Sunteți pe pagina 1din 7

S.C.

VICTOR Controlul produsului neconform Ediţia 1


Revizia 0
CONSTRUCT PS 01
Exemplar nr.
S.R.L

Controlul produsului neconform PS 01

Nume si prenume Data Semnatura


Intocmit
Verificat
Aprobat
S.C. VICTOR Controlul produsului neconform Ediţia 1

CONSTRUCT PS 01 Revizia 0

S.R.L Exemplar nr.

Evidenta si controlul reviziilor

Aprobari si revizii
Revizia/ Data Nr. Nume, prenume, semnatura
aplicarii Capitolului si
pag. Elaborat Verificat Aprobat
revizuite
Controlul produsului neconform Ediţia 1
S.C. VICTOR
PS 01 Revizia 0
CONSTRUCT
Exemplar nr.
S.R.L

Scop

Prezenta procedura stabileşte modul de identificare şi de ţinere sub control a produsului


neconform, astfel incat sa se asigure prevenirea utilizarii sau livrarii neintenţionate a
acestuia.

Domeniu de aplicare

Aceasta procedura se aplica la toate produsele, serviciile şi lucrarile neconforme identificate


pe parcursul activitaţilor desfaşurate de catre S.C VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

Prezenta procedura se aplica pentru :

- materiale /produse verificate la furnizori;

- materiale /produse verificate la primire;

- materiale/ produse aflate in depozite sau in spatii de depozitare temporara;

- produse /servicii aflate pe fluxul de prestare a serviciilor;

-produse /servicii reclamate de catre pacienti;

Documente de referinta

Prezenta procedura se adreseaza standardului SR EN ISO 9001:2015 şi Manualului Calitaţii


aparţinand S.C VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

Definitii si prescurtari

Proprietarul procesului- persoana sau departament implicat intr-un proces şi responsabil de


controlul acelui proces.

RMC- Responsabilul Managementului cu Calitatea - persoana desemnata de managementul


la cel mai inalt nivel responsabila cu procesul de elaborare, implementare
şi mentenanţa a sistemului de management al calitaţii aparţinand S.C. VICTOR CONSTRUCT
S.R.L.

Controlul produsului neconform Ediţia 1


S.C. VICTOR
PS 01 Revizia 0
CONSTRUCT
Exemplar nr.
S.R.L

SMC- Sistemul de Management al Calitaţii aparţinand S.C VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

FS- Formular al Sistemului de Management al Calitaţii.

PS- Procedura a Sistemului de Management al Calitaţii.

IS- Inregistrare a Sistemului de Management al Calitaţii.

VCS- S.C VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

RNC- raport de neconformitate.

Toate definiţiile celorlalţi termeni specifici sunt conform SR EN ISO 9001:2015.

Responsabilitati

RMC- este responsaBil cu:

-Identifica, separa/izoleaza neconformitaţile depistate pe parcursul derularii activitaţilor din


VCS;

-Intocmeşte RNC pentru deficienţele constatate in urma auditurilor efectuate;

-Tine evidenţa centralizata a RNC;

-Ia decizia, impreuna cu reprezentanţii departamentelor din cadrul VCS de modificare sau
de rebutare a acestuia.

Managerul general este responsabil cu:

-Semneaza RNC intocmite in VCS pentru a lua la cunoştinţa de natura neconformitaţii, cauza
care a generat-o şi modul de tratare propus;
-Mediaza divergenţele aparute intre parţi;

-Verifica rezolvarea RNC sa se faca in timp util.

Controlul produsului neconform Ediţia 1


S.C. VICTOR
PS 01 Revizia 0
CONSTRUCT
Exemplar nr.
S.R.L

Toate departametele raspund, conform documentului lor specific de activitate, de:

-Identifica şi opresc produsele neconforme pentru evaluare si stabilirea acţiunilorcorective


necesare;

-Raspund pentru stabilirea soluţiilor de corectare a neconformitaţilor inregistrate;

-Raspund pentru urmarirea aplicarii soluţiilor stabilite pentru corectarea neconformitaţilor.

Descrierea acrivitatii

Neconformitaţile produselor cu cerinţele specificate pentru acestea sunt depistate de catre


funcţiile/persoanele nominalizate cu execuţia, respectiv cu inspecţia, verificarea şi aprobarea
in cadrul fiecarui proces al sistemului de management al calitaţii sau de catre client;

Dupa depistarea unei neconformitaţi, aceasta este identificata şi se intocmeşte un raportde


neconformitate şi se completeaza cereri de acţiuni corective;

Produsul neconform este izolat şi analizat in vederea tratarii acestuia in cadrulcompartiment


ului implicat.

Daca se considera necesar, in funcţie de gravitatea neconformitaţii, se constituie o echipa


de analiza, nominalizata de funcţia care coordoneaza compartimentele implicate;

In urma analizei, persoana nominalizata propune una sau mai multe dintre urmatoarele
metode de tratare a produsului neconform, de la caz la caz:

-Intreprinderea unor acţiuni de eliminare a neconformitaţii detectate;

-Autorizarea utilizarii lui, a eliberarii sau acceptarii cu derogare data de o autoritate relevanta
din societate şi, acolo unde este aplicabil, de catre client;

-Intreprinderea de acţiuni care sa impiedice utilizarea sau aplicarea sa prevazuta iniţial.


Produsul corectat se supune unei noi verificari pentru a se demonstra conformitatea cu
cerinţele.

Controlul produsului neconform Ediţia 1


S.C. VICTOR
PS 01 Revizia 0
CONSTRUCT
Exemplar nr.
S.R.L

Documente si formulare aditionale

PS Controlul inregistrarilor;

PS Actiuni corective;

PS Actiuni preventive;

Reclamatiile clientilor.