Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Sarcini de lucru – tema pentru acasă

TEMA - Prezentarea unei lecţii cu ajutorul aplicaţiei Power Point

Power Point este aplicaţia care face parte din setul de programe Microsoft Office,
specializată realizării grafice a prezentărilor în format electronic. Acestea pot conţine text,
imagini, grafică, efecte de animaţie şi sunet, secvenţe de film etc. Prezentarea poate fi susţinută
în format electronic sau pe suport imprimat (foi de hîrtie în format obişnuit, diapozitive, folii
transparente pentru retroproiector).
Prezentarea pe suport imprimat este relativ identică cu prezentarea unor pliante, broşuri,
cărţi, în timp ce prezentarea electronică este mai accesibilă, atractivă, sugestivă şi cu un impact
mai mare asupra publicului.
Prezentarea electronică poate fi făcută fie pe monitorulul PC-ului, fie pe un ecran mărit -
prin intermediul unor dispozitive de proiecţie, sau pe mai multe calculatoare legate în reţea,
imaginile succeddându-se fie automat fie la comanda prezentatorului.
O prezentare trebuie să ţină cont de:
 mesajul ce urmează să fie comunicat;
 transmiterea propriu-zisă a mesajului;
 explicarea elementelor comunicate.
În acest context, în continuare se prezintă unele recomandări privind realizarea şi
utilizarea prezentării Power Point la lecţie.
 prezentarea trebuie să conţină indicaţii privind apartenenţa prezentatorului
(universitatea, facultatea), numele şi prenumele acestuia, anul universitar, grupa din
care face parte, precum şi data prezentării (slide 1). Acest slide va trebui să fie cât mai
sugestiv, întrucât este primul ecran pe care il vor vedea cei prezenţi în sală;
 prezentarea trebuie să conţină indicaţii privind disciplina, clasa, titlul lecţiei,
competenţa specifică şi obiectivele operaţionale ale lecţiei (slide 2);
 prezentarea cuprinsului conţinutului ştiinţific al lecţiei (slide 3 ....);
 culorile utilizate nu trebuie să fie ţipătoare, fondul slide-ului de dorit să fie curat, fără
imagini sau desene străine care să producă erori sau confuzii;
 este de preferat folosirea unei culori în contrast cu culoarea fundalului;
 fundalul să fie cât mai simplu, luminos şi acelaşi format pe toată prezentarea;
 cuvintele-cheie, definiţiile, teoremele, formulele matematice importante pot fi
accentuate prin culoare;
 conţinutul expus trebuie să fie corect din punct de vedere ştiinţific şi adaptat la nivelul
clasei;
 desenele, schemele fizice sau bloc trebuie să fie clare, corecte, lizibile, iar notaţiile şi
simbolica să corespundă destinaţiei prezentării;
 nu se admite surplusul de efecte de animaţie; este de preferat a se elimina sunetele,
imaginile, clipurile nefolositoare care nu ar face decât să distragă audienţa de la
mesajul de bază;
 un slide nu trebuie să conţină mai mult de 5-6 linii care, la rândul lor să nu conţină
mai mult de cinci-şase cuvinte;
 nu supraîncărcaţi slide-ul cu text;
 alinierea textului trebuie să fie la stânga;
 dimensiunea literelor va fi cât mai mare, de preferat de la 18 în sus, mergând până la
36-44, în cazul titlurilor;
 se vor folosi fonturi uşor de citit, precum Arial, Sans Serif, Helvitica;
 nu utilizaţi mai mult de două fonturi;
 fiecare slide trebuie să trateze o singură caracteristică, idee, element etc.;
 pentru fiecare slide se va considera 2-3 minute de susţinere.
Conţinutul slide-urilor (recomandare)
Slide 1 Pagina de prezentare

Antetul universităţii, facultăţii


Numele şi prenumele studentului
Proiect la disciplina
Instruire Asistata de Calculator
Anul, Specializarea / Grupa
Data prezentării

Slide 2
Denumirea disciplinei
Clasa
Titlul lecţiei
Competenţa specifică SAU
Obiectivele operaţionale ale lecţiei

Slide 3 – 9 (Continut stiintific)

Slide 10
Concluzii
Criterii de evaluare a prezentării .ppt
Punctajul
Criteriul de evaluare
acordat
Slide 1 - este specificat corect 1 pct

Antetul universităţii, facultăţii


Numele şi prenumele studentului
Proiect la disciplina
Instruire Asistata de Calculator
Anul, Specializarea / Grupa
Data prezentării
Slide 2 – este specificat corect 1 pct

Denumirea disciplinei
Clasa
Titlul lecţiei
Competenţe specifice sau
Obiective operaţionale
Slide 3 – 9 - continutul stiintific este prezentat corect 5 pct

(sunt luate în considerare si unele recomandari privind realizarea şi


utilizarea prezentării Power Point la lecţie)
Slide 10 – Concluzii 1 pct
Prezentarea va fi tiparita alb/negru 1 pct
Din oficiu 1 pct
10 pct