Sunteți pe pagina 1din 4

Structura si responsabilitate

Orice organizaţie are trei tipuri de resurse: umane, materiale şi financiare pe care orice manager
le gestionează pentru a obţine cu ele profit maxim. SMM poate contribui la acest scop dar mai întâi
trebuie construit şi implementat corespunzător, iar pentru aceasta este necesar ca, începând cu
managementul de vârf, să fie antrenat întregul personal al organizaţiei printr-o distribuire
corespunzătoare a responsabilităţilor.

Societatea CHIMPEX, avand ca profil de activitate prestarea de servicii portuare de manipulare a


ingrasamintelor chimice pentru export, import si tranzit prin portul Constanta, are o politica de mediu
adecvata specificului sau de activitate.

Politica de mediu reprezinta declaratia organizatiei referitoare la intentiile si principiile sale asupra
realizarii perfomantei in conditii de sanatate si securitate ocupationala, furnizand cadrul de actiune si de
stabilire a obiectivelor si tintelor in acesti domeniu.

Politica este, in general, documentul principal al tuturor sistemelor de management care furnizeaza:

 un angajament al managementului la cel mai inalt nivel privind preocuparile si orientarea


oraganizatiei;
 directia oficiala care trebuie urmata de personalul organizatiei.

Politica de mediu presupune obtinerea angajamentului de varf pentru:

 respectarea cerintelor legale si de alta natura;


 evaluarea continua a riscurilor asociate activitatilor desfasurate;
 luarea tuturor masurilor necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore si a
limita consecintele acestora;
 asigurarea intruirii personalului cu privire la riscurile asumate si dotarea acestora cu
echipament corespunzator de lucru.

Obiectivul prioritar al conducerii CHIMPEX este organizarea activitatilor din incinta societatii
de asa natura incat acestea sa se desfasoare in conditii de deplina siguranta, in conditii de risc
minim si la cele mai exigente standarde privind siguranta angajatilor si a mediului.

Conducerea societatii isi asuma raspunderea privind alocarea resurselor umane si financiare
necesare realizarii acestui obiectiv.

Conducerea societatii este constienta de faptul ca amplasamentul CHIMPEX, prin natura


activitatii specifice desfasurate aici, poate constitui sursa unui accident major cu efecte negative
asupra angajatilor, publicului si mediului natural, fapt pentru care isi asuma responsabilitatea
luarii tuturor masurilor pentru controlul acestui pericol.
Un "accident major" reprezinta producerea unei emisii importante de substanta, a unui incendiu
sau a unei explozii, care rezulta dintr-un proces necontrolat in cursul exploatarii oricarui
amplasament, care intra sub incidenta legislatiei in vigoare si care conduce la aparitia imediata
sau intarziata a unor pericole grabe asupra sanatatii populatiei si asupra mediului, in interiorul
sau in exteriorul amplasamentului, si in care sunt implicate una sau mai multe substante
periculoase.

Obiectivele si principiile de actiune referitoare la controlul asupra pericolelor majore, pentru


realizarea acestui deziderat sunt:

Principiile de actiune:

 mentinerea unei structuri organizatorice conceputa sa minimizeze riscul aparitiei


accidentelor majore si minimizarea efectului acestora in cazul in care s-ar produce;
 identificarea rolului si responsabilitatilor tuturor functiilor relevante in managementul
prevenirii riscurilor, implicarea si instruirea acestora;
 identificarea pericolelor in afara amplasamentului societatii incluzand si conditiile
anormale de functionare in functie de conditiile meteo, inundatii, cutremure, caderi de
tensiune etc.;
 implementarea de planuri de interventie pentru minimizarea efectelor la aparitia
accidentelor majore sau a situatiilor potential generatoare de pericole;
 monitorizarea performantelor organizatiei pentru indeplinirea obiectivelor propuse si
identificarea necesitatilor de actualizare a documentelor operationale;
 alocarea resurselor necesare intruirii si prevenirii riscurilor majore.

Obiective:

 selectarea personalului relevant, instruirea acestuia pentru a se asigura pregatirea


necesara si experienta in indeplinirea sarcinilor in situatii deosebite;
 conformarea cu cerintele legale;
 implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management de
Mediu;
 analiza periodica a riscurilor potentiale;
 testarea periodica a planurilor de interventie;
 constientizarea angajatilor privind posibilele riscuri, instruirea acestora si atribuirea de
responsabilitati in legatura cu acestea;
 analiza periodica a rezultatelor instruirilor, simularilor si evaluarea performantelor;
 incurajarea intregului personal pentru a face sugestii privind reducerea riscului aparitiei
situatiilor de urgenta in zona operationala;
 adoptarea de masuri corective/preventive si urmarirea indeplinirii acesora la termenele
stabilite.
Managementul de top furnizeaza resursele necesare (resurse umane si calificari specializate,
infrastructura organizationala, resursele tehnologice si financiare) pentru stabilirea,
implementarea, mentinerea si imbunatatirea Sistemului de Management de Mediu.

Organizatia investeste in instruirea conducerii, a responsabililor de mediu si a personalului in


ceea ce priveste prevederile politicii de mediu si asupra factorilor poluatori din interiorul firmei,
pentru a obtine un Sistem de Management de Mediu performant. Societatea este datoare sa
informeze personalul si responsabilii de mediu cu privire la politica, obiectivele si tintele de
mediu, dar si cu privire la performana de mediu si a realizarilor la nivelul organizatiei.

Pentru a spori performantele organizatiei Directorul General impreuna cu Directorul Economic si


sefii compartimentelor iau in considerare:

 necesarul de resurse, precum si calitatea acestora, tinandu-se cont de limitele si


oportunitatile legate de asigrarea acestor resurse;
 resursele umane si calificarile de specialitate avand in vedere motivarea, dezvoltarea,
abilitatile de comunicare si competenta personalului;
 resursele reprezentate de echipamente si spatii, utilaje si materiale;
 resurse reprezentate de facilitati, instrumente de software etc;
 resurse reprezentate de documentatia operationala si tehnica;
 resurse alocate protectiei mediului, sanatatii si securitatii.

Cerinţa standardului ISO 14001, în scopul de a facilita un management de mediu efectiv, este ca
atribuţiile, responsabilităţile şi autorităţile să fie documentate şi comunicate. O abordare pentru
stabilirea responsabilităţilor de mediu este dată mai jos. (tabelul 1)

Tabelul 1

Responsabilitatea de mediu Persoane responsabile


Stabilirea conducerii generale Director general
Elaborarea politicii de mediu Director general
Stabilirea obiectivelor si programelor de mediu Responsabili relevanti
Monitorizarea globala a performantei SMM Responsabil de mediu
Asigurarea conformitatii cu reglementarile Seful entitatilor organizatorice
aplicabile
Asigurarea imbunatatirii continue Seful entitatilor organizatorice
Identificarea asteptarilor clientilor Personal de la Marketing
Identificarea asteptarilor furnizorilor Personal de la Aprovizionare
Elaborarea si mentinerea procedurilor contabile Director financiar-contabil
Conformarea cu procedurile stabilite Tot personalul organizatiei
Managementul de varf al organizatiei trebuie sa numeasca unul sau mai multi reprezentanti
specifici care, indiferent de alte responsabilitati, trebuie sa aiba definite atributii, responabilitati
si autoritate pentru: asigurarea ca Sistemul de Management de Mediu este stabilit, implementat si
mentinut in conformitate cu standardul ISO 14001; a raporta managementului de varf despre
perfomanta Sistemul de Management de Mediu in vederea analizei acesteia si ca baza pentru
imbunatatirea SMM.

Resursele necesare se mai refera la:

 resurse umane (competenta pentru asigurarea conformitatii, instruire pentru competenta,


constientizarea importantei activitatilor desfasurate);
 infrastructura (cladiri-spatii de lucru, utilitati, echipamente, transport, comunicatii,
sisteme informatice);
 mediu de lucru (zgomot, temperatura, umiditate, iluminare).

Responsabilul denumit de managementul de varf trebuie sa analizeze periodic SMM pentru


evaluarea eficientei acestuia. Analiza trebuie sa ia in considerare oportunitatile de imbunatatire si
necesitatile de schimbare a SMM, inclusiv a politicii si obiectivelor calitatii. In cazul analizei
efectuate de management avem date de intrare si respectiv de iesire ale analizei.

Datele de intrare ale analizei trebuie sa cuprinda informatii referitoare la :

 rezultatele auditului;
 feedback primit de la clienti;
 performantele procesului
 stadiul actiunilor corective si preventive;
 urmarirea actiunilor stabilite in analizele precendente;
 propuneri de imbunatatire. a SMM.

Datele de iesire ale analizei trebuie sa cuprinda decizii si actiuni referitoare la:

 imbunatatirea eficientei SMM si a proceselor sale;


 imbunatatirea serviciilor in raport cu cerintele legale;
 necesarul de resurse;
 planuri de afaceri, strategie, investitie;
 creearea de noi obiective.