Sunteți pe pagina 1din 2

CM 45 – act de mare forță artistică

A 45-a ediție a tradiționalului festival craiovean (19-24 noiembrie 2018) a fost


dedicată muzicii românești, Centenarului Marii Uniri. Șase zile la rând simpatizanții și
iubitorii muzicii clasice au avut ocazia să aleagă între programele, de o diversitate demnă de
remarcat, susținute pe scena simfonică craioveană. Aria de cuprindere a festivalului, în
ansamblul ei, poate fi considerată drept o incursiune în lumea artei sonore autohtone,
festivalul oferind un cadru excelent de manifestare interpreților de primă linie, formații și
soliști, din principale centre culturale ale țării, asigurând, prin această prismă, un nivel
calitativ elevat.
Acțiunea Filarmonicii „Oltenia” a fost inaugurată de Orchestra simfonică București
printr-un concert de excelentă factură, realizat cu contribuția de înalt profesionalism a
dirijorului Tiberiu Soare (înzestrat și performant șef de orchestră), a pianistului Dan Dediu
(prolific muzician, de unică strălucire în peisajul spiritului național), a violonistului Vlad
Maistorovici (maestru de necontestat al arcușului). Am ascultat în versiunea artiștilor
bucureșteni lucrări semnate de Adrian Enescu (fragmente din muzica filmului „Mircea cel
Bătrân”), Tiberiu Olah (selecțiuni din celebrul film „Mihai Viteazul”), Dan Dediu (muzica la
filmul mut „Ecaterina Teodoroiu”). A doua orchestră invitată în festival, sub titulatura de
„Camerata classica”, alcătuită din instrumentiști de elită din Capitală, în formulă efectiv
simfonică, a pregătit și oferit un program de o spectaculozitate deosebit de expansiv relevată:
Theodor Rogalski (Trei dansuri românești), Marțian Negrea (Isbuc din suita „Prin Munții
Retezat”), Dan Dediu (fragment din „O scrisoare pierdută”), Constantin Dimitrescu („Dans
țărănesc”), Iosif Ivanovici („Valurile Dunării”), aranjamente orchestrale pe melodii și jocuri
tradiționale din Muntenia și Oltenia. Diversitatea și ineditul unor orchestrații de folclor din
program au creat instrumentiștilor unele dificultăți în tălmăcirea virtuozică exactă, ceea ce nu
a umbrit impresia generală excepțională lăsată asupra auditorilor de către ansamblul
bucureștean bine „strunit” de experimentatul dirijor Nicolae Moldoveanu. Orchestrei
simfonice și Coralei academice a Filarmonicii „Oltenia” (concertmaitru Gabriel Niță, maestru
de cor Pavel Șopov) le-a revenit închiderea festivalului într-un program consacrat în
întregime compozitorilor locali: Dan Ionescu (Preludiu și Fugă), Gheorghe Stănescu (Triptic
simfonic), Eugen Petre Sandu (cantata „Pe urmele lui Mihai Viteazul). Sub bagheta
dirijorului Alexandru Iosub (la rându-i craiovean), ansamblurile au evoluat de o manieră ce a
contribuit la punerea în valoare a partiturilor, manifestând adeziune și convingere în direcția
înnobilării unei muzici interpretate în primă audiție absolută; orchestra și corul au cântat cu
plăcere. Plusul de participare din partea dirijorului a canalizat discursul muzical spre
rezolvări sonore de o acuratețe evidentă, grație comunicării directe, simple, firești. Cantata
pentru bariton solo (Ioan Emanuel Cherata, exemplară evoluție artistică, fior liric și suflu
dramatic), cor mixt și orchestră, lucrare recentă a prof.univ.dr. Eugen Petre Sandu, are la bază
un colaj de versuri (Nichita Stănescu, Marin Sorescu), muzica dovedindu-se de reală
inspirație și înalt meșteșug componistic, având conotații sonore modale de obârșie folclorică.
Un nivel artistic remarcabil l-au asigurat cele trei formații camerale înscrise în agenda
festivalului: duo-ul Diana Moș (vioară) - Mihai Ungureanu (pian), cvartetul de coarde
Transilvan (Gabriel Croitoru, Nicușor Silaghi, Marius Suărășan, Vasile Jucan), sextetul vocal
„Blue noise”. Într-un program de zile mari - Tiberiu Olah, Pascal Bentoiu, George Enescu -
duo-ul vioară-pian a reconfirmat prestația și prestanța de fascinantă strălucire virtuoză pe care
le pun în tălmăcirea cu har și nedezmințită inteligență de către cei doi interpreți a unor
partituri din repertoriul de aur al muzicii românești. Cvartetul Filarmonicii „Transilvania” din
Cluj-Napoca, într-un program de bijuterii muzicale (Salut d`amor, Liebesleid, Meditation,
Humoresque, Por una cabeza . . . și, în final, măiestrite aranjamente de folclor, cu violonistul
Nicușor Silaghi, în rol principal), ne-a prilejuit să urmărim la lucru autentici magicieni ai
instrumentelor pe care le mânuiesc cu desăvârșită nonșalanță și cuceritoare măiestrie.
Explorând cu reală inspirație domenii muzicale diverse – jazz, beatbox, ritm și blues,
pop – în exprimări a cappella, fac din „Blue noise” un grup capabil de succes, excelând în
virtuozitate, precizie a atacurilor, finețe a nuanțării, filaje de o subtilitate îndelung exersată.
Programul oferit de cei șase soliști ai ansamblului a parcurs un repertoriu de gen pe cât de
accesibil, la prima vedere, pe atât de pretențios ca structură armonică. Spectacolul
extraordinar al maestrului Tudor Gheorghe, intitulat „Tot ce-i românesc nu piere!”, din data
de 1 decembrie 2018, a fost, cu deplin temei, înscris în agenda festivalului, ca un corolar
programatic în anul și ziua Centenarului, cu un program inedit de autentică și profundă
simțire patriotică. Orchestra Concertino și grupul coral, sub bagheta neostoitului muzician
Marius Hristescu, a conferit maestrului suportul sonor necesar exprimării nestingherite a
mesajului, de o fascinantă organicitate a împletirii textului cu muzica. Festivalul „Craiova
Muzicală”, ediția 45, un act de mare forță artistică românească!

Gheorghe Fabian