Sunteți pe pagina 1din 6

TEMA 1.

INTRODUCERE

1. Cursul cuprinde 52 de teme, o temă pe săptămână, postată de 3 ori, în


limba română.
2. Cursul este gratuit.
3. Cursul este un omagiu adus marilor mei profesori de Analiză
economico-financiară: Constantin GEREANU (căruia i-am fost student
la ASE 1981-1982 și datorită căruia am îndrăgit această disciplină),
Dumitru MĂRGULESCU (căruia i-am fost 3 ani asistent și i-am audiat și
cursurile), Aurel IȘFĂNESCU și Maria NICULESCU (îndrumători la
doctorat).
4. CE ESTE CURSUL: o sugestie personală liberă, subiectivă dar
structurată, sistematizată și complexă (holistică, contextualizată și
transdisciplinară) de inițiere și pentru deschiderea gustului spre Analiză și
celelalte discipline (principale înrudite) și pentru aprofundare ulterioară
prin studiu individual, participarea la alte cursuri, studii de master și
doctorat, etc. SE SPUNE CĂ CEL MAI NEPLĂCUT LOC PENTRU
SATANA ESTE RAIUL. HAIDEȚI SĂ CREĂM AICI RAIUL!, din
punct de vedere științific, metodologic, profesional, etic, comunicațional.
5. CE NU ESTE CURSUL: o abordare exhaustivă a subiectelor. De
asemenea, acest curs nu este o ocazie pentru comentarii inoportune,
chibițări urechiste, vociferări și păreri neavenite. Protagoniștii acestor
practici vor fi eliminați și blocați.
6. Inițiatorul cursului va fi numit Coordonatorul.
7. Prin acest curs vă propun învățarea Analizei-Diagnostic (cu o
abordare transdisciplinară) pentru firme și afaceri, mai ales că forma ei
denumită Analiza economico-financiară a fost eliminată din planurile de
învățământ economic pentru licență. Oricum, această disciplină devenise
depășită, pe de o parte neîncăpătoare, pe de altă parte redundantă,
nearmonizată și nereformată prin raportare la cerințele actuale ale
economiei românești, la realitățile din afacerile și companiile anului
2019.
8. Cui se adresează: în primul rând economiștilor licențiați, dar și altor
absolvenți de studii superioare care și-au însușit cunoștințele din
domeniile economice fundamentale și din amonte (precondiții). Aceasta
va ajuta nu numai la o bună înțelegere și progresie, ci și (mai ales) la
folosirea în dezbateri a unor termeni și expresii de specialitate, consacrați,
înțeleși de toți participanții, fără imprecizie, inexactități, ambiguități și
echivoc.
9. Participarea este benevolă, nu se susțin examene și nu se dau note, dar
este condiționată de respectarea întocmai (obligatorie) a următoarelor
reguli minimale:
9.1. Absoluta interdicție de exprimare a preferințelor politice și
ideologice sub orice formă: afirmații, aluzii, contraziceri,
argumentații, acuzații, partizanat, polemici, etc. Aici discutăm la un
nivel elevat idei, teorii, doctrine și școli de gândire din sfera
disciplinelor principale (economico-financiare).
9.2. Bun-simț, bună-credință, bună-cuviință, politețe.
9.3. Respectul pentru cunoaștere, pentru domeniul abordat și pentru
ceilalți.
9.4. Onestitate intelectuală (în ceea ce ne interesează aici: polemică
bazată pe argumentare și indicarea sursei).
9.5. Spiritul pozitiv, colegial, constructiv și cooperant, motivație
intrinsecă (dorința de a învăța, convingerea că temele sunt
folositoare). Ideea este de a găsi o soluție la fiecare problemă, nu o
problemă la fiecare soluție. Cu alte cuvinte, să construim ceva
împreună, să punem accentul pe ceea ce ne unește, nu pe ceea ce ne
desparte.
9.6. Încrederea (dar nu oarbă!) în Coordonator.
9.7. Rigoare, organizare, disciplină, punctualitate.
9.8. Continuitate și consecvență, menținerea ritmului, pentru că nu se
acordă meditații și consultații.
9.9. Măsura și eleganța în exprimare. Rog revedeți Regulile dezbaterii
(polemicii) de la Oxford, cel puțin: 1. Concentrarea pe subiect. 2.
Exprimare civilizată. 3. Neatacarea la persoană (fără aluzii, jigniri,
discriminare). 4. Aducerea de argumente pertinente, reale, nu false.
5. Respectarea regulilor și principiilor Logicii și Argumentației. O
sinteză a cerințelor polemicii civilizate (The Ten Commandments
of Logic) este prezentată aici-anexat postată.
9.10. Uneori este mai important cum spunem decât ce spunem, de aceea
în polemici nu se vor folosi expresii depreciative și jignitoare cum
ar fi: Nu-i adevărat!, Habar n-ai!, Minți!, Ești pe dinafară!
9.11. Spre deosebire de restul practicilor de pe Facebook, nu se admit
abateri divagatorii de la subiect, comentarii fără argumente, etc.
Înainte de orice intervenție, amintiți-vă ce a spus Caragiale: Puteți
să spuneți orice, dar chiar este nevoie?
9.12. Datorită limitărilor obiective ale formei de prezentare (la distanță,
fără contact vizual, doar formă scrisă), nu se acordă cursuri de
leveling (aducere la nivelul minim de cunoaștere a disciplinelor
fundamentale și al disciplinelor din amonte) și nici consultații (cu
excepția unor neînțelegeri legate strict de materialul prezentat,
având în vedere diferențele de abordare și codificare de la un autor
la altul, de la un dicționar la altul sau de la Engleza Britanică la
Engleza Americană) ori rezolvarea unor probleme punctuale.
Interesul pentru învățarea limbii engleze (aici veți primi ca
vocabular de specialitate un număr de peste 1.000 de termeni și
expresii într-un an!) la un nivel minim este de asemenea necesar. O
cunoaștere prealabilă este un avantaj.
9.13. Disponibilitatea la efort pentru învățare (complementară și
suplimentară) individuală, prin atenție, concentrare, informare,
documentare, verificare, coroborare din mai multe surse. Pentru o
noțiune sau alta neînțelese vă puteți documenta individual în
prealabil (suntem în epoca internetului!) și dacă nu sunteți
mulțumiți, puteți cere precizări.
9.14. Așezarea în starea mentală potrivită pentru învățare: odihnit,
relaxat = nestresat, focusat pe învățare și nu pe altceva.
Multitasking-ul este înșelător, contraproductiv și ca atare nu este
indicat.
9.15. Înainte de a contrazice, se citește, se recitește, se verifică temeinic
ceea ce este contestat și se indică sursa precisă a lui second opinion
(opiniei diferite).
9.16. Colaborarea între cursanți: constituirea unui grup pe email pentru
transmiterea de materiale, inclusiv pentru sprijin reciproc și
prezentarea unor experiențe personale valoroase. Pentru postarea
pe Facebook în cadrul cursului se cere în mod obligatoriu validarea
Cordonatorului.
9.17. Nu se admit intervenții din exterior punctuale, intempestive,
neavizate, scoase din context. Cine are ceva de spus să-și elaboreze
propriul curs.
9.18. În funcție de evoluția lucrurilor, de necesități, se vor adopta și alte
reguli, în scopul dezvoltării și avansării cursului.
10.Continuarea participării la curs înseamnă acceptarea acestor reguli
și angajamentul ferm de a le respecta.
11.Accentul va fi pus pe: 1. scopuri (rosturi), 2. conținuturi, 3. proceduri
(reguli) și: 4. moralitate-etică-deontologie-integritate.
12.Disciplinele implicate:
12.1. Discipline fundamentale: Economie politică, Macroeconomie,
Microeconomie, Teoria generală a Dreptului, Filozofie (Dialectică,
Morală, Logică, Argumentație, Axiologie).
12.2. Discipline din amonte (pre-condiții): Matematici pentru Economie,
Statistică economică, Contabilitate (financiară și managerială).
12.3. DISCIPLINE PRINCIPALE (Core Subjects): Analiză
economico-financiară, Diagnostic, Analiza afacerilor, Analiză
financiară, Gestiune, Pilotaj, Finanțe corporative, Metodologia
cercetării științifice, Epistemologie economică (aplicată la
Contabilitate și analiză).
12.4. Discipline din aval (beneficiare, aplicații): Evaluare economico-
financiară (de active, afaceri, produse financiare, întreprinderi),
Management financiar, Antreprenoriat, Control financiar, Control
intern managerial, Audit (intern și financiar), Educație financiară.
13.Părțile temelor săptămânale:
13.1. Descrierea generală – rostul temei.
13.2. Conținutul.
13.3. Aplicații.
13.4. Glosar de termeni de specialitate în limba engleză.
14.Glosar de termeni de specialitate în limba engleză:
 Analysis (pl. Analyses) = Analiză (obligatoriu trebuie urmată de sinteză =
concluzie, diagnostic, soluție).
 Assets = Active, Liabilities = Pasive.
 Balance Sheet = Bilanț, Income Statement / Profit & Loss Account =
Cont de Profit & Pierdere.
 Bookkeeping, Accounting, Accountancy = Contabilitate
 Bookkeeper, Accountant = Contabil
 Books, Journals, Logs, Registers = evidențe, jurnale, registre
 Accountability = responsabilitate, a da socoteală
 Business = afacere.
 Core Subjects = disciplinele principale (core = miez).
 Diagnosis (pl. Diagnoses) = Diagnostic.
 Pre-Requisites = precondiții, cerințe obligatorii, materiile din amonte,
pentru înțelegerea disciplinelor principale.
 Second Opinion = în caz de neîncredere în opinia cuiva, se poate apela la
un alt specialist (expert, avocat, medic, mecanic auto, etc.).
 Syntesis (Syntheses) = Sinteză (diagnosticul este o formă de sinteză).
 Value, worth = valoare
 Book Value = valoare contabilă
 Intrinsic Value = valoare intrinsecă
 Utility Value = valoare de utilitate
 Fair Value = valoare justă
 Market Value = valoare de piață
 Value Added = valoare adăugată
 Valuation = evaluare economico-financiară. Oarecum sinonime:
Assessment, Appraisal, Approximation, Estimation, Quantification,
Survey. Pentru evaluarea unor situații, documente, etc. se spune
Evaluation.
 Valuer, Assessor, Surveyor = evaluator.

FELICITĂRI ȘI SUCCES!