o poarta cu o fataoa de 33de metri, cu 0 tatirne de 22 de inaltirne. Cu toete acestee. nu

ecestel pcrti: numaianumite eparlo film. Chiar daca nu era neceser. Kurosawa a insistatca poarta sa fie ccostrutta integral.

Dintotdeauna Kurosawa a considerat di filmeLe reprez.nta suma detaLiilor pe care le contin. Aceasta minotiozitate se rettecta In realismul filmelor pe care te-e reqizet. insa pe Kurosawa nu il caracteriza numai etentia asupra detaLiiLor nu facea niciun compromis atune! cand era verbs de a reda frumosul pe pelicula. Astfel, Kurosawa eralnstaredeoricepentruaoblineimagineape care 0 corea. A folosit furtunuri de incendiu pentruacreailuziaunoraversetoren\ialedeploaie$i afocalizatcamerelepesoare,chiardadiaceasta tehnicaerauntabulaaceavreme,dincauzapericolului de a arde filmul. .. Rashornon" a fost primul film allui Kurosawacare a tost recunoscct de comunitateainternalionalacinematografica;pasiunea$idevotamentulsauincaptareairnaginilorpecareledorea auduslaoblinereaacestuirenumeinternational

Kurosawa si-a urmat visul pana la capar

Nottc-ut lui Kurosawa era .. Fii bravca unlnger!?ivigilentca un demon" La patru ani dupa debutut sau international cu .. Rasbcrron", a regizat ,.Shichijin no Samurai" 1 •. Cei sapte samurai"l. Un episod alacestuia Ii este dedicat lui Kurcsewe si abnegatieisatein reatizarea proprielvinuniestetice

Costurile ridicate de produclie pentru .Eei septe samurai" nu aveau precedent tn cinematografiajaponeza. Practic. acest filmacostatdemultmai multe ori decaf 0 productie ticica a studiourilor Toho Mai mult decet atat. productia acestui filma durat peste un an. Kurosawa sua ca este posibil ca studloct sa se amestece In Iversrile sale; in ccnseclnta, aproape ca e tineuzat fttrnut.tessnc ta urrne cee mai irnportants scene cee e bstattel

Cu toate Kurosawa isi sese ca va crea c scena de batalie pecare niei

"'0 scenadin.,Rasnomon"aidireiprotagonislisuntactoriiToshiro I"lifune 'ii Machiko Kyo

Akira Kurosawa

"Nu stiu inca nimic despre filme."

macer mareLe John Ford nu ar f putut ss 0 introduca In .westem-urite sale; desi studioulaincercat sa intervina.mu era Insa niciocalepentruca

mareleregizorsafiedelurnatdela sale

Se poate spune cil lui Kurosawa i s-a sansa de

a aveasucces.lntr-ozi,ceidelastudio i-au cerut saiipr-ezintecereu?isesafinalizezepanainacel moment, jar Kurcsawa le-a aratat numai secventete care erau deja ecitate. C§nd au vazvt secventete tn care actorul Mifune era implicat ln batalie. stiau ca nu rna; exists niciun mijloc pr-in care sa poate opri filmarilesceneiculminante. indiferent ditctecostisitoares-arfidoveditafiaceasta

Prin natura Lor, studiouriLe tncearce sa mentina costurile de producrie cat mai mid pentru a rnaximiza profiturile. Cu toate acestea. reqizorii de film nu au gandit niciodata a~a. Oe aceea. une-

I

ori este nevoieeaautorulunuifilmsa seluptecu studiourilepentrueaprodueliasafierealizataTn conformitate eu viziunea sa. Kurosawa eonsidera ea regizorul nu trebuie sa ts! neglijeze atributiile de autor. Astfel, Kurosawa T~i Tndruma eehipa, ud pana la piele, in prineipala seen a de batalie din . Rashcmon ccncepcta a se oesfasura in mijloeul iernii. Cu ghetele pline de noroi ~i tocunte rupte. Kurosawa demonstra, 0 data in plus, daruirea excepticnata fala de mesena sa

v Scena din fitmul .. Cei ~aplesamura;"

I

Evenimente marcante

Indemnuri carre cai §i rigrt

.. Dersu Uzata esle ecranizarea povestii unui vanator care traieste in friguroasa satbaticie sibertana. Tigrii au un rol important in film. Kurosawa a insistat sa se utilizeze tigri adevarati si. in opinia sa, cei care tusesera crescuf in astfeLde scopuri nu erauindeajuns de buni. A cerut sa fie prins un tigru salbatic.ln ceLedinurma.aualesuntigrusalbatic;;iunuLdresat Tigrulsalbaticnuurmainsainstruqiunilea,?acumo tacea cet oresat s! nici macer nu seuita La camera Atunei, kurosawa ainceput sa urleLa et: .Hei, tigruLe, utta-te la mine!"

Cu alte cuvinte, Kurosawa Tncerca sa Ii dea indi-

toucuanimalele

Kurosawaa ioctus si multi caiIn scenete sate de biltaLie. Se spune di La un moment dat a tipat La un cal, indemnandu-l sa fie mai expresiv. Acesta era regizorul Kurosawa. Era captivat de munca sa Tenacitatea$iconsecvenlafiriisalesuntrelevate,?ide teptut cs.pe card era asistent de regie. visa sa tr-anspuna materialul-sursa din .. Dersu Uzala" intr-un fiLm, Lucrv pe care L-a realizat.In ceLe din urma. chiar daca Su de anlrneltamu

Este cuncscut sfpentru reaLizarea de storyboard-uri !desenecareinfali$eazasecvenledinfilm)inetapade pre-produclie,inaintedeincepereafilmarilor.Avusese probteme cu tlnentarea centru .. Kaqemusbaiin fiecareziincareprocesuldecolectaredefondurise prelungea,elcontinuasadesenezesecven\eledefilmare.Acestestoryboard-urieraurealizateintr-oa$a meniera incat persona lui tehnic s! actorii sa aiba apoi 0 imagine mei clara aviziunii lui Kurosawa asuprafilmului

Pe cand era adolescent, «urosewa visase sa devine un oictor renurnit care sa fie apreciat de comunitatea artistica pariziana. Talentul artistic asupra caruia s-a concentratinaceastaperioadai-afostcumnusepoate maiutilmaitarziu,caregizor,candrealizadeseneLecu secvenleleceurmausafieincluseinfilm

'Ienacitatea a costar 400 de milioane de yeni Adaptata dupa tragedia .Reqete Lear", sensa de William Shakespeare, la care s-eu adeuqat elemente specifice folclorului japonez, "Ran" este 0 epopeecinematograficadespreambitie, rnandrie si

betranete. In contrast cu scenete de din .. Cei

sapte samurai", "Ran" prezinte 0 qrafica

senzortata a violentei instinctive din sufletul orne-

nesc. Prin procedeul .slumato' din

plctura, culorile in care este armata vraj-

ma$aaufostinecateinatmosferacromaticadinjur. pierzanoc-siconturut.esttet. Kurosawa

imprime unui peisaj senin. Luminos,

arficiale s! nepamante$ti care semnifice tragedia

familia sa s! umilit de consecintete proprntor sete actluni, Hidetora se reintoarce la 0 stare de inocenla pura $icutreieralinutul-departedenebuniaviolenlei-, regasindu-$ioefemerapaceinterioara.

Pentru acest film, Kurosawa a construit un castelpeversantulmvntelvi Fuji. Echipei tehnice, formate din patru sute de oameni.i-aufostnecesare127dezilepentru a construi castelul. Era mai deqraba 0

"'Scena din fiLmul .. Ran", lansatin anul 1985. Kurosawo sus\ineafaptuldiacest

filma fost, de lapt 0 etapa

in procesulde produc!ie

a ars. Kurosawa a respuns di nu reqreta nimic, deoarece construise castelul special pentru a f ars. Kurosawa a considerat

Kurosawa e fitmat scena si a aoauqat-oin film; parea ca et tosusi a invocatfurtuna pentru a obtineimaqineapecareodorea

[n cariera sa de regizor. Kurosawa a tost intotoeauna propulsat de visele sale $i de teoecitatea sa de a le da via\a prin imaginea de pe mareLe ecran. Acorda etentie celor mai mici detalii s! nu tacea niciun compromisin determinarea sa de a crea filmele pe care le corea. Astlel, mciodata nu a regreta! niciunul dintreeforturiledepusepeparcursulintregiisalevieti intr-undiscursocazionatde . acordat de Academia

Akira Kurosawa

I

KUROSAWA SI SUCCESUL INTERNATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI JAPO'NEZE

cele Irei festivaluri de film rnenuonate anterior lind sa se concentreze pe ase-nurmtete fiLme .. de arta' Academia Americana de FiLm aduce

M ~;~t~~:s~~ile ~~;~:~;: J:~O~~;~

a primit numeroase distinctii La festivaLurile de film $i alte astfel de evenimente internationale

Filmele lui Kurosawa, in special, $; cinematografia japoneze. in general. au devenit cunoscute intregii lurnii intermediul Festivalului de Film I,

monumental, care marea prima victorie a cinematografiei japoneze intra cornpeut!e internauonata. in anii ce au urmat, multe atte filme japoneze vor Ii premiate in cadruL acestu! restival, dar Kurosawa este eel care a deschis drurnut spre aceste succese FiLmele lui Takeshi Kitano, in special. vor f toarte apreciate in ultimii ani,

FestivaLuL de FiLm de la Cannes, eel mai mare festival de film din Lume, a

FiLm de La Cannes a lost adaotarea cinematografidi din 1952 a povestirii "Genji Monogatari" l.Povestea Lui Genji''). Kurosawa va primi in anul 1980 marele premiu ltroteut Leul de Aurl at FestivaLului de FiLm de La Can-

fiLmuL .Kaqemusbe' International de FiLm de La Berlin a fost

premiate in prima data in anul1953, iar

va primi rnarete premiu at festivaluLui ltroteut Ursul de Argintl in anuL 1954 pentru .lkiru" C,A Irai"l Ulterior. vor Ii premia te !?i atte filme japoneze. culrninand cu marete premiu acordat in anul 2002 regizoruLui Hayao Miyazaki pentru filmul de animatie "Sen to Chihiro no Kamikakushi" LMisterioasa dlsparttfe a lui Chihiro"]

Peate cee rna! renumita distinctte

primi un fiLm eate

cea de Academia

cana de FiLm din State le Unite

leuL Oscarl. Ceremonia de oecer-

1943 .Suuata Samlrc'

.cet rnetrrumes" U'hibanUtsukushiku"l

nare a ecestor rnediatizata tn

Filmo rafia i remiile Anul Titlulfilmului

este pulernic lume Desi

.Rashornon a primil in anuL1952

.Dersu acetas: pre-

miu in anuL "Ran" a prirnit

pentru eeL mai bun design

costume La ceremonia din 1986, iar in anuL 1990, Kurosawa va primi o distinctie de onoare, dupe reatizarea fiLmuLui .vume". distinctie care nu mai fusese atribuits pana atunci decat lui Charlie Chaplin !?i lui Mickey Rooney. Succesorii lui Kurosawa din domeniuL cinemato-

Cronicauneivietli\i" Ltkirnono no Kiroku"]

oku"]

Celmai important premiu/Fe5tivalul

1958 ,Forl1irea ~s esc unsa" 0 istine\ie speciata.

[ .. Kakushi Toride no San Akunin"] FeslivaLuLde FiLm de La 8erlin

1960 Jidlo~iidormbine

["WaruiYalsuHodoYokuNemuru"l

.Nu-rru regret tinere\es" I_Wa a SeishunniKuinash;-) "SubarashikiNichi obi-

1945 .Suoata Saniirc Z"

Jngerbeat" I"YoidoreTenshi"l

1963 "Paradis iinfern"I"Ten okutoJi oku-I

1965 "Barb:;Ro~ie-["Akahige") PremiulSan Giorgio,

!.Wa aSeishun ni Kuinashi"] FestivaluldeFilmdelaVenetia

_Dodesukaden"

"Garda de cor "l.yollmbo"l

1975 .Dersu Uzata" Premiul Aeademiei Americane de Film pentru eel mai bvn film strain

~il~m~~I~aV'e~~~i~iO, Festivalul de

.Cainevagabond" LNoralnu")

Palmd'Or, Festivalulde Film de te Cannes

"Rashomon" Leul de Aur, Fes!ivalul de Film de te Venelia PremiuL Cesar pentru cel mai bun

::~d~:~udl~;:~!~~:~i~;) !;1""55 ~;--------rl ;~i"Lm~m;'"~trlil~i"~;;;A;~;;;;d,,~ Film

,A lr~i"I..Ikiru"l Ursul de Ar int, Festivalul de Film de la Berlin I ~~~~~ic~~;f~,;~~~J~~~~;bil_S!raina,

1954 f.~ih~~Rr~ns~:~~~'uran LevI de Avr. FeSlivalul de FiLm de La venetia I ~~~d~ml,a~j~I~~~1 de HIm ~I Arle

Distine!iespeciali:i,Academia Americana de FiLm

1962 "Tsvbakisan'uro'

1990 .vis'Lvume"!

I

Vieti paralele

Legaturile lui Kurosawa eu marii artisti

Imaginatia lui Kurosawa a fost stimulate de carnle pe care le-a citir ~j de filmele P" care le-a vizlonat in copilarie. Pomind la drum eu acest bagaj inspirational. Kurosawa va realiza filme care vor imprcsiona §i incanra publicul din tnrrcaga lume, dar care, in aceeasi n-asura, vor stirnula noua gcncrarie de realizarori de film pentfu a-i pa§i pe urme. Influema sa continua sa se propage in lucrarile artistilor din inrreaga lume, chiar §i dupa moartea sa.

MareLe scriitor rus care a reprezentat sursa de inspiratie pentru energia creatlva a Lui Kurosawa

Lev Tolstoi (1828-1910)

Kurosawa sustinee ideea ca cete mai bune dir1;i devin si mai interesente de fiecere data caro le rectesti.O astlel de carte pe care. Kurosewa o va reciti de peste treizeci de ori de-a lunqul vietil

sale.esteromanul .. Razboi,?ipace··alscriitoruluirusLevTolstoi

Lev Tolstoia tostunuldintrecei mai prohficiscriitori rU,?i-romancier,eseist.dramaturg -?itilozof,anarhistcre-?tinpacifist,?ireformatorindomeniuleducalieiElafostcelmaiinfluent

membrualfamilieiaristocrateTolstoi

Nascut la 28augusl. 1828,in lasnaia Poliana, gubernia Tota. in Rusia. Lev Totstoifarea parte dintr-o familie bmecunoscuts de vechi nobili rU,?i; familia Tolstoi avea legaturi cu cele mai importante lamilii din artistocratia ruse. Lev Tolstoi era var eu Alexandr Puskin. A rarnas intotdeauna

nobilulcucorl.~tiintadeclasa,carepreluia impecabila sa prcnuntie frantuzeasca si care se linea departe de eercurile intelectualilor

La ineeputul seeolul al XVIII-lea, Petru eel Mare Ii confers strabunului lui Totstoi. Petre Andreevici Totstoi. tiUul de conte. Parinlii lui Lev Tolstoi au muritpecandacestaeracopil,?iafostcrescutderude.inanuI1844, Lev Tolstoi incepe sa stuoieze oreptut s limbileorientale la Universitateadin Kazan Insa nu ,?i-a luat niciodata diploma. Nemuljumit de standardele din invalamant, a abandonat studiile si s-a Intors in lasnia Poliana, dupa care a petrecut mai mult timp in Moscova ,?i Sank! Petersburg.

Tolstoi este recunoscut ca unul dintre cei mai mari romancieri. in special pentru capodoperele sale .. Razboi si pace" si .. Anna Karenina". Aceste doua romane, care infa\i$eaza in mod realist si etocvent viala in Rusia secolului al XIX-lea. reorezmta apogeul prozei realiste. Sustnator at eticii filozofice, Lev Tolstoi era cunoscut pentru ideile sale de rezistenta prin non-violenta care. la randullor; au influentat personelitati at secolului XX, preeum Mahatma K. Cendhisi Martin LutherKingJr

Akira Kurosawa

RETEAUA DE LEGATURI PERSONALE

I

Takeshi Kitano, nsscut La 18 ianuarie 1947, in Umejima, Adachi, in apropiere de Tokio. este comediant,actor, prezentator, scriitor, poet, pictor, designer de joturi video, editor de film si reqizor: a primi! aprecieri critice, alai in Japonia. cal si in stralnatete. pentru lucr arile sale cinematografice, caracterizate prin rnanfertsm. Pentru anul 1993, Takeshi Kitano !?i Akira Kurosawa planificasere tensaree filmului .Sonettne". respectiv .Madedeyo". Cei do; s-au intalnit La casa de vacante a lui Kurosawa din apropierea muntelui Fuji. in qlurna, Kitano i-a spus lui Kurosawa cs sf-a Luatlibertateadea-i"fura··multetehnici d eregie

Kitano a inregistrat un mare success ca s! comediant cu personajul sau .. Beat Takesbi" Debutul sau in regie a avut loc in anu11989, cu fiLmul . vtotent Cop" Desi se astepta ca el sa

detina, pur ;;i simpLu, raluL principaL in fiLm, Kitano a jucat ;;i roluL regizorului acestuia. Prezentarea viotentei grafice in acest film a lost un aoeverat soc pentru industria de film japonezti. in anul 1993,va tense . .Soneunevcere se va bucura de rasunet internationaL

Kitano a fast implicat tntr-un tntiorator accident de motocictets in anuL 1994. A suferit leziuni care ii puteau atecta vlata. insa, tntr-un mod aproape miraculous, a reusit sa se recupereze. Va continua cu filmul .. Hana-Bi" 1 .. Focuri de srtifici!"] care va primi premiul Leu! de Aur la Festivalul de-Film de la Venetia, dupe lansarea acestuia din anul1997. Sensibilitatea estetics a lui Kitano a fast reconoscut; pe pLan lntematlonal si i-a ad us in anul 1999 0 distinctie specials acoroats deca treguvernulfrancez

"'Pl!rscnalila!iledincasetelepelundalgrisuntprezentateindetaliuinacestcapitcl

GeniuL contemporan cu viziune untca asupra Lumii

Takeshi Kitano (1947-)

I

Vie!i paralele

Tashiro Milune s-a nascut la 1 aprilie 1920, in Tsingtao. China: parintii si§i erau japonezi. Des! a crescut in China. in timpul celui de-al Ooilea Rezboi Mondial s-a inrolat in armata [aponeza si a fast repetnatin Japonia dupa incheierea rezboiului. Tatat seu avea un atelier fotografic in China; atmosfera acestuia It tnoeamne sa candideze pentru un post de cameraman esistent la studiourite Toho. Desi primis€slujba, i-a atras atentia un concurs pentru descoperirea denoi tatente.orqenizat de catre studio siatatun de alti cativa actori,aiostal es din peste e.mn ce parncipanti

Cea mai importenta colaborare a lui Milune in intreaga sa cariera a lost cea cu Akira Kurosawa, care t-e distribuitin roluldegangsterin .. Yoidore no Tenstu" Llnuer beatlln enuttvea. Regizorul a tost atat deincentet de mterpretaree lui Mifune,incataschimbatcompletconceptuloriginalsia extins rolul lui Milune, liind hotarat sail transformelntr-o no va stea a cinernatoqrafieijaponeze

Milune a devenit protagonistul preferat al filmelor lui Kurosawa, jucand in toate rolurile posibile de te politist la medic; predominante sunt insa rolurile de samurai. A jucat in .. Rashomon". povestea unei crime relatate din diverse puncte de vedere, care t-a facut cetebru In intreaga lume, ocate cu acordarea premiulvi Leul de Aur la Festivalul de Film de la venetia din anvl1951. Milune a continuat sa primeasce diferite distinctli pentrv rolurile sale din .Ce: sapte samurai", . .Tronut tnsenqerat". .. Fortereate ascunsa":;;i .Haul" De asemenea, a mai tucrat :;;i cu alti regizori proemmenti. de pilda cu Kenji Mizoguchi, in producte sa din anul 1952, .viata lui Obarus: in trilogia samurailor, reqizata de Hiroshi Inagaki. Totusi. cete mai de succes roluri ale sale au lost cele realizate in regia lvi Kvrosawa. Milune s-a stins din viala in anul 1997,dvpaolunga$iproductivacariera

AetoruL care va Luera mereu alaturi de Kurosawa

Toshiro Mifune (1920-1997)

Atunci cand te qaodesti te opera lui Akira Kurosawa, un actor IIi vine imediat in minte: Toshiro Milvne. Milune a lucret alaturi de Kurosawa in mvlte dintre producttite acestuta. ceea ce a creal

olegatvrastatornicaintreceidoi

MareLe regizor de anirnatie !?i sueeesoruL Lui Kurosawa

Hayao Miyazaki (1941-1

Deseori se spune ca Hayao Miyazaki este succescrut de drept allui Akira Kvrosawa. Atenlia obseslva pentru detalii a lui Kurosawa poate f remercets filmele lui Miyazaki. Asemeni lui Takeshi Kitano, Miyazaki it va intalni pe Kurosawa la casa de vacant; a acestuie din apropierea muntelui Fuji. Miyazaki era de parers ca opera lui Kvrosawa nu a fost recreate in masure pe care 0 merita de catre linerii regizori din industria filrnuluijaponez pentru a compense aceasta, a reelizat filrnul sau deanimatie

.Mononoke Hime" [ .. Printesa Mononcke"]

Exceptanc comunitatile iubitoriLor de productil de anirnatie. Miyazaki era total necunoscul in Occident, pana In rnomentut lansarii filLmului .. Printese Mononoke in 1997 Pana la area data, fiLmele sale se bucurasera deja de success comercial $i critic in Japonia ~i in Asia de Est. De exemplu, in Japonia, .Printese Mononnke" era liLmvl cu cete mai mari Incaseri din toate timpurite

FilmeLe lvi Miyazaki treteaza. in general, teme comune, precum retatia omului cu natura si tehnoto-

Filmele lui Miyazaki au Inreqistrat. in general, succese financiare, iar acest lucru a condus la compararea acestuia cu animatorvl american, Walt Disney. Iotusi. Miyazaki nu s-a considerat ruciodata creatorul unui imperiu at eoirnatiei, ci doar un animator indeejuns de norocos pentru a Ii realizat lilme cu otorta crealiva totata. [n anul2006, revste "Time Magazine" l-a dectaret pe Miyazaki unul dintre cei mai influenti asiatici din ultimii 60 de ani

negative suntdeseori ambiguee din punctdevedere morat secare reusesc sa se reebniteze tn final.

gia,:;;idificultateadeapastraoeticapaeifista.Protagoni:?tiifilmelorsalesuntdeseorifemeitineresavfete,puternicesiindependente;personajele

Akira Kurosawa

Regizorul indian care l-a admirat pe Kurosawa

Satyajit Ray (1921-1992)

I

Salyajil Rayeste un celebru regizor indian. Cand a tcst tntrebet cere este reqizcrut seu strain tavortt. Ray a raspuns di un asttet de autor este Akira Kurosawa. FiLmele lui Satyajit Ray nu au evut ntcfodeta succesln Japonia,lucru de care Raya fost dezamaqit

Nsscut in oresut Calcutta, intr-o familie benqalezti. proeminenta in lumea artelor $i a literelor; Raya studiat la PresidenyCollege si la UniversitateaVisva-Bharati.1nilialcreatorde recterne. Ray a fost introous in cinemetoqrefie dupe ce a vizionat filmul neoreetist .. Hotel de biciclete" in tirnpul unei vizite in Londra de cetre regizorul Jean Renoir.

Raya regizat 37 de filme, inclusiv filme de fictiune, documentare si scurt-met-eie. Primul sau film, .Pather Panchali" a prirnit 11 premii mtemetionate. inctusiv distinctia "Best Human Document" la Festivalul de Film de la Cannes, lrnpreuna eu .Aparajito" s! .Apur Sanser". filmct etcatuteste .Apu trilogy"" Rays-a oeupat inclusiv de scrierea de scenarii,aetorie, cctcen a sonora, cinematografie, reqie ertistica, editaresi conceper e crettca a ttttuntor qenerfcetor st a materialeLordepubLicitate. Ray era $i scriitor, editor. ilustrator; designer si critic de film A primit rnutte premii semnilicative in cartera sa. indusiv Premiul de Onoare at Academiei Americane de FiLm in anul1992

Impreuna cu sene sa. Yoko. Kurosawa l-a vizitat 0 data pe Ray. Yoko rnarturisee ca nu mai intelnise un bar bet alai de deosebil ca Ray. Ray s-a stins din viata tn anut tsvz.

Tanarul star hollywoodian inftuentat de Kurosawa

George Lucas (1944-)

Filmul lui Kurosawa .. Kakushi Toride no San Akunin Lrortereeta escunss"l este celebru deoarece a reprezentat metertetut-surss din care s-a inspirat George Lucas pentru tucrarea sa recrezentetlva .. Star Wars" 1 .. Razbciut stetetor"l. PersonajeLe din lilmullui Kurosawa se vor .. reincama" in .Rezboiut stetetor" Cei doi orotaqomst! din .. rortareeta ascunse" devin roboti! R2D2 $1 C3PO, iar roLuL lui Toshiro Milune va f reprezentat de Luke Skywalker.

Sunt nenumaratl regizorii care au vizlcnat lilmeLe Lui Kurosawa in adotescenta. aceste lilme Ie-au insulLat dnrinta de a deven! regizori de fitm. George t.uces jnsa a afirmat ca inttuenta Lui Kurosawal-afacutsasepriveascapesineinsu$idreptunfeldeJiu"almareluicreatorjaponez

Cend George Lucas a debutat ca regizor. in anii "70. era consioerat de catre ce! din studiouriLe de la HolLywood un lei de .. copiL teribil" Se spune ca universul regiei hollywoodiene era total schimbat dupa succesullui Lucas cu .Rezboiulstetelor" Unii anrma ca succesul acestui film a crest ideea de "box office" in inoustria ctnernatoqratics. c uaccentpeefectelespeciaLesi etementete de umor$iamuzament.vizandi'nregistrareade profit urt substentlete.

George Lucas ii va oleri mai tarziu asistents Lui Akira Kurosewa. Eand Kurosawa a intempinat dificulla\i financiare in reatizerea filmului Keqemushe". Lucas a intervenit $i a linalizat filmul, impreuna cu Francis Ford Coppola, Kurosawa $i Tomoyuki Tanaka. Era modul prin care Lucas tst exprima qratitudlnee tata demaestrulde regie care 1- ainspiratinalegereauneicariereincinematografie

I

lnfluente majore

Visele lui Kurosawa dainuie in universul filmelor

Kurosawa era ovationat oriunde mergea, de la Festivalul de Film de la Cannes la ceremonia premiilor Academiei Americane de Film. Au fest create versiuni noi ale filmelor sale, intr-o forma sau alta; renumitul regizor Francis Ford Coppola se considera un discipol allui Kurosawa. Pasiunea sa pemru film repezlnta un model inspirational pentru regizorii secolului XX.

Succesorii lui Kurosawa

C~~~:~NMi:~~lki I.~~O;O~::~ ~i~::' /:~~i~~e~u~

Mononoke"], ce! care erau cu lucra-

rile Lui Kurosawaau afirmal Miyazaki

demonSlreazacaacestaesteadevaratuLsuccesor al marelui regizor. Ictusi. aceasta era 0 productie de enimetie. tndeparteta de realismul operei lui Kurosawa. Oe asemenea, Miyazaki avea propria sa fitozotie cu privire La reqie. Umanismul $i spirituL tragic din liLmeLe Lui Kurosawa se reqasesc tnsaln liLmul lui Miyazaki

Se spune ca imaqinatia omuLui este riiminuata de dezvoltarea lehnologiei. Acest lenomen poate Ii

melelui Kurosawe fumizeaza un realsuporttinerilorregizori$iiiajutalapastrareacalitatilorimaginativealelucrarilorlor,maialesdiacesteasuntcele care te tac maiinteresante.Atentia pentru detalii $i lehnica t-au tacut pe Kurosawa 0 figura Ieqendara Stie mult mai multe despre obiectivul camerei de filmal chiar dedit operatorii sai $i era mai priceputintehniciLedeiluminaredeciilprofesioni$tiidin echipasa.Aceslinaltniveldecompetentatehnidiva fimaitarziu demcnstrat de reqizori precum Steven Spielberg $i James Cameron.

~Individualitatealuturor personajelorprincipaledin _Cei~aplesamurai- este etee delinili:;.in special personajul inlruchipat d"Toshiro Mifune

vaaveaunimpactdeosebil asuprapubliculuL

~ 0 scena din lilmul de animatie

alluiHayao Miyazaki ... Mononoke Him,," Lprtntesa Mononcke"},

- ..... -._-.,..

Akira Kurosawa

~ .,ee; sapte magnifiei" a lost regiza! de John Sturges ~i lansatin anul 1960. Filmul este un remakedupa produc\ia lui Kurasawa .. ShichijinnoSamurai"L.Cei~aptesamurai"I.E5te considerata o capodopera a genului .,western··~ili datoreazii existenta, geniului lui Akira Kurosawa.

Toti acesti regizori pot f considereti succesnrii lui Kurosawa. Dace nu ar fi existat oroductiile sale epice, nu s-ar f creal precedentul $i prernlselepenlru produqiilepescaraLargaaLeregizorilor de astazi. iarfilmele La care ei le-au reauaat. ar fiaparulpemariLeecranemultmaitarziu

Lumea il imita pe maestrul Kurosawa Este stlot faptul eli maniera lui Kurosawa de a realiza fiLme a necesilatfoarte rnutttimp sisurne exorbitante de bani, Ultimul sau lilm, deveniseatatdecostisitorTncats-a dilicultatiTn tinenterea proiectutvi nevoit sa Tl abandoneze. Francis George Lucas, reqizor!i care au lost puternic influenlali de Kurosawa, l-eu sarit in ajutor. Au fost de acordsasuSlinafinanlareafilmului;;isapregateasca terenutpentrudistribuliainternalionalaaacestuia. Producetorut filmului .Ran" va Ii Irancezul Serge Silberman, iar la prcooctte lui .. Yurne" LVis'"!, tn 1990, va participa ;;i regizorul Steven SpieLberg Astfel, activitetite regizoraLe ale lui Kurosawa erau susnncte de chiar unii dintre oarnenii pe care Ii ionventase sau carora Le insuflase visuL de a deveni reqizori. Cat de puterrucs este influenta Lui Kurosawa se ooete deduce s! din filmele reaLizate dcoa mcertee se. De exemptu, In productia lui Martin Scorsese din 2001, .Jne Gangs of New York" I .. Bandele din New York"] sun! de lupta care crrneaza tiparul

I

~ KurosaW3 prime~le un premiu special pentru inlreaga sa carierii, la premiera Oscarurilcr din anul 1990.Cu 3ceasla oC3zie,ccna!ionalii lui Kurosawa au eVQcatstat utulacestuia.~ianumeregizorul japonezcuceamaimarerecunoa~lereinterna!ionalii

sapte maqnitici din anul1960 este. de fapl, 0 versiune noua a prcductiei lui Kurosawa, . .5hichijin no Samurai" LCei sapte samurai"]. probabil unul dintrecelemai cunoscute remake-uri dupa unfilmal maestrului japonez. Aces! film, La rendul sau, va aveaoinfluenlasemnificativaasupraa;;a-numitelor .. westemurt-speqhetti" care i-au urmat. Clint Eastwood a devenitunac!orcelebrutocmai datorite acestui tip de .. westemuritsi se ca daca Kurosawa nu ar f fecut rai", Eastwood nu arfi devenit

Filmul lui Kurosawa .. Kakushi Tcride no San

eoevaretut sens. evident. rneterietut-svrsa pentru povestirea science-fiction at lui Lucas. Cei doi prcteqomsti ai filmuLui regizorului japonez au lostsursa de inspiretie pentru robotf R2D2 ;;; C3PO care vor aparea in toate prcductiile .. Razboiul stetelor" [n plus, personajul pe care il lnterpreteaza Toshiro Milune va primi un sullu de viala nou prin erouL fiLmuLui Lui Lucas, Luke Skywalker.

Steven Spielberg este regizoruldespre carese pcete spune ca a pretuet arnbitia regizorala a lui Akira Kurosawa. in cadrul diferitelorscene din productialuiSpielberq, .. Saving Private Ryan" l.Balvati soldatul Ryan"], influenta lui Kurosawa poate f observatain mod evident.

II

lnfluente majore

Premiu Nobel pentru Kurosawa

Coppola i-a rnerturtsit Lui Kurosawa tntr-o discutie faptul ca prietenul ssu. George Lucas s! et tnsusi sunt . .fiii" Lui Kurosawa in regie, data rita iottuente! puternice pe care regizorul japonez a exercital-o asupra Lor. Coppola afirmase La un moment dat di Premiul Nobel pentru literetura trebuie acordat

unuiautordefiLm !?ica cea mai buna arfi

fost Kurosawa. Mai mult decal atet. el expri-

mataceastaideeintr-otelegramaadresatacomitetului Nobel.

Kurosawa este mult mai apreciat in lume decal in Japonia. Numele ssu este acum cunoscut de catre orice pasionat de din lume. Acestfenomen nu se

oamenii de peintreg globul care sunt interesati deculturajaponeZ.3cunosc.faralndoiala, numele lui Akira Kurosawa. Astfel, Kurosawa are acum nu numairoLulunuiregizordefilm,ci;;iceldereprezentant aLculturiijaponeze care a rilspandit cut-

natiunii sale in intreaga lume

uLtimii ani ai vietii. Kurosawa va continua sa respecte statu! mentoruLui seu. Kajiro Yamamoto, care t-a spus ca un regizor trebuie sa i;;i scrie singur scenariiLe. Des! nu se poate sti dace acest sfat aL Lui Yamamoto a ajuns si La tinerii reqizori. se

pare ca tot mai muttidintre acestia ts! concep singuriscenariile.

lata paradlsul ~i infernul, deopotriva! Recunoasteree Lui Kurosawa continua sa ia forme diferite In fiLmele Lansate in ultimii ani. FiLmuL din 1998, .Ddcru Daisosasen" cuprinde 0 secventa in cere un personej stnqa: . .Teoqoku to Jiqoku da!" Llata paradisut siraiut!"l

Personajul privrea in zare fumul rosiat!c ridicanou-se dintr-un horn. Replica tacea retenre. La fiLmullui Kurosawa .. Paradis

taptul ce fiLmele lui Kurosawa persiste to mintea regizorilorde astazi Kurosawainsamoareinaintedeavedeaversiunea ttnata a filmului ,.Odoru Daisosasen

Conform producatorului artistic al filmuLui, acesta nu nurnai ca face referire la .. Paradis $i intern", tnsa. in ecetes: limp, imprumuta motive din .. Dodesukadeo" s! .Fsubaki Senjvro" ResponsabiLii cu recuzita care au lucrat pe platou cc maestrutjaponea.au Iucret st oe platoulde filmare La .. Odoru Daisosasen". care a fost reauzat La studioul Toho. eel care a produs muUe dintre fiLmelelui Kurosawa

... Kurosawapeplatoul detilmarealproducliei .. Kagemusha··, primind vizita lui Francis Ford Coppola Ic .. ntrul ~i George Lucas ldreaptal

Akira Kurosawa

I

5t~lelor"·. regizat de George Lucas, Iapt recunoscut. de autet, chiardeacesta.CavaleriiJedi,ObiWanKenobipastreaza0 3semiinareevidentacusamuraiimanuitoridekatanelsabii tradijionalejaponelei din lilmcle lui Kurosawa

Mostemirea vie a lui Kurosawa

Un aoevarat gigant at cinematografiei secoLului XX, Akira Kurosawa detine un loc unic intre cei mai de searna creator! de film, fiind singurul din afara Occidentului care se poate raporta La aces! statuto Kurosawa a murit In anul 1998, insa capodopereLe lui sunt vii ~i vor continua sa infLuenteze lumea clnematoqrafica. Creatiile sale vor f eterne: frumusetea culturii ~i a esteticii japoneze ,?i dinamismul ~i actiunea vor impresiona in continuare publicul. Dups vizionaree Htrnetor sate. un mare nurnar de tineri vorfi impulsionatise devina

oroducatort. acton. scenartstl. compozide muaica defilm.

tnttuenta lui Kurosawa asupra creatorilor de film din zilele noastreeste ta tet ce covarsitoare ca tntotdeeune. Mcsteniree sa sunt succesorii sai, o cornoera pe care 0 binecuvanteaza tali cineastiide astazi.

S-ar putea să vă placă și