Sunteți pe pagina 1din 5

Drumul este determinat de punctele de schimbare de drum (WP) prezentate în tabelul de

mai jos şi Anexa II.

4.2.1. Tabelul punctelor de schimbare de drum

4.2.3. Documente nautice :


1. Catalogul Hărţilor

2. Hărţi De Navigaţie

3. Rutele Oceanice Mondiale

4. Hărţi Rutiere Sau Hărţi Pilot

5. Rutele De Navigaţie Şi Cărţile Pilot

6. Cartea Farurilor

7. Table De Maree

8. Atlase De Curenţi De Maree

9. Avize Pentru Navigatori (Navarea, Hidrolants Hidropacs)

10. Informaţii Rutiere

11. Cartea Radiofarurilor

12. Hărţi Climatice


13. Table De Distanţe

14. Instrucţiuni Asupra Echipamentului Electronic De Navigaţie

15. Avize Radio, Locale

16. Surse Ale Armatorilor Şi Surse Informale

17. Pescajul Navei

18. Experienţa Personală

19. Carnetul Navigatorului

1. Catalogul Hărţilor

Este publicat anual de Amiralitatea Britanică (în Anglia) cu numărul NP 131 şi de


Agenţia Cartografică a Ministerului Apărării (în Statele Unite ale Americii) cu seria
CATP2VO1U.

2. Hărţile De Navigaţie (vezi Anexa ll )

Foarte multe nave comerciale folosesc hărţi publicate de Amiralitatea Britanică. Oricum,
sunt unele zone ale lumii în care navigatorii consideră oportună folosirea hărţilor publicate local.
Obiectivul Amiralităţii Engleze este de a edita toate hărţile pentru zonele britanice, ale Europei
precum şi pentru câteva zone din Orientul Mijlociu la o scară suficientă pentru navigaţia în
deplină siguranţă. De-a lungul a multor coaste neatinse în detaliu de hărţile britanice, navigatorii
pot utiliza ou aceeaşi eficienţă hărţile direcţiilor hidrografice ale statelor riverane în cauză.

Pentru buna desfãşurare a voiajului sunt necesare urmãtoarele categorii de hãrţi :

- hãrţi oceanice, la scãri în jur de 1 / 6.000.000 , necesare pentru studiul drumului


la efectuarea traversadelor;

- hãrţi generale, la scãri cuprinse între 1 / 4.500.000 şi 1 / 600.000 , care servesc


pentru studiul drumului, şi pentru ţinerea navigaţiei la larg sau în apropierea coastelor lipsite de
pericole de navigaţie;

- hãrţi costiere generale şi hãrţi de drum, la scãri cuprinse între 1 / 1.000.000 şi 1


/ 200.000 , care conţin suficiente detalii pentru a fi utilizate în apropierea coastelor lipsite de
pericole hidrografice deosebite;
- hãrţi costiere speciale (hãrţi de aterizare), la scãri cuprinse între 1 / 100.000 şi
1 / 60.000 , care reprezintã strâmtori, zone pentru acces în porturi şi, în general, zone cu
navigaţie dificilã;

- planuri, la scãri între 1 / 50.000 şi 1 / 5.000 sau chiar mai mari, reprezentând
rade şi porturi.

Datoritã modificãrilor survenite ulterior editãrii hãrţilor, autoritãţile hidrografice


naţionale emit periodic documente pentru corectarea hãrţilor (Avize cãtre navigatori).

3. Rutele Oceanice Mondiale (Ocean passages for The World)

Este o publicaţie a Amiralităţii Britanice ( NP 136 ) şi conţine informaţii despre


planificarea marşurilor oceanice, informaţii oceanografice şi informai ii despre curenţi.

4. Hărţi Rutiere & Hărţi Pilot

Hărţile rutiere sunt publicate de Amiralitatea Britanică cu numerele 5124÷5128. Acestea


sunt similare cu hărţile pilot publicate de Agenţia Cartografică a Ministerului Apărării ( SUA ) şi
pot fi extrase din ATLASELE NVPUB 105÷109 şi PILOT 16, PILOT 55.

Ambele variante oferă informaţii lunare despre rutele oceanice, curenţi, vânturi şi limite
ale gheţurilor şi numeroase informaţii meteo.

5. Rutele De Navigaţ1e & Cărţile Pilot

Cărţile pilot britanice sunt publicate în 74 de volume de Amiralitate Engleză şi dau


informaţii amănunţite despre lumea întreagă.

"RUTELE DE NAVIGAŢIE" sunt publicate de Agenţia cartografică (USA în seriile SD


PUB 121÷200 şi sunt similare atât cu "RUTELE OCEAN1 MONDIALE" Cât şi cu cărţile pilot
britanice.

6. Cartea Farurilor Şi A Semnalelor De Ceaţă

Sunt publicate de Amiralitatea Britanică în 11 volume ( NP 74÷84 ) dând informaţii cu


acoperire completă a ariilor mondiale în domeniu.

Şapte volume ale CĂRŢII FARURILOR sunt publicate de US COAST GUARD


(COMTDM 165021÷7 ) dând informaţii despre toate farurile coastei americane, inclusiv Marile
Lacuri. Publicaţiile DMA, LLPUB 110-6 acoperă întregime restul lumii.

7. Table De Maree

Sunt publicate de Amiralitatea Britanică anual, în trei volume, acoperind


ariile mondiale în întregime. Orele şi înălţările mareelor pot fi obţinute rapid prin
utilizarea unui program pe computer publicat de Amiralitatea Britanică
(SHM-159A).

Tabelele de maree sunt sunt publicate de asemeni de Serviciul Naţional


Oceanic American (NOSPBTT...)

8. Atlase Pentru Curenţi De Maree

Publicate de Direcţia Hidrografică Engleză, aceste atlase acoperă arii largi din NW
Europei şi Hong Kong.

Tabele pentru curenţi de maree sunt publicate de Serviciul Naţional Oceanic (SUA)
cuprinzând coasta atlantică a Americii de Nord, şi coasta pacifică a Americii de Nord şi a Asiei.

9. Avize Pentru Navigatori

Avizele de navigatori sunt publicate săptămânal atât de direcţia Hidrografică Britanică


cât şi de cea Americană, ajutând navele să-şi ţină la zi, prin corectare, toate publicaţiile nautice.

10. Informaţii Rutiere

Sunt publicate de IMO, şi dau informaţii despre toate rutele mondiale, scheme de
reparare a traficului, rutele cu ape sigure, şi ariile ce trebuie evitate.

Informaţiile rutiere sunt, de asemeni, incluse în hărţi şi în direcţiile ie navigaţie.

11. Cartea Radiofarurilor

Listele amiralităţii britanice cu radiofaruri constă în 7 volume cuprinzând texte şi 4


volume de diagrame acoperind următoarele arii:

 VOL. 1 (1&2) staţiile radio de coastă, INMARSAT, GMDSS, sisteme de comunicare


navale;
 VOL. 2, ajutoare radio de navigaţie, staţii radiogoniometrice, balize radar (RACON),
perioadele semnalelor, sisteme electronice de poziţionare a punctului navei;
 VOL. 3 - servicii radio de informare meteo şi avertismente de navigaţie ;
 VOL. 4 - staţii de observare meteorologică ;
 VOL. 6 - (1&2) operaţiuni portuare, servicii de pilotaj, conducerea traficului naval,
servicii informative.
Informaţii similare pot fi extrase din US DMA publicaţii RA PUB 117.

12. Informaţii Climatice


Informaţiile climatice sunt disponibile dintr-o largă varietate de surse incluzând cărţile
pilot, hărţile pilot, Rutele Oceanice Mondiale, deja menţionai e. Cartea Amiralităţii Britanice,
Meteorologia pentru Navigatori, oferă de asemeni numeroase informaţii generale.

13. Tabele De Distante

Atât tabelele de distanţe oceanice cât şi cele de distanţe costiere sunt disponibile dintr-o
gamă variată de surse: Amiralitatea Britanică ( NP 350 ) şi publicaţiile US DMA, NV PUB 151
şi NOSSPBPORTSDIST.