Sunteți pe pagina 1din 3

Proiectarea preliminară a voiajului:

Ȋnaintea începerii oricărei călătorii sau planificării unui marş este nevoie de o cunoaştere
amănunţită a tuturor riscurilor implicate. Faza de evaluare a planificării marşului se ocupă cu
studierea acestor riscuri. Dacă alternativele sunt valabile, aceste riscuri sunt evaluate ajungându-
se la o soluţie de compromis rezultată din raportarea nivelului de risc la perspectivele
comerciale. Evaluarea poate fi considerată cea mai importantă parte a planificării marşului
întrucât aici se vor aduna toate informaţiile pertinente ce vor forma cadrul obiectiv al planului de
marş. Timpul alocat evaluării marşului trebuie lungit la maximum fie şi în detrimentul celorlalte
etape, de tendinţa de a începe planificarea propriu-zisă cât mai repede trebuie înfrânată.
Decizia comandantului în ceea ce priveşte marşul se va baza pe evaluarea informaţiilor
disponibile. Această evaluare va fi făcută asupra informaţiilor provenite din surse, incluzând
următoarele:
 Catalogul hărţilor;
 Hărţi de navigaţie;
 Rutele oceanice mondiale;
 Hărţi rutiere sau hărţi pilot;
 Rutele de navigaţie şi cărţile pilot;
 Cartea farurilor;
 Table de maree;
 Atlase de curenţi de maree;
 Avize pentru navigatori (Navarea, Hidrolants Hidropacs);
 Informaţii rutiere;
 Cartea radiofarurilor;
 Hărţi climatice;
 Table de distanţe;
 Instrucţiuni asupra echipamentului electronic de navigaţie;
 Avize radio, locale;
 Surse ale armatorilor şi surse informale;
 Pescajul navei;
 Experienţa personală
În planificarea voiajului trebuie avut în vedere şi nu trebuie neglijat faptul că străbătând
Golful Aden, nava va fi expusă atacurilor piraților. De la începutul secolului XXI, pirateria din
largul coastelor Somaliei a fost o ameninţare pentru transportul maritim internaţional. Cauzele
pirateriei din apropierea coastelor Somaliei variază de la pescuitul excesiv și reducerea
veniturilor provenite din pescuit datorită navelor străine ce deversează deșeuri toxice în apele din
apropierea coastei și până la credința că pirateria este o formă de apărare a apelor teritoriale iar
pirații protejează zonele de pescuit. Unii pirați dau vina pe războiului civil și dezintegrarea
forțelor armate, care nu mai pot proteja apele Somaliei și consideră că este datoria lor să facă
acest lucru. În ultimii ani pirateria a devenit considerabil mai profitabilă iar unele raporturi
sugerează ca principalul motiv pentru pirații somalezi este câștigul financiar.
Indiferent de cauze, pirateria reprezintă un real pericol atât pentru echipaj cât și pentru
navă. Chiar dacă Combined Task Force 150 –flota de 15 nave a coaliției internaționale a forțelor
navale care monitorizează, inspectează și opresc navele suspecte– patrulează zonele periculoase
și escortează convoaiele în aceste zone, navele trebuie să ia propriile măsuri de siguranță la
bordul navei pentru a putea respinge un eventual atac al piraților. Astfel de măsuri sunt
prezentate în Cele mai potrivite practici pentru a respinge pirateria din apropierea coastei
Somaliei și a Mării Arabe (Best Management Practices to Deter Piracy off the Coast of Somalia
and in the Arabian Sea Area) sau BMP pe scurt.
BMP este ghidul navelor comerciale în ceea ce privește autoapărare împotriva piraților
dar nu numai. Ghidul conține informații cu privire la activitățile piraților somalezi, evaluarea
riscurilor, atacurile tipice ale piraților, implementarea BMP, planificările companiilor,
planificările comandanților, planificarea voiajului și măsuri de protecție de dinaintea voiajului,
acțiuni recomandate în cazul în care un atac este iminent, dacă pirații au urcat la bord, în cazul în
care se întreprind acțiuni militare precum și raportări după ce a avut loc incidentul și practici de
management și este editat de un consorțiu de companii internaționale de comerț și shipping, UE,
NATO și Biroul Maritim Internaționale și este distribuit de Centrul de securitate maritimă –
Cornul Africii (Maritime Security Centre – Horn of Africa sau MSCHOA) autoritatea
coordonatoare a forțelor navale ale UE.
Printre măsurile recomandate de BMP se numără înregistrarea voiajelor la MSCHOA
acest lucru fiind o componentă vitală a operațiunilor coridorului internațional de tranzit
recomandat (ruta patrulată de marina militară în Golful Aden), protejarea punților navei cu sârmă
lamată (razor wire), montarea de manici de incendiu pentru a împrăștia apă în afara bordului
navei, stabilirea unui semnal de alarmă unic atacurilor piraților, ranforsarea punții de comandă
pentru a putea rezista focurilor de armă și ceea ce a ajuns să se numească tactica citadelei, care
constă în crearea unei fortărețe în care membrii echipajului se pot adăposti dacă pirații au urcat la
bordul navei.
Pe lângă îmbarcarea unei echipe înarmate de securitate, la bordul navei “Pemi” se vor lua
următoarele măsuri de siguranță, pe perioada traversării zonei periculoase:
- Se va naviga pe coridorului internațional de tranzit recomandat
- Se face raportările (inițială. Zilnice și finală) către UKMTO (UK Maritime Trade
Operations) organizație ce tine permanent legătură cu Centrul de securitate maritima Cornul
Africii (MSCHOA)
- Se vor monta manechini pe coverta pentru a crea iluzia unui echipaj mai numeros
- Lateralele și spatele comenzii precum și aripile vor fi protejate cu un strat dublu de plasă
metalica (care a dovedit diminuarea efectelor grenadelor propulsate de rachete –RPG)