Sunteți pe pagina 1din 2

Managementul Resurselor

Managementul Resurselor Umane este un domeniu larg de resurse umane, vital pentru
succesul oricărei organizații. De asemenea, sub denumirea de MRU, managementul
resurselor umane se referă la funcționarea generală a departamentului de
management al personalului companiei, începând cu recrutarea de personal,
gestionarea personalului și dezvoltarea personală și profesională a personalului pe tot
parcursul angajării. Managerii de resurse umane vizează gestionarea eficientă a
personalului pentru a minimiza riscul pierderii financiare și a personalului, maximizând
rentabilitatea investiției din capitalul uman al organizației.
În prezent, MRU este văzută ca o formă inovatoare de management la locul de muncă,
în care angajații sunt considerați indivizi cu obiective și planuri unice, mai degrabă decât
cu resurse de afaceri. Managementul resurselor umane include, de asemenea,
gestionarea procesului de ocupare a forței de muncă și asigurarea faptului că
societatea operează într-un mod eficient, legal, echitabil și consecvent.
Pe lângă abordarea problemelor legate de angajați, cum ar fi recrutarea, salariile,
compensațiile și beneficiile, managementul performanței și acțiunile disciplinare, MRU
se poate referi și la aspecte legate de dezvoltarea organizațională, sănătatea și
siguranța și motivarea personalului. În același timp, unele dintre aceste aspecte, și în
special cele legate de evaluări și managementul performanței, sunt adesea delegate
supraveghetorilor direcți și managerilor care tind să aibă o imagine mai aprofundată
asupra responsabilităților zilnice ale unui angajat și cât de eficient este el sau ea este în
efectuarea lor. În timp ce managerii de resurse umane pot pune bazele evaluărilor, în
ceea ce privește dezvoltarea de șabloane la nivel de companie sau furnizarea de linii
directoare globale, aceștia nu sunt implicați direct în procesul de evaluare.
Gestionarea strategică a resurselor umane
În unele organizații, MRU poate avea o componentă extrem de strategică, caz în care
este denumită Strategic HRM or SHRM. Acest lucru înseamnă că managerii de resurse
umane devin, de asemenea, foarte implicați în performanța organizațională globală a
companiei lor și joacă roluri-cheie în îmbunătățirea angajamentului angajaților. Acest
lucru se face adesea prin intensificarea comunicării și prin introducerea de inițiative sau
activități care vizează creșterea motivației, cu scopul de a reduce nivelurile de
absenteism și cifra de afaceri. Personalul care lucrează în departamentele de
gestionare a resurselor umane și de evaluare a performanțelor urmărește să
îmbunătățească nivelul de competență al angajaților și, prin urmare, să creeze o
productivitate mai mare, o calitate și o eficiență sporită.
Domenii înrudite: Recrutare, relații cu angajații și învățare și dezvoltare
Una dintre principalele responsabilități ale departamentelor de resurse umane este
recrutarea. Angajarea de noi angajați este o datorie primordială în orice organizație și
este, de cele mai multe ori, efectuată de ofițeri de resurse umane; formarea
profesională în acest domeniu îi ajută pe profesioniști să atragă, să mențină și să
dezvolte personalul, oferindu-le abilități de intervievare, gestionare a egalității și
diversității și / sau recrutare strategică.
Relațiile dintre angajatori și angajați necesită muncă, comunicare și management, care
de multe ori intră în competența departamentelor de resurse umane. Formarea în
relațiile cu angajații este menită să ajute managerii de resurse umane să se asigure că
angajații sunt fericiți, bine informați și se simt motivați, favorizând relațiile de lucru în
cadrul organizației. În plus, cursurile de relații cu angajații informează personalul HR
despre legislația muncii și cerințele legislației.
Multe departamente și manageri de resurse umane se implică, de asemenea, într-o
oarecare măsură în planificarea și organizarea activităților de învățare și dezvoltare
pentru personalul lor. Acest lucru va avea tendința să se întâmple în cazul organizațiilor
mai mici, în timp ce companiile mai mari vor avea mai multe șanse de a avea manageri
dedicați formării sau învățării și dezvoltării. În ambele cazuri, cursurile din acest
domeniu îi ajută pe cei responsabili să devină competenți în planificarea și / sau
dezvoltarea formării necesare pentru dezvoltarea angajaților.