Sunteți pe pagina 1din 2

Teme proiect geografie

1.Principiul participării conștiente și active.

2.Principiul de predare-învățare.

3.Principiul intuiției.

4.Principiile temeinice a cunoștințelor.

5.Principiul sistematizării, structurării și continuității.

6.Principiul accesibilității și al orientării.

7.Principiul geografic(repartiției spațiale in timp,cauzalității, actualizării cunoștințelor, corelării


cunoștințelor).

8.Funcțiile mijloacelor de învățare in lecțiile geografice(funcția informativă, funcția substitutivă, funcția


de motivare a învățării, funcția formativă, funcția estetică, funcția ergonomică).

9.Categorii de mijloace de învățare; modele:globul,machetele,planșele, materiale grafice,atlasele.

10.Mijloacele si echipamentele audiovizuale(tv,film didactic).

11.Mijloacele naturale(ierbarul,colțul viu,colecție de minerale si roci,colecția de fosile).

12.Metode de învățare (Met.expozitive euristice:explicația, descrierea geografică,


povestirea,prelegerea, dezbaterea,comparația),algoritmizarea, modelarea.

Teme proiect sociologia educatiei

1.Clasa de elevi:

 Roluri
 Status
 Ca grup social
 Stiluri manageriale alec clasei de elevii – avantaje/dezavantaje

2. Familia:

 Factor determinant in dezvoltarea copilului/elevului si integrarea sa sociala

3. Egalitatea de sanse - factori sociali ai educatieie


Teme proiect istorie

1. 1 Decembrie
2. 24 Ianuarie
3. Dacii si romanii ( razboaiele dacice)
4. Perioada medieval:
i) Stefan cel Mare
ii) Mihai Viteazul
iii) Mircea cel Batran
iv) Vald Tepes
v) Iancu de Hunedoara
vi) Matei Corvin
vii) Constantin Brancoveanau
viii) Tudor Vladimirescu
5. Revolutia din 1821
6. …
7. Constitutia:
i) Independenta de stat
ii) 10 Mai declaratia de stat
iii) Carol 1 este proclamat rege
8. Primul razboi mondial 1916
9. Perioada interbelica
10. Perioada comunista

Teme proiect psihopedagogia jocului

 De scris un joc pe fiecare foaie