Sunteți pe pagina 1din 18

3/4/2018 Etapele construirii unei case - De ce trebuie sa tii contQUICKSHOPRi63oeiwsv5axhrf2msfgn7vdj

cauta aici Top


Cine suntem
Produse
quickshop.ro in cifre (0)

Etapele construirii unei case

Construirea unei case este un proces responsabil, îndelungat, care trebuie parcurs în etape
distincte. Lucrările propriu-zise demarează cu proceduri birocratice stufoase care impun
inclusiv rigorile de construire ale clădirii. Din punct de vedere al documentației, construirea
începe cu obținerea certificatului de urbanism și se finalizează prin procesul-verbal de
recepție a lucrărilor, urmat de intabulare.

Pasii premergatori constructiei unei case


Alegerea sau realizarea proiectului de constructie
Obtinerea autorizatiilor si avizului de constructie
Certificatul de urbanism
Avizele si acordurile furnizorilor de utilitati
Avizele si acordurile specificate in certificatul de urbanism
Avizul de mediu pentru constructia unei case
Acordul vecinilor pentru constructia unei case
Angajarea unui diriginte de santier si organizarea de santier
Etapele de constructie a casei
Turnarea fundatiei si a hidroizolatiei de la nivelul fundatiei
Constructia gardului
Constructia casei la rosu
Constructia casei la gri
Montarea acoperisului si a hidroizolatiei de la nivelul acoperisului
Montarea instalatiei electrice
Montarea instalatiei sanitare
Montarea instalatiei termice
Montarea termoizolatiei
Finisarea interioara si exterioara a casei
Amenajarea spatiului verde
Etapele finale ale constructiei unei case
Receptia lucrarilor
studiile designerului de interior
Racordarea la utilitati
Intabularea casei

Construcțiile pot fi începute doar cu autorizație de construcție eliberată de primăria locală. Acest
act descriptiv de avizare a construcțiilor indică modul în care va fi ridicată clădirea, infra - și
suprastructura, cotele, regimul de înălțime, accesoriile clădirii și chiar materialele de izolație sau
de construire utilizate. Autorizația de construire este eliberată doar prin prezentarea proiectelor
clădirii și a avizelor specifice, impuse prin certificatul de urbanism.

https://www.quickshop.ro/etapele-construirii-unei-case-a63 1/18
3/4/2018 Etapele construirii unei case - De ce trebuie sa tii contQUICKSHOPRi63oeiwsv5axhrf2msfgn7vdj

cauta aici Top


Cine suntem
Produse
quickshop.ro in cifre (0)

Proiectarea și construirea clădirii vor respecta prevederile autorizației de construire și ale


legislației specifice în vigoare (Legea 50/1991, actualizată). Organizarea de șantier și fundația
sunt primele etape, urmează ridicarea clădirii într-o fază intermediară “la roșu” (pereți exteriori și
șarpantă). O construcție “la cheie” este finalizată, pregătită să primească locatari. Toate
construcțiile trebuie intabulate la finalul lucrărilor pentru a intra în deplină legalitate. În continuare,
vă arătăm pas cu pas etapele construirii unei clădiri.

Pașii premergători construcției unei case

Verificarea terenului și decizia construirii unei case pe un anumit amplasament trebuie considerate
încă înainte de achiziționarea lotului unde ar trebui făcută clădirea. Aceasta vă ajută să faceți o
investiția sigură și vă permite să planificați etape în avans.

https://www.quickshop.ro/etapele-construirii-unei-case-a63 2/18
3/4/2018 Etapele construirii unei case - De ce trebuie sa tii contQUICKSHOPRi63oeiwsv5axhrf2msfgn7vdj

Începeți prin solicitarea certificatului de urbanism pentru a verifica regimul juridic, economic și
tehnic al clădirii, precum și avizele necesare care trebuie să însoțească cererea pentru autorizația
de suntem
cauta
Cine construire
aici Topalături de planurile casei (cu toate proiecte și schițele de amplasament).
Produse imobiliar și a unui
Dacă bugetul vă permite, puteți lua în calcul efectuarea unui „due diligence”
studiu geotehnic chiar înainte de achiziționarea terenului. Primul vă clarifică dreptul
quickshop.ro de proprietate
in cifre (0)
asupra lotului și întinderile, scutindu-vă de probleme juridice ulterioare. Prețul unui studiu
geotehnic (începând de la 700-800 lei) poate părea o risipă înainte de cumpărarea terenului, dar
vă ajută să știți dacă structura solului vă permite construirea unei case așa cum vă doriți.

Alegerea sau realizarea proiectului de construcție

Proiectarea construcției este una dintre cele mai importante etape premergătoare lucrărilor
propriu-zise. Prin proiectarea clădirii, proprietarii au posibilitatea, alături de arhitecți, de a trasa
designul și funcționalitatea locuinței la care visează.

Planurile casei fac parte din documentația care se depune pentru avizul de construire, iar din
acest motiv trebuie să luați în calcul toate aspectele practice și de design pe care doriți să le
includeți în locuință. Orice modificare ulterioară a proiectelor necesită un nou aviz de construire.

Puteți proiecta construcția de la zero alături de arhitect sau puteți alege un proiect furnizat la gata,
implementat în construcții anterioare. Prima variantă vă dă oportunitatea de a realiza casa pe care
v-o doriți, dar este mai anevoioasă. Alegerea unui proiect gata făcut este mai rapid, dar verificați
dacă toate componentele de design și utilitate răspund nevoilor voastre.

Proiectul de construcție al unei case este complex și cuprinde proiecte arhitecturale, de rezistență
și de instalații, planuri specifice ale clădirii și de amplasament. Sunt foarte multe proiecte de case
dezvoltate în 2017, cu planuri și schițe disponibile online, ce pot fi contractate la cheie.

Obținerea autorizațiilor și avizului de construcție

Trebuie să specificăm încă de la început că lucrările se încep doar după obținerea autorizației de
construire (AC). Primul pas este obținerea certificatului de urbanism (CU), care este parte din
dosarul pentru autorizare.

În cazul în care există construcții pe teren care trebuie desființate, înainte de AC se va obține
autorizația de demolare.

Autorizația de construire trebuie eliberată pentru lucrări de construcție de orice fel (incluzând
garajul sau gardul), extindere, consolidare, schimbarea destinației construcției (spre exemplu din
uz personal spre uz comercial), repararea construcțiilor (nu include vopsirea, repararea căilor de
comunicație sau a infrastructurii tehnico-edilitare existente pe același traseu), împrejmuiri
(garduri), amenajări verzi și mobilier urbanistic (grădini).

Așadar, orice construcție permanentă include autorizație, inclusiv casele din lemn pe piloni, fără
fundație.

În cadrul certificatului de urbanism sunt cuprinse avizele necesare, emise de autorități de stat
emitente, fiind nevoie să obțineți unul sau toate avizele. Dosarul pentru obținerea autorizației de
construire trebuie depus însoțit de o cerere tip, extras de carte cadastrală, toate avizele specifice
potrivit CU, proiectele construcției (memorii tehnice, referate, planuri, planșe), schițe de
amplasament și dovada achitării taxei pentru autorizația de construire (0,5% din investiție).

https://www.quickshop.ro/etapele-construirii-unei-case-a63 3/18
3/4/2018 Etapele construirii unei case - De ce trebuie sa tii contQUICKSHOPRi63oeiwsv5axhrf2msfgn7vdj

Documentul se eliberează în 30 de zile de către serviciul de urbanism al primăriei, dacă dosarul


este complet și lotul îndeplinește anumite criterii pentru eliberarea autorizației de construire (8 m
liniari
cauta
Cine deschidere
aici
suntem Top la stradă, lot de minim 150 mp etc.).
Produse
Certificatul de urbanism
quickshop.ro in cifre (0)

Certificatul de urbanism este un document emis de către primăria locală care oferă informații
cuprinzătoare, potrivit înscrierilor existente, despre regimul juridic, economic și tehnic al imobilului
sau terenului.

Certificatul de urbanism are și rol de reglementare, toate specificațiile incluse în acest act trebuie
urmate în construirea unei locuințe, solicitantul poate vedea din acest document ce poate construi,
eventualele limitări (suprafața ocupată, poziționarea, cotele de înălțime maxime). Din acest motiv,
am menționat că este necesar să obțineți CU înainte de achiziționarea terenului, în acest
document puteți vedea, de exemplu, înălțimea maximă a casei.

De ce documente aveți nevoie pentru a obține certificatul de urbanism?

Cerere tip
Planuri cadastrale
Copie a dovezii că ați achitat taxa pentru CU.

Termenul de eliberare este de 30 zile.

Avizele și acordurile furnizorilor de utilități

Obținerea avizelor și autorizațiilor de construcție de la furnizorii de utilități este obligatorie pentru


întocmirea dosarului pentru autorizația de construire. De asemenea, vă ajută să implementați
soluții de instalații (spre exemplu încălzire) în funcție de disponibilitatea avizului respectivului
furnizor. În cazul în care nu obțineți avizul de racordare la gaze, puteți opta pentru încălzire pe
lemne sau electrică.

Mai mult, avizele furnizorilor sunt necesare în Documentația pentru Detalii de Execuție (DDE).
Dosarul DDE este detaliat pe mai multe paliere și include planuri pentru instalații sanitare, termice,
pe gaz și electric. Proiectele de instalații și structură trebuie întocmite de specialiști în fiecare
domeniu.

Mai este necesar avizul furnizorului de salubritate (serviciile acestuia sunt necesare chiar și pe
durata desfășurării construcțiilor) și de telecom (serviciile de telefonie sunt consumatoare de
electricitate, iar telefonia sau Internetul fix, presupun infrastructură proprie).

Avizele și acordurile specificate în certificatul de urbanism

Potențiale avize necesare potrivit Certificatului de Urbanism sunt :

de la furnizorii de: salubritate, apă, canal, gaze, electricitate și telecomunicații;


de scoaterea terenului din circuitul agricol (Oficiul de cadastru - OCPI teritorial);
de sănătate publică (Direcția de Sănătate Publică - DSP);
de siguranță la stingerea incendiilor - Inspectoratul de Stat pentru Situații de Urgență (ISU),
Apărarea civilă (MApN/ autoritatea aeronautică/ SRI/ SIE - în cazul în care terenul este
situat lângă unități de apărare);

https://www.quickshop.ro/etapele-construirii-unei-case-a63 4/18
3/4/2018 Etapele construirii unei case - De ce trebuie sa tii contQUICKSHOPRi63oeiwsv5axhrf2msfgn7vdj

aviz de la Ministerul Culturii (pentru clădirile situate în zone istorice sau culturale);
aviz de mediu ( pentru construcții în sau în apropierea rezervațiilor, siturilor, parcurilor
cauta naturale
aici
Cine suntem Top incluse în Natura 2000 sau în alte condiții).
Produse
După noiembrie 2015, o întrebare care apare des pe forumuri în ceea ce privește avizele de
construire este “cine are nevoie de autorizatie ISU?” quickshop.ro in cifre (0)

De autorizație ISU au nevoie următoarele categorii de clădiri:

clădiri cu un anumit nivel de înălțime;


clădiri sau încăperi aglomerate;
clădiri istorice sau excepționale prin natura lor.

Actele necesare pentru avizul de la pompieri diferă în funcție de situație, dar pentru locuințe
monofamiliale rareori este necesar un document de autorizare. Pentru a evita un dosar incomplet
pentru autorizația de construire, recomandarea noastră este să cereți un punct de vedere oficial
chiar dacă nu vă încadrați în specificațiile Hotărârii Guvernului României nr. 571 /2016. În mod
similar puteți proceda la DSP pentru avizul de sănătatea populației sau orice alt document
necesar de la instituțiile statului.

Avizul de mediu pentru construcția unei case

Întrucât obținerea avizului de mediu depinde de toate celelalte avize, acesta se va solicita ultimul.
Avizul de mediu este necesar de obicei pentru locuințe amplasate în zone protejate (naturale sau
istorice).

https://www.quickshop.ro/etapele-construirii-unei-case-a63 5/18
3/4/2018 Etapele construirii unei case - De ce trebuie sa tii contQUICKSHOPRi63oeiwsv5axhrf2msfgn7vdj

cauta aici Top


Cine suntem
Produse
quickshop.ro in cifre (0)

În cazul în care este necesar avizul de mediu, demersul este greoi și necesită un studiu de impact
întocmit de un expert de mediu și proceduri publice ulterioare. Chiar dacă nu este nevoie de avizul
de mediu, puteți solicita de la reprezentanța regională a Agenției Naționale pentru Protecția
Mediului un punct de vedere oficial.

Acordul vecinilor pentru construcția unei case

Acordul vecinilor pentru construcția unei case este necesar în cazul în care se construiește o casă
nouă sau se reconstruiește clădirea cu altă destinație, iar imobilul construit poate pune în pericol
locuințele din vecinătate.

Aceasta este valabilă pentru clădiri apropiate, situații în care distanța la calcan este foarte mică
sau pur și simplu noua clădire are altă destinație decât imobilele învecinate (de exemplu clădire
de birouri între case). Vecinii nu se pot opune nejustificat.

Angajarea unui diriginte de șantier și organizarea de șantier

Prin intrarea în vigoare a Legii 177/2015 oricine construiește o casă trebuie să aibă obligatoriu
angajat un diriginte de șantier autorizat. Aceasta se aplică pentru orice fel de construcție (chiar
dacă este formată doar din parter), în orice mediu (rural sau urban) și pentru dezvoltatori imobiliari
sau persoane care își construiesc casa în regie proprie.

https://www.quickshop.ro/etapele-construirii-unei-case-a63 6/18
3/4/2018 Etapele construirii unei case - De ce trebuie sa tii contQUICKSHOPRi63oeiwsv5axhrf2msfgn7vdj

Mai mult chiar, este necesară colaborarea cu tehnicieni autorizați, responsabili cu verificarea
proiectelor tehnice înainte de execuție. Verificatorii sunt diferiți de persoanele care au întocmit
inițial
cauta
Cine proiectul.
aici
suntem Top O excepție o reprezintă casele construite în mediul rural, cu un singur nivel (și
anexele aferente), care nu trebuie verificate de expertul verificator.
Produse
Următoarea etapă de construcție a unei case începe cu organizarea șantierului,
quickshop.roaincăilor
cifre de acces
(0)
pentru materiale de construcții, evacuarea deșeurilor, alimentarea cu apă și energie electrică și
canalizare sau asigurarea de toalete ecologice. Lucrările trebuie împrejmuite cel puțin provizoriu,
organizate spații de depozitare a sculelor și a materialelor, astfel încât organizarea zonei să
eficientizeze înaintarea lucrărilor. Optim ar fi ca demararea unei case să înceapă primăvara, în
condiții meteo care să permită turnarea fundației, uscarea zidăriei și posibilitatea de lucrări
exterioare.

Etapele de construcție a casei

Turnarea fundației este prima etapă de construire, aceasta fiind temelia oricărei case, cea care dă
robustețea de bază a clădirii. Urmează etapa împrejmuirilor (construcția gardului) și ridicarea
casei la roșu. În această etapă structura și zidurile sunt ridicate (parter, etaj și mansardă, în
funcție de proiectul fiecărei case) și șarpanta (aplecătoarea acoperișului) este gata.

Se tencuiește zidăria exterioară și interioară, se pun geamuri, ușă la intrare, acoperișul, rețeaua
electrică și cea sanitară de bază. În această fază, casa este la gri. Detaliile, finisajele, instalațiile
sanitare, electrice și termice, amenajarea garajului și a spațiului verde aduc proiectul aproape de
casa la cheie. Lucrările de instalații pot fi coordonate pentru eficientizarea timpului de lucru.

Racordarea la utilități este importantă pentru a considera casa la cheie. Implementarea unui
sistem de încălzire adecvat, de automatizări și montarea obiectelor sanitare sunt o altă etapă a
construirii. În această fază poate fi făcută recepția clădirii, urmată de intabulare. Fiecare stadiu al
După 75 păreri
construcției ar trebui făcut cu echipe specializate (fierari betoniști, zidari, instalatori) pentru a fi
siguri de calitatea lucrărilor.
88.00% dintre cumpărători ar
recomanda magazinul.
Costul unei construcții depinde de bugetul alocat. Trebuie ținut cont că fazele inițiale (documentații
până la etapa organizării de șantier) reprezintă 4-5% din total, structura în faza de casă la roșu
Rata de satisfacţie:
poate ajunge până la 60%, iar restul e reprezentat de finisaje și amenajări.
Termen de livrare:
În ceea cemagazinului:
Uzabilitatea privește resursele de timp, în mod optim o casă de 120-160 mp, ar trebui să poată fi
construită între primăvară - toamnă, așadar aproximativ șase luni. Pe cât de surprinzător ar
Relaţii cu clienţi:
părea, perioada premergătoare până la obținerea autorizațiilor și avizelor poate fi cea lungă și cea
mai consumatoare deQuickshop.ro
Magazinul nervi. a
devenit Magazin de încredere
Turnarea fundației și acumpărătorilor
după părerile hidroizolațiereali. de la nivelul fundației
Program realizat de compari.ro
Turnarea fundației este etapa de temelie în construirea unei case. În continuare vă descriem
pașii de urmat pentru acest stadiu de lucrări:
© 2004-2017 compari.ro Toate drepturile rezervate.

Delimitarea casei prin balize, a fundației și armăturilor, trasându-se amprenta casei.


Acestea trebuie să respecte întru-totul proiectul și autorizația de construire (dimensiuni,
poziționare).
Decopertarea terenului pe suprafața fundației.
Efectuarea săpăturilor prin excavare sau manual, până la adâncimea optimă. Adâncimea
minimă este de 1,2 m, dar un studiu geotehnic vă ajută să stabiliți cota de adâncime potrivită
pentru tipul respectiv de sol sau dacă aveți nevoie de soluții de subzidire.

https://www.quickshop.ro/etapele-construirii-unei-case-a63 7/18
3/4/2018 Etapele construirii unei case - De ce trebuie sa tii contQUICKSHOPRi63oeiwsv5axhrf2msfgn7vdj

Urmează turnarea betonului pentru îndreptarea solului (betonul de egalizare), fixarea


stâlpilor de susținere și amplasarea distanțierelor din beton.
cauta Cofrarea
aici
Cine suntem Top și armarea soclului conform proiectului. Cofrarea reprezintă turnarea materialului
de construcție lichid (beton) într-un tipar construit- cofragul, care este făcut în general din
Produse
lemn sau popi metalici. Armarea presupune introducerea unor componente din fier care
conferă rezistență clădirii. quickshop.ro in cifre (0)
Betonul va fi lăsat să se usuce câteva zile în funcție de tipul de ciment utilizat și de condițiile
meteo.
Urmează decofrarea, armarea fundației și turnarea plăcii. Fierul folosit la armătură trebuie să
fie îngropat în beton minimum 2-3 cm.

Materialele de construcții, marca și tipul de beton, distanțierele sau armătura sunt stabilite alături
de proiectantul structurist și dirigintele de șantier.

În etapa de fundare se pot monta inclusiv conductele pentru utilități, canalizare și alimentare cu
apă. Această lucrare trebuie făcută alături de proiectantul de instalații. Este o etapă importantă,
fiindcă de aceasta depinde funcționalitatea casei. Trebuie păstrate cotele intrare-ieșire, planul
înclinat (pentru canalizarea casei- asigură scurgerea).

Conductele (pot fi din țeava de PPR - polipropilenă) ar trebui amplasate sub nivelul de îngheț,
evitând ca traseul să traverseze zonele de beton armat. Dacă nu amplasați conductele în această
etapă, o a doua variantă este să lăsați șanțuri spațioase pentru montarea ulterioară a țevilor,
evitând astfel acoperirea conductelor cu beton.

Este recomandat ca efectuarea hidroizolației să fie făcută după terminarea fundației, și nu în


etapele ulterioare de lucrări. Variantele de izolație sunt multiple. Se pot utiliza materiale de
construcție izolante (tencuieli izolatoare), spumă poliuretanică, HDPE (membrană de polietilenă)
sau vopseluri acrilice izolatoare.

Construcția gardului

În cazul în care alegeți un gard din beton sau fier forjat, recomandat ar fi să construiți gardul din
faza inițială în care oricum se toarnă betoane. Procedura de turnare a unei fundații pentru garduri
este similară celei descrise la construirea fundației casei. Complexitatea lucrărilor este redusă,
săpătura fiind mai puțin adâncă și de lățime mai mică.

Pentru un gard de lemn, primul pas este înfigerea țărușilor de susținere la distanțe egale și se
fixarea traverselor (superioară și inferioară) pe toată lungimea gardului. Plăcile din lemn sunt
montate la distanțe egale.

Pentru a evita o etapă birocratică inutilă, includeți proiectul gardului în dosarul de autorizare a
întregii case.

Construcția casei la roșu

Construcția casei la roșu este reprezentată de clădirea care are fundație, structură de rezistență,
ziduri din cărămidă sau BCA, placă de planșeu și șarpantă (structura de grinzi și căpriori a
acoperișului, fără materialul de acoperire- țiglă sau tablă). O condiție importantă pentru a trece la
următoarea fază a construcției este ca materialele (zidăria, betoanele) să fie bine uscate.
Ridicarea unei case la gri durează în condiții optime în jur de 50-60 de zile pentru o casă de
aproximativ 120-160 mp.

https://www.quickshop.ro/etapele-construirii-unei-case-a63 8/18
3/4/2018 Etapele construirii unei case - De ce trebuie sa tii contQUICKSHOPRi63oeiwsv5axhrf2msfgn7vdj

Între etapa de construire a fundației și casa la roșu se derulează următorii pași:

cauta ridicarea
aici
Cine suntem Top
elevației și a plăcii de cota 0
ridicarea elementelor de rezistență, care constă în armarea, cofrarea și turnarea stâlpilor și a
buiandrugilor (construcții sau elemente de construcții prefabricate Produse
solide, care sunt armate
cu fier, realizate deasupra golurilor - geamuri sau uși); quickshop.ro in cifre (0)
realizarea armăturii planșeului, ulterior a cofragului și, la final, turnarea plăcii. Această etapă
poate fi înlocuită prin construirea unui planșeu din lemn;
zidirea propriu-zisă din cărămidă sau plăci BCA (beton celular autoclavizat, mai puțin
rezistent decât cărămida);
construirea șarpantei (structura din lemn a acoperișului formată din pene, talpă, căpriori,
popi și clești).

Construcția casei la gri

Dacă ați ajuns la construcția casei la gri înseamnă că locuința voastră este izolată, tencuită la
interior și la exterior, că ați montat acoperișul, geamurile și că aveți ușă la intrare.

Dincolo de aceste lucrări vizibile, în casa la gri se montează traseele de instalații electrice,
sanitare și termice.

Montarea acoperișului și a hidroizolației de la nivelul acoperișului

După realizarea șarpantei (în minim 4 ape, la câmpie) se trece la învelirea acoperișului și izolarea
acestuia. În alegerea materialului potrivit pentru acoperiș veți ține cont de durata de viață,
greutate și prețul materialului.

Țigla ceramică este un material cu durată lungă de viață, dar este relativ grea, dificil de montat și
costisitoare. Țigla din tablă este mai ieftină și mai ușoară. Tabla plană este o variantă ieftină,
ușoară, dar slab izolatoare. Șindrila bituminoasă are durată mare de viață, este un bun izolator,
dar este un material greu și poate afecta structura casei în timp.

După montarea acoperișului se montează accesoriile pentru sistemul pluvial (țevi, coturi, burlane,
jgheaburi) și se realizează izolația. Unele dintre cele mai des materiale utilizate la hidroizolația
acoperișului sunt spuma poliuretanică și vata minerală. Acestea permit o bună dispersare între
căpriori și sunt bune izolatoare (termic și fonic).

Montarea instalației electrice

Din motive estetice, montarea instalației electrice se face prin perete, înainte de zidirea tencuielii
de interior. Circuitul electric se va realiza conform proiectului electric realizat la demararea
lucrărilor.

Sunt unele aspecte pe care să le luați în calcul încă de la proiectarea instalației electrice:

o siguranță (un circuit electric) va corespunde unei puteri electrice maxime de 2 kW și 15


doze;
trasarea de circuite separate pentru echipamente de putere mai mare de 2 kW;
conducta de cablu nu va fi supraîncărcată cu fire electrice, pentru a permite răcirea;
montarea de circuite cu “cap de scară” pentru oprirea-stingerea luminii din locuri diferite, o
opțiune de confort;
montarea de doze suficiente pentru electricitate, Internet și telefonie;
https://www.quickshop.ro/etapele-construirii-unei-case-a63 9/18
3/4/2018 Etapele construirii unei case - De ce trebuie sa tii contQUICKSHOPRi63oeiwsv5axhrf2msfgn7vdj

amplasarea de doze de acces acoperite, în eventualitatea că instalația va trebui extinsă sau


reparată;
cauta instalația
aici
Cine suntem Top electrică nu va fi în vecinătatea instalației sanitare sau de gaze pentru a se evita
incidentele de risc (scurtcircuit, explozii);
conductele de apă nu se trasează deasupra tabloului electric; Produse
realizarea de sub-circuite pe fiecare nivel. quickshop.ro in cifre (0)

Montarea instalației sanitare

Instalatorii vor monta instalația sanitară din locuință conform proiectului de inițial.

Unele aspecte de care să țineți cont când întocmiți proiectul pentru instalația de baie sunt:

panta trebuie să asigure scurgerea în pardoseală;


se vor folosi trasee cât mai drepte, fără urcări de nivel și un număr redus de coturi;
se vor lăsa guri de vizitare pentru a permite intervenția în cazul unei defecțiuni
canalizarea trebuie realizată în funcție de dimensiunea tubului de scurgere și va fi cât mai
dreaptă;
Pentru scurgeri evitați coturi, conducte în S sau îmbinări care pot obstrucționa scurgerea;
când realizați scurgerea pentru WC, considerați și vasul/ bazinul pe care le veți achiziționa.

Din punct de vedere al materialelor utilizate, încercați să stabiliți un raport calitate-preț echilibrat.
Țevile de cupru sunt durabile, dar costisitoare. Conductele din plastic (PVC) sunt ieftine, dar
fragile și riscați inundații. O variantă durabilă sunt țevile din PPR (polipropilenă).

Montarea instalației termice

Montarea instalației termice va fi realizată de o echipă de instalatori autorizați ISCIR care va


urma proiectul de instalații termice.

În continuare vă subliniem unele aspecte pe care să le luați în calcul încă din faza de proiectare:

tipul de sistem de încălzire montat (tipul de centrală pe gaz, pe lemne, electrică sau pompă
de căldură);
dacă vă puteți racorda la gaze (aveți avizul furnizorului), centrala pe gaz are cel mai mic
preț, iar încălzirea pe gaze este mai ieftină;
în cazul în care nu există posibilități de racordare la gaz, analizați varianta optimă pentru un
sistem de încălzire: centrală pe combustibil solid, electrică sau pompă de căldură. Centrala
pe lemne este mai accesibilă ca preț și se pretează în zonele în care combustibilul solid este
ieftin. Pompele de căldură necesită o investiție inițială mare, dar sunt silențioase, eficiente,
consumul electric este mic, iar instalarea este simplă. Centralele electrice au consum
electric aproape 1:1. Oricare ar fi opțiunea, dimensionarea corectă e un criteriu de confort
ulterior;
dacă montați centrală pe lemne considerați ca spațiul și ușa de acces la camera tehnică să
permită amplasarea unui puffer corespunzător;
considerați cum veți realiza încălzirea: radiatoare, prin pardoseală, sau pereți radianți (în
care se montează circuite de agent termic din țevi de cupru);
modalitatea prin care veți trasa circuitul tur-retur de agent termic în cazul în care montați
calorifere ( prin podea pentru a beneficia și de încălzire radiantă și a masca traseul de țevi;
prin perete pentru a masca existența conductelor sau la vedere, pe perete).

https://www.quickshop.ro/etapele-construirii-unei-case-a63 10/18
3/4/2018 Etapele construirii unei case - De ce trebuie sa tii contQUICKSHOPRi63oeiwsv5axhrf2msfgn7vdj

cauta aici Top


Cine suntem
Produse
quickshop.ro in cifre (0)

Montarea termoizolației

Montarea termoizolației este o etapă importantă pentru a crește eficiența termică a locuinței.
Termoizolația poate fi realizată la exterior sau la interior.

Polistirenul (extrudat sau expandat) este unul dintre cele mai ieftine materiale de izolare. Este
eficient, impermeabil, dar este inflamabil și poate fi atacat de șoareci. Vata minerală (bazaltică
sau de sticlă) este un bun izolator și permite casei să respire. Spuma poliuretanică este un bun
izolator, care se dispersează ușor și nu creează condens între perete și izolație.

Finisarea interioară și exterioară a casei

Este o adevărată dispută între meșteri care este prima etapă de finisaj, la interior sau la exterior.
Majoritatea agreează că după montarea geamurilor și ușilor se finalizează finisajele de afară.
Această opțiune este cu atât mai bună când stadiul lucrărilor s-a întins până toamna târziu, iar
sezonului ploios nu mai permite realizarea de lucrări la exterior.

Finisajele de bază constau în lucrări de tencuire, gletuire (de îndreptare și de finisaj) și vopsire cu
lavabilă. După această etapă casa poate fi locuită.

Amenajarea spațiului verde

Lucrările de amenajare a spațiului verde depind de momentul finalizării lucrărilor de construire.


Chiar dacă se apropie sezonul rece, se pot începe lucrări peisagistice prin nivelarea sau
terasarea terenului.

Chiar și pe perioada toamnei târzii se pot instala aspersoarele, fântânile și mobilierul de grădină.
Este, de asemenea, un moment prielnic pentru însămânțarea gazonului.

Etapele finale ale construcției unei case

După ce am trecut prin construcția unei case pas cu pas, am ajuns la ultimele etape. Finalizarea
construcției se încheie cu recepția lucrărilor și înscrierea dreptului de proprietate prin intabulare.
Este momentul să încheiați contracte și să vă racordați la utilități, dacă nu ați făcut acest lucru în
etapa anterioară.

Casa e gata și poate fi amenajată cu ajutorul unui designer de interior.

https://www.quickshop.ro/etapele-construirii-unei-case-a63 11/18
3/4/2018 Etapele construirii unei case - De ce trebuie sa tii contQUICKSHOPRi63oeiwsv5axhrf2msfgn7vdj

Recepția lucrărilor

Dinsuntem
cauta
Cine 2017
aici s-a
Topschimbat Regulamentul pentru recepția lucrărilor de construcții și instalații, iar
proprietarul trebuie să acorde o mai mare atenție termenelor pentru aceste etape.
Produse
Potrivit legislației în vigoare există două tipuri de recepție: quickshop.ro in cifre (0)

recepția lucrărilor;
recepția finală.

În termen de 5 zile de la primirea notificării de la executant că a finalizat lucrările de construire,


proprietarul trebuie să convoace comisia pentru recepția lucrărilor. Această comisie este formată
din reprezentanți ai instituțiilor implicate.

Comisia de recepție este compusă dintr-un reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcții,


un reprezentant ISU, un delegat al Ministerului Culturii și o persoană desemnată de creditor (în
cazul finanțării construcției pe credit imobiliar).

Recepția finală se realizează în termen de 10 zile de la expirarea termenului de garanție.

Studiile designerului de interior

Cea mai plăcută parte este amenajarea în urma studiilor designerului de interior care va îmbina
propriile gusturi cu tendințe, cu modalități de a eficientiza spațiul și de a vă bucura de mai multă
lumină.

Stilul de design interior, mobilierul și decorațiunile interioare sunt aspecte care țin de gust și
spiritul practic al fiecăruia dintre voi. Se observă două tendințe majore. Prima consideră
amenajarea interiorului într-un stil cât mai natural, mai rustic. Diametral opus este stilul futurist, cu
mobilier luminos, din materiale moderne.

Racordarea la utilități

Racordarea la utilități este însoțită de demersuri birocratice etapizate, pe care vi le descriem


pentru fiecare tip de furnizor în parte.

Racordarea la energie electrică

1. Obținerea Avizului tehnic de racordare - se face în baza unei cereri tip, a certificatului de
urbanism în termen de valabilitate (12 luni), planul de situație la scară și taxă potrivit
normelor ANRE.
2. Eliberarea soluției tehnice.
3. Semnarea contractului de racordare și plata taxei de racordare.
4. Branșarea casei la energie electrică (lucrările de racordare). În termen de 10 zile, furnizorul
emite certificatul de racordare și contractul de furnizare.

Racordarea la gaze

1. Depunerea cererii și eliberarea unei soluții de racordare la gaze de către furnizor.


2. Emiterea avizului tehnic de racordare.
3. Încheierea contractului de racordare și achitarea tarifului pentru această operațiune.
4. Proiectarea și verificarea proiectelor de racordare.
5. Executarea lucrărilor de branșament și recepția acestora.
https://www.quickshop.ro/etapele-construirii-unei-case-a63 12/18
3/4/2018 Etapele construirii unei case - De ce trebuie sa tii contQUICKSHOPRi63oeiwsv5axhrf2msfgn7vdj

Racordarea la apă

cauta1.aici
Întocmirea
Cine suntem Top
proiectului tehnic.
2. Eliberarea avizului după plata taxei aferente.
3. Achitarea devizului de lucrări. Produse
4. Programarea lucrărilor și branșarea la apă. quickshop.ro in cifre (0)

Intabularea casei

Intabularea casei este etapa în care înscrieți dreptul de proprietate în Cartea Funciară. Pentru o
casă înscrisă prima oară în Cartea Funciară trebuie efectuate mai întâi măsurătorile cadastrale (
apelați la un specialist în topografie și lucrări cadastrale).

Actele necesare pentru intabulare sunt: cererea tip, documentația cadastrală în original, certificat
fiscal, declarație notarială că actele nu au mențiuni de transcriere, eventuale suprapuneri ale
proprietății. Bineînțeles, se plătește și o taxa de intabulare (modică).

De final conchidem că o casă de maxim 160 mp ar putea fi construită în mod optim în șase luni de
la obținerea avizului de construire, dar lucrurile se derulează diferit în realitate. Numai perioada
premergătoare construcției, de obținere a documentației complete, durează câteva luni.

Ca o estimare, aproximativ 40% din bugetul unei case este cheltuit într-o casă la roșu. Pentru
etapa de casă la gri proprietarul mai alocă aproximativ 20% din totalul unei case. 40% din costuri
sunt investite în finisaje.Aceste procente variază în funcție de opțiunile fiecărui proprietar pentru
anumite materiale de construcții sau nivelul de finisaj.

Produse recomandate

Transport Gratuit Transport Gratuit Transport Gratuit


5 ani garantie 1524.00 lei 5 ani garantie 5 ani garantie
Control Prin Internet Control Prin Internet Control Prin Internet
Teava incalzire in 4340.00 lei 4935.00 lei
pardoseala Purmo
619.00 lei Pexpenta 16x2 -
3999.00
(-341.00 lei) lei 4599.00
(-336.00 lei) lei
colac 600 ml
Cronotermostat Centrala termica Centrala termica in
ambient Salus Ariston Clas condensatie Ariston
IT500 wi-fi. 5 ani Premium Evo Net Genus Premium
garantie Adauga in 30 EU 30 KW. 5 ani Evo Net 35 EU - 35
garantie kW. 5 ani garantie
cos

Adauga in Adauga in Adauga in


cos cos cos

- design modern, cu Cronotermostat Cronotermostat


butoane tactile de ambient de ambient
- poate fi controlat prin Sensys cu Sensys cu
internet sau direct control prin control prin
- posibilitate de control internet internet
a 2 zone de incalzire si Aplicatie Ariston Aplicatie Ariston
a apei calde menajere Net ce ofera Net ce ofera
- foarte usor de instalat economie si economie si
https://www.quickshop.ro/etapele-construirii-unei-case-a63 13/18
3/4/2018 Etapele construirii unei case - De ce trebuie sa tii contQUICKSHOPRi63oeiwsv5axhrf2msfgn7vdj

si utilizat confort confort


- aplicatia pentru Control incalzire Control incalzire
cauta telefon,
aici Top
Cine suntem tableta sau si apa calda si apa calda
laptop gratuita menajera direct menajera direct
- garantie 5 ani de pe Produse de pe
smartphone quickshop.rosmartphone
in cifre (0)
Garantie 5 ani Garantie 5 ani
Tehnologie de Tehnologie de
ultima generatie ultima generatie
Model cu Model cu
fiabilitate fiabilitate
demonstrata demonstrata

Îmi place 71 Distribuie

Va recomandam si:
Avantaje si dezavantaje in utilizarea de panouri solare

Avantajele și dezavantajele utilizării panourilor solare a


devenit subiect de interes și dispută în ultimele decenii.
Faptul că balanța tinde să încline spre beneficiile aduse
de resursele regenerabile de energie este confirmat prin
politici publice globale de încurajare a populației să
investească în sisteme neconvenționale de încălzire și
energie electr ..[ citeste mai mult ]

Avantajele și dezavantajele utilizării hidroforului

Hidroforul este un echipament de maximă utilitate


pentru orice clădire, rezidențială sau industrială, care nu
este racordată la un sistem centralizat de furnizare a
apei. Acest echipament este la fel de folositor în
agricultură pentru sisteme de irigații, dar și pentru
udarea gazonului din grădini. În acest articol vă
descriem tipuri de hidrofoare, avantajele și dezav ..[
citeste mai mult ]

https://www.quickshop.ro/etapele-construirii-unei-case-a63 14/18
3/4/2018 Etapele construirii unei case - De ce trebuie sa tii contQUICKSHOPRi63oeiwsv5axhrf2msfgn7vdj

Casa inteligenta, 11 procese pe care le poți automatiza pentru un confort sporit


cauta aici Top
Cine suntem Casele inteligente devin prietenii noștri care ne ajută și
ne simplifică viața. Imaginați-vă cum ar fi să nu
Produse
trebuiască să vă stresați că ațiquickshop.ro
lăsat lumina aprinsă la (0)
in cifre
plecare în concediu, căldura pornită sau poarta
descuiată. Cu o casă inteligentă toate aceste probleme
dispar! Dar smart home reprezintă mult mai mult în
prezent. Ce este o casa inteligenta si care ..[ citeste mai
mult ]

Cum alegi cel mai bun calorifer? Fonta, Aluminiu sau Otel?

Materialul din care este realizat un calorifer dicteaza


performantele sale in incalzirea casei. In functie de
material, caloriferul se poate incalzi mai repede, poate
retine caldura pentru mai mult timp si poate oferi un
transfer termic ridicat. Iti explicam mai jos tot ce trebuie
sa stii despre materiale si dimensiuni, pentru a alege cel
mai bun calorifer pentru locuinta ta. ..[ citeste mai mult
]

Centrala electrica vs. centrala pe gaz - Ce solutie alegi?

Centralele termice sunt o solutie practica si eficienta


pentru incalzirea unei locuinte si te pot ajuta sa iti reduci
substantial factura de la intretinere. Cu ajutorul unei
centrale, tu controlezi temperatura din locuinta si iti
reglezi consumul astfel incat sa iesi in castig. De altfel,
tot mai multi proprietari aleg sa isi instaleze o centrala,
pentru a nu mai depinde de regiile autonome de a ..[
citeste mai mult ]

Despre Incalzirea in pardoseala – costuri, consum, avantaje si dezavantaje

Incalzirea in pardoseala este un sistem complex de


conducte sau cabluri electrice montante la nivelul
podelei si acoperite cu sapa. Este o tehnologie foarte
eficienta prin faptul ca distribuie caldura in incaperi pe
verticala, de jos in sus, scazand costurile cu pana 40%
la facturile de gaz sau electricitate. Un alt beneficiu este
largirea spatiului si estetica acestuia, prin lipsa calorifer
..[ citeste mai mult ]

Vrei economie ? Cronotermostatul de ambient este obligatoriu pentru casa ta!


https://www.quickshop.ro/etapele-construirii-unei-case-a63 15/18
3/4/2018 Etapele construirii unei case - De ce trebuie sa tii contQUICKSHOPRi63oeiwsv5axhrf2msfgn7vdj

Duci o viata moderna, agitata, cu ore indelungate


cauta aici Top
Cine suntem
petrecute la serviciu. Cand ajungi acasa doresti doar
caldura confortabila a locuintei, fara sa platesti totusi
Produse
prea mult la facturile de utilitati sau sa investesti foarte
mult in sisteme complicate dequickshop.ro
gestionare in cifre
a temperaturii. (0)
Cronotermostatul este obligatoriu pentru casa ta in
acest caz: vei avea caldura in mod constant, la nivelul
dorit, iar ..[ citeste mai mult ]

Centrale termice / Accesorii

Calorifere / Convectoare / Aeroterme

Incalzire pardoseala / Protectie inghet

Boilere / Accesorii

Puffere

Seminee si Termoseminee

Tratare / Alimentare / Circulare apa

Automatizari / Smart Home

Aer conditionat

Energie alternativa

Instanturi apa calda / Accesorii

Arzatoare

Echipamente industriale

Accesorii montaj echipamente

Servicii montaj echipamente

https://www.quickshop.ro/etapele-construirii-unei-case-a63 16/18
3/4/2018 Etapele construirii unei case - De ce trebuie sa tii contQUICKSHOPRi63oeiwsv5axhrf2msfgn7vdj

Link-uri utile

cauta aici Top


Cine suntem
quicksh…
Produse
Îmi place Pag
quickshop.ro in cifre (0)

Fii primul dintre prietenii tăi


căruia îi place asta

Articole recomandate quickshop.ro

Despre Incalzirea in pardos Intretinerea si aerisirea calo Probleme frecvente ale boil Cum alegi un b

eala – costuri, consum, ava
ntaje si dezavantaje
riferelor erului si cum le putem evita

n locuinta ta

Home | Facilitati si servicii oferite | Recomandari | Cookies | Abonare newsletter | Dezabonare | Contact

Vertical CIA SRL este inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 34538
Cumpara cu incredere si in siguranta de la Vertical CIA - Specialist in instalatii - Online din 2006

SC Vertical CIA SRL


CUI: RO 18679835
Reg. Com: J40/8027/2006
Adresa sediu: Str Ciresului nr 14, Dragomiresti Vale, Ilfov

CONTACT
Telefon: 0743.189.410 | 0743.189.414
Email: comenzi@quickshop.ro
Copyright ©
SC Vertical CIA SRL 2018
ANPC

Site dezvoltat de pe o platforma de magazin virtual

https://www.quickshop.ro/etapele-construirii-unei-case-a63 17/18
3/4/2018 Etapele construirii unei case - De ce trebuie sa tii contQUICKSHOPRi63oeiwsv5axhrf2msfgn7vdj

https://www.quickshop.ro/etapele-construirii-unei-case-a63 18/18