Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea de învățare: IX.6. Legea lui Hooke. Forţa elastică.

Tensiunea în fir
Lecţia 1. Confruntarea cu întrebarea de investigat
Tema: Observarea factorilor ce pot influența alungirea corpurilor elastice
Activitatea 4 (Investigație în grup)
Timp de lucru: 20 de minute
Mod de organizare: pe grupuri de 3- 4 elevi

EXPERIMENTUL 1

Adăugați monede în pahar una câte una. În acest fel, greutatea paharului cu
monede crește treptat. Ce se întâmplă cu elasticul?

Procedați analog cu resortul, adăugând monede pe cârlig. Ce se întâmplă cu


resortul?

Completați:
Alungirea corpurilor elastice depinde de
.................................................................

EXPERIMENTUL 2
Am observat că bucăți de lungimi inițiale diferite tăiate din același elastic se alungesc diferit când forța de
deformare este aceeași. Ce se întâmplă cu alungirea corpurilor elastice atunci când lungimea inițială ete
aceeași și se aplică aceeași forță de deformare?

a. Agățați aceeași greutate de fiecare dintre cele trei resorturi. Ce observați? Ce credeți că a influențat
alungirea resorturilor?

b. Prindeți pe rând fiecare din elasticele primite în cleme și măsurați lungimea acestora când de ele este
atârnată greutatea albastră. Ce observați? Ce credeți că a influențat alungirea elasticelor?
elasticul
L finală (cm)

ÎNTREBARE FINALĂ: Care considerați că sunt parametrii ce influențează alungirea corpurilor elastice?